Salvatorkerk Salvatorkerk

Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54, 3904 TL Veenendaal


Welkom

Beste bezoeker,

Van harte welkom op de website van de Salvatorkerk van de geloofsgemeenschap Veenendaal. Onze geloofsgemeenschap is onderdeel van de H. Titus Brandsmaparochie . De Parochie is ontstaan uit het voormalige parochieverband Veluwe-Rijn en statutair is gevestigd te Wageningen. De parochie heeft zeven locaties. De Salvatorkerk in Veenendaal is een van deze locaties.

Onze geloofsgemeenschap bestaat uit circa 2.500 parochianen en is met een vrijwilligersapparaat van ruim 200 vrijwilligers zeer vitaal. Er worden vele activiteiten verricht door de 28 werkgroepen die onze locatie telt. Er zijn ook vier koren (zeer) actief binnen de kerk, zowel voor kinderen, jongeren als ouderen en dit betekent dat iedere viering muzikaal begeleid wordt!

Op deze website kunt u informatie vinden over de parochie, het pastoraat, de organisatie, tarieven, contactgegevens secretariaat en diverse contactpersonen, artikelen etc. Actuele gegevens van onze vieringen zijn ook te vinden op deze website. De vieringen van onze geloofsgemeenschap worden gehouden in onze fraaie Salvatorkerk aan de Adriaen van Ostadelaan 54 in Veenendaal. Reguliere vieringen op zondag beginnen om 10.15 uur. Na de viering is er altijd gelegenheid elkaar te ontmoeten en in gezamenlijkheid koffie te drinken.

Voor vrijwilligers of voor muzikale ondersteuning in een van onze koren is altijd ruimte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Dit is op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur geopend.

Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten tijdens de vieringen! Tevens bent u van harte welkom in ons team van vrijwilligers!
Vieringen

Zondag 14 april 10:15Woord- en Communieviering
Zondag 21 april 10:15Woord- en Communieviering
Zondag 28 april 10:15Eucharistieviering
Zondag 05 mei 10:15Woord- en Communieviering
Donderdag 09 mei 10:15Eucharistieviering

Actualiteit

Terugblik op Missionaire Parochiedag
9 april 2024, namens de pastoraatsgroep

Een topdag zaterdag 6 april!! Met een enthousiaste groep van 61 mensen uit de H. Titus Brandsma parochie (waarvan 7 uit Veenendaal)namen we deel aan de conferentie Missionaire parochie. Een dag die be... [meer...]
Theater voorstelling Titus Brandsma 4 mei
7 april 2024, namens het webteam

Wat bezielde Titus Brandsma om niet te buigen voor de naziterreur? Een houding die uiteindelijk leidde tot zijn dood. Dat is te horen en te zien in de theatrale en poëtische voorstelling over het lev... [meer...]
Cursus omgaan met dementie
1 april 2024, namens de pastoraatsgroep

Veens Welzijn organiseert een cursus omgaan met dementie op dinsdagochtend 16, 23 april, 7, 14 en 21 mei. Voor meer informatie kijk op de... [meer...]
Meedoe Musical "Wie is mijn naaste?"
1 april 2024, namens het Pastoraal Team

Zelf meedoen in een musical? Dat kan in de musical “Wie is mijn naaste?” ... [meer...]
Bezoek aan reliek
31 maart 2024, Aartsbisdom Utrecht

De heilige Bernadette Soubirous komt naar Nederland. Een schrijn met haar reliek (een stuk van het gebeente) komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en maakt een rondgang door alle zeven Nederland... [meer...]
Derde dinsdag van de maand: Stille aanbidding
19 maart 2024, namens het Pastoraal Team

Eenmalige wijziging: deze maand op dinsdag 9 april i.p.v. 16 april. In veel katholieke kerken kun je naar de stille, of eucharistische aanbidding gaan. Alleen in het aartsbisdom Utrecht zijn er 22 ... [meer...]
Jongerenreis Taizé
10 februari 2024, Aartsbisdom Utrecht

Na het succes van de reis naar de Wereldjongerendagen in Lissabon in 2023 wil Jong Aartsbisdom vaker een reis aanbieden aan jongeren. Korte reisjes, dichter bij huis, in de jaren dat er geen WJD pl... [meer...]
Tweede zaterdag van de maand: Klus- en tuinochtend
6 mei 2023, namens de Locatieraad

Elke tweede zaterdag van de maand komt er een groep vrijwilligers bij elkaar om klussen te doen in en rondom de kerk. Tevens wordt de tuin onderhouden. Ook als u even binnen wilt lopen is dat mogelijk... [meer...]
Vierde dinsdag van de maand: gezamenlijke maaltijd
6 mei 2023, namens de pastoraatsgroep

Voor iedereen die gezellig samen wil eten hebben we de gelegenheid op de vierde dinsdag van de maand. Een groep komt dan samen in de parochiezaal en een kookteam en gastvrouwen staan klaar om u te ont... [meer...]
Derde zondag van de maand: Omgekeerd huisbezoek (in Salvatorkerk)
6 mei 2023, namens Omgekeerd huisbezoek

Het zogenaamde Omgekeerd Huisbezoek is elke derde zondag van de maand om 12.15 uur. Mensen vroegen wel eens aan mij: ‘Loopt dat nou nog, dat omgekeerd huisbezoek?’ Gelukkig kon ik volmondig zeggen... [meer...]
Eerste dinsdag van de maand: Rozenkransgebed (in Salvatorkerk)
6 mei 2023, namens de pastoraatsgroep

Gedurende de hele maand oktober hebben we in onze kerk wekelijks de rozenkrans gebeden. Het is een mooi moment van gezamenlijk gebed en bezinning. Om dit niet alleen tot Mariamaanden te beperken, is d... [meer...]

 


In de Paasnacht, de nacht van paaszaterdag op Pasen, wordt de paaskaars voor het eerst ontstoken. Deze kaars symboliseert in de katholieke maar ook in de protestantse eredienst het licht van de verrezen Christus. De paaskaars brandt verder in alle vieringen van de paastijd tot en met Pinksteren.
Na Pinksteren brandt de paaskaars in doopvieringen en bij uitvaarten. Door de kist bij het doopvont en de brandende paaskaars te plaatsen, wordt het verband met doop en verrijzenis getoond. In de doopviering wordt de doopkaars ontstoken aan de paaskaars. Immers, in de doop wordt beleden dat je met Christus gestorven en begraven bent en opstaat in een nieuw leven.