Salvatorkerk Salvatorkerk

Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54, 3904 TL Veenendaal


Nabestaandengroep

Personen

  Henk KoopContactpersoon
  Vincent QuintConactpersoon

De nabestaandengroep kan met 3 leden het aantal gesprekken nog voldoende aan. Na ca 6 weken worden nabestaanden (contactpersonen van de overledene wiens uitvaart via de kerk is verlopen) gebeld of ze een bezoek op prijs stellen. Omdat de groep vier keer per jaar samenkomt, komt het ook voor dat nabestaanden pas na 3 maanden worden benaderd.
Dit geschiedt door vrijwilligers die scholing hebben gehad t.a.v. rouw en verlies.
De verzoeken lopen via het parochiesecretariaat.
Er is een voorstel om nabestaanden met elkaar in contact te brengen, zoals dat in andere parochies succesvol is

Deze werkgroep valt onder de Deelraad Diaconie
 

Keer terug