Salvatorkerk Salvatorkerk

Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54, 3904 TL Veenendaal


Actualiteit

Liduinagroep zoekt versterking

1 maart 2024, Liduinagroep

Lijkt het je leuk om vrijwilligerswerk te doen met ouderen? Heb je een luisterend oor en wil je groeien in het coördineren van activiteiten binnen onze bezoekgroep? Of misschien ken je iemand waarmee je dit samen wil doen? Dan kom(en) je/jullie als geroepen! Want na bijna 45 jaar gaat onze huidige coördinator aan het eind van dit jaar helaas stoppen. Sinds 1981 geeft Mieke Kleppers (zie hieronder de oproep van Mieke) met hart en ziel leiding aan de bezoekgroep (de Liduinagroep) van de Salvatorkerk. Een team van ongeveer 12 vrijwilligers die regelmatig ouderen en zieke parochianen bezoeken. En met Pasen en Kerst brengen zij een extra attentie rond. We vinden het belangrijk dat deze activiteiten blijven doorgaan, omdat diaconie een onmisbare tak binnen onze kerk is. Mag Mieke Kleppers haar taak aan jou of jullie overdragen? Voor meer informatie kun je mailen naar de pastoraatsgroep via pgv@pztb.nl of bellen naar Jos van der Lee 06 21840419 of contact opnemen met Mieke (zie hieronder).

Mieke Kleppers doet oproep

Wie…o…wie wil mij opvolgen als coördinator van de Liduinagroep.
Helaas laat mijn gezondheid het niet meer toe om nog langer deze groep aan te sturen.
Na 42 jaar wil ik graag het stokje doorgeven aan een andere vrijwilliger.
Wat een geweldige groep is de Liduinagroep. Wij maken zoveel zieke- en oudere parochianen blij.

Met een bezoekje, een kaartje of zomaar een beetje aandacht. De vrijwilligers doen dit werk vanuit hun hart.

Het gaat mij dan ook aan het hart dat ik dit werk niet langer kan doen.

Ik hoop dat er een parochiaan is die dit werk wil voortzetten.

Ik blijf nog tot het eind van dit jaar actief dus ik kan iemand inwerken. Neem gerust contact op met mij.
Dan zal ik u warm maken om dit prachtige werk te doen voor onze Parochie.

Hopende op een positief resultaat afwachtend

Mieke Kleppers (coördinator) telefoon 0318 522528


Lezing Stille Omgang

26 februari 2024, namens het Pastoraal Team

In aanloop naar de Stille Omgang verzorgt de landelijke organisatie op zaterdag 2 maart in de Verrijzeniszaal van de Johannes de Doperkerk in Wageningen een lezing over het Mirakel van Amsterdam en de eeuwenoude traditie van de Stille Omgang. Vanaf 19:30 uur is er ontvangst met koffie en thee. De lezing start om 20:00 uur, na de eucharistieviering en duurt tot ongeveer 21:15 uur.

De toegang is gratis. Iedereen is van harte uitgenodigd! Info en aanmelden (niet verplicht): a.smeekes@gmail.com, o.v.v. ‘Lezing Stille Omgang’


Stille Omgang

26 februari 2024, Aartsbisdom Utrecht

Ieder jaar wordt in Amsterdam de Stille Omgang gehouden, een stille voettocht van gebed door het oude centrum van nachtelijk Amsterdam, ter herinnering aan het Mirakel van Amsterdam, langs de route van de middeleeuwse processie.

Duizenden mensen uit het hele land nemen eraan deel. Dit jaar wordt de Stille Omgang gehouden op zaterdagavond 16 maart 2024. Ook het Aartsbisdom Utrecht doet mee: om 20.00 uur is er een Eucharistieviering in de St Nicolaaskerk in Amsterdam (vlakbij het Centraal Station) met kardinaal Eijk, aansluitend lopen we de Stille Omgang, die ongeveer een uur duurt. Het is dus nog mogelijk om dezelfde avond met de trein terug te gaan naar huis.

