Salvatorkerk Salvatorkerk

Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54, 3904 TL Veenendaal


Actualiteit

Tituszondag vervalt wél lokale vieringen

26 januari 2022, namens het Pastoraal Team

In verband met de Corona maatregelen is er ook deze maand op de vijfde zondag nog geen "Titus viering".
Hiervoor in de plaats is er op diverse locaties een viering en voor zover nu bekend zijn dat:

Bennekom: Erik Rozeman
Ede: Henri ten Have
Renkum: Parochieel voorganger
Veenendaal: Parochieel voorganger
Wageningen: Roderick Roderick Vonhögen


Vormselvoorbereiding 2022 start op 13 februari

26 januari 2022, namens de pastores

De start van het nieuwe vormseltraject is vanwege de coronamaatregelen uitgesteld naar zondag 13 februari. Zoals aangekondigd wordt de vormselvoorbereiding komend jaar op een heel nieuwe manier uitgