Salvatorkerk Salvatorkerk

Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54, 3904 TL Veenendaal


Actualiteit

Nieuwe Alphacursus start 16 september

14 juni 2024, namens het Pastoraal Team

Ook jongeren zijn welkom!

Op maandag 16 september 2024 start er in onze parochie weer een nieuwe Alphacursus!

Voor wie is Alpha?
Voor iedereen die het leuk vindt om anderen te ontmoeten en te praten over vragen die gaan over de betekenis van het leven en geloof.

Er is een reguliere Alpha en een Alpha speciaal voor jongeren (18-30 jaar).

Hoe ziet een Alphabijeenkomst eruit?
We beginnen de avond altijd met een moment van ontmoeting om elkaar beter te leren kennen en waar ruimte ontstaat voor vriendschap. Daarna luisteren we eerst naar een video of spreker over een onderwerp over geloof, zoals:
Wie is Jezus?
Bidden: waarom en hoe?
De Bijbel lezen: waarom en hoe?
Hoe leidt God ons?

Vervolgens delen we onze gedachten en ideeën in een kleine gespreksgroep. Het is een kans om naar elkaar te luisteren in een oprechte, vriendelijke en vertrouwelijke omgeving met respect voor ieders mening.

Alpha weekend
Op de helft van de Alphacursus zullen we in een weekend samenkomen om meer over de Heilige Geest te weten te komen en wat de Heilige Geest in jouw leven kan doen. De precieze datum van het weekend wordt t.z.t. nog bekend gemaakt (we overnachten niet; je mag gewoon tussendoor thuis slapen).
Hoelang duurt de Alphacursus?
De cursus is van september tot en met december 2024.

De Slotavond
Aan het einde van de cursus komen we nog een keer gezellig samen om onze ervaringen te delen en manieren te vinden hoe we meer kunnen ontdekken (mocht je dat willen), omdat we na de Alpha misschien wel meer willen weten.

Wanneer
Maandag 16 september 2024 organiseren we een eerste kennismakingsavond . Je kunt op deze avond vrijblijvend besluiten of je de Alphacursus wilt volgen. Deze avond begint om 19.30 uur (inloop) en we starten om 20.00 uur met het thema ‘Is er meer?’. Je bent welkom in de Verrijzeniszaal in de RK van Wageningen (Bergstraat 17).
De afgelopen jaren hebben we de cursus altijd afwisselend op twee locaties laten plaatsvinden. De cursus zal in ieder geval in Wageningen zijn afgewisseld met nog een andere locaties. Welke locatie dit zal zijn, is op dit moment nog niet bekend. Via de website (of wanneer u zich aanmeldt via e-mail) houden we u op de hoogte.
Na de kennismakingsbijeenkomsten starten de bijeenkomsten om 19.00 uur (met een maaltijd) en rond 21.30 uur ronden we af.
Voor vragen en aanmelden kun je een mail sturen naar alpha@pztb.nl
Mocht je je op willen geven voor de jongeren alpha (18-30 jaar), dan kun je dat in de mail aangeven.Bijpraten over het synodale proces

28 mei 2024, namens het Pastoraal Team

Theologen Nadia Kroon en Daan Savert ontvangen diverse gasten. Ook pastoor Mauricio Meneses was erbij. (Vanaf 31e minuut).Veense Alledagkerk

28 mei 2024, namens Oecumenische Werkgroep

Heeft u al eens gehoord over de Veense Alledag kerk? Iedere eerste en derde zaterdag van de maand is de oude kerk op de Markt (het witte kerkje) open voor rust, bezinning en ontmoeting. Om 12.00 uur begint een korte samenkomst onder leiding van één van de Veenendaalse voorgangers. Na het welkom en de schriftlezing wordt een korte overdenking gehouden. De samenkomst wordt omlijst door muziek. Na de zegengroet is er gelegenheid om met elkaar na te praten met koffie en thee.
Rooster:
1 juni Nico van der Voet
15 juni Maria Meijer
6 juli Ds. Hans Vel Tromp
7 september Ds. Henk Russcher
21 september Ds. Coby de Haan
5 oktober Bert Roor
19 oktober Ds. Leo Buijs
2 november Ds. Jacko Holtland
16 november Ds. Panc Vermaat
7 december Jaap Molenaar
21 december Ds. Wijgert Teeuwissen