Vorig jaar hebben we vanuit onze parochie met een kleine groep deelgenomen aan de Stille Omgang. Het is echt een hele bijzondere ervaring die we iedereen kunnen aanraden om mee te maken. Het thema is dit jaar: “Pelgrims van hoop, biddend voor vrede”. Het zou mooi zijn om met een groep parochianen ons aan te sluiten bij het bisdom. Wie er gezamenlijk heen zou willen gaan, kan zich opgeven via e-mail: a.smeekes@gmail.com.

Speciaal voor de jongeren begint de avond met een voorprogramma in de bekende Papegaai-kerk aan de Kalverstraat 58. Pastor Paulus Tilma en pastoor Henri ten Have organiseren daar om 16.30 uur een korte lezing over de Stille Omgang en een inleiding over bidden in stilte. Aansluitend is er Aanbidding in stilte. Rond 18:00 uur kan iedereen op eigen gelegenheid ergens wat gaan eten en om 20.00 uur zien we elkaar weer bij de H. Mis in de St. Nicolaaskerk. Ga je ook mee? Voor meer informatie en opgeven: Anuschka Smeekes a.smeekes@gmail.com, o.v.v. ‘Stille Omgang 2024’


Avond over geloofsopvoeding

21 februari 2024, namens de pastores

Avond over geloofsopvoeding in de kerk, voor ouders en vrijwilligers en geïnteresseerden in het jeugdwerk.

In het afgelopen jaar heeft een groep vrijwilligers, die in de kerk bij jeugdwerk betrokken is, zich gebogen over de vraag: ”Hoe zou de kerk ouders kunnen helpen bij de geloofsopvoeding van hun kinderen?” We hebben de tijd genomen om na te denken waar geloofsopvoeding voor kinderen en tieners aan zou moeten voldoen en wat belangrijke elementen zijn om kinderen te helpen echt leerlingen van Jezus te worden. Dit hebben we gedaan aan de hand van onze eigen ervaringen met eerder georganiseerde activiteiten en aan de hand van literatuur over dit onderwerp.

Graag nodigen we ouders, vrijwilligers en geïnteresseerden in het kinder- en jongerenwerk in de parochie uit voor een avond waar we elkaars ervaringen en inzichten kunnen delen. Hierna geven we graag het woord aan Harm Ruiter van Koemi (van de musicals “Emmaus” en “Wie is mijn naaste?”). Hij heeft heel veel ervaring op het gebied van geloofsopvoeding, en kan ons heel concreet vertellen welke programma’s en initiatieven er zijn. We hopen dat we met behulp van alle ideeën kunnen komen tot een nieuw initiatief voor kinderen en/of tieners en/of jongeren.

Bent u geïnteresseerd in geloofsopvoeding, dan nodigen we u van harte uit voor deze informatieavond!

De avond rondom geloofsopvoeding wordt gehouden op 13 maart, om 20.00 uur, in de pastorie van de OLV ten Hemelopneming kerk, Dorpsstraat 1 in Renkum.


Aanmelden kan bij Nicole van Rijn (zweinsteinrijn@outlook.com) of bij Annie Keukens, mondeling of via anniekeukens@hetnet.nl

Aanmelden is fijn, maar mocht u dat vergeten, dan bent u toch welkom!


Uitnodiging voor Palmpasen Stokken maken!

20 februari 2024, namens de pastoraatsgroep

Het is bijna Palmpasen, een tijd van vreugde en viering! Om deze speciale gelegenheid te vieren, willen we jullie van harte uitnodigen om Palmpasen stokken te komen maken.

*Datum: vrijdag 22 maart 2024

*Tijd: tussen 18:00 en 20:00 inloop

*Locatie: parochiezaal Salvatorkerk

*Voor wie: kids van alle leeftijden, samen met je ouders/verzorgers


Maak je eigen Palmpasen stok te maken, een prachtige traditie die al eeuwenlang wordt gevierd. We zullen zorgen voor diverse materialen die nodig zijn, De stokken neem je zelf mee, heb je leuke versieringen, neem ze gerust mee. Wij zorgen ook voor crêpepapier, versieringen en uiteraard de broodhaantjes.

