Salvatorkerk Salvatorkerk

Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54, 3904 TL Veenendaal


Deelraad Diaconie

Personen

  Henk KoopContactpersoon
Bezoek bewoners "De Meent"
Caritasinstelling
Liduinagroep
Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV)
Nabestaandengroep
Omgekeerd huisbezoek
Pastorale zorg in het ziekenhuis
Vervoer Ouderen en Gehandicapten
Verwelkoming nieuwe parochianen

Onder diaconale zorg wordt verstaan, de vele manieren waarop groepen christenen zich solidair tonen met mensen in nood, persoonlijk of groepsgewijs, en alle vormen van maatschappelijke solidariteit en actie. Waar mogelijk wordt geprobeerd mee te werken aan veranderingen in de samenleving en het oplossen van maatschappelijke problemen.
Diaconie behoort een wezenskenmerk te zijn van het christendom. Dit moet dus een zorg zijn, die gedragen wordt door heel de parochie.

Onder de deelraad vallen:
Caritas
Verwelkoming nieuwe parochianen
Bezoek aan ‘De Meent’
Liduinagroep
Omgekeerd Huisbezoek
MOV
Nabestaandengroep
Vervoer ouderen en gehandicapten


Bijlagen

Een oproep aan elkaar
HIP-hulplijn
Wat is een Schuld-hulp-maatje?
Zieken- en ouderenbezoek

 

Actualiteit


Inzameling voedselbank
8 december 2020, Namens Deelraad Diaconie

U hebt het zeker ook wel gehoord of gelezen dat door de Coronacrisis de Voedselbanken veel minder artikelen binnen krijgen maar ook, dat er door deze crisis helaas méér mensen van de Voedselbank geb... [meer...]

Keer terug