Meer informatie vindt u op:
www.veensealledagkerk.nl/


Update van pastoor Mauricio Meneses

28 mei 2024, namens het Pastoraal Team

Beste vrienden, collega's, familie en parochianen,

18 april was een spannende dag, en ik wil u allen hartelijk danken voor uw solidariteit tijdens dit complexe en onvoorspelbare proces. Gelukkig gaat alles naar omstandigheden goed. Het gebed dat me op dit moment kracht geeft, is: “Laat door niets u verstoren, door niets u beangstigen. Alles gaat voorbij. God verandert nooit, geduld overwint alles. Wie aan God vasthoudt heeft niets tekort” in het Spaans: “Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta” (Theresia van Avila) - Trouwens, dit gebed heeft een melodie gekregen en kan gezongen worden. Het brengt veel vrede om het in Taizé-stijl te zingen.

Aan de hand van de uitslag van de MRI-scan van 7 mei is het duidelijk dat mijn lichaam op een natuurlijke manier met de darmperforatie omgaat. Ik ben nu klinisch ‘stabiel’ – dankzij het gebed van jullie allemaal - wat betekent dat de pijn beheersbaar is, ik minder last heb van vocht en de ontsteking en ik heb geleerd om met mijn gezondheidsprobleem om te gaan.

De MRI-scan laat echter zien dat het probleem fysiologisch nog steeds aanwezig is en zal blijven, wat betekent dat ik zeker nog twee operaties moet ondergaan zoals oorspronkelijk gepland. Het goede nieuws is dat mijn situatie niet is verslechterd, waardoor ik de operaties zelf kan plannen. Ik hoop na de zomer geopereerd te kunnen worden, zodat ik enkele geplande bestuurlijke en pastorale zaken kan afronden en van dit mooie seizoen kan genieten. Natuurlijk moet ik alert blijven op alle symptomen, anders zal een spoedoperatie alsnog noodzakelijk zijn. Ik houd jullie hier zeker van op de hoogte.

Ik ben jullie ontzettend dankbaar voor jullie onvoorwaardelijke steun en de vele blijken van nabijheid via berichtjes, kaarten, telefoontjes, bloemen, enzovoort. Dit doet me veel goed en geeft me de kracht die ik nodig heb om mijn gezondheidsuitdaging aan te gaan. Het vermogen om met deze complexe gezondheidssituatie goed om te gaan komt niet uit de lucht, natuurlijk! Dus nogmaals, muchas gracias! Ik waardeer ook jullie begrip voor de soms wat trage communicatie, maar zoals jullie weten moet ik me heel gefocust op mijn taken richten en verstandig met mijn energieniveau en huidige omstandigheden omgaan. Mijn dank gaat uit naar het Aartsbisdom, het parochiebestuur, het pastoraal team, alle vrijwilligers in mijn parochie, al mijn parochianen, mijn vrienden, collega's en familie.

Zoals Paulus zegt in zijn brief aan de Romeinen 5,5: " En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken"

We zullen met Gods kracht, met het nodige geduld en met jullie steun en toewijding, enthousiasme en vreugde voorwaarts gaan.

Met warme groet,

Pastoor Mauricio Meneses


Afspraak ziekenzalving

5 mei 2024, namens het Pastoraal Team

Wanneer iemand gezond is, denkt men niet na over een ziekenzalving. Maar er kan zich plotseling een situatie voordoen, waarbij een familielid, een geliefde of uzelf dit sacrament wilt ontvangen. Het sacrament van de ziekenzalving wordt ook wel ‘Het laatste sacrament’ genoemd, wat doet vermoeden dat het alleen wordt toegediend aan stervenden. Het gebeurt dan weleens dat er laat contact wordt opgenomen, waardoor de priester te laat komt en de zieke al is overleden. Dat is voor alle betrokkenen erg verdrietig.

