Salvatorkerk Salvatorkerk

Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54, 3904 TL Veenendaal


Welkom

Beste bezoeker,

Van harte welkom op de website van de Salvatorkerk van de geloofsgemeenschap Veenendaal. Onze geloofsgemeenschap is onderdeel van de Z. Titus Brandsmaparochie. De Parochie is ontstaan uit het voormalige parochieverband Veluwe-Rijn en statutair is gevestigd te Wageningen. De parochie heeft zeven locaties. De Salvatorkerk in Veenendaal is een van deze locaties.

Onze geloofsgemeenschap bestaat uit circa 2.500 parochianen en is met een vrijwilligersapparaat van ruim 200 vrijwilligers zeer vitaal. Er worden vele activiteiten verricht door de 28 werkgroepen die onze locatie telt. Er zijn ook vier koren (zeer) actief binnen de kerk, zowel voor kinderen, jongeren als ouderen en dit betekent dat iedere viering muzikaal begeleid wordt!

Op deze website kunt u informatie vinden over de parochie, het pastoraat, de organisatie, tarieven, contactgegevens secretariaat en diverse contactpersonen, artikelen etc. Actuele gegevens van onze vieringen zijn ook te vinden op deze website. De vieringen van onze geloofsgemeenschap worden gehouden in onze fraaie Salvatorkerk aan de Adriaen van Ostadelaan 54 in Veenendaal. Reguliere vieringen op zondag beginnen om 10.15 uur. Na de viering is er altijd gelegenheid elkaar te ontmoeten en in gezamenlijkheid koffie te drinken.

Voor vrijwilligers of voor muzikale ondersteuning in een van onze koren is altijd ruimte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Dit is zowel op dinsdag als op donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur geopend.

Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten tijdens de vieringen! Tevens bent u van harte welkom in ons team van vrijwilligers!
Vieringen

Er zijn geen gegevens gevonden.

Actualiteit

"Van angst naar vertrouwen"
19 februari 2021, namens het Pastoraal Team

Vastentijd 2021 Verdieping en waardevolle ontmoetingen – doe(t) je/u mee? De huidige tijd geeft ons volop gelegenheid om ons zorgen te maken, twijfels te hebben en zelfs angstig te zijn. En we kunnen er minder makkelijk met elkaar over praten, want we komen elkaar minder snel tegen. Laten we deze speciale tijd van voorbereiding op Pasen – de 40-dagentijd – inzetten om ons te verdiepen in hoe we samen de stap kunnen zetten van een leven met zorgen, twijfel of angst naar meer vertrouwen. Wat heeft ons geloof in God ons daarin te bieden? Jezus vertrouwde blindelings terwijl Hij ‘angstige’ momenten meemaakte. Was hij bang? Had hij zorgen? Laten we samen ontdekken hoe Hij daarmee omging en of wij daar in ons eigen leven ook iets mee kunnen. Doe(t) je(/u) mee? Met waardevolle ontmoetingen rondom een serie wekelijkse thema’s gerelateerd aan ‘Van angst naar vertrouwen!’? Wekelijkse Thema’s Zondag 21 februari – aftrap 1. LOSLATEN Aftrap in de (livestream)viering (Marcus 1, 12-15) Week 8 (22 – 28 Feb) 2. LUISTEREN (Marcus 9, 2-10) Week 9 (01 – 07 Feb) 3. ONTMOETEN (Johannes 2, 13-25) Week 10 (08 – 14 Feb) 4. REDDING (Johannes 3, 14-21) Week 11 (15 – 21 Feb) 5. VERBONDENHEID (Johannes 12, 20-33) Week 12 (22 – 28 Feb) 6. IN GODS NAAM (Marcus 14, 1-15, 47) Wat gaan we doen? Gedurende de Vastentijd verdiepen we ons wekelijks in wat Jezus ons voorleeft en leert over het leven in vertrouwen, ondanks zorgen, twijfel en angst – ‘Van angst naar vertrouwen’. Zondag 21 februari wordt tijdens de (Iivestream)viering de aftrap gegeven met het eerste thema hierover. Vervolgens is er wekelijks een vaste cyclus waar je aan kunt deelnemen: 1. Iedere maandag (eerste op 22 februari) ontvangen we een korte online boodschap. Daarin krijgen we een vraag mee door de week heen te overdenken. 2. Een ontmoeting gedurende de week waarin we de vraag uit de videoboodschap samen met iemand of meerderen bespreken. 3. Op zondag diept onze pastoor Henri ten Have tijdens de (livestream)viering het thema verder uit. 4. Na afloop van de zondagse viering hebben we de gelegenheid om elkaar via Zoom te ontmoeten en onze ervaringen van de week en de viering met elkaar te delen. Het wordt vooral leuk als we de verdieping in wekelijkse thema’s dus samen met iemand of een paar anderen kunnen doen: samen gedachten uitwisselen en erover praten – bijvoorbeeld door met iemand te gaan wandelen, elkaar te bezoeken, te bellen of online bij elkaar te komen. Voor wie? Misschien dat je bij het lezen van dit bericht nu al aan een aantal mensen denkt om dit de komende tijd mee samen te doen. Maar twijfel je nog: je kunt ook denken aan iemand uit het koor waarin je zingt, iemand uit een kleine groep waarmee je samen kwam of de werkgroep waar je in zit. Je kunt ook samen met iemand afspreken die je kent uit de kerk, of met een buur of vriend(in), als echtparen onder elkaar, of juist iemand waarvan je weet dat diegene nu eenzamer is door de coronabeperkingen. Je kunt iedere week met dezelfde persoon afspreken, of wisselen / rouleren binnen je bestaande groep of koor. Fysiek kunnen we op dit moment met maximaal twee mensen buiten afspreken, maar online kan het natuurlijk met meer. Extra voor groepen en koren Je kunt deze gelegenheid ook goed gebruiken om waardevolle ontmoetingen te organiseren en de verbinding met elkaar te zoeken binnen je werkgroep of koor. Je vraagt wie er mee doen en organiseert dat mensen wekelijks in afwisselende tweetallen met elkaar afspreken. Voor de verbinding met de grotere groep of het hele koor, kun je een moment zoeken om wekelijks een uurtje online samen te komen om uit te wisselen hoe het de afgelopen week is gegaan met het thema en te zien hoe het met elkaar gaat. Eventueel doe je dit op zondagmiddag/avond, zodat je ook de preek erop kunt betrekken. Waar kun je de video’s en livestream vinden? https://www.facebook.com/rkpztb of klik hier . https://www.youtube.com/channel/UCepz2Kb5FODYOgFhRTJcm3A of klik hier . Vragen en ervaringen delen? Heel graag! Mail ons naar info@tituszoekt.nl ... [meer...]
Vastenbrief van kardinaal Eijk
19 februari 2021, Aartsbisdom Utrecht

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, We leven in zware tijden. Onze samenleving is tijdens de coronaviruspandemie op drift geraakt. Terwijl de tweede golf van besmettingen nog niet een... [meer...]
Overweging zondag 14 februari
13 februari 2021, namens Liturgische Werkgroep

Op zondag 14 februari zou Maria Meijer (parochieel voorgangster) zijn voorgegaan. Ondanks de kerksluiting heeft zij toch een overweging gemaakt, zodat u deze thuis kunt nalezen. Eerste lezing Leviticus 13, 1-2+45-46 "(46) Zolang de ziekte duurt is hij onrein; hij moet apart wonen en buiten het kamp blijven." Klik hier om de hele lezing te lezen. Tweede lezing 1 Korintiërs 10:31-11:1 "(11:1)Weest mijn navolgers, zoals ik het ben van Christus." Klik hier om ook 10:31 te lezen. Evangelielezing Marcus 1:40-45 "(41)Door medelijden bewogen stak Hij de hand uit en raakte hem aan en sprak tot hem: 'Ik wil, word rein.'" Klik hier om de hele Evangelielezing te lezen. OVERWEGING Op woensdag 20 jan was de Inauguratie van Joe Biden. Tijdens die plechtigheid hoorden wij Amanda Gorman een gedicht voordragen: De hoge heuvel die ons wacht. Het is een jonge donkere Amerikaanse vrouw; Meteen dacht ik aan het gedicht van Martin Luther King I have a dream. Daarin zitten zoveel overeenkomsten. Die vrouw sprak haar droom, haar hoop voor de toekomst van het Amerikaanse volk uit. De wens dat niemand uitgesloten mag worden. Zien wij hierin geen overeenkomst met de melaatse man uit het evangelie van vandaag? Wie het evangelie aandachtig leest of beluistert, zal getroffen worden door de merkwaardige tegenstelling die in het verhaal zit. Een melaatse kon je niet aanraken, zeker niet in de tijd van Jezus. Niet zozeer omdat je bang moest zijn door hem besmet te worden. Melaatsen waren religieus en sociaal 'onrein', uitgesloten uit de gemeenschap. Daarop sloeg ook de vraag van de melaatse aan Jezus: 'Als u wilt, kunt u me rein maken.' Dat deed Jezus, door meteen de Joodse wet te overtreden en de melaatse aan te raken. Jezus zorgde er voor dat de man weer in de gemeenschap kon opgenomen worden. De ziekte was niet het ergste; maar de eenzaamheid, het buitengesloten zijn. Niet voor een paar weken of voor een jaar. Nee levenslang, dat was het ergste. En dan raakt Jezus de melaatse man aan. In de eerste lezing wordt beschreven wat je moet doen als iemand getroffen wordt door een besmettelijke ziekte. Het antwoord is: isoleren en in quarantaine. Wij zouden er aan toevoegen: mondkapje voor, anderen niet aanraken en anderhalve meter afstand houden. Dat zijn de maatregelen. Mozes vaardigde destijds al een wet uit waarin stond dat melaatsen als onrein beschouwd moesten worden. Marcus heeft dit verhaal van Jezus, mogelijk in Rome opgeschreven. Marcus leefde in de tijd dat Nero keizer van Rome was. Een verschrikkelijk heerser. Hij liet Rome in brand steken en gaf de christenen de schuld. Het gevolg was een heksenjacht op christenen. Die eerste christengemeenschap die bestond voornamelijk uit mensen zonder aanzien. Het is net of Marcus hen een spiegel voorhoudt. In die melaatse uit het evangelie herkenden ze zichzelf. Zij hoorden er niet bij, ze werden gemeden als de pest, en ze konden het vuile werk doen. Ze voelen zich wel thuis bij Marcus door wat hij te vertellen had. Zij werden geraakt door het verhaal over Jezus zelf. Er was, daar in Rome, wel een onderlinge afspraak om niet te veel ruchtbaarheid te geven aan de bijeenkomsten. Maar, houd je mond maar eens wanneer je gelukkig bent, als je gezien en gekend wordt. Wanneer je blij bent er ook bij te horen. Er was echter ook angst voor die Nero en zijn trawanten. Hij zag met lede ogen aan dat de christenkerk groeide. Tegen de verdrukking in. Jezus zegt tegen de melaatse: Geef er geen ruchtbaarheid aan maar man schreeuwde het van de daken. Hij voelde zich geaccepteerd. Hij was weer aangeraakt. Hij hoorde er weer bij. En Jezus trok zich terug. Hij ging a.h.w. ondergronds verder. Maar bij die melaatse was het zaadje van geloof wel gezaaid. Melaatsheid, onreinheid, ik had er weinig voorstelling bij. Ik dacht: Hoe kun je mensen zo afschermen en er helemaal niets mee te maken willen hebben. En nu met de pandemie waarin wij verkeren, een tijd van quarantaine, mondkapjes, testen, veel besmettingen en veel doden. Nu zie je dat afschermen wel een manier is. Weer denk ik: Wat een goed verhaal uit de bijbel. Het gold duizenden jaren geleden en kan nu ook weer toegepast worden. Niet naar de letter maar naar de inhoud. Ook wij verlangen er naar om elkaar weer te kunnen aanraken. Om niet huiverig te zijn en contact te hebben met iemand. Maar om een ander zo maar de hand te kunnen schudden of een hand op de schouder te leggen, dat missen we. Voor veel mensen is die lockdown lang maar door wat aandacht voor elkaar in de vorm van een telefoontje, een mailtje of een kaartje komen wij er door. Meer aandacht voor elkaar en meer solidariteit. Dan voelt men zich aangeraakt net als die melaatse. Toch is er wel die vraag: Hoe kan heden ten dage zo iets gebeuren? En dan hoor je al snel verschillende onderwerpen zoals: onveilig voedsel, globalisering, verre extreme reizen, klimaatverandering. En wat doen wij er aan? En hoe gaan wij er mee om? Wij worden er weer eens op gewezen dat wij zuinig moeten zijn met alles wat wij gekregen hebben. Zuinig op moeder aarde en zuinig hoe wij met elkaar daar mee om gaan. Wij moeten ook positief blijven ook al is het, zoals Amanda Gorman in haar gedicht ‘Een hoge heuvel die ons wacht’ zegt. Zij sluit het af met: De nieuwe dageraad bloeit open nu wij hem bevrijden. Want het licht blijft altijd schijnen Als je maar de moed hebt het te zien. ... [meer...]
Kerkopenstelling
4 februari 2021, namens de pastoraatsgroep