Zou je een appje willen sturen als je komt, dan weten wij hoeveel kids wij kunnen verwachten.? 06-11400848

We kijken ernaar uit om samen met jullie deze prachtige traditie te vieren en er een onvergetelijke ervaring van te maken!

Met warme groeten,

Kornelia en Krista

De betekenis van de versiering

Het palmtakje doet ons denken aan de intocht in Jeruzalem (Palmzondag) (deze takjes liggen op palmzondag klaar bij de ingang van de kerk)

Het brood van het haantje : Jezus verdeelt brood bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag)

De haan herinnert ons aan de haan die kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende (Goede Vrijdag)

Het kruis doet ons denken aan het kruis waaraan Jezus stierf (Goede Vrijdag)

De eieren zijn het symbool van de steen die voor het graf werd weggerold en als teken van nieuw leven (Paaszondag)

Verder: • Slingers met ronde vormen die symbool staan voor de kringloop van het leven (geboren worden / sterven / opstaan na de dood)

• Een slinger met 12 ongepelde pinda’s als symbool voor de twaalf apostelen

• 30 rozijntjes aan een slinger als symbool voor de 30 muntstukken die Judas betaald kreeg voor het verraden van Jezus.

• Versiering met gele strikken of bloemen als symbool voor de lente, hoop en vertrouwen in wat komt.

• Mandarijntjes als symbool voor de spons met water en azijn die Jezus te drinken kreeg toen Hij aan het kruis hing

• Lekkere snoepjes om te vieren dat het feest is: Jezus staat op uit de dood.

• De Palmpasen stok maken we op vrijdag, en op zondag tijdens de Palmpasenviering lopen wij in processie met alle stokken. Na de viering breng je de Palmpasenstok naar iemand die het kan gebruiken, bijvoorbeeld je oma, of een buurman. Weet je niemand om de stok naar toe te brengen, dan hebben wij vanuit de parochie adressen beschikbaar.


Uitnodiging voor NL Doet

20 februari 2024, namens de Locatieraad

Wij nodigen jullie van harte uit om deel te nemen aan een bijzonder evenement tijdens NL Doet: het schoonmaken en tuinieren bij de oude begraafplaats van onze gemeenschap. NL Doet is een nationale actie waar vrijwilligers zich inzetten voor allerlei projecten door heel Nederland.

Schoonmaken en Tuinieren bij de Katholieke Begraafplaats op zaterdagochtend 16 maart 2024

Wanneer: zaterdag 16 maart van 8.30 tot 12.30

Waar: De Katholieke Begraafplaats, Nieuweweg-Noord 312, Veenendaal

Wat gaan we doen:

- Onkruid wieden

-Blad weghalen

-Grafstenen schoonmaken

-Kruis schoonmaken

-Hek schoonmaken

Wat moet je meenemen:

-Tuinhandschoenen en eventueel gereedschap zoals harken en schoppen.

-Emmers, doeken om mee schoon te maken.

Waarom meedoen:

- Een gelegenheid om samen te komen en onze gemeenschap te versterken.

- Bijdragen aan het behoud en de verzorging van een belangrijk historisch stukje van onze gemeenschap.

- Een kans om nieuwe mensen te ontmoeten en leuke gesprekken te voeren.

Samen kunnen we een verschil maken en de begraafplaats weer laten stralen! Kom en doe mee aan NL Doet.

Graag horen we of je wil deelnemen. Wij zorgen voor koffie/thee en lekkers. Laat ons dit weten via een appje, 06-11400848.

Met warme groeten,

Locatieraad Salvatorkerk Veenendaal,

Bart, Gregor en Krista


LECTIO DIVINA in de VEERTIGDAGENTIJD

14 februari 2024, namens de pastores

Een prachtig geschenk voor deze vastentijd Wil je deze vastentijd
iets speciaals geven aan God, de gemeenschap en jezelf?
Wat dacht je ervan om een uur voor de eucharistieviering in een kleine groep met de Schrift te bidden volgens de Lectio Divina? Lectio Divina is een heel eenvoudige methode die al eeuwenlang in kloosters wordt gebruikt. Ze volgt vier stappen: lectio (lezen), meditatio (meditatie), oratio (gebed) en contemplatio (bezinning).

Waar? In de Johannes de Doper Kerk Wageningen, Bergstraat 17
Wanneer? Elke zondag vanaf 18 februari t/m Palmzondag (24 maart)
Tijd? Vanaf 9.00 uur
Informatie en aanmelding: j.merino@energywater.eu
Nieuwsgierig? Welkom! Ook zonder aanmelding!


Parochie musicals

14 februari 2024, Catechese links

Koemi brengt op zaterdag 23 maart, om 14.00 uur, de musical Emmaus in de Johannes de Doperkerk, Bergstraat 17, in Wageningen.

Koemi is sinds vorig jaar de naam van de Nederlandse tak van het in Oostenrijk ontstane KISI (God’s singing kids), een internationale familie van kinderen, jongeren en volwassenen die met liederen en musicals op pad zijn tot eer van God. Ze zijn katholiek, met een oecomenische, missionaire opdracht.

Musical Emmaus
De musical Emmaus brengt het verhaal van de Emmausgangers als een sprankelende familiemusical op de planken. Het is een actueel, aangrijpend en authentiek verhaal, waarin Maria en Kleopas een geweldig iemand tegenkomen die inspireert en een betere toekomst belooft. Maar tot hun grote teleurstelling verdwijnt hij ineens. Weg droom, weg toekomst vol geluk. Ze keren terug naar hun dorp Emmaüs, maar onderweg ontmoeten ze een vreemdeling die een stukje met hen meeloopt en voor hen de Schrift ontsluit…. .

De musical, die wordt opgevoerd door een groep van 80 kinderen en jongeren, zit vol humor en pakkende scènes en is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. Laat je raken door deze Bijbelse vertelling en haar krachtige boodschap van hoop voor alle mensen!

Kaarten
Tickets kopen kan via www.emmaus-musical.nl . Voor parochianen en overige geïnteresseerden op het grondgebied van onze parochie geldt een kortingscode van 50%. Via www.emmaus-musical.nl wordt je naar een andere website geleid waar je na het invullen van je NAW-gegevens een kortingscode kunt toepassen. Deze kortingscode is: titusbrandsma (met allemaal kleine letters).

Zelf spelen in een musical?
Alvast voor in de agenda: De “mee-doe”-musical “Wie is mijn naaste?”
Op zaterdag 20 april komt Koemi weer terug in Wageningen. Kinderen die hebben genoten van de Emmaus-musical krijgen de gelegenheid om mee te spelen in de musical “Wie is mijn naaste?”. De kinderen uit onze parochie die zich hebben opgegeven studeren, gedurende deze zaterdag, een rol in de musical in. Van 15.30 uur tot ongeveer 16.30 uur voeren ze de musical, samen met de vaste spelers, voor de ouders in de kerk van Wageningen op.

Kinderen die mee willen doen aan de musical “Wie is mijn naaste?” worden op zaterdag 20 april om 9.30 uur verwacht. Meer informatie en mogelijkheid voor opgave volgt later.


Jongerenreis Taizé

10 februari 2024, Aartsbisdom Utrecht

Na het succes van de reis naar de Wereldjongerendagen in Lissabon in 2023 wil Jong Aartsbisdom vaker een reis aanbieden aan jongeren.

Korte reisjes, dichter bij huis, in de jaren dat er geen WJD plaatsvindt is het idee. Daarom organiseert priester Gauthier de Bekker in de meivakantie een reisje naar Taizé, Frankrijk. Iedereen die al eens naar Taizé is geweest, weet dat het een bijzondere plek is, die je zeker weet te raken.

Klik hier om de flyer te bekijken


Tweede zaterdag van de maand: Klus- en tuinochtend

6 mei 2023, namens de Locatieraad

Elke tweede zaterdag van de maand komt er een groep vrijwilligers bij elkaar om klussen te doen in en rondom de kerk. Tevens wordt de tuin onderhouden. Ook als u even binnen wilt lopen is dat mogelijk. De koffie staat klaar. Wilt u helpen? Dat kan: u hoeft zich niet aan te melden, maar kom gerust koffiedrinken of meehelpen.
Voor meer informatie of opmerkingen: mail dan naar lrv@pztb.nl

We beginnen om 9.00 uur tot ongeveer 12.00 uur.


