Salvatorkerk Salvatorkerk

Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54, 3904 TL Veenendaal


Welkom

Beste bezoeker,

Van harte welkom op de website van de Salvatorkerk van de geloofsgemeenschap Veenendaal. Onze geloofsgemeenschap is onderdeel van de H. Titus Brandsmaparochie . De Parochie is ontstaan uit het voormalige parochieverband Veluwe-Rijn en statutair is gevestigd te Wageningen. De parochie heeft zeven locaties. De Salvatorkerk in Veenendaal is een van deze locaties.

Onze geloofsgemeenschap bestaat uit circa 2.500 parochianen en is met een vrijwilligersapparaat van ruim 200 vrijwilligers zeer vitaal. Er worden vele activiteiten verricht door de 28 werkgroepen die onze locatie telt. Er zijn ook vier koren (zeer) actief binnen de kerk, zowel voor kinderen, jongeren als ouderen en dit betekent dat iedere viering muzikaal begeleid wordt!

Op deze website kunt u informatie vinden over de parochie, het pastoraat, de organisatie, tarieven, contactgegevens secretariaat en diverse contactpersonen, artikelen etc. Actuele gegevens van onze vieringen zijn ook te vinden op deze website. De vieringen van onze geloofsgemeenschap worden gehouden in onze fraaie Salvatorkerk aan de Adriaen van Ostadelaan 54 in Veenendaal. Reguliere vieringen op zondag beginnen om 10.15 uur. Na de viering is er altijd gelegenheid elkaar te ontmoeten en in gezamenlijkheid koffie te drinken.

Voor vrijwilligers of voor muzikale ondersteuning in een van onze koren is altijd ruimte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Dit is op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur geopend.

Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten tijdens de vieringen! Tevens bent u van harte welkom in ons team van vrijwilligers!
Vieringen

Zondag 05 februari 10:15Geen viering
Zondag 12 februari 10:15Woord- en Communieviering
Zondag 19 februari 10:15Eucharistieviering
Woensdag 22 februari 19:30Eucharistieviering
Zondag 26 februari 10:15Eucharistieviering

Actualiteit

Installatie nieuwe pastoor
25 januari 2023, namens het Parochiebestuur

Op zondag 5 februari a.s. om 10.30 uur zal de installatie van pastoor Mauricio Meneses plaatsvinden tijdens een eucharistieviering in de St. Antonius van Paduakerk, Stationsweg 112 te Ede. Hoofdcel... [meer...]
Op bedevaart naar Lourdes
20 januari 2023, Aartsbisdom Utrecht

Van 29 april t/m 6 mei 2023 organiseert het Aartsbisdom Utrecht voor de vijfde keer een diocesane bedevaart naar Lourdes. Bij de vorige Aartsbisdombedevaart in 2018 namen bijna 1200 pelgrims deel, ... [meer...]
Welkom op de Alphacursus!
12 januari 2023, namens het Pastoraal Team

Op maandag 30 januari starten er in onze parochie twee Alphacursussen. Er is keuze tussen een wekelijkse cursus (in Wageningen/Ede) en een tweewekelijkse cursus (in Renkum). ... [meer...]
Mauricio Meneses Santiago wordt nieuwe pastoor
11 december 2022, namens het Pastoraal Team

Met vreugde delen wij u mee dat per 1 februari a.s. onze bisschop, kardinaal Eijk, tot pastoor van onze parochie heeft benoemd: ... [meer...]
Reünie van pastoor met bruidsparen (in Wageningen)
22 november 2022, namens het Pastoraal Team

Pastoor Henri ten Have wil graag de echtparen ontmoeten die in zijn 15 jaar als onze pastoor zijn getrouwd in onze parochie. De reünie is zondag 18 december om 10.00 uur in de kerk van Wageningen. ... [meer...]
Titus Leerhuis Eugène de Groot (in Bennekom)
22 november 2022, namens het Pastoraal Team

Op maandagavond 28 november zal Eugène de Groot in de RK kerk van Benekom een boeiende lezing geven over de overeenkomsten tussen de grote religies: Taoïsme, Boeddhisme, Christendom en Islam. Eugén... [meer...]
Inspirerende filmavonden tijdens Advent (in Wageningen)
22 november 2022, namens het Pastoraal Team

Tijdens de advent verzorgt pastor Erik Rozeman vier boeiende filmavonden, waarbij wij nader kunnen kennismaken met een aantal belangrijke heiligen die tot op de dag van vandaag vele gelovigen inspirer... [meer...]
Derde zondag van de maand: Omgekeerd huisbezoek (in Salvatorkerk)
21 november 2022, namens Omgekeerd huisbezoek

Het zogenaamde Omgekeerd Huisbezoek is elke derde zondag van de maand om 12.15 uur. Mensen vroegen wel eens aan mij: ‘Loopt dat nou nog, dat omgekeerd huisbezoek?’ Gelukkig kon ik volmondig zeggen... [meer...]
Eerste dinsdag van de maand: Rozenkransgebed (in Salvatorkerk)
21 november 2022, namens de pastoraatsgroep

Gedurende de hele maand oktober hebben we in onze kerk wekelijks de rozenkrans gebeden. Het is een mooi moment van gezamenlijk gebed en bezinning. Om dit niet alleen tot Mariamaanden te beperken, is d... [meer...]
Vertrek pastoor Henri ten Have
8 november 2022, Aartsbisdom Utrecht