Helaas blijft de kerk nog dicht voor zondagsvieringen. Na 2 maart, wanneer de regering de maatregelen mogelijk weer versoepelt, kunnen we besluiten of de kerk al dan niet weer open kan. Vanaf aank... [meer...]
Doe je mee met de online Alphacursus?
6 januari 2021, namens het Pastoraal Team

Waar vroeger de kerk een plek was waar verondersteld werd dat je erbij hoorde op basis van je geloof, draait het in deze huidige tijd op de eerste plaats om vertrouwen. De Alphacursus is een cursus wa... [meer...]
Online vieringen Kerstavond en Kerstmis
21 december 2020, namens de pastores

Wegens de coronamaatregelen zullen er geen publieke Kerstvieringen in onze parochie plaatsvinden. De volgende vieringen zijn de komende dagen in onze parochie te volgen: ... [meer...]
Online gezinsviering op KERSTAVOND
21 december 2020, namens het Pastoraal Team

Hij komt, hij komt in ons midden! Vieren jullie de geboorte van Jezus met ons mee? Dit jaar vindt het grote feest online plaats met pastoor Henri ten Have en alle gezinnen van de parochie. Noteer in j... [meer...]
Kerk in 'Lockdown'
21 december 2020, namens de pastoraatsgroep

Vele vrijwilligers hadden voor onze kerk een mooi Kerstprogramma voor u samengesteld. U heeft dat kunnen lezen in de TitusBreed dat bij u is/wordt bezorgd. Maar helaas, toen kwam het bericht van onze... [meer...]
Inzameling voedselbank
8 december 2020, Namens Deelraad Diaconie

U hebt het zeker ook wel gehoord of gelezen dat door de Coronacrisis de Voedselbanken veel minder artikelen binnen krijgen maar ook, dat er door deze crisis helaas méér mensen van de Voedselbank geb... [meer...]
Themabijeenkomst: Leidinggeven in een tijd van vernieuwing (Online bijeenkomst)
5 december 2020, namens het Pastoraal Team

Op... [meer...]
Rechtstreekse uitzending Eucharistieviering zondag 6 december
5 december 2020, namens het Pastoraal Team

De aangescherpte coronamaatregelen en het oplaaien van het virus hebben tot gevolg dat u misschien twijfelt om naar de kerk te gaan of besloten heeft om niet te gaan. Wilt u de mis thuis volgen? D... [meer...]
Eerste Communieviering zondag 8 november
7 november 2020, namens het Pastoraal Team

Zondag 8 november om 10.15 uur start de Eerste Communieviering. Zes Communicantjes doen hun eerste communie. De viering is live te volgen op de facebookpagina van de Salvatorkerk. Klik... [meer...]
Themabijeenkomst: wat zijn waarden van parochies die groeien?
1 november 2020, namens het Pastoraal Team

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, is het niet mogelijk om deze bijeenkomst (in Rhenen - De Gedachteniskerk) fysiek bij te wonen. U kunt wel online deelnemen via deze link: hier) Meeting ID: 815 8856 4633, Passcode: 069458 Aanmelden is niet nodig. Om 19.30 uur gaat de Zoonlink open en om 20.00 uur start de bijeenkomst. Inmiddels zijn we alweer aan de vijfde Thema-avond toegekomen in het kader van parochierevitalisatie. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 3 november en gaan over de vraag: ‘Wat zijn de waarden van parochies die groeien, die een cultuuromslag maken van onderhoud naar missie?’ Hoe zien we dit in onze eigen parochie? Onder leiding van Tim Schilling en Mirjam Spruit van het Centrum van Parochiespiritualiteit willen we graag hierover met u van gedachten wisselen. Het zou mooi zijn als velen van u deze avond aansluiten: deze avond gaat over verschillende waarden die op een breed terrein van kerkzijn van toepassing kunnen zijn. Wij denken dat een of meer van deze aspecten u zullen aanspreken. Zowel de nadruk op weekendvieringen als het zijn van een betekenisvolle gemeenschap komen aanbod. Met in het verlengde van deze waarden Gastvrijheid en het uitnodigende karakter van het kerk-zijn. De bijeenkomst zal wederom plaatsvinden in de Gedachteniszaal in Rhenen (Herenstraat 82), inloop 19.30 u/ start 20.00 u. We kunnen maar met een beperkt aantal personen samenkomen, daarom vragen wij u om u aan te melden als u komt. Liever online meedoen? Dat kan ook! Meer informatie of aanmelden: titusvernieuwt@pztb.nl . Aanmelden voor online deelname is niet verplicht. U kunt via het mailadres de Zoomlink opvragen als u overweegt om mee te willen doen aan de online-bijeenkomst.... [meer...]
Nieuwe maatregelen coronavirus
14 oktober 2020, Aartsbisdom Utrecht

Het maximaal aantal deelnemers zal - gelet op de vraag van de bisschoppen aan de parochies - worden beperkt tot een maximum van 30. Dit, naar aanleiding van het overleg met minister Grapperhaus. Het... [meer...]
Vieringen in de Salvatorkerk bijwonen
1 oktober 2020, namens de pastoraatsgroep

Ondanks de recentelijk verscherpte coronamaatregelen blijven vieringen in onze kerk mogelijk. In de Salvatorkerk worden 55 kerkgangers toegelaten bij een viering. Bij dit maximum aantal is het nog mo... [meer...]
Vierde Themabijeenkomst over parochievernieuwing
27 september 2020, namens het Pastoraal Team

Wat belemmert ons om de missie van de Kerk in de praktijk te brengen? Op donderdag 1 oktober vindt de vierde Themabijeenkomst plaats in het kader van parochievernieuwing. Eerdere bijeenkomsten hebben online plaatsgevonden, maar gezien het mogelijk is om samen te komen, zal deze bijeenkomst plaatsvinden in de grote hal van de Gedachteniskerk in Rhenen. Mirjam Spruit en Tim Schilling van het Centrum voor Parochiespiritualiteit zullen aanwezig zijn en ook het pastoraal team is er bij. Voor degene die er bij de online bijeenkomsten niet bij konden zijn: we blikken kort terug op de afgelopen keren over o.a. de kern van ons katholieke geloof, het doel van de kerk, en groeien in onderlinge verbondenheid. Het vierde thema is ‘wat belemmert ons om de missie van de Kerk in de praktijk te brengen?’ Mirjam en Tim zullen dit thema inleiden waarna we met elkaar hierover van gedachten wisselen. Het is mogelijk om in verband met de grootte van de hal van de Gedachteniskerk met een redelijk aantal mensen samen te komen en kunnen u verzekeren dat we alle corona-maatregelen in acht nemen. Indien u zelf griepverschijnselen heeft of verkoudheidsklachten, verzoeken wij u om niet te komen (ook wanneer het een van uw huisgenoten betreft met koortsklachten of benauwdheid). Wij vragen u om u aan te melden via https://pztb.mijnkerk.org/nl/. Tijd: 20.00 uur (inloop 19.30 uur) Datum: donderdag 1 oktober Adres: Herenstraat 82 Rhenen (Gedachteniskerk). Als u voor het eerst komt: de kerk is vanaf de openbare weg niet zichtbaar. Als u komt vanuit de richting N233 of vanuit de richting van Oosterbeek/Renkum/Wageningen (N225): voorbij nr 84 rijdt u de inrit in en dan ziet u aan het einde van de oprijlaan de kerk. Heeft u nog vragen? Dan kunt u een mail sturen naar de werkgroep Themabijeenkomsten/Parochievernieuwing via titusvernieuwt@pztb.nl . ... [meer...]
Drie nieuwe Alphacursussen gaan van start
31 augustus 2020, namens het Pastoraal Team

Ontmoeten, vragen en ontdekken! De Alphacursus is bedoeld om elkaar in alle vrijblijvendheid te leren kennen, samen te praten en meer te ontdekken over de zin van het leven en het christelijke geloof.... [meer...]
Vieringen in de Salvatorkerk bijwonen
15 juli 2020, namens de pastoraatsgroep

Vanaf 1 juli worden de maatregelen versoepeld. Er mogen vieringen gehouden worden tot 100 kerkgangers. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met anderhalve meter afstand tussen de aanwezigen (met ... [meer...]
Uitnodiging Terugkomavond webinar fr. Mallon
1 juli 2020, namens het Pastoraal Team

Misschien heb je onlangs ook het webinar van fr. James Mallon gevolgd? Of ben je ge�nteresseerd in thema�s over parochievernieuwing? Inmiddels hebben we in onze parochie alweer drie themabijeenkom... [meer...]
Eucharistieviering zondag 28 juni
28 juni 2020, namens het Pastoraal Team

Hier kunt u de eucharistieviering van zondag 28 juni live meekijken (en ook terugkijken). ... [meer...]
Kindercatechese zondag 28 juni
28 juni 2020, namens het Pastoraal Team

Pastoor Henri ten Have heeft voor de kinderen video's gemaakt over de internationale dag van de vluchtelingen. Over Petrus en Paulus waarvan we het hoogfeest van deze heiligen aankomende maandag viere... [meer...]
Eucharistieviering zondag 21 juni
21 juni 2020, namens de pastores

De eucharistieviering van zondag 21 juni is hier te bekijken. Celebrant is pastoor Henri ten Have. Zang: Ronald de Haan en Guus de Vreede. De organist is Regina de Bakker. ... [meer...]
Kindercatechese zondag 21 juni
20 juni 2020, namens de pastores

Voor dit weekend heeft pastoor Henri ten Have weer twee nieuwe kindercatechesevideo's opgenomen. De eerste gaat over het feest van het Heilig Hart van Jezus. ... [meer...]
Webinar fr. James Mallon
20 juni 2020, namens het Pastoraal Team

Opnieuw is de conferentie Als God renoveert met fr. James Mallon uitgesteld. Om parochievernieuwing niet stil te laten staan, wordt nu in samen-werking met verschillende partners een programma opgez... [meer...]
Overweging zondag 21 juni
20 juni 2020, namens Liturgische Werkgroep

Deze zondag zou Maria Meijer (parochieel voorgangster) voorgaan, echter het Aartsbisdom staat momenteel alleen eucharistievieringen toe. Om die reden gaat de viering van komende zondag niet door. Mari... [meer...]
Kerkvieringen zowel live als publiek meevieren
20 juni 2020, namens het Pastoraal Team

... [meer...]
Uitnodiging Themabijeenkomst: groeien in onderlinge verbondenheid
17 juni 2020, namens het Pastoraal Team

Hoewel de onlinebijeenkomsten de waarde van een fysieke samenkomst niet volledig vervangt, hebben we op 14 mei met het Centrum voor Parochiespiritualiteit en het pastoraal team mogelijkheden kunnen on... [meer...]
Kindercatechese zondag 14 juni
15 juni 2020, namens het Pastoraal Team

Omdat het zondag sacramentsdag is, heeft pastoor Henri ten Have een kindercatechesevideo gemaakt over de herkomst van dit Hoogfeest (dat eigenlijk altijd op een donderdag plaatsvindt, omdat dat ook de... [meer...]
Eucharistieviering 14 juni (Sacramentsdag)
14 juni 2020, namens het Pastoraal Team

Vandaag -zondag 14 juni- vieren we het Hoogfeest van het heilig Sacrament (Sacramentsdag). Celebrant is pastoor Henri ten Have. Zang: Ronald de Haan. Organist: Regina de Bakker. ... [meer...]
Videoboodschap aan communicantjes
12 juni 2020, namens het Pastoraal Team

Helaas kan ook de Eerste communieviering door de coronamaatregelen niet doorgaan. Mogelijk kan dat pas na de zomervakantie, maar wanneer precies? Dat weten we nog niet. De werkgroep en het pastoraal t... [meer...]
Vieringen Salvatorkerk maand juni 2020
11 juni 2020, namens de pastoraatsgroep

Na vijftien lange weken wachten kunt u weer de H. Communie ontvangen in de eucharistieviering met pastoor ten Have en dat op zondag 14 juni om 11:00 uur. Ook zal pastoor ten Have voorgaan in de vie... [meer...]
Eucharistieviering zondag 7 juni 2020
7 juni 2020, namens het Pastoraal Team

Hieronder kunt u de viering meekijken van zondag 7 juni 2020 vanuit de st. Bernulphuskerk in Oosterbeek. We vieren op deze zondag het hoogfeest van de heilige Drie-eenheid. ... [meer...]
Kindercatechese zondag 7 juni 2020
6 juni 2020, namens het Pastoraal Team

Pastoor Henri ten Have heeft voor dit weekend verschillende kindercatechese video's gemaakt die u samen met uw kind(eren) kunt bekijken. Deze video's zijn te bekijken op de Facebookpagina van de paroc... [meer...]
Uitzending zondag 31 mei 2020 Pinksteren
31 mei 2020, namens het Pastoraal Team

Hieronder kunt u de Titusviering vanuit Ede bekijken. Celebrant is pastoor Henri ten Have en mede voorgangers pastor Hans Lucassen (die morgen, 1 juni met emeritaat gaat) en pastor Guido Dieteren. ... [meer...]
Boodschap aan de vormelingen
30 mei 2020, namens het Pastoraal Team

Helaas kan door de coronamaatregelen de vormselviering niet doorgaan. Deze had anders -morgen- op Eerste Pinksterdag plaatsgevonden. In onderstaande videoboodschap spreekt pastoor Henri ten Have tot d... [meer...]
Kindercatechese: Pinksteren
30 mei 2020, namens het Pastoraal Team

Morgen is het Pinksteren en vieren wij de uitstorting van de Heilige Geest aan de apostelen. Maar welke tekenen gaf God voor de Heilige Geest? Pastoor Henri ten Have legt het uit in de onderstaande ki... [meer...]
Algemene informatie gedurende coronacrisis
25 mei 2020, namens het Pastoraal Team

Uitzendingen eucharistieviering De heilige mis wordt rechtstreeks (live) uitgezonden vanaf de facebookpagina van de parochie (zie hiervoor: www.facebook.com/rkpztb) . Deze zijn ook te zien wanneer u geen lid bent van facebook. Als facebook u vraagt of u lid wil worden, dan kunt u klikken op 'niet nu'. Achteraf wordt de zondagsmis geplaatst op deze website en op de algemene parochiewebsite www.pztb.nl. De dagen en tijden waarop de mis wordt uitgezonden vindt u hier: Dinsdag 19.00 uur (Engelstalig) Woensdag 9.00 uur Zaterdag 18.30 uur Zondag 10.00 uur Zondag 12.00 uur (Engelstalig) De Engelstalige missen worden rechtstreeks uitgezonden vanaf de Facebookpagina van de ICC (zie: www.facebook.com/iccwageningen). De bijbehorende liturgie kunt u eveneens op Facebook vinden. Kindercatechese Elk weekend zal er voor de kinderen in de parochie een kindercatechese worden opgenomen door pastoor Henri ten Have. Deze kunt u vinden op facebook en op deze website. Gebedsintenties Gebedsintenties kunt u vr woensdag doorgeven aan het secretariaat via veenendaal@pztb.nl. Wilt u daarbij vermelden voor welke mis u de intentie opgeeft? Een financile bijdrage kunt u overmaken op: NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie z. Titus Brandsma. Vragen ten tijden van corona Heeft u vragen of hulpvragen die betrekking hebben op de coronacrisis? Wilt u een luisterend oor of wilt u juist uw hulp aanbieden? U kunt hiervoor contact opnemen (bij voorkeur) via e-mail titus.veenendaal@gmail.com of 06-51639884. Openingstijden kerk De kerk is open voor stilte, gebed of om een kaarsje op te steken op zondag, dinsdag en donderdag van 10.00-11.00 uur. Collectegelden Het is mogelijk om te blijven geven in deze coronaperiode. Dat kan door uw collectedonatie over te maken aan de geloofsgemeenschap via NL 72 RABO 0156 27 67 20 tnv de Zalige Titus Brandsmaparochie onder vermelding van 'collecte' uw woonplaats (en relatienummer). Ook is het mogelijk op de tijden dat de kerk open is om houdbare producten naar de kerk te brengen voor de voedselbank. Aanbidding In de kerk van Wageningen is er mogelijkheid tot aanbidding op: Ma-, woe- en vrijdag van 6.00 uur - 8.30 uur Dinsdag van 18.00 uur - 20.00 uur Donderdag van 15.30 uur - 18.30 uur Zaterdag van 19.45 uur - 21.45 uur (Adres: Bergstraat 17, Wageningen)... [meer...]
Kindercatechese: Heilige Geest
24 mei 2020, namens het Pastoraal Team

Voor de kinderen heeft pastoor Henri ten Have wederom een kindercatechese opgenomen. Deze video gaat over de Heilige Geest. ... [meer...]
Eucharistieviering zondag 24 mei
24 mei 2020, namens het Pastoraal Team

De eucharistieviering van zondag 24 mei wordt uitgezonden vanuit de Maria Virgo Reginakerk in Bennekom. Celebrant is pastoor Henri ten Have. Organist Matty Huls. Zang: Rineke Hoens, Janneke en Klaas P... [meer...]
Kindercatechese: Hemelvaart
21 mei 2020, namens het Pastoraal Team

Op Hemelvaartsdag vertelt pastoor Henri ten Have vanuit de klokkentoren van de Johannes de Doperkerk (Wageningen) aan de kinderen over de Hemelvaart van Jezus en over de Heilige Geest. ... [meer...]
Uitzending Hemelvaart van de Heer
21 mei 2020, namens het Pastoraal Team

De eucharistieviering van de Hemelvaart van de Heer vanuit onze parochie kunt u hier (terug)zien. Speciaal voor kinderen is er een catechesevideo beschikbaar. Deze vindt u in het bericht hierboven. ... [meer...]
Kindercatechese: Laudato Si'
17 mei 2020, namens het Pastoraal Team

In deze kindercatechese-video spreekt pastoor Henri ten Have over de omgang met de schepping naar aanleiding van het 5 jarig jubileum van de encycliek van paus Franciscus: Laudato si'. ... [meer...]
Eucharistieviering 17 mei 2020 vanuit de Salvatorkerk
17 mei 2020, namens het Pastoraal Team

Deze zondag 17 mei is de eucharistieviering uitgezonden vanuit de Salvatorkerk. Celebrant: pastoor Henri ten Have Organist: Regina de Bakker Zang: Simon de Jong en Ineke Jansen ... [meer...]
Openstelling kerk: wijziging in tijd
14 mei 2020, namens de pastoraatsgroep

Wegens het live uitzenden van de eucharistie vanuit de Salvatorkerk aanstaande zondag 17 mei zal de kerk om 10.00 uur gesloten zijn. Tussen 11.30 - 12.15 uur is de kerk weer open voor gebed en stil... [meer...]
Terugkijken uitzending zondag 10 mei
10 mei 2020, namens het Pastoraal Team

De eucharistieviering van zondag 10 mei is hier terug te zien. De viering is opgenomen in de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemingkerk in Renkum. Celebrant is pastoor Henri ten Have. ... [meer...]
Zondagse Vitaminen door pastor Guido Dieteren
9 mei 2020, namens het Pastoraal Team

Pastor Guido Dieteren en de liturgiecommissie van het Gemengd Koor van Bennekom hebben nagedacht over de viering van 10 mei. Hoewel deze viering niet in de kerk kan worden gehouden, hebben zij toch ee... [meer...]
Kindercatechese: Heilige Maria in Renkum
9 mei 2020, namens het Pastoraal Team

De maand mei is in de katholieke kerk 'Maria maand'. In onderstaande video vertelt pastoor Henri ten Have de kinderen van de parochie over Maria in Renkum. Pastoor Henri legt uit waarom Maria voor vee... [meer...]
Toespraak afscheid Hans Lucassen
8 mei 2020, namens het Pastoraal Team

Op 1 juni gaat pastoraal werker Hans Lucassen met emeritaat. In de onderstaande video staat hij stil bij de afgelopen periode, de coronacrisis en zijn emeritaat. ... [meer...]
Kindercatechese: Bevrijdingsbrood
5 mei 2020, namens het Pastoraal Team

Vandaag - 5 mei - vieren we in Nederland Bevrijdingsdag. In deze video vertelt pastoor Henri ten Have aan de kinderen over het bevrijdingsbrood. ... [meer...]
Kindercatechese: pater Titus Brandsma
3 mei 2020, namens het Pastoraal Team

Voor de kinderen uit onze parochie heeft de pastoor een video opgenomen over pater Titus Brandsma. Pater Titus Brandsma kwam tijdens de Tweede Wereldoorlog in de gevangenis terecht, omdat hij bleef lu... [meer...]
Kindercatechese: De Goede Herder
3 mei 2020, namens het Pastoraal Team

Deze zondag - 3 mei - gaat het Evangelieverhaal over de Goede Herder (Johannes 10:1-10). Pastoor Henri ten Have heeft voor de kinderen een video gemaakt waarin hij uitleg geeft over deze Bijbellezing.... [meer...]
Uitzending zondag 3 mei
3 mei 2020, namens het Pastoraal Team

De uitzending van zondag 3 mei kunt u hier zien. Deze is opgenomen vanuit de Gedachteniskerk in Rhenen. De eerste paar minuten ziet u het beeld op zijn kant, maar dat probleem is verholpen na enkele ... [meer...]
Voedselbankactie
26 april 2020, namens de pastoraatsgroep

De voedselbank Veenendaal verzorgt wekelijks ruim 200 pakketten voedsel aan gezinnen die onder het absolute minimum leven. Echter door de Coronacrisis is het nauwelijks mogelijk goede pakketten samen ... [meer...]
Video over Alphons Arins voor kinderen
26 april 2020, namens het Pastoraal Team

Priester Alphons Arins werd geboren op 26 april 1860, vandaag precies 160 jaar geleden. Daarom maakte pastoor Henri ten Have speciaal voor de kinderen van de zalige Titus Brandsmaparochie een video o... [meer...]
Uitzending terugkijken zondag 26 april
26 april 2020, namens het Pastoraal Team

De eucharistie van zondag 26 april kunt u hieronder terugkijken. Celebrant is pastoor Henri ten Have. Orgel: Regina de Bakker Zang: Diony de Wit en Simon de Jong ... [meer...]
Kindernevendienstvideo zondag 26 april
26 april 2020, namens het Pastoraal Team

Speciaal voor de kinderen heeft pastoor Henri ten Have een kindernevendienst video gemaakt over het evangelie van vandaag. De Emmausgangers Lucas 24: 13-35 ... [meer...]
Uitzending terugkijken eucharistieviering 19 april
19 april 2020, namens het Pastoraal Team

De uitzending van de eucharistieviering van zondag 19 april kunt u hier terugkijken. Celebrant is pastoor Henri ten Have. Organist: Regina de Bakker. Zang: Simon de Jong, Tine Nijenhuis. Deze viering... [meer...]
Uitzending terugkijken eucharistieviering zaterdag 18 april
18 april 2020, namens het Pastoraal Team

De uitzending van zaterdag 18 april kunt u hier terugkijken. Deze werd live uitgezonden vanuit de St. Johannes de Doperkerk in Wageningen. Alle vieringen zijn live te bekijken vanaf de facebookpagin... [meer...]
Uitzending terugkijken Tweede Paasdag
13 april 2020, namens het Pastoraal Team

Tweede Paasdag ofwel Paasmaandag is een van de Hoogfeesten. De Evangelielezing verhaalt van de leugen van Sanhedrin, namelijk dat Jezus niet was opgestaan maar gestolen door zijn discipelen. Jezus laa... [meer...]
Uitzending terugkijken Eerste Paasdag
12 april 2020, namens het Pastoraal Team

De uitzending van Eerste Paasdag vanuit de St. Johannes de Doperkerk in Wageningen is hier terug te kijken. ... [meer...]
Uitzending terugkijken Paaswake
11 april 2020, namens het Pastoraal Team

De viering van de Paaswake, uitgezonden vanuit de St. Johannes de Doperkerk Wageningen, kunt u hier terugkijken. In deze viering wordt ook de paaskaars van de Salvatorkerk gezegend en aangestoken. De... [meer...]
Uitzending terugkijken Goede Vrijdag
10 april 2020, namens het Pastoraal Team

Op deze dag herdenken we de kruisiging en dood van Jezus. In onderstaande video ziet u de viering van Goede Vrijdag terug vanuit de St. Johannes de Doperkerk in Wageningen. Voorganger is pastoor Henri... [meer...]
Uitzending terugkijken Witte Donderdag
10 april 2020, namens het Pastoraal Team

