Salvatorkerk Salvatorkerk

Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54, 3904 TL Veenendaal


Pastoraatsgroep

  E-mail

Personen

  Cisca GrootheddeProfiel Diaconie, Catechese en Gemeenschapsopbouw
  Jos van der LeeProfiel Diaconie, Catechese en Gemeenschapsopbouw
  Kornelia AziziProfiel Diaconie, Catechese en Gemeenschapsopbouw

De pastoraatsgroep is het gezicht, het oor en het oog, van de geloofsgemeenschap.
De leden worden benoemd door het parochiebestuur met instemming van de deken,en vervolgens voorgesteld aan de parochieleden.

Zij coördineert de activiteiten die voortkomen uit het pastorale beleidsplan dat onder leiding van het pastorale team voor en met het parochieverband is ontwikkeld en dat in het bestuurlijk overleg van het parochieverband is vastgesteld.

De leden van de pastoraatsgroep zijn de eerst aanspreekbaren voor de uitvoering van het beleid in de parochie.
Daarmee is de pastoraatsgroep de plek waar in de gemeenschap de pastorale lijnen samenkomen en weer uitgaan.

De vier kerntaken van de parochie liturgie, diaconie, catechese, gemeenschapsopbouw worden beheerd door minimaal vier leden van de pastooraatsgroep;
één lid onderhoudt het contact met de locatieraad;

De Pastoraatgroep werkt nauw samen met het pastoraal team.
De eindverantwoordelijkheid voor het pastorale beleid ligt bij het pastoraal team
Bijlagen

Evaluatie Enquête startzondag 2011

 

Actualiteit


Open Deur Mis op zondag 4 juni
23 mei 2023, namens de pastoraatsgroep

Op zondag 4 juni is er weer een Open Deur Viering. Deze keer zal mediapriester Roderick Vonhögen voorgaan en de viering wordt opgeluisterd door koor Kleurrijk. Deze viering is er voor iedereen maar i... [meer...]
Bericht van Veenendaal voor Vluchtelingen
7 mei 2023, namens de pastoraatsgroep

Aan de kerken in Veenendaal, Graag brengen we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen en activiteiten op de crisis noodopvang in Veenendaal. De CNO is inmiddels al enkele maanden open en we begin... [meer...]
Open Deur Mis op zondag 4 juni
7 mei 2023, namens de pastoraatsgroep

Op... [meer...]
Vierde dinsdag van de maand: gezamenlijke maaltijd
6 mei 2023, namens de pastoraatsgroep

Voor iedereen die gezellig samen wil eten hebben we de gelegenheid op de vierde dinsdag van de maand. Een groep komt dan samen in de parochiezaal en een kookteam en gastvrouwen staan klaar om u te ont... [meer...]
Eerste dinsdag van de maand: Rozenkransgebed (in Salvatorkerk)
6 mei 2023, namens de pastoraatsgroep

Gedurende de hele maand oktober hebben we in onze kerk wekelijks de rozenkrans gebeden. Het is een mooi moment van gezamenlijk gebed en bezinning. Om dit niet alleen tot Mariamaanden te beperken, is d... [meer...]

Keer terug