Salvatorkerk Salvatorkerk

Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54, 3904 TL Veenendaal


Welkom

Beste bezoeker,

Van harte welkom op de website van de Salvatorkerk van de geloofsgemeenschap Veenendaal. Onze geloofsgemeenschap is onderdeel van de H. Titus Brandsmaparochie . De Parochie is ontstaan uit het voormalige parochieverband Veluwe-Rijn en statutair is gevestigd te Wageningen. De parochie heeft zeven locaties. De Salvatorkerk in Veenendaal is een van deze locaties.

Onze geloofsgemeenschap bestaat uit circa 2.500 parochianen en is met een vrijwilligersapparaat van ruim 200 vrijwilligers zeer vitaal. Er worden vele activiteiten verricht door de 28 werkgroepen die onze locatie telt. Er zijn ook vier koren (zeer) actief binnen de kerk, zowel voor kinderen, jongeren als ouderen en dit betekent dat iedere viering muzikaal begeleid wordt!

Op deze website kunt u informatie vinden over de parochie, het pastoraat, de organisatie, tarieven, contactgegevens secretariaat en diverse contactpersonen, artikelen etc. Actuele gegevens van onze vieringen zijn ook te vinden op deze website. De vieringen van onze geloofsgemeenschap worden gehouden in onze fraaie Salvatorkerk aan de Adriaen van Ostadelaan 54 in Veenendaal. Reguliere vieringen op zondag beginnen om 10.15 uur. Na de viering is er altijd gelegenheid elkaar te ontmoeten en in gezamenlijkheid koffie te drinken.

Voor vrijwilligers of voor muzikale ondersteuning in een van onze koren is altijd ruimte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Dit is op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur geopend.

Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten tijdens de vieringen! Tevens bent u van harte welkom in ons team van vrijwilligers!
Vieringen

Zondag 04 juni 10:15Eucharistieviering
Zondag 11 juni 10:15Woord- en Communieviering
Zondag 18 juni 10:15Eucharistieviering
Zondag 25 juni 10:15Woord- en Communieviering

Actualiteit

Open Deur Mis op zondag 4 juni
23 mei 2023, namens de pastoraatsgroep

Op zondag 4 juni is er weer een Open Deur Viering. Deze keer zal mediapriester Roderick Vonhögen voorgaan en de viering wordt opgeluisterd door koor Kleurrijk. Deze viering is er voor iedereen maar i... [meer...]
Nieuws uit onze misdienaarsgroep
23 mei 2023, namens de misdienaarsgroep

Het is jullie opgevallen dat sinds kort onze acolieten ook de Heilige Communie uitreiken. Voor onze parochie is dit iets nieuws, maar in feite hoort dit ook bij hun taken. Het uitreiken van de Heilige... [meer...]
Zondag 11 juni 2023, Bonifatiusdag Dokkum
12 mei 2023, namens het Parochiebestuur

Wij bieden onze parochianen de mogelijkheid om met een bus vanuit onze parochie naar de Bonifatiusdag in Dokkum te gaan. Titus Brandsma heeft in 1926 gezorgd voor de herleving van de Bonifatiusbede... [meer...]
Bericht van Veenendaal voor Vluchtelingen
7 mei 2023, namens de pastoraatsgroep

Aan de kerken in Veenendaal, Graag brengen we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen en activiteiten op de crisis noodopvang in Veenendaal. De CNO is inmiddels al enkele maanden open en we begin... [meer...]
Open Deur Mis op zondag 4 juni
7 mei 2023, namens de pastoraatsgroep

Op... [meer...]
Titus Leerhuis
7 mei 2023, namens het Pastoraal Team

Marc Janssens is hoofdredacteur van het tijdschrift van het wetenschappelijk instituut van het CDA, Christen Democratische Verkenningen. Hij verzorgt... [meer...]
Tweede zaterdag van de maand: Klus- en tuinochtend
6 mei 2023, namens de Locatieraad

Elke tweede zaterdag van de maand komt er een groep vrijwilligers bij elkaar om klussen te doen in en rondom de kerk. Tevens wordt de tuin onderhouden. Ook als u even binnen wilt lopen is dat mogelijk... [meer...]
Vierde dinsdag van de maand: gezamenlijke maaltijd
6 mei 2023, namens de pastoraatsgroep

Voor iedereen die gezellig samen wil eten hebben we de gelegenheid op de vierde dinsdag van de maand. Een groep komt dan samen in de parochiezaal en een kookteam en gastvrouwen staan klaar om u te ont... [meer...]
Derde zondag van de maand: Omgekeerd huisbezoek (in Salvatorkerk)
6 mei 2023, namens Omgekeerd huisbezoek

Het zogenaamde Omgekeerd Huisbezoek is elke derde zondag van de maand om 12.15 uur. Mensen vroegen wel eens aan mij: ‘Loopt dat nou nog, dat omgekeerd huisbezoek?’ Gelukkig kon ik volmondig zeggen... [meer...]
Eerste dinsdag van de maand: Rozenkransgebed (in Salvatorkerk)
6 mei 2023, namens de pastoraatsgroep

Gedurende de hele maand oktober hebben we in onze kerk wekelijks de rozenkrans gebeden. Het is een mooi moment van gezamenlijk gebed en bezinning. Om dit niet alleen tot Mariamaanden te beperken, is d... [meer...]

 


Mei is in de katholieke traditie de Mariamaand. In deze maand is er bijzondere devotie tot de Heilige Maagd Maria.

Maria, die zovelen tot steun en troost is geweest.
Maria, de moeder van Jezus.
Maria, die zelf zoveel heeft gedragen,
maar moedig in het leven stond.
Die zonder klagen in alle eenvoud
haar zorgen en pijn
biddend aan God heeft toevertrouwd.
Haar leven mag voor ons
een bron van bemoediging zijn.