Witte Donderdag is de donderdag direct voor Goede Vrijdag in de Goede Week. Op Witte Donderdag begint het Triduum Sacrum dat verder bestaat uit Goede Vrijdag en Stille Zaterdag die tijdens de Paaswake... [meer...]
Titus Brandsma TV: Online uitzendingen
9 april 2020, namens het Pastoraal Team

Onze Titus Brandsmaparochie gaat tijdens de coronacrisis voortaan de missen rechtstreeks (live) uitzenden vanuit de Johannes de Doperkerk in Wageningen. Tot dusver waren de vieringen van tevoren opgen... [meer...]
Opname Kruisweg
7 april 2020, namens het Pastoraal Team

De kruisweg (Via crucis in het Latijn) is een onderdeel van de traditie van het christelijke Paasfeest. Het is een nabootsing in de vorm van schilderijen of beeldhouwwerken van de lijdensweg van Chris... [meer...]
Opname Maria Boodschap
25 maart 2020, namens het Pastoraal Team

Op 25 maart, negen maanden voor Kerstmis viert de kerk het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer door de Engel Gabriel aan Maria. In de donkere tijden waarin het Volk van God toen leefde bracht de... [meer...]
Solidair met India
25 maart 2020, namens Missie, Ontwikkeling en Vrede

Nu duidelijk is dat we tot en met Pinksteren geen vieringen meer hebben in onze kerken en dus ook geen collectes meer voor de Vastenactie 2020, doet de MOV-werkgroep een extra beroep op u om een gift ... [meer...]
Overweging zondag 15 maart
20 maart 2020, namens Liturgische Werkgroep

De viering van zondag 15 maart in de Salvatorkerk kon niet doorgaan door de maatregelingen die genomen zijn m.b.t. het coronavirus. De viering was reeds voorbereid; ter bezinning publiceren wij voor u alsnog de lezingen en de overweging van deze zondag. Eerste lezing Exodus 17,3-7 In die dagen, leden de Isralieten tijdens de woestijntocht hevige dorst. Zij bleven tegen Mozes morren en zeiden: "Waarom hebt gij ons weggevoerd uit Egypte als wij toch met kinderen en vee van dorst moeten sterven ?" Mozes klaagde zijn nood bij de Heer: "Wat moet ik toch aan met dit volk? Ze staan op het punt mij te stenigen." De Heer gaf Mozes ten antwoord: "Ga met enkelen van Israls oudsten voor het volk uit, neem in uw hand de staf waarmee ge de Nijl geslagen hebt en begeef u op weg. Ik zal ginds, voor uw ogen, op een rots staan, op de Horeb. Sla op die rots: er zal water uitstromen zodat de mensen kunnen drinken." Mozes deed dat in het bijzijn van Israls oudsten. Hij noemde de plaats Massa en Meriba vanwege de verwijten der Isralieten en omdat zij de Heer hadden uitgedaagd door zich af te vragen: Is de Heer nu bij ons of niet? Evangelie Joh 4, 5-10.19-26. 39-42 In die tijd kwam Jezus in een stad van Samaria, Sichar genaamd, dichtbij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef had gegeven. Daar bevond zich de bron van Jakob en vermoeid van de tocht ging Jezus zo maar bij deze bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen een vrouw uit Samaria water kwam putten zei Jezus tot haar: "Geef Mij te drinken." De leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om levensmiddelen te kopen. De Samaritaanse zei tot Hem: "Hoe kunt Gij als Jood nu te drinken vragen aan mij, een Samaritaanse?" - Joden namelijk onderhouden geen betrekkingen met de Samaritanen. Jezus gaf ten antwoord: "Als ge enig begrip hadt van de gave Gods en als ge wist wie het is, die u zegt: Geef Mij te drinken, zoudt ge het aan Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water hebben gegeven." Daarop zei de vrouw tot Hem: "Heer, Ge hebt niet eens een emmer en de put is diep: waar haalt Ge dan dat levende water vandaan? Zijt Ge soms groter dan onze vader Jakob die ons de put gaf en er met zijn zonen en zijn vee uit dronk?" Jezus antwoordde haar: "iedereen die van dit water drinkt, krijgt weer dorst, maar wie van het water drinkt dat Ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer; integendeel, het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven." Hierop zei de vrouw tot Hem: "Heer, geef mij van dat water, zodat ik geen dorst meer krijg en hier niet meer moet komen om te putten ik zie dat Gij een profeet zijt. Onze vaderen aanbaden op die berg daar, en gij, Joden, zegt dat in Jeruzalem de plaats is waar men aanbidden moet." "Geloof Mij, vrouw, - zei Jezus haar, er komt een uur dat gij noch op die berg noch in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet kent; wij aanbidden wat wij kennen, omdat het heil uit de Joden komt. "Maar er zal een uur komen, ja het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. "De Vader toch zoekt mensen die Hem zo aanbidden. "God is geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem in geest en waarheid aanbidden." De vrouw zei Hem: "Ik weet dat de Messias - dat wil zeggen: de Gezalfde komt, en wanneer Die komt zal Hij ons alles verkondigen." Jezus zei tot haar: "Dat ben Ik, die met u spreek Toen dus de Samaritanen bij Hem gekomen waren, verzochten zij Hem bij hen te blijven. Hij bleef er dan ook twee dagen en door zijn woord kwamen er nog veel meer tot het geloof. Tot de vrouw zeiden ze: "Niet langer geloven wij om wat gij gezegd hebt, want wij hebben Hem zelf gehoord en wij weten, dat Deze werkelijk de redder van de wereld is. Overweging Wat is er nou gewoner dan water. Warm of koud en met een mengkraan op iedere gewenste temperatuur. Maar wat water werkelijk is, dat weet alleen een vis. En die kan niet praten. De belangrijkste dingen in ons leven zijn o zo vanzelfsprekend. De lucht die wij inademen; het eten van iedere dag; het water dat wij drinken of waarin wij ons wassen.. Het is er ieder uur dat wij willen en daarom vinden wij het ook heel gewoon. Wij draaien de kraan open en het water stroomt eruit. Al die dingen zijn vanzelf sprekend tot het fout gaat. Als de lucht vuil wordt, het water troebel is, als de stikstofnorm verlaagd wordt, als Nederland van het gas af moet, als de vriendschap omslaat in jaloezie of achterdocht, dan ontdekken wij hoe ongewoon het gewone is. Als het gewone, dagelijkse wegvalt, kunnen wij in paniek raken. Wij gaan roepen en schreeuwen: Doe iets. Laat iemand er iets aan doen! Mozes trekt met een heel volk door de woestijn, op weg naar een beter, een leefbaar land. Ze komen uit Egypte waar ze onderdrukt en als slaven behandeld werden. Maar het is er allemaal niet beter op geworden. In de woestijn is het leven moeilijk. Nu zitten ze zonder water en het volk schreeuwt naar Mozes: Doe er iets aan. Verzin een list. Het is veertigdagen tijd, beste medegelovigen, woestijntijd, bedoeld om te zien wat wij echt nodig hebben om in leven te blijven. Het is bedoeld onze de kamer eens echt op te ruimen. Weg te doen wat overbodig is. Ruimte te maken voor liefde en vriendschap. Is ons gebed een riedeltje wat we afraffelen of een gesprek met God. Het is woestijntijd. Tijd om ons bewust te zijn van wat wij bidden. Tijd om antwoorden te vinden op allerlei vragen. Het volk in de woestijn heeft dorst. Dorst naar antwoorden op de vraag waar zij eigenlijk naar toe gaan. Vragen die telkens terug komen, overal ter wereld, tot op de dag van vandaag. Waar leidt dit leven toe? Waarom is het zo en niet anders? Johannes maakt er een moeilijk maar boeiend verhaal van. Om te beginnen neemt Johannes ons mee op vreemd terrein: een Samaritaans gebied. U weet waarschijnlijk wel dat het niet echt goed boterde tussen de Joden en de Samaritanen. Als rechtgeaarde Jood praat je niet met Samaritanen en ga je, indien mogelijk, niet door Samaritaans gebied. En Jezus? Tegen alle vooroordelen, tegen alle geboden, die de Joden van generatie op generatie door hebben gegeven trekt Jezus dwars door Samaria heen. Meer nog, hij knoopt een gesprek aan met iemand uit Samaria. En niet met een gewoon iemand uit het volk, maar met een vrouw. En bovendien met een vrouw die zelfs door haar eigen gemeenschap als een grote zondares wordt beschouwd. Het is immers veelzeggend dat de vrouw alleen en in de ondraaglijke middaghitte water moet komen halen. In vele culturen is de waterput de plek bij uitstek om te roddelen en nieuwtjes uit te wisselen. Deze Samaritaanse vrouw hoort duidelijk niet meer bij de groep. En met deze vrouw start Jezus een gesprek. De vrouw zelf is verbijsterd. Hoe kunt u als Jood drinken vragen aan mij? Joden willen namelijk niets met Samaritanen te maken hebben. Maar Jezus herhaalt zijn vraag. En wat begint als een gewoon gesprek over water en dorst hebben, neemt al gauw een andere wending. Jezus spreekt over het water in de put dat de echte dorst niet lest. En hij belooft dat hij water zal geven. Levend water. Niet te verwarren met bruisend water; levend water is water dat leven geeft. En de Samaritaanse vrouw begrijpt wat Jezus bedoelt met het levend water. Er is water waar je geen dorst van krijgt. zegt Jezus. Ja, geef maar. antwoordt de vrouw gretig bij de put. Alsof het om een koekje gaat. Nee, dat bedoel ik niet, zegt Jezus Dat water zit niet in de put. Dat water is niet te koop. Het is als een bron in jezelf. Jezus heeft het hier over de zuivere kracht die de mens overeind houdt. Over de liefde en de trouw. Is dat niet te hoog gegrepen? Maar dat is geen reden om het niet te proberen. God vraagt van ons geen volmaaktheid. Hij vraagt geloof en vertrouwen. Het geloof dat het levende water ook voor ons bereikbaar is. We kunnen ons zorgen maken over de toekomst. We kunnen in paniek raken en roepen: Doe iets. Laat iemand iets doen. Wij kunnen staken en protesteren. Dat zijn de momenten, om net als die vrouw bij de put, aan Jezus te vragen: Heer geef mij levend water, zodat ik geen dorst meer krijg. Een diepere laag in dit evangelie dan de menselijke behoefte aan eten en drinken, is het verlangen ergens bij te horen, vrienden en vriendinnen om je heen te hebben. Het is misschien opgevallen, hoe de vrouw in het gesprek Jezus steeds beter gaat begrijpen. Eerst is Jezus voor haar ook maar een gewone Joodse man, dan gaat haar geleidelijk een licht op: bent u soms groter, dan onze vader Jacob, die deze put gegraven heeft? vraagt ze zich af, half spottend, half serieus. Vervolgens zegt ze: ik zie, dat u een profeet bent! En tenslotte ontglipt haar zelfs het woord 'Messias'. Jezus is hier in gesprek met een buitenlandse en zelfs met iemand van een ander geloof dan hij. Hij is Jood en zij belijdt de godsdienst van de Samaritanen. En hier is nog iets heel bijzonders te zien: de vrouw geeft vanuit haar eigen geloofsopvatting een beschrijving van de komende Messias. Zij verwacht niet zozeer een 'Koning, een zoon van David, als Messias', zoals de Joden doen. Als Samaritaanse verwacht zij de terugkeer van Mozes. En dan gebeurt het wonderlijke: Jezus wijst haar Samaritaanse opvatting niet af. Vandaag heeft de evangelist Johannes echt de tijd genomen om ons het verhaal van deze ontmoeting tot in de kleinste details te vertellen. Heel zorgzaam en liefdevol luistert hij naar het gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw. Geen enkel woord mag daar van verloren gaan. Het verhaal begint met een slok water en eindigt met een diepgaand gesprek over het leven. Daar tussen vindt een ontmoeting plaats. En zijn wij misschien ook zoals die Samaritaanse vrouw? Ze is stomverbaasd dat Jezus haar om hulp vraagt, en daarna ontstaat er een bijzonder gesprek tussen haar en Jezus. Laten wij dat vandaag mee terug naar huis nemen: dat wij, willen wij echte volgelingen van Jezus zijn, ons niet moeten blindstaren op vooroordelen. Wij mogen geen oordeel vellen over een mens, al wordt hij door anderen bestempeld als minderwaardig. Wij moeten de ontmoeting altijd durven aangaan. Praten met anderen. En het hoeven uiteraard niet altijd diepgravende bespiegelingen te zijn. Gewoon een praatje over het weer of over hoe het met de ander gaat. Een gezellig gesprek bij een kopje koffie. Gewoon de ander zien staan. En dan zullen wij merken hoe wij leven geven aan de ander en hoe in ons lichaam levend water opborrelt. Maria Meijer, parochieel voorganger ... [meer...]
Met Palmzondag en Pasen geen publieke liturgische vieringen
18 maart 2020, Aartsbisdom Utrecht

