Salvatorkerk Salvatorkerk

Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54, 3904 TL Veenendaal


Welkom

Beste bezoeker,

Van harte welkom op de website van de Salvatorkerk van de geloofsgemeenschap Veenendaal. Onze geloofsgemeenschap is onderdeel van de H. Titus Brandsmaparochie . De Parochie is ontstaan uit het voormalige parochieverband Veluwe-Rijn en statutair is gevestigd te Wageningen. De parochie heeft zeven locaties. De Salvatorkerk in Veenendaal is een van deze locaties.

Onze geloofsgemeenschap bestaat uit circa 2.500 parochianen en is met een vrijwilligersapparaat van ruim 200 vrijwilligers zeer vitaal. Er worden vele activiteiten verricht door de 28 werkgroepen die onze locatie telt. Er zijn ook vier koren (zeer) actief binnen de kerk, zowel voor kinderen, jongeren als ouderen en dit betekent dat iedere viering muzikaal begeleid wordt!

Op deze website kunt u informatie vinden over de parochie, het pastoraat, de organisatie, tarieven, contactgegevens secretariaat en diverse contactpersonen, artikelen etc. Actuele gegevens van onze vieringen zijn ook te vinden op deze website. De vieringen van onze geloofsgemeenschap worden gehouden in onze fraaie Salvatorkerk aan de Adriaen van Ostadelaan 54 in Veenendaal. Reguliere vieringen op zondag beginnen om 10.15 uur. Na de viering is er altijd gelegenheid elkaar te ontmoeten en in gezamenlijkheid koffie te drinken.

Voor vrijwilligers of voor muzikale ondersteuning in een van onze koren is altijd ruimte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Dit is op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur geopend.

Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten tijdens de vieringen! Tevens bent u van harte welkom in ons team van vrijwilligers!
Vieringen

Zondag 24 september 10:15Eucharistieviering
Zondag 01 oktober 10:15Eucharistieviering
Zondag 08 oktober 10:15Woord- en Communieviering
Zondag 15 oktober 10:15Eucharistieviering
Zondag 22 oktober 10:15Eucharistieviering

Actualiteit

Zevendaagse zangreis naar Lourdes
21 september 2023, Lourdes

Simon de Jong van T2 muziek organiseert samen met Christoffel reizen een zevendaagse (zang-)bedevaart naar Lourdes. Het vertrek met de bus is zondagavond 15 oktober vanuit Renkum, de terugkeer zaterda... [meer...]
Titus Leerhuis: Maria in de Mariakerk
21 september 2023, namens het Pastoraal Team

In de nieuwe ir H.E. Humme-parochiezaal van de Maria Regina-kerk in Bennekom spreekt de protestantse theoloog en hoogleraar Arnold Huijgen over Maria. Huijgen deed tijdens de eerste coronalockdown ond... [meer...]
Valse mails 'namens' Pastor Erik!
20 september 2023, namens het Pastoraal Team

Beste mensen, helaas wordt er momenteel misbruik gemaakt van een op het adres van pastor Erik Rozeman gelijkend mailadres. Iemand doet zich voor als zijnde pastor Erik Rozeman en doet betalingsverzoe... [meer...]
Mariale Zangmiddag
12 september 2023, namens het Pastoraal Team

Om de samenzang te stimuleren in onze parochie organiseren we in aanloop tot de Mariamaand een Mariale zangmiddag in de Johannes de Doperkerk in Wageningen (Bergstraat 17). Gezellig, ontspannen zingen... [meer...]
Gregoriaanse kring Veluwe – Rijn
12 september 2023, namens het Pastoraal Team

Een Gregoriaanse Kring is een groep liefhebbers van het Gregoriaans waarbij iedereen van harte welkom is. Eenmaal per maand komt men samen om zich te verdiepen in het Gregoriaanse repertoire, behorend... [meer...]
Geloofscursus
30 augustus 2023, namens het Pastoraal Team

Aan het begin van het nieuwe seizoen hebben wij voor jou ter inspiratie twee programma’s waar je al je vragen mag stellen, waar elke twijfel welkom is en jij diep mag gaan in het geloof: de Geloofsv... [meer...]
Update (3) van de pastoor
23 augustus 2023, namens het Pastoraal Team

Beste parochianen, vrienden, collega's en kennissen, Allereerst wil ik jullie bedanken voor jullie meeleven en steun! Jullie gebed en nabijheid zijn voor mij een bron van kracht. Zoals bij de tw... [meer...]
Alphacursus Wageningen/Veenendaal
5 augustus 2023, namens het Pastoraal Team

Op maandag 18 september 2023 starten er in onze parochie twee Alphacursussen. ... [meer...]
Titus Leerhuis
7 mei 2023, namens het Pastoraal Team

Marc Janssens is hoofdredacteur van het tijdschrift van het wetenschappelijk instituut van het CDA, Christen Democratische Verkenningen. Hij verzorgt... [meer...]
Tweede zaterdag van de maand: Klus- en tuinochtend
6 mei 2023, namens de Locatieraad

Elke tweede zaterdag van de maand komt er een groep vrijwilligers bij elkaar om klussen te doen in en rondom de kerk. Tevens wordt de tuin onderhouden. Ook als u even binnen wilt lopen is dat mogelijk... [meer...]
Vierde dinsdag van de maand: gezamenlijke maaltijd
6 mei 2023, namens de pastoraatsgroep

IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS HOUDEN WE EEN ZOMERSTOP Voor iedereen die gezellig samen wil eten hebben we de gelegenheid op de vierde dinsdag van de maand. Een groep komt dan samen in de parochi... [meer...]
Derde zondag van de maand: Omgekeerd huisbezoek (in Salvatorkerk)
6 mei 2023, namens Omgekeerd huisbezoek

IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS HOUDEN WE EEN ZOMERSTOP Het zogenaamde Omgekeerd Huisbezoek is elke derde zondag van de maand om 12.15 uur. Mensen vroegen wel eens aan mij: ‘Loopt dat nou nog, dat... [meer...]
Eerste dinsdag van de maand: Rozenkransgebed (in Salvatorkerk)
6 mei 2023, namens de pastoraatsgroep

IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS HOUDEN WE EEN ZOMERSTOP Gedurende de hele maand oktober hebben we in onze kerk wekelijks de rozenkrans gebeden. Het is een mooi moment van gezamenlijk gebed en bezinn... [meer...]

 


Wie de kerk binnenkomt, ziet tegen de achterwand van het priesterkoor een muurreliëf. Dit is een afbeelding van Christus Salvator, heerser en redder. Het is gemaakt door kunstenaar Joop Puntman. (Bemmel 1934)
Het kunstwerk is vervaardigd met geglazuurde tegels, gemaakt van chamotteklei, en weegt ongeveer een ton!
Christus Salvator is uitgebeeld bij zijn wederkomst.
De Christusfiguur rust met de voeten op de wereldbol, terwijl Hij het boek des oordeels in Zijn handen houdt.
Achter het hoofd de attributen: het kruis en de doornentak.
Rechts van Hem de engel met de bazuin, die de zaligen oproept binnen het Rijk der Hemelen te komen.
Links de verderfengel, die de verdoemden uitstoot.