Onze bisschop, kardinaal Eijk, heeft een beroep gedaan op onze pastoor Henri ten Have om een nieuwe benoeming te aanvaarden. Hij zal onze parochie gaan verlaten en per 1 januari a.s. worden aangesteld... [meer...]
Sint Maarten lampionnen maken
2 november 2022, namens Werkgroep gezinsviering

Op vrijdag 11 november is het feest van Sint Maarten en gaan we lampionnen maken en versieren in de parochiezaal. We houden een lampionnentocht met gezang in de kerk. Neem je een lampionstokje met lam... [meer...]
Allerzielen
25 oktober 2022, namens Liturgische Werkgroep

Zoals elk jaar op 2 november zullen wij in de Allerzielenviering die om 19.30 uur begint en waarin parochieel voorgangers Erika Dupain en Henk Koop voorgaan en het koor Kleurrijk voor de muzikale omli... [meer...]
Open Deur Mis op zondag 18 september
3 september 2022, namens de pastoraatsgroep

Op... [meer...]
Seizoenstart met feestelijk tintje
22 augustus 2022, namens de Locatieraad

Op 4 september is de openingsviering waarin parochieel voorgangster Maria Meijer samen met de Locatieraad en de Pastoraatsgroep voorgaat. Koor Kleurrijk zal de viering muzikaal ondersteunen. We nodige... [meer...]
Titus Brandsmabedevaart
7 juli 2022, namens het Pastoraal Team

Binnenkort op woendag 27 juli, wordt de officiële gedenkdag van pater Titus Brandma herdacht met een bedevaartsdag. Deze dag begint om 9.00 uur met een Eucharistieviering in de St Antoniuskerk te Ede... [meer...]
Alpha Experience
13 mei 2022, namens het Pastoraal Team

Wil je Alpha een keer van dichtbij meemaken? Dan ben je van harte welkom op deze Alpha Experience in Renkum! Tijdens een Alpha Experience maak je een van de Alpha-bijeenkomsten mee. Je schuift aan ... [meer...]
| Maandag 23 mei | Titus Leerhuis gaat van start
13 mei 2022, namens het Parochiebestuur

Maandag 23 mei a.s. zal het gloednieuwe Titus Leerhuis van start gaan met een eerste lezing over Titus Brandsma, gehouden door hoogleraar Peter Nissen. De lezing gaat over het leven van Titus Brandsma... [meer...]
Heiligverklaring pater Titus Brandsma
28 april 2022, namens het Pastoraal Team

Op zondag 15 mei wordt Titus Brandsma door paus Franciscus heilig verklaard. Dit zal plaats vinden tijdens de eucharistieviering in de Sint Pietersbasiliek of op het Sint Pietersplein. Inmiddels is be... [meer...]
Overweging afgelopen zondag 24 april
26 april 2022, namens Liturgische Werkgroep

Afgelopen zondag preekte parochieel voorganger Henk Koop over het evangelieverhaal uit Johannes 20 vers 19-31. In de preek nam Henk Koop de gelovigen mee in het verhaal met de vraag hoe ongelovig Toma... [meer...]
Bidden in de veertigdagen-tijd
15 maart 2022, namens de pastoraatsgroep

De dag na Aswoensdag is een groep parochianen uit verschillende geloofsgemeenschappen in onze parochie begonnen met het bidden van een noveen voor vrede in Oekraïne. Een noveen is een reeks van negen... [meer...]
Uitnodiging Deelname Synodaal Proces Parochie Zalige Titus Brandsma, Ede, 26 maart 2022
14 maart 2022, namens het Pastoraal Team

De katholieke kerk zit momenteel in een ‘synodaal proces’. In 2023 is er een grote bisschopsvergadering in Rome. Maar voordat paus Franciscus met de bisschoppen in gesprek gaat, wil hij graag hore... [meer...]
Veenendaal voor Oekraïne
12 maart 2022, namens de pastoraatsgroep

Met verbijstering bekijken we de beelden uit de Oekraïne. Vanwege het oorlogsgeweld ontvluchten veel mensen het land. De inschatting van de VN is dat ruim 1,5 miljoen mensen op dit moment hun huis he... [meer...]
Samen bidden voor vrede (online)
1 maart 2022, namens de pastoraatsgroep

Beste parochianen, We naderen de veertigdagen tijd. Tijd van bezinning, gebed en verdieping. Inmiddels zien we wat er aan de deur van Europa gebeurt. Christenen kennen de kracht van het gebed, Jez... [meer...]
Praat mee over synode: “Zij heeft een verhaal”
1 maart 2022, namens de pastoraatsgroep

“Verlos ons ervan een museumkerk te worden, mooi maar zwijgzaam, met veel verleden maar weinig toekomst.” Deze woorden van de paus raakten ons. Als het goed is hebt u erover gelezen op pag.5... [meer...]
Afscheidsviering dirigent Ria Aukes
24 februari 2022, namens Kleurrijk

Op zondag 13 maart 2022 zal Ria Aukes afscheid nemen als dirigente van het parochiële koor Kleurrijk. Ze heeft maar liefst 45 jaar leiding gegeven aan het koor en daar willen we graag bij stilstaan m... [meer...]

 


De Salvatorkerk heeft een toren met een luidklok.
Er is destijds gekozen voor een kleine toren. De stijl is hetzelfde als die van de Willibrordkerk. Men ziet dit soort torens veel bij kerken in Italië.
Er hangt een luidklok in, die voor alle momenten op een gepaste toon aangeeft dat een dienst gaat beginnen.
De klok wordt ook geluid bij speciale gelegenheden, zoals aan het slot van een doopviering en bij het uitgeleide doen bij een uitvaart.