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastridum) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag). Al eerder kondigde paus Franciscus vergelijkbare maatregelen aan. De maatregelen die de overheid in Nederland heeft genomen, gelden tot en met 6 april. De bisschoppen zien zich echter genoodzaakt ook tot en met Pasen nu al een beslissing te nemen in verband met de voorbereidingen voor de liturgische plechtigheden, die niet goed plaats kunnen vinden in de huidige situatie. Verder is de noodzaak er vanwege de gezondheid van de gelovigen, onder wie ook kwetsbare personen. Voor de Chrismamissen in de bisdommen geldt dat deze in kleinere kring doorgang zullen vinden met de bedienaren die nodig zijn voor de liturgie, zonder koor. Hierover, maar ook over de andere vieringen in de Goede Week en met Pasen, communiceren de bisdommen met hun parochies en pastorale teams. Missen, doop en uitvaart De zondagse Eucharistieviering van de priesters vindt in de beslotenheid plaats en zonder koor, eventueel met cantor. Voor de missen die doordeweeks worden gehouden gelden de eerder afgekondigde, strikte maatregelen met de volgende toevoeging: de pastoor beslist naar omstandigheden en in overeenstemming met de overheidsmaatregelen of de doordeweekse mis doorgaat of niet. Hij dient daarbij rekening te houden met de grootte van de kapel of kerk en ziet erop toe dat de richtlijnen van de overheid worden gevolgd. Van de aanwezige gelovigen wordt gevraagd 1,5 meter afstand van elkaar te houden, ook als men naar voren komt voor de H. Communie of persoonlijke zegen en niet te komen wanneer men verkouden is. Hetzelfde geldt voor doopvieringen en uitvaarten die sober en kleinschalig moeten worden gehouden en in overeenstemming moeten zijn met de nadere richtlijnen van het eigen bisdom. In geval van uitvaarten dienen deze ook in overeenstemming te zijn met de richtlijnen van de uitvaartbranche zoals met betrekking tot het maximum aantal aanwezige personen. Verenigd in gebed De kerken blijven waar mogelijk open en toegankelijk om te bidden of een kaars op te steken. Vraag aan de bezoekers is, om daarbij afstand te houden tot andere kerkgangers en indien men verkouden is, niet te komen maar thuis te bidden. De bisschoppen roepen nadrukkelijk op tot gebed in deze tijden waarin het coronavirus heerst.... [meer...]
Pastoraal woord vanuit Zalige Titus Brandsmaparochie
15 maart 2020, namens het Pastoraal Team

Naar aanleiding van het opschorten van de vieringen in het weekeinde n.a.v. het Corona-virus. Beste parochianen, of zal ik zeggen, zoals bij de preek, broeders en zusters? Want juist in deze tijd ervaren we hoezeer we met elkaar verbonden zijn in een wereldwijde broeder- en zusterschap, helaas in negatieve zin door het besmettingsgevaar, maar ook in positieve zin, op verschillende manieren. Juist door het gemis aan de kerkdiensten, de gezamenlijke koffie erna, zullen velen ervaren hoe dierbaar de gemeenschappelijke ontmoeting is. Dit gemis kan maken dat we meer waarderen wat gewoon is. Een van onze medeparochianen zei mij: eigenlijk is dit ook een soort vasten, afzien van de manier van je geloof belijden zoals we dat gewend zijn. Tijdens het gewone vasten zien we af van dingen die we fijn vinden, en door het gemis beseffen we dat vanzelfsprekende dingen eigenlijk bijzonder zijn. Zo worden we ons door deze situatie ook bewust hoe kostbaar eigenlijk de kerkvieringen en gemeenschap erom heen zijn, die we anders als vanzelfsprekend ervaren. De Eucharistieviering op TV op zondagmorgen zal voor u misschien enigszins een compensatie voor u zijn, we delen dan broederlijk en zusterlijk in de situatie waarin veel ouderen en zieken vaak verkeren, die (bijna) nooit meer naar de kerk meer kunnen gaan. We gaan kijken of wij ook als parochie kleinschalige vieringen zullen opnemen om op de website van onze parochie te publiceren. We delen als broeders en zusters in de situatie van onze medegelovigen in Itali en andere landen, waar mensen al sinds enige tijd niet meer naar de kerk kunnen. Bovenal worden we ons allemaal bewust dat iedereen getroffen kan worden door het virus. Dat kan ons enerzijds angstig maken, aan de andere kant kan het ons ook brengen tot daden van broederlijke en zusterlijke solidariteit, en tot gebed voor al onze broeders en zusters. Gisteren zei een psycholoog op de radio dat een crisis als deze het beste n het slechtste in mensen naar boven kan halen. Bij het slechtste kunnen we denken aan ruzies in de supermarkt bij het hamsteren. We kunnen ook denken aan spanningen in gezinnen, doordat we door het gedwongen thuisblijven meer op elkaars lip zitten. En aan de ouderen en zieken die nu meer gesoleerd kunnen raken. Maar aan de andere kant kan deze moeilijke situatie ook iets positiefs bewerken, meer tijd en aandacht voor elkaar, voor gebed en bezinning, en voor wat werkelijk van belang is in het leven. En in plaats van hamsteren kunnen we ook aanbieden om boodschappen te doen voor mensen die wegens ouderdom of ziekte niet meer naar de winkel kunnen of durven. Ik werd gisteren aangenaam getroffen door studenten die mij vroegen of ik misschien oudere of zieke mensen kende voor wie zij boodschappen zouden willen doen. Los van dit speciale aanbod, weet ik dat veel parochianen zich ook nu al als broeders en zusters opstellen voor hun medemensen. Laten wij, zoals de bisschop schrijft, in zijn pastoraal woord, ook speciaal bidden voor de zieken en voor hen die zieken verplegen en behandelen. In het Oude Testament zien wij ook dat het volk van God door grote crises gaat, uitbuiting, hongersnood, ziekte, vooral ten tijde van hun veertig jaar in de woestijn. In het Evangelie zien wij dat de leerlingen van Jezus Hem vaak niet begrijpen, en niet kunnen accepteren dat Hij moet lijden en sterven. Hoe dan ook, de boodschap van ons geloof is telkens, dat God uit de meest onbegrijpelijke en negatieve situaties steeds weer iets goeds, zelfs iets beters kan scheppen. Dat is de hoop die ons geloof ons biedt. Laten we daaraan vasthouden, en elkaar ondertussen in woord, daad en gebed ondersteunen. Mede namens het pastoraal team, wens ik u veel sterkte, pastoor Henri ten Have ... [meer...]
Uitzending viering zondag 15 maart
15 maart 2020, namens het Pastoraal Team

Van de viering van 15 maart 2020 is een opname gemaakt. Deze kunt u terug zien via deze link: https://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/titus-brandsma-tv/811-viering-tv-20200315 Werkt de linkt niet? Dan ... [meer...]
Vieringen afgelast
15 maart 2020, namens het Pastoraal Team

Vieringen afgelast In verband met het coronavirus en in navolging van het decreet van de Nederlandse Bisschoppen worden vanaf nu tot 31 maart alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen afgelast in onze parochie. Ook worden er andere diverse maatregelen geadviseerd. Zie voor verdere informatie, de website van het Aartsbisdom: https://www.aartsbisdom.nl/bisschoppen-scherpen-maatregelen-in-verband-met-het-coronavirus-aan/ Ook doordeweekse vieringen afgelast Het bestuur van de parochie Z. Titus Brandsma heeft besloten om ook verdere stappen te zetten. Tot hen spijt voor allen die zich getroffen voelen door dit besluit, maar welovertuigd van de noodzaak van dit besluit willen zij u laten weten dat nu ook alle doordeweekse vieringen en bijeenkomsten in onze parochie opgeschort of geschrapt worden. Bij onduidelijkheden of moeilijkheden kunt u zich in verbinding stellen met pastoor Henri ten Have. Activiteiten afgelast Ook alle publieke bijeenkomsten zoals de Gebedsdag, de Bloemen en Bijen in Bennekom, de Bijbelcursus voor dummies, Vastenproject Lopend Vuur, etc.. worden afgelast of tot nader order uitgesteld. Uitzending viering zondag 15 maart Van de viering van 15 maart 2020 is een opname gemaakt. Deze kunt u terug zien via deze link: https://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/titus-brandsma-tv/811-viering-tv-20200315 Werkt de linkt niet? Dan kunt u deze kopiren in de adresbalk van uw internetbrowser.... [meer...]
Kerstvieringen
19 december 2019, namens de Locatieraad

Komt allen tezamen! Verheugt u zich ook op het hoogfeest van de geboorte van de Heer? Dan bent u van harte welkom om dat samen te vieren in de Salvatorkerk! Voor zowel kinderen als volwassenen i... [meer...]
Kindercatechese in Wageningen
4 december 2019, namens de pastores

Op woensdagmiddag 11 december is er weer een uurtje kindercatechese waarbij pastoor Henri ten Have de kinderen vertelt over het (katholieke) geloof. Deze middag zal plaatsvinden op de locatie in Wagen... [meer...]
Kerstmarkt
4 december 2019, namens Kleurrijk

Op zaterdag 14 december houden we van 11.00 tot 16.00 uur weer een gezellige Kerstmarkt in en rondom de Salvatorkerk. In de kerk zullen ambachtelijke producten en kerstartikelen te koop zijn. Uiter... [meer...]
Kerkproeverij zondag 22 september
11 september 2019, namens de pastoraatsgroep

Op zondag 22 september om 10.15 uur houdt de Salvatorkerk voor de derde keer de 'Kerkproeverij'. U heeft daar in TitusBreed al over kunnen lezen. Vrijwilligers van onze kerk zijn al druk bezig met de ... [meer...]
Aanmelden Nacht zonder Dak
18 mei 2019, Jongerengroep Route 54

De parochile jongerengroep Route 54 laat de kerktuin in Veenendaal op zaterdagavond 29 juni in een grote krottenwijk veranderen. Route 54 organiseert Nacht Zonder Dak, waarbij jongeren in zelfgebouwde hutten van karton of plastic de nacht door gaan brengen. Met deze actie halen ze d.m.v. een sponsoractie geld op voor straatjongeren in Bolivia, Kenia en Cambodja, die hun nacht altijd op deze manier moeten doorbrengen. Deze Nacht Zonder Dak is een initiatief van de christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie Tear. Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. Tear biedt wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is een opdracht van God. Tear helpt waar zij kan en moedigt mensen aan om de wereld mooier te maken. De opbrengst van deze actie is bestemd voor drie projecten die Tear steunt in Bolivia, Kenia en Cambodja. Deze projecten helpen straatjongeren waar zij onderdak, begeleiding, onderwijs en een toekomst krijgen. Tijdens de Nacht Zonder Dak kunnen de deelnemers genieten van een afwisselend programma. Door Nacht Zonder Dak, die jongeren veel gezelligheid geeft, hebben jongeren de mogelijkheid om daadwerkelijk iets te doen voor leeftijdsgenoten die dagelijks op straat leven. Jongeren die mee willen doen, kunnen zich opgeven bij Route 54, tel. 0318-517903 (via Danille van Veldhuizen) of per email: route54_pztb@outlook.com. Je aanmelding ontvangen we graag vr maandag 27 mei. www.nachtzonderdak.nl/veenendaal Doe je ook mee?! Ben je tussen de 12 en 16 jaar? Dan ben je van harte welkom om mee te doen! Misschien vind je het wel leuk om samen met een vriend(in) te komen. Dat mag ook. We starten om 18.30 uur met een opening. Zorg ervoor dat je van te voren al wat gegeten hebt. We gaan eerst werken aan het onderkomen voor de nacht. We gaan in gesprek over het thema en we doen leuke spelletjes. En we hopen een hapje streetfood te kunnen scoren. Kortom, we staan even in de schoenen van een straatjongere. Het belooft een inspirerende 'nacht' te worden. Nadat we jouw aanmelding ontvangen hebben, sturen we je uitgebreide informatie met o.a. een lijst met spullen die je meeneemt. Je mobiele telefoon mag je thuislaten. Voor het thuisfront maken we een appgroep aan zodat zij tijdens dit evenement op de hoogte blijven. Nacht zonder Dak vindt plaats in Veenendaal, in de kerktuin van de Salvatorkerk. Deze is helemaal omheind en het toegangshek doen we 's nachts op slot. Route 54 is een parochile jongerengroep, dus als je niet uit Veenendaal komt, ben je ook van harte welkom! Tituszondag in Veenendaal De volgende ochtend -30 juni- zijn ouders om 10.30 uur welkom in de Titusviering, eveneens in de Salvatorkerk. Na afloop van de viering kunnen de hutten en bouwsels nog even bezichtigd worden onder het genot van een kopje koffie. Het adres is: A. van Ostadelaan 54, Veenendaal De organisatie bestaat uit: Linda, Marieke, Trees, Sandra en Danille... [meer...]
Palmpasen
7 april 2019, namens Werkgroep gezinsviering