Het sacrament kan echter ook worden toegediend aan gelovigen die op hoge leeftijd zijn, ernstig ziek zijn of een zware operatie moeten ondergaan. Het is zelfs erg mooi als de gelovige het sacrament, samen met de familie, bewust kan ontvangen en er door gesterkt kan worden. "De eerste genade van dit sacrament is een genade van troost, vrede en bemoediging om de moeilijkheden te overwinnen die eigen zijn aan een toestand van ernstige ziekte of aan de broosheid van ouderdom" (CKK 1520). Daarom vraagt het pastoraal team u om tijdig een afspraak te maken voor de ziekenzalving en, indien mogelijk, niet te wachten tot iemand stervende is. U kunt dit doen door te bellen naar 06 516 398 84.

Wanneer in noodgevallen geen priester beschikbaar is voor het toedienen van het sacrament van de ziekenzalving, is het mogelijk om een ziekenzegen te ontvangen van een pastoraal werker of een parochieel voorganger. Dit is geen sacrament, maar een gebed dat over de zieke wordt uitgesproken en Gods nabijheid benadrukt.

Ziekenzalving: maak tijdig een afspraak!

Het pastoraal team,
Pastoor Mauricio Meneses en parochievicaris Erik Rozeman


Derde dinsdag van de maand: Stille aanbidding

19 maart 2024, namens het Pastoraal Team

In veel katholieke kerken kun je naar de stille, of eucharistische aanbidding gaan. Alleen in het aartsbisdom Utrecht zijn er 22 kerken waar dit mogelijk is.

Vanaf dinsdag 19 maart van 19:30 tot 20:30 uur wordt ook in onze geloofsgemeenschap de stille aanbidding gehouden. Maar wat is het precies? Het is een oude vorm van gebed die terug gaat naar het vroege christendom waarbij het Allerheiligste wordt aanbeden. We willen graag een steeds meer open en uitnodigende kerk zijn waar ruimte is om te bidden ook buiten de vieringen op zondag. Bij de stille aanbidding wordt een geconsacreerde hostie in een monstrans op het altaar uitgesteld.

Laten we naar Hem gaan om naar de stem van God te luisteren, laten we een moment voor onszelf pakken en weg van de rumoerige en drukke wereld gaan en de aanwezigheid van Jezus in de stilte te ervaren.

Wanneer? Elke derde dinsdag van de maand om 19:30 uur (eerste keer op 19 maart).

Waar? In de kerk.
Voor wie? Voor iedereen, jong en oud die behoefte heeft aan een moment bezinning en in stilte dichtbij God wil zijn.


Tweede zaterdag van de maand: Klus- en tuinochtend

6 mei 2023, namens de Locatieraad

Elke tweede zaterdag van de maand komt er een groep vrijwilligers bij elkaar om klussen te doen in en rondom de kerk. Tevens wordt de tuin onderhouden. Ook als u even binnen wilt lopen is dat mogelijk. De koffie staat klaar. Wilt u helpen? Dat kan: u hoeft zich niet aan te melden, maar kom gerust koffiedrinken of meehelpen.
Voor meer informatie of opmerkingen: mail dan naar lrv@pztb.nl

We beginnen om 9.00 uur tot ongeveer 12.00 uur.