Vierde dinsdag van de maand: gezamenlijke maaltijd

6 mei 2023, namens de pastoraatsgroep

IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS HOUDEN WE EEN ZOMERSTOP


Voor iedereen die gezellig samen wil eten hebben we de gelegenheid op de vierde dinsdag van de maand. Een groep komt dan samen in de parochiezaal en een kookteam en gastvrouwen staan klaar om u te ontvangen. De kosten bedragen €7,00 per persoon. U ontvangt dan een heerlijk drie-gangenmenu. Voor meer informatie kunt u Cisca Groothedde aanspreken in de kerk of een mailtje sturen aan pgv@pztb.nl
U bent welkom om 17.15 uur in de parochiezaal.


Derde zondag van de maand: Omgekeerd huisbezoek (in Salvatorkerk)

6 mei 2023, namens Omgekeerd huisbezoek

IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS HOUDEN WE EEN ZOMERSTOP

Het zogenaamde Omgekeerd Huisbezoek is elke derde zondag van de maand om 12.15 uur. Mensen vroegen wel eens aan mij: ‘Loopt dat nou nog, dat omgekeerd huisbezoek?’ Gelukkig kon ik volmondig zeggen: ‘Ja, dat loopt.’

De meeste bijeenkomsten beginnen met een openingsverhaaltje of openingsgedicht waarna de soep en broodjes op tafel komen. Daarna is er ruimte voor wie iets wil vertellen. Zo’n verhaal start dan bijvoorbeeld met een zin als: ‘Wat me nou toch afgelopen week overkomen is.’ Gelukkig zit er veel humor in die belevenissen, maar ook wanneer het serieuze zaken zijn, is daar aandacht voor. Ook verdrietige zaken mogen het licht zien. Daarmee komt een belangrijke doelstelling van het project tot zijn recht. We willen namelijk tijd en ruimte bieden voor Het verhaal van mensen. We maken in ons leven veel mee en we willen anderen vaak niet ‘lastig vallen met ons verhaal’, maar zeker wanneer wij alleen zijn komen te staan, is het ook wel eens heel fijn om het nog eens te mogen zeggen. Wat fijn dan ook om te zien dat er bij het Omgekeerd huisbezoek vertrouwen en respect is voor die momenten van delen met elkaar. Ook de komende tijd willen wij ruimte bieden voor ontmoeting en verhaal en brood en soep met elkaar delen. U bent van harte welkom!

Meestal zijn wij met ongeveer 12 personen. Er zijn enkele vaste bezoekers, maar ook minder vaste bezoekers zijn welkom en gelukkig zijn er altijd weer mensen die voor het eerst komen. Wij, bezoekers van Omgekeerd huisbezoek, hopen dat u nieuwsgierig bent en blijft naar het Omgekeerd huisbezoek en niet zult aarzelen eens bij ons binnen te lopen wanneer u daar behoefte aan heeft. Het wordt al jaren georganiseerd door Charlotte Kamp en Henk Koop.


Eerste dinsdag van de maand: Rozenkransgebed (in Salvatorkerk)

6 mei 2023, namens de pastoraatsgroep

IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS HOUDEN WE EEN ZOMERSTOP

Gedurende de hele maand oktober hebben we in onze kerk wekelijks de rozenkrans gebeden. Het is een mooi moment van gezamenlijk gebed en bezinning. Om dit niet alleen tot Mariamaanden te beperken, is de kerk vanaf elke eerste dinsdag van de maand om 19.15 uur open om samen de Rozenkrans te bidden.
In eenvoud en met een open hart bidden we samen bij de Mariakapel. Aanmelden is niet nodig, iedereen is welkom. Er worden mapjes met het Rozenkransgebed uitgedeeld zodat ook wie niet vertrouwd is met dit gebed makkelijk mee kan doen. We sluiten het gebed met een Maria liedje. Daarna is er gelegenheid om een kopje koffie of thee samen te drinken.Keer terug