Op Palmzondag wordt de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem gevierd. Op vrijdag 12 april tussen 15.00 uur en 17.00 uur kunnen kinderen een Palmpasenstok komen maken in de parochiezaal van de Salvator... [meer...]
Inspiratiedag voor vrijwilligers: Bezield bezielen
7 maart 2019, namens het Pastoraal Team

Als vrijwilliger zetten we ons in voor jongeren, tieners en kinderen. Dit doen we omdat we deze kinderen graag iets meegeven. Maar zo nu en dan is het goed hier ook even bij stil te staan en onszelf d... [meer...]
Filmprogramma februari/maart
19 februari 2019, namens Werkgroep Jaarthema

Jaarthema speuren naar God sporen van God Vrijdag 22 februari wordt de film "Down to earth" (2015) vertoond in de Gedachteniskerk in Rhenen, Herenstraat 82. Deze indrukwekkende documentaire is gefilmd met slechts n camera. Rolf Winters en zijn vrouw Renata Heinen vertrekken samen met hun drie jonge kinderen op wereldreis. Het gaat hen niet zo zeer om het avontuur, het is vooral een spirituele reis op zoek naar de zin van het leven. Ze brengen in deze film een ode aan de natuur, hebben intrigerende ontmoetingen en verbinden zich met anderen. Ze laten zich inspireren door stamhoofden en oude wijzen. Het gezin leeft een lange tijd met een indianenstam in Noord-Amerika. Daarna trekken zij door zes continenten en wonen tijdelijk bij verschillende volksstammen. Hun ontmoeting met de wijze bewaarders van de aarde laat niemand onberoerd. Thema's: zoeken naar toekomstperspectief, respect voor andere culturen, schoonheid van de natuur, leven met de seizoenen en bijdragen aan een mooiere wereld voor iedereen. De film duurt 90 minuten. Taal: Engels en diverse inheemse talen, Nederlands Overige films in de parochie vrijdag 8 maart in Veenendaal The red Turtle vrijjdag 29 maart in Ede: Le ballon Rouge Voor alle films geldt vanaf 19.15 uur - inloop en koffie/thee; 19.30 22.00 uur film en nagesprek. ... [meer...]
Kindercatechese Renkum
11 februari 2019, namens het Pastoraal Team

Op woensdagmiddag 13 februari van half 3 tot half 4 is er weer een kindermiddag voor kinderen die dit jaar hun eerste heilige communie gaan doen of dit al hebben gedaan. Ook de kinderen uit Veenendaal... [meer...]
Zondag 27 januari Latijnse Mis
22 januari 2019, namens deelraad Liturgie

Deze zal gehouden worden op zondag 27 januari met pastoor Henri ten Have als voorganger en het Schola Cantorum Gregoriana van de Zalige Titus Brandsmaparochie zal zingen. Eeuwenlang werd de mis ... [meer...]
Week van Gebed
22 januari 2019, Week van Gebed

Van 20 t/m 26 januari is de Week van Gebed. Veel kerken in Veenendaal werken daar aan mee. Op vrijdag 25 januari gaan wij, samen met de Sionskerk, voor in een gebedsdienst bij onze buren: de S... [meer...]
Lezing Byzantijnse kerk
22 januari 2019, namens Werkgroep Jaarthema

Op donderdag 24 januari - 20.00 uur wordt in Renkum een lezing door pastor Hans Lucassen gehouden. Hij vertelt over de Byzantijnse kerk. In de geschiedenis van de christelijke eredienst en daarm... [meer...]
Parochile jongerenavond Route 54
14 januari 2019, Route 54

Heb je (weer) zin in een gezellige jongerenavond van Route 54? Op vrijdagavond 18 januari gaan we aan de hand van Psalm 37:21-26 (de rechtvaardige ontfermt zich en geeft) het hebben over het verschil ... [meer...]
Gegroet, Koning! (Geloven Nu)
14 januari 2019, Geloven nu

Dat is het thema van de parochile Geloven Nu bijeenkomst van maandag 21 januari. Het verhaal dat centraal staat is Johannes 18:28-19:16. Jezus wordt naar de hogepriester Kajafas gebracht waar Hij ... [meer...]
Nieuwjaarstoespraak
8 januari 2019, namens de Locatieraad

Afgelopen zondag -6 januari- hield de Locatieraad (mede namens de pastoraatsgroep) met de start van het nieuwe jaar wederom een nieuwjaarstoespraak. Kon u niet aanwezig zijn of wilt u deze nalezen. Da... [meer...]
Kindercatechese woensdag 9 januari (Renkum)
2 januari 2019, namens het Pastoraal Team

Heb je je nog niet opgegeven voor de musical Jona? Op 19 januari oefenen de kinderen in n dag een musical in en s avonds schitteren ze op de planken. Meer informatie en/of opgeven? Kijk dan hier: h... [meer...]
Titusviering zondag 30 december in Wageningen
29 december 2018, namens het Pastoraal Team

Zondag 30 december is de Salvatorkerk dicht in verband met de Titusviering. Deze keer is het de beurt aan Wageningen. Alle andere kerken in de parochie zijn gesloten. U bent om 10.30 uur van harte ... [meer...]
Musical Jona
28 december 2018, namens het Pastoraal Team

Ben jij tussen de 4 en 12 jaar en wil jij schitteren in een musical? Ja, natuurlijk! Meld je dan aan om mee te doen met de musical Jona op zaterdag 19 januari 2019 in de RK-kerk in Wageningen. ... [meer...]
Pianist kinderkoor gezocht
27 december 2018, namens het Kinderkoor

De Salvatorkerk Veenendaal is op zoek naar een pianist die kinder/tienerkoor Over the Rainbow na de Kerstvakantie muziekzaal wil ondersteunen. Koor Over the Rainbow is een koor met ambities waar ... [meer...]
Zingen in een van onze koren
24 december 2018, namens het Willibrordkoor

Misschien heeft u een van onze koren (met Kerst) horen zingen? En heeft dit uw interesse gewekt? Of heeft u altijd al in een koor willen zingen? Bij de Salvatorkerk kunt u maar liefst kiezen tussen tw... [meer...]
Kerst(avond)vieringen
14 december 2018, namens de Locatieraad

Op Kerstavond vinden er verschillende vieringen plaats. De eerste start s middags al en is voor de allerkleinsten. Zij kunnen samen met ouder(s) of opa en oma(s) om 17.00 uur naar Kindje Wiegen. Op ... [meer...]
Kindercatechesemiddag woensdag 12 december in Renkum
9 december 2018, namens het Pastoraal Team

Willen jouw kinderen meer weten over het geloof? Of misschien hebben je kinderen al regelmatig vragen over het geloof? Op woensdag 12 december van 14.30 tot 15.30 uur is weer een kindermiddag in Renku... [meer...]
Kerstmarkt 2018 Nog mooier, nog groter!
27 november 2018, Organisatie kerstmarkt

Op zaterdag 8 december is er van 13 tot 16 uur weer een gezellige kerstmarkt in en rondom de Salvatorkerk. Net als vorig jaar kunt u luisteren naar onze koren en naar jachthoornblazers. Maar er is mee... [meer...]
Kinderkoor Over the Rainbow op zoek naar pianist
26 november 2018, Salvator Kinderkoor

Kinderkoor Over the Rainbow in Veenendaal is... [meer...]
Geloofsgespreksavond
20 november 2018, namens het Pastoraal Team

Regelmatig wordt de vraag gesteld naar meer vorming of informatie met betrekking tot geloofsvragen, soms ook als vervolg op de basiscursus katholiek geloof. Graag wil het pastoraal team, samen met pas... [meer...]
Geloven Nu Psalm 139 'Een meesterwerk'
19 november 2018, Geloven nu

Maandag 26 november is weer er een Geloven Nu bijeenkomst. Iedereen die hierin genteresseerd is, is welkom. Je hoeft hiervoor niet per se de vorige bijeenkomsten te hebben bijgewoond. De bijeenkom... [meer...]
Stille dag in de advent
19 november 2018, namens de pastores

Onze parochie organiseert op zaterdag 1 december een stille dag. Deze vindt plaats in het parochiecentrum van Wageningen. Deze dag zal bestaan uit stilte, gebedsdiensten en twee conferenties van pas-t... [meer...]
Locatieavond toekomstontwikkelingen
14 november 2018, namens het Parochiebestuur

Donderdag 15 november is een locatieavond in samenwerking met het parochiebestuur. Een afvaardiging van het parochiebestuur zal daarbij ingaan op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, zoals kerkbe... [meer...]
Fairtradeviering en Werelddag van de Armen
13 november 2018, Fairtradewerkgroep

Op zondag 18 november is het de door paus Franciscus ingestelde - Werelddag van de Armen. In dat verband zamelen we die zondag in voor de Voedselbank. De week erop op zondag 25 november - zullen w... [meer...]
Pater Bernard en zijn India-project
12 oktober 2018, namens Missie, Ontwikkeling en Vrede

Zondag 14 oktober gaat pater Bernard Kersten weer voor in onze kerk. Ditmaal in een gezinsviering. Zoals gebruikelijk zal hij in zijn preek de verbinding leggen tussen de lezingen en zijn werk in Indi... [meer...]
Jongerenavond Route 54 vrijdag 12 oktober
2 oktober 2018, Route 54

Op vrijdagavond 12 oktober van 19.30 tot 21.30 uur is er voor jongeren vanaf 12 jaar weer een jongerenavond in de parochie. Deze avond wordt gehouden in de parochiezaal van de Salvatorkerk aan de ... [meer...]
Geloven Nu
2 oktober 2018, Geloven nu

Thema: Zakkenvullers! Bijeenkomsten rond Bijbelverhalen. In vrije, open gesprekken bezig zijn met je eigen weg naar God. Laat je kennis groeien door samen in gesprek te gaan over de mooie verhalen in de Bijbel. De acht bijeenkomsten van Geloven Nu zijn afwisselend in Renkum, Wageningen en Veenendaal. Op maandag 15 oktober is de eerstvolgende bijeenkomst. Deze is in de parochiezaal van de Salvatorkerk in Veenendaal. Inleider is parochieel voorganger Henk Koop. Na de inleiding gaan we in kleinere groepjes uiteen. Bij deze groepjes is een begeleider met bovengemiddelde bijbelkennis. Samen gaan we in gesprek over het onderwerp. Wat wordt er bedoeld en hoe kunnen we dit verhaal plaatsen in het heden of in hoeverre heeft dit verhaal betrekking op ons eigen leven? Aan de hand van de vragen in het boek Geloven Nu staan we hier samen bij stil. We beginnen om 20.00 uur (inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur). De bespreking eindigt om 21.30 uur, waarna er nog een hapje en een drankje is. Het thema van 15 oktober is 'Zakkenvullers!' en gaat over Amos 8:1-8. Het bijbelboek Amos is een van de twaalf boeken van de 'kleine profeten'. In de tijd van Amos was het politiek een relatief rustige tijd met een welgestelde klasse die materile welvaart kende. Achter deze welvaart ging zelfgenoegzaamheid, schijnheiligheid en sociale ongenoegzaamheid schuil, wat in de ogen van Amos onontkoombaar tot Israls ondergang zou leiden. Hij krijgt zijn gelijk met de val van Samaria in 721 voor Christus (uit Geloven Nu 11). Voor meer Geloven Nu bijeenkomsten kun je kijken op www.ztitusbrandsmaparochie.nl . Aanmelden kan via Marijke van Silfhout via marijkealkema@planet.nl of (0317) 314987 of via Jos Oomen, jos.oomen@freeler.nl (0317) 318148.... [meer...]
Geloofsgespreksavonden
2 oktober 2018, namens het Pastoraal Team

Regelmatig wordt de vraag gesteld naar meer vorming of informatie met betrekking tot geloofsvragen. Graag wil het pastoraal team, samen met pastoraal stagiair Gauthier de Bekker daaraan voldoen. Afge... [meer...]
Kindercatechese
2 oktober 2018, namens het Pastoraal Team

Willen jouw kinderen meer weten over het geloof? Of misschien hebben je kinderen al regelmatig vragen over het geloof? Op woensdag 17 oktober en 28 november van 14.30 tot 15.30 uur is weer een kinderm... [meer...]
Geloven Nu bijeenkomsten
22 september 2018, Geloven nu

