Salvatorkerk Salvatorkerk

Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54, 3904 TL Veenendaal


Welkom

Beste bezoeker,

Van harte welkom op de website van de Salvatorkerk van de geloofsgemeenschap Veenendaal. Onze geloofsgemeenschap is onderdeel van de H. Titus Brandsmaparochie . De Parochie is ontstaan uit het voormalige parochieverband Veluwe-Rijn en statutair is gevestigd te Wageningen. De parochie heeft zes locaties. De Salvatorkerk in Veenendaal is een van deze locaties.

Onze geloofsgemeenschap bestaat uit circa 2.500 parochianen en is met een vrijwilligersapparaat van ruim 100 vrijwilligers zeer vitaal. Er worden vele activiteiten verricht door de 28 werkgroepen die onze locatie telt. Daarnaast is er zowel een koor als een cantorij actief binnen de kerk.

Op deze website kunt u informatie vinden over de parochie, het pastoraat, de organisatie, tarieven, contactgegevens secretariaat en diverse contactpersonen, artikelen etc. Actuele gegevens van onze vieringen zijn ook te vinden op deze website. De vieringen van onze geloofsgemeenschap worden gehouden in onze fraaie Salvatorkerk aan de Adriaen van Ostadelaan 54 in Veenendaal. Reguliere vieringen op zondag beginnen om 10.15 uur. Na de viering is er altijd gelegenheid elkaar te ontmoeten en in gezamenlijkheid koffie te drinken.

Voor vrijwilligers of voor muzikale ondersteuning in een van onze koren is altijd ruimte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Dit is op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur geopend.

Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten tijdens de vieringen! Tevens bent u van harte welkom in ons team van vrijwilligers!
Vieringen

Zondag 26 mei 10:15Eucharistieviering
Zondag 02 juni 10:15Eucharistieviering
Zondag 09 juni 10:15Woord- en Communieviering
Zondag 16 juni 10:15Eucharistieviering
Zondag 23 juni 10:15Eucharistieviering

Actualiteit

Eerste communie viering (er is crèche voor de kleintjes)
14 mei 2024, namens de werkgroep 1e H.Communie

26 mei is het zover! Dan zullen 13 kinderen hun 1e Heilige Communie doen in onze kerk. Afgelopen maanden hebben zij zich voorbereid op deze dag! Ze hebben een kerkrondleiding gehad, kennis gemaakt me... [meer...]
Afspraak ziekenzalving
5 mei 2024, namens het Pastoraal Team

Wanneer iemand gezond is, denkt men niet na over een ziekenzalving. Maar er kan zich plotseling een situatie voordoen, waarbij een familielid, een geliefde of uzelf dit sacrament wilt ontvangen. Het s... [meer...]
Concert Romayne Wheeler
5 mei 2024,

Alweer voor de zesde keer treedt de befaamde pianist Romayne Wheeler op in onze parochie. Zijn concerten in onze parochie begon hij in Veenendaal, in de Salvatorkerk. De jaren daarop heeft hij opgetre... [meer...]
Update pastoor: operatie uitgesteld....
21 april 2024, namens de pastores

Beste parochianen, beste vrienden en beste allemaal, Allereerst wil ik jullie van harte bedanken voor alle gebaren van medeleven en steun. Vandaag zou ik de vierde operatie ondergaan. Alle bericht... [meer...]
Zomerkamp Aartsbisdom Utrecht
17 april 2024,

Na de succesvolle editie van 2023 organiseert het Aartsbisdom Utrecht ook in 2024 weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden van 3 t/m 8 augustus plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem... [meer...]
Terugblik op Missionaire Parochiedag
9 april 2024, namens de pastoraatsgroep

Een topdag zaterdag 6 april!! Met een enthousiaste groep van 61 mensen uit de H. Titus Brandsma parochie (waarvan 7 uit Veenendaal)namen we deel aan de conferentie Missionaire parochie. Een dag die be... [meer...]
Derde dinsdag van de maand: Stille aanbidding
19 maart 2024, namens het Pastoraal Team

Eenmalige wijziging: deze maand op dinsdag 9 april i.p.v. 16 april. In veel katholieke kerken kun je naar de stille, of eucharistische aanbidding gaan. Alleen in het aartsbisdom Utrecht zijn er 22 ... [meer...]
Tweede zaterdag van de maand: Klus- en tuinochtend
6 mei 2023, namens de Locatieraad

Elke tweede zaterdag van de maand komt er een groep vrijwilligers bij elkaar om klussen te doen in en rondom de kerk. Tevens wordt de tuin onderhouden. Ook als u even binnen wilt lopen is dat mogelijk... [meer...]
Vierde dinsdag van de maand: gezamenlijke maaltijd
6 mei 2023, namens de pastoraatsgroep

Voor iedereen die gezellig samen wil eten hebben we de gelegenheid op de vierde dinsdag van de maand. Een groep komt dan samen in de parochiezaal en een kookteam en gastvrouwen staan klaar om u te ont... [meer...]
Derde zondag van de maand: Omgekeerd huisbezoek (in Salvatorkerk)
6 mei 2023, namens Omgekeerd huisbezoek

Het zogenaamde Omgekeerd Huisbezoek is elke derde zondag van de maand om 12.15 uur. Mensen vroegen wel eens aan mij: ‘Loopt dat nou nog, dat omgekeerd huisbezoek?’ Gelukkig kon ik volmondig zeggen... [meer...]
Eerste dinsdag van de maand: Rozenkransgebed (in Salvatorkerk)
6 mei 2023, namens de pastoraatsgroep

Gedurende de hele maand oktober hebben we in onze kerk wekelijks de rozenkrans gebeden. Het is een mooi moment van gezamenlijk gebed en bezinning. Om dit niet alleen tot Mariamaanden te beperken, is d... [meer...]

 


Mei is in de katholieke traditie de Mariamaand. In deze maand is er bijzondere devotie tot de Heilige Maagd Maria.

Maria, die zovelen tot steun en troost is geweest.
Maria, de moeder van Jezus.
Maria, die zelf zoveel heeft gedragen,
maar moedig in het leven stond.
Die zonder klagen in alle eenvoud
haar zorgen en pijn
biddend aan God heeft toevertrouwd.
Haar leven mag voor ons
een bron van bemoediging zijn.