Vierde dinsdag van de maand: gezamenlijke maaltijd

6 mei 2023, namens de pastoraatsgroep

Voor iedereen die gezellig samen wil eten hebben we de gelegenheid op de vierde dinsdag van de maand. Een groep komt dan samen in de parochiezaal en een kookteam en gastvrouwen staan klaar om u te ontvangen. De kosten bedragen €7,00 per persoon. U ontvangt dan een heerlijk drie-gangenmenu. Voor meer informatie kunt u Cisca Groothedde aanspreken in de kerk of een mailtje sturen aan pgv@pztb.nl
U bent welkom om 17.15 uur in de parochiezaal.
(In de maanden juli, augustus en september houden we een zomerstop. Ook in december 2024 slaan we een keertje over)


Derde zondag van de maand: Omgekeerd huisbezoek (in Salvatorkerk)

6 mei 2023, namens Omgekeerd huisbezoek

(In de maanden juni en augustus 2024 is er geen Omgekeerd Huisbezoek. Wel is er op zondag 21 juli Omgekeerd Huisbezoek).

Het zogenaamde Omgekeerd Huisbezoek is elke derde zondag van de maand om 12.15 uur. Mensen vroegen wel eens aan mij: ‘Loopt dat nou nog, dat omgekeerd huisbezoek?’ Gelukkig kon ik volmondig zeggen: ‘Ja, dat loopt.’

De meeste bijeenkomsten beginnen met een openingsverhaaltje of openingsgedicht waarna de soep en broodjes op tafel komen. Daarna is er ruimte voor wie iets wil vertellen. Zo’n verhaal start dan bijvoorbeeld met een zin als: ‘Wat me nou toch afgelopen week overkomen is.’ Gelukkig zit er veel humor in die belevenissen, maar ook wanneer het serieuze zaken zijn, is daar aandacht voor. Ook verdrietige zaken mogen het licht zien. Daarmee komt een belangrijke doelstelling van het project tot zijn recht. We willen namelijk tijd en ruimte bieden voor Het verhaal van mensen. We maken in ons leven veel mee en we willen anderen vaak niet ‘lastig vallen met ons verhaal’, maar zeker wanneer wij alleen zijn komen te staan, is het ook wel eens heel fijn om het nog eens te mogen zeggen. Wat fijn dan ook om te zien dat er bij het Omgekeerd huisbezoek vertrouwen en respect is voor die momenten van delen met elkaar. Ook de komende tijd willen wij ruimte bieden voor ontmoeting en verhaal en brood en soep met elkaar delen. U bent van harte welkom!

Meestal zijn wij met ongeveer 12 personen. Er zijn enkele vaste bezoekers, maar ook minder vaste bezoekers zijn welkom en gelukkig zijn er altijd weer mensen die voor het eerst komen. Wij, bezoekers van Omgekeerd huisbezoek, hopen dat u nieuwsgierig bent en blijft naar het Omgekeerd huisbezoek en niet zult aarzelen eens bij ons binnen te lopen wanneer u daar behoefte aan heeft. Het wordt al jaren georganiseerd door Charlotte Kamp en Henk Koop.


Eerste dinsdag van de maand: Rozenkransgebed (in Salvatorkerk)

6 mei 2023, namens de pastoraatsgroep


In de maanden juli en augustus is geen Rozenkransgebed in de kerk. De eerste komende is op dinsdag 3 september.

We wensen allemaal een fijne zomer toe en we zien elkaar in september weer!

Gedurende de hele maand oktober hebben we in onze kerk wekelijks de rozenkrans gebeden. Het is een mooi moment van gezamenlijk gebed en bezinning. Om dit niet alleen tot Mariamaanden te beperken, is de kerk vanaf elke eerste dinsdag van de maand om 19.15 uur open om samen de Rozenkrans te bidden.
In eenvoud en met een open hart bidden we samen bij de Mariakapel. Aanmelden is niet nodig, iedereen is welkom. Er worden mapjes met het Rozenkransgebed uitgedeeld zodat ook wie niet vertrouwd is met dit gebed makkelijk mee kan doen. We sluiten het gebed met een Maria liedje. Daarna is er gelegenheid om een kopje koffie of thee samen te drinken.
Keer terug