Graag nodigen we u uit voor "Geloven Nu". "Geloven Nu" is een inspirerende manier om mensen samen te brengen rond de Schrift met hun levens- en geloofsvragen. Inmiddels zijn er in Nederland en Vlaande... [meer...]
Liduina ontmoetingsdag
16 september 2018, Liduinagroep

Op woensdag 10 oktober a.s. wordt er wederom een jaarlijkse Liduina-ontmoetingsdag gehouden door de Liduinagroep. Deze dag zal plaatsvinden in de kerk De Goede Reede aan de Vondellaan 2 te Veenendaa... [meer...]
Koor Over the Rainbow zoekt pianist
12 september 2018, Over the Rainbow

Wie zijn wij en wat doen wij? Wij zijn een heel gezellig tiener/kinderkoor bestaande uit ongeveer 16 kinderen. Ons koor wordt begeleid door dirigente Janneke Postma uit Bennekom en de cordinatie is in handen van Krista Schoot. Elke maandagavond repeteren wij en 1x per maand zingen wij bij gezinsvieringen in de Salvatorkerk in Veenendaal. Het repertoire is gevarieerd, maar wij zingen ook enkele vaste liederen. Over the Rainbow is een koor dat zich wil blijven ontwikkelen en open staat voor eigen inbreng en nieuwe ideen. Wie zoeken wij? Wij zoeken een vrijwilliger die ons koor muzikaal wil begeleiden tijdens de repetities en de gezinsvieringen. Je hoeft echt geen muzikale hoogstandjes te kunnen. Ook katholiek zijn hoeft niet. De RK Salvatorkerk heeft een open karakter en wordt ook bezocht door mensen die niet katholiek zijn. In onze kerk hebben wij verschillende niet-katholieke vrijwilligers die zich bij ons thuisvoelen. Voel je dus welkom! Meer informatie? Neem dan contact op met Janneke Postma: 06-20966765. Of loop een keertje binnen!(adres: A. van Ostadelaan 54, Veenendaal). ... [meer...]
Gezamenlijk vormseltraject 2018-2019
11 september 2018, Vormselwerkgroep parochie

Ook dit jaar kunnen kinderen uit groep 8 maar ook jongeren in het voortgezet onderwijs, die het vormsel nog niet hebben mogen of kunnen ontvangen, zichzelf voorbereiden op het sacrament van het Vormse... [meer...]
Kathokids 'Welkom, kom binnen!'
11 september 2018, KathoKids

Op vrijdag 21 september is het weer zover. Dan komen de Kathokids weer bij elkaar. Ingrid en Krista zien jullie weer graag van 18:30 tot 20:00 uur. Geef je snel op in verband met de te bestellen mater... [meer...]
Parochile jongerendag 23 september in Wageningen
11 september 2018, namens het Parochiebestuur

Op zondag 23 september organiseert het jongerenkoor JKA van onze parochie, samen met de jongerengroepen On the Road en Route 54, een jongerendag voor alle jongeren van 12-30 jaar uit onze parochie. Je... [meer...]
Kerkproeverij zondag 16 september
9 september 2018, namens de pastoraatsgroep

Op zondag 16 september om 10.15 uur houdt de Salvatorkerk voor de tweede keer de 'Kerkproeverij'. U heeft daar in TitusBreed al over kunnen lezen. Vrijwilligers van onze kerk zijn al druk bezig met de... [meer...]
Kindercatechese door pastoor Henri ten Have
6 september 2018, namens het Pastoraal Team

De communicanten van Renkum en Oosterbeek hebben de voorbereidingsbijeenkomsten voor hun Eerste Communie erg gezellig en leerzaam gevonden en ze hebben aangegeven dat ze nog wel meer van dit soort bij... [meer...]
Open monumentendag Salvatorkerk open
4 september 2018, namens de Locatieraad

Op zaterdag 8 september is de Salvatorkerk geopend van 10.00 -16.00 uur voor publiek. Met aandacht voor de brieven van Gerard Reve toen hij bedankte als lid van de Salvatorkerk. Ook staan vrijwilliger... [meer...]
Bedevaart naar Kevelaer
29 augustus 2018, Aartsbisdom Utrecht

Bedevaart Kevelaer met de bus De Arnhemse broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer gaat zaterdag 6 oktober 2018 weer op bedevaart naar Kevelaer. U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Dit jaar gaat de nieuwe pastoor Tuan Nguyen van de Parochie St. Eusebius Arnhem mee naar Kevelaer. Verder gaan mee als voorgangers pastoor H. ten Have van de parochie Z. Titus Brandsma te Wageningen, Diaken S. Kruszynski van de Poolse gemeenschap en de bisschop van Utrecht W. Eijk. Deze dag heeft als thema vrede zoeken. U kunt zich nu opgeven via onze website www.arnhemsebroederschapkevelaer.nl of een mail sturen naar info@arnhemsebroederschapkevelaer.nl of contact opnemen met ons op telefoonnummer 026-3614556. Gaat u liever te voet? Wordt het tijd om even alles achter je te laten? Tijd om je te bezinnen? Kies dan voor een pelgrimstocht; vier dagen lopen van Renkum naar Kevelaer. De route volgt de oude weg waarlangs katholieken, die uit het westen van het land met de boot naar Wageningen kwamen, de laatste 90 km te voet naar Kevelaer trokken. Vier dagen onderweg met een groep van maximaal 10 mensen. Overnachten in een B&B en in kleine hotels. De tocht heeft een sober ingetogen karakter. Daarbij is er tijd om elkaar te ontmoeten en stil te staan bij wat er op je pad komt. Geen TV, geen social media. Voor vier dagen is het strikt noodzakelijke en het onderweg zijn genoeg. Alles wat je daarbij thuis laat, is mooi meegenomen. Kun je 3 t/m 7 oktober nog vrijmaken? Loop met ons mee. Opgeven bij Henk Koop (0318) 520074, hgjmkoop@ziggo.nl. Er zijn nog enkele plekken vrij.... [meer...]
Opening van het seizoen zondag 2 september
29 augustus 2018, namens de Locatieraad

Op zondag 2 september staat de openingsviering in het teken van het vrijwilligerswerk. Iedereen is uitgenodigd en in het bijzonder alle vrijwilligers. De viering start om 10.15 uur. De pastoraatsg... [meer...]
Start Jaarthemagroep
26 augustus 2018, namens Werkgroep Jaarthema

'Speuren naar God-Sporen van God' Het Jaarthema van onze Titus Brandsmaparochie is een spirituele handreiking naar alle parochianen. Samen met parochianen uit alle geloofsgemeenschappen van onze parochie willen we zo bezig zijn met vragen rond Bijbel, kerk, cultuur, maatschappij en samenleving. Het thema voor de komende twee seizoenen is: Speuren naar God Sporen van God. Het Jaarthemaboekje De parochie nodigt u van harte uit aan n of meer activiteiten mee te doen. Ook is er weer een Jaarthemaboekje verschenen met gedichten en mijmeringen rondom het thema en met alle activiteiten in het kader van het nieuwe jaarthema. Dit is een boekje voor uzelf, om mee te werken in de werkgroepen, of om mee te nemen naar de mensen die thuisgebonden zijn. Achter in de kerk liggen deze boekjes voor u klaar! ... [meer...]
Samenkomst Route 54 vrijdag 22 juni
13 juni 2018, Jongerengroep Route 54

Ben je (bijna) 12 jaar of ouder? Dan ben je van harte welkom op de tweede jongerenactiviteit van Route 54. Deze wordt georganiseerd door Trees van 't Leven en Sandra Holtslag op vrijdag 22 juni bij ... [meer...]
Seizoensafsluiting KathoKids
12 juni 2018, KathoKids

Op 29 juni sluiten de Kathokids samen het schooljaar af. Deze avond wordt supergezellig. We gaan samen eten. Het zou leuk zijn als iedereen iets te eten mee wil nemen. We verwachten ongeveer 20 kids. ... [meer...]
Fancy fair en uitslag grote loterij 2018
2 juni 2018, namens de Locatieraad

De Fancy fair van de Salvatorkerk was wederom een groot succes. Er waren veel mooie spullen te koop. Planten, elektra, speelgoed etc en ook de catering ontbrak niet. Een groot compliment voor de vele ... [meer...]
Zaterdag 2 juni Fancy fair
18 mei 2018, namens de Locatieraad

Op zaterdag 2 juni van 10:00 15:00 uur houden we weer een gezellige Fancyfair in de kerktuin. Er staan veel kramen met o.a. tweedehands (kinder)kleding, speelgoed, boeken, muziek, elektrische ap... [meer...]
Ontmoetingsavond met de pastoor donderdag 31 mei
18 mei 2018, namens de Locatieraad

Naar aanleiding van het gesprek met onze pastoor in het najaar van 2017, kwam hierop in maart een vervolg. Het was zon boeiende avond dat een nieuw vervolg niet kon uitblijven. De tijd bleek dan ... [meer...]
Nieuw in de pastoraatsgroep: Jos van der Lee
27 maart 2018, namens de pastoraatsgroep

De afgelopen tijd zijn er enkele wijzigingen geweest in de Pastoraatsgroep. Siem Napjus is samen met zijn vrouw verhuisd naar Doorn en heeft daardoor zijn taken neer moeten leggen. Agelopen zondag -25 maart 2018- introduceerde pastor Guido Dieteren nieuw lid mw. Jos van der Lee. Vervolgens vertelde Jos iets over haarzelf en de pastoraatsgroep. Was u er niet bij of wilt u het nog eens nalezen? Hieronder leest u het terug. Mijn naam is Jos van der Lee en ik zal wat over mezelf vertellen en vervolgens wat over de pastoraatsgroep. In 1974 zijn we vanuit Eindhoven in Veenendaal komen wonen en zijn we lid van de Salvatorkerk, inmiddels al bijna 44 jaar. Onze zoon en dochter zijn in deze kerk gedoopt en deden hier hun Eerste H. Communie. Dat deden als vanzelfsprekend alle kinderen die op een katholieke school zaten. Sinds die tijd is er veel veranderd. Het geloof is niet meer zo vanzelfsprekend, het is een bewuste keuze, een voortdurende zoektocht. We hebben ons in deze kerk altijd erg thuis gevoeld, maar zijn pas sinds kort actief betrokken. Het begon in feite met de deelname aan de Bijbelcursus voor Dummies die Guido geeft in Wageningen. Sinds maart 2016 hebben we geen les gemist en we komen er steeds meer achter hoe interessant die bijbel is. Toen vorig jaar zomer de vraag van Ciska kwam, dat de pastoraatsgroep op zoek was naar versterking , was het vrijwilligerswerk bij de Wereldwinkel afgelopen. En ik voelde me wel geroepen om een bijdrage te leveren voor onze parochie. Na een proefperiode heb ik me beschikbaar gesteld als lid van de pastoraatsgroep en per 1 februari ben ik definitief aangesteld door het bestuur van de Z.Titus Brandsmaparochie. Wat doen de leden van de pastoraatsgroep? - De leden van de pastoraatsgroep zijn de ogen en oren van onze Geloofsgemeenschap en hebben als zondanig een functie waar de pastorale lijnen moeten samenkomen en uitgaan. Zij overbruggen de afstand tussen het pastoraal team en de parochianen van onze geloofsgemeenschap. - Zij verzamelen pastorale en andere vragen Zij koppelen hetgeen in de geloofsgemeenschap leeft terug naar het pastoraal team.  - De leden van de pastoraatsgroep stemmen in overleg met andere betrokkenen in de parochie de activiteiten in de plaatselijke geloofsgemeenschap op elkaar af. - Zij zien toe op een goede voortgang van het pastoraat. - Zij bemiddelen voor begeleiding en ondersteuning van werkgroepen vanuit het pastoraal team. - De eindverantwoordelijkheid voor de pastorale zorg en het pastorale beleid in de parochie en de lokale geloofsgemeenschappen berust bij de pastoor, met medewerking van de andere leden van het pastoraal team. Jos van der Lee, 25 maart 2018... [meer...]
Donderdag 22 Maart Ontmoetingsavond pastoor
13 maart 2018, namens het Pastoraal Team

Afgelopen september was er in de pastorie een ontmoetingsavond met pastoor Henri ten Have. Het werd een interessante n interactieve avond. Deelnemers waren vrij om zelf onderwerpen aan te dragen. Daa... [meer...]
Kerkbalans
8 februari 2018, namens de Locatieraad

Deze week en volgende week wordt de brief Kerkbalans bij u bezorgd. De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook de personeel en missionaire en maatschappelijke proje... [meer...]
Carnavalsgezinsviering in onze kerk
5 februari 2018, namens Werkgroep gezinsviering

