Salvatorkerk Salvatorkerk

Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54, 3904 TL Veenendaal


Welkom

Beste bezoeker,

Van harte welkom op de website van de Salvatorkerk van de geloofsgemeenschap Veenendaal. Onze geloofsgemeenschap is onderdeel van de H. Titus Brandsmaparochie . De Parochie is ontstaan uit het voormalige parochieverband Veluwe-Rijn en statutair is gevestigd te Wageningen. De parochie heeft zeven locaties. De Salvatorkerk in Veenendaal is een van deze locaties.

Onze geloofsgemeenschap bestaat uit circa 2.500 parochianen en is met een vrijwilligersapparaat van ruim 200 vrijwilligers zeer vitaal. Er worden vele activiteiten verricht door de 28 werkgroepen die onze locatie telt. Er zijn ook vier koren (zeer) actief binnen de kerk, zowel voor kinderen, jongeren als ouderen en dit betekent dat iedere viering muzikaal begeleid wordt!

Op deze website kunt u informatie vinden over de parochie, het pastoraat, de organisatie, tarieven, contactgegevens secretariaat en diverse contactpersonen, artikelen etc. Actuele gegevens van onze vieringen zijn ook te vinden op deze website. De vieringen van onze geloofsgemeenschap worden gehouden in onze fraaie Salvatorkerk aan de Adriaen van Ostadelaan 54 in Veenendaal. Reguliere vieringen op zondag beginnen om 10.15 uur. Na de viering is er altijd gelegenheid elkaar te ontmoeten en in gezamenlijkheid koffie te drinken.

Voor vrijwilligers of voor muzikale ondersteuning in een van onze koren is altijd ruimte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Dit is op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur geopend.

Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten tijdens de vieringen! Tevens bent u van harte welkom in ons team van vrijwilligers!
Vieringen

Zondag 03 december 10:15Woord- en Communieviering
Zondag 10 december 10:15Woord- en Communieviering
Zondag 17 december 10:15Eucharistieviering
Zondag 24 december 10:15Geen viering
Zondag 24 december 16:00Kindje wiegen

Actualiteit

Adventsactie: hulp aan de Voedselbank
21 november 2023, namens de pastoraatsgroep

In Nederland leven bijna 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen diegenen die het financieel even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Als kerk geven we ... [meer...]
Ouderavond voor ouders aankomende communicantjes
1 november 2023, Catechese links

Na de doop is de Eerste Heilige Communie de tweede belangrijke stap die kinderen zetten op de weg van het geloof. De eerste deelname aan de Eucharistie (de Mis) wordt de Eerste Heilige Communie genoem... [meer...]
Tweede zaterdag van de maand: Klus- en tuinochtend
6 mei 2023, namens de Locatieraad

Elke tweede zaterdag van de maand komt er een groep vrijwilligers bij elkaar om klussen te doen in en rondom de kerk. Tevens wordt de tuin onderhouden. Ook als u even binnen wilt lopen is dat mogelijk... [meer...]
Vierde dinsdag van de maand: gezamenlijke maaltijd
6 mei 2023, namens de pastoraatsgroep

IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS HOUDEN WE EEN ZOMERSTOP Voor iedereen die gezellig samen wil eten hebben we de gelegenheid op de vierde dinsdag van de maand. Een groep komt dan samen in de parochi... [meer...]
Derde zondag van de maand: Omgekeerd huisbezoek (in Salvatorkerk)
6 mei 2023, namens Omgekeerd huisbezoek

IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS HOUDEN WE EEN ZOMERSTOP Het zogenaamde Omgekeerd Huisbezoek is elke derde zondag van de maand om 12.15 uur. Mensen vroegen wel eens aan mij: ‘Loopt dat nou nog, dat... [meer...]
Eerste dinsdag van de maand: Rozenkransgebed (in Salvatorkerk)
6 mei 2023, namens de pastoraatsgroep

IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS HOUDEN WE EEN ZOMERSTOP Gedurende de hele maand oktober hebben we in onze kerk wekelijks de rozenkrans gebeden. Het is een mooi moment van gezamenlijk gebed en bezinn... [meer...]

 


Wie de kerk binnenkomt, ziet tegen de achterwand van het priesterkoor een muurreliëf. Dit is een afbeelding van Christus Salvator, heerser en redder. Het is gemaakt door kunstenaar Joop Puntman. (Bemmel 1934)
Het kunstwerk is vervaardigd met geglazuurde tegels, gemaakt van chamotteklei, en weegt ongeveer een ton!
Christus Salvator is uitgebeeld bij zijn wederkomst.
De Christusfiguur rust met de voeten op de wereldbol, terwijl Hij het boek des oordeels in Zijn handen houdt.
Achter het hoofd de attributen: het kruis en de doornentak.
Rechts van Hem de engel met de bazuin, die de zaligen oproept binnen het Rijk der Hemelen te komen.
Links de verderfengel, die de verdoemden uitstoot.