Zondag 11 februari is er weer gezinsviering in de kerk n het is Carnaval! Sommige kinderen vieren het op school of bij familie (meestal in het zuiden van het land). Bij Carnaval horen mooie kostu... [meer...]
Afscheid kerk Doorwerth
11 januari 2018, namens het Pastoraal Team

Alle parochianen hebben de gelegenheid om de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk te bezoeken, voordat deze dicht gaat. Zondagmiddag 14 januari is er een gospelconcert, zondagmiddag 21 januari een rondlei... [meer...]
Kathokids 'Welkom, kom binnen!'
11 januari 2018, KathoKids

Op vrijdag 21 september is het weer zover. Dan komen de Kathokids weer bij elkaar. Ingrid en Krista zien jullie graag weer van 18:30 tot 20:00 uur. Geef je snel op in verband met de te bestellen mater... [meer...]
Nieuwjaarstoespraak
8 januari 2018, namens de Locatieraad

Beste mede parochianen, We zijn nu een week op weg in 2018. Achter ons liggen 52 weken. Weken van vieren, van samen zijn en samenwerking. Weken van opbouw, maar ook weken in teken van verlies en ze... [meer...]
Salvatorkerk zoekt vrijwilligers
3 januari 2018, namens de Locatieraad

Vraag naar Vrijwilligers Helpt u mee? In de Salvatorkerk zijn zon 170 vrijwilligers actief. Wij zijn een gemeenschap met veel betrokken parochianen en daar zijn wij als kerk erg trots op. Ondanks dat er zoveel mensen actief zijn voor de kerk, hebben wij nog altijd vrijwilligers nodig. Waarom is vrijwilligerswerk zo belangrijk? De kerk kan niet zonder financile steun. Maar even belangrijk is de praktische steun die de kerk nodig heeft van vrijwilligers. Denkt u maar eens aan al het schoonmaakwerk en tuinonderhoud, het samenstellen van de liturgie, vouwen van de boekjes, schikken van de bloemen en omkijken naar eenzamen en ouderen. Met zn allen bouwen wij aan de toekomst. Een toekomst die er misschien niet altijd even rooskleurig uitziet in deze tijd van kerksluitingen. Maar dankzij de betrokkenheid van velen, wordt de Salvatorkerk iedere zondag goed bezocht. De actuele vacatures kunt u vinden onder de link 'Vacatures' in de linker kolom. (Foto: vrijwilligersavond sept 2017) ... [meer...]
Kerst in de Salvatorkerk 2017
20 december 2017, namens de Locatieraad

Kindje wiegen en Kerstavondvieringen Op 24 december Kerstavond- zijn er twee vieringen voor kinderen. Om 15 uur is er het Kindje Wiegen waarbij het Kerstverhaal wordt verteld aan de allerkleinsten (geschikt voor peuters en kleuters). Tijdens deze bijeenkomst zal ook het Kinderkoor zingen. En om 19 uur is er de Gezinsviering met het kinderkoor. Hierbij zal een Kerstverhaal uitgebeeld worden door kinderen. Daarna, om 21 uur, vindt er een Woord en Communieviering plaats. Het koor Kleurrijk zingt. Pastor Guido Dieteren gaat voor in de vieringen van 19 uur en 21 uur. Kaartverkoop Kaarten voor de vieringen op 24 december van 19 uur en 21 uur kunt u voor 1 euro kopen op het secretariaat en op de avond zelf aan de deur, als er dan nog kaarten zijn. Voor Kindje Wiegen is geen kaartje nodig. Eerste Kerstdag Op Eerste Kerstdag zal pastoor Henri ten Have voorgaan en het Willibrordkoor zal de zang verzorgen. Toegang is gratis. ... [meer...]
Verenigd in gebed over de vrede
19 december 2017, Aartsbisdom Utrecht

De Nederlandse bisschoppen willen in het jaar 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in n ... [meer...]
Wekelijkse Eucharistie op donderdag
9 november 2017, namens de pastoraatsgroep

Indien u afgelopen zondag in de kerk was, heeft u al kennis kunnen maken met pastor Thong Nguyen. In deze Eucharistieviering was pastor Thong concelebrant. Sinds 1 november woont pastor Thong op d... [meer...]
Geloven in duurzaamheid
30 oktober 2017, Interkerkelijke werkgroep Kerk en Schepping Wageningen

Op donderdag 16 november a.s. organiseert de interkerkelijke werkgroep Kerk en Schepping in de bibliotheek van Wageningen aan de Stationsstraat van 20.00 tot 22.00 uur een dialoog tussen vertegenwoord... [meer...]
Terugblik pelgrimstocht naar Kevelaer
30 oktober 2017, namens Werkgroep Jaarthema

Acht mensen hadden zich aangemeld. Van 4 tot 8 oktober gingen uiteindelijk 6 parochianen te voet op bedevaart van Renkum naar het Duitse Mariabedevaartsoord Kevelaer. De eerste dag naar de B&B Buit... [meer...]
Vormseltraject 2017-2018
30 oktober 2017, namens het Pastoraal Team

Op maandagavond 6 november zal een informatieavond worden gehouden voor ouders en kinderen die zich hebben aangemeld voor deelname aan het vormsel voorbereidingstraject. Tijdens deze avond zal er alge... [meer...]
Bijbelcursus voor Dummies
30 oktober 2017, namens het Pastoraal Team

In het najaar zal pastor Guido Dieteren weer een "Bijbelcursus voor Dummies" presenteren. Eerdere edities waren een succes. Daarom komt er nu een vervolg. Deze Bijbelcursus is bedoeld voor iedereen... [meer...]
Samen bouwen aan de toekomst
20 september 2017, namens de Locatieraad

Op donderdag 14 september vond de presentatie plaats over de vitaliteit en toekomst van de Salvatorkerk. Ook een afvaardiging van het parochiebestuur was hierbij aanwezig.... [meer...]
Ontmoetingsavond met pastoor Henri ten Have
17 september 2017, namens het Pastoraal Team

Wilt u over geloofszaken praten met de pastoor? Heeft u bepaalde vragen over het geloof of over de katholieke kerk? Of bent u geen katholiek, maar wilt u meer weten over de mogelijkheden om katholiek ... [meer...]
Goede huisvesting voor 11 zeer hulpbehoevende gezinnen in NR Pura, Karnataka
14 september 2017, namens Missie, Ontwikkeling en Vrede

Op zondag 17 september gaat Pater Bernard weer voor in onze zondagsviering, en zoals gebruikelijk halen wij dan geld op voor n van zijn projecten in India. Dit keer zal dat zijn voor het opknappen v... [meer...]
Samen bouwen aan de toekomst
13 september 2017, namens de Locatieraad

Dit jaar staat voor de locatieraad en de pastoraatsgroep in het teken van de toekomst. De enqute begin dit jaar waarin we uw betrokkenheid peilden was daar een voorbeeld van, evenals de lezing op 19 ... [meer...]
Kerkproeverij zondag 10 september
10 juli 2017, namens de pastoraatsgroep

Wat is Kerkproeverij? Kerkproeverij is gebaseerd op het Engelse Back to Church Sunday, een initiatief van Michael Harvey dat inmiddels wereldwijd succes heeft. Kerkproeverij vormt d gelegenheid om iemand die je kent persoonlijk uit te nodigen naar een toegankelijke kerkdienst die speciaal voor hen is georganiseerd. Om zo geheel vrijblijvend te proeven aan het geloof als het ware. Dit kunnen mensen zijn in je omgeving die al een poos niet meer in de kerk zijn geweest, of die weinig met het geloof (denken te) hebben. Ook als je als gelovige zelf misschien even niet zoveel meer hebt met 'de kerk', kan Kerkproeverij juist een aanleiding zijn om je te laten verrassen. Door mede-gelovigen, door te bezinnen op wat geloof betekent voor jou, door jezelf uit te dagen om (toch) iemand uit te nodigen, door biddend het gesprek aan te gaan. Met de ander, met jezelf, met God. Kerkproeverij is een samenwerking van de Raad van Kerken, IZB en MissieNederland. Mediapartners zijn de EO en KRO-NCRV. (bron: eo.nl) Kerkproeverij zondag 10 september 2017 Salvatorkerk Veenendaal Misschien is het alweer even geleden dat u in de kerk kwam. Misschien bent u jaren niet in de kerk geweest. Graag nodigen wij u uit om op zondag 10 september met ons de Kerkproeverij te beleven. Wij willen u graag op een laagdrempelige manier (opnieuw) kennis laten maken met uw Rooms Katholieke Salvatorkerk. Kom gerust weer eens een kijkje nemen. U bent niet de enige die deze dag weer eens een viering meemaakt. In heel Nederland zijn er kerken die op 9 en 10 september meedoen aan de Kerkproeverij en mensen uitnodigen om weer naar de kerk te gaan. Het is mooi om samen te vieren! Beleef de kerk eens van binnen en PROEF de mystiek en de sfeer. De voorganger is pater Ferdinand Vergeer van de Mill Hill-orde in Oosterbeek. Hij zal deze zondag voorgaan in de Eucharistie. Hij is meer dan 55 jaar priestermissionaris geweest in Sarawak, het westelijk deel van Borneo, Maleisi. Hij is nu met emeritaat (pensioen) maar gaat nog geregeld voor in vieringen in onze parochie. In de viering wordt gebruik gemaakt van symbolen. Deze zullen u tijdens de viering uitgelegd worden. Na de viering staat in de parochiezaal koffie en thee klaar. Heeft u vragen of wilt u gewoon iemand van de kerk spreken? Er zijn vrijwilligers waarmee u vrijblijvend in gesprek kunt gaan. Als u kinderen heeft, neem hen dan ook mee. Tijdens de viering is er voor de kinderen een Kinderwoorddienst. Nadat de viering is gestart, zal pater Vergeer de kinderen vragen om mee te gaan met de vrijwilliger van de Kinderwoorddienst. Wanneer: zondag 10 september Waar: Salvatorkerk, A. van Ostadelaan 54 Tijd: 10:15 uur (om 9:45 u is de kerk open) Gaat u geregeld naar de kerk? Kijk dan eens in uw omgeving of u iemand persoonlijk kunt uitnodigen. Waarom zou u datgene wat voor u waardevol is alleen voor uzelf houden? ... [meer...]
Bedevaart naar Kevelaer
9 juli 2017, namens Werkgroep Jaarthema

In 2012 en 2013 ging onze parochile bedevaart te voet naar Kevelaer. De daarop volgende jaren gingen we naar Handel, Wittem en Scherpenheuvel. In 2017 gaan we van 4 tot 8 oktober s middags, opnieuw ... [meer...]
Terugblik op Leo Fijen
21 juni 2017, namens de Locatieraad

Op maandagavond 19 juni kwam Leo Fijen vertellen over kansen voor lokale kerken. Een geslaagde avond met een mooi verhaal en veel belangstellenden uit Veenendaal en de parochie. Heeft u het gemist? E... [meer...]
Leo Fijen komt naar Veenendaal
16 juni 2017, namens de Locatieraad

Op maandagavond 19 juni om 20.00 uur komt tv-journalist en schrijver van spirituele boeken Leo Fijen naar de Salvatorkerk, A. van Ostadelaan 54 in Veenendaal. Leo Fijen komt praten over kansen voor lo... [meer...]
Uitslag loterij
11 juni 2017, namens de Locatieraad

Heeft u iets gewonnen en uw prijs nog niet opgehaald? Dan kunt u op dinsdag of donderdagochtend met uw lootje langskomen op het secretariaat (openingstijden 9:30-11:30 u). 10. Fairtradepakket ... [meer...]
FancyFAIR en Fairtradeuitreiking
11 juni 2017, namens de Locatieraad

Op 10 juni heeft pastoor Henri ten Have namens de Salvatorkerk van wethouder Nermina Kundic de fairtradetitel in ontvangst genomen. Wij zijn hiermee de eerste Fairtradekerk in Veenendaal en de tweede ... [meer...]

 


Op Aswoensdag, 17 februari, is de Veertigdagentijd begonnen. Dit is de voorbereidingstijd op Pasen. In de katholieke Kerk werd het in de tweede eeuw gangbaar om ter voorbereiding op Pasen te vasten. Aanvankelijk vastten christenen alleen de drie dagen direct voorafgaand aan Pasen, later werd dat uitgebreid naar de hele Goede Week. Pas op het einde van de derde eeuw kwamen de veertig dagen voor Pasen in zwang als een doorlopende tijd van vasten en boete. Dit is gebaseerd op de veertig dagen die Jezus zelf vastend in de woestijn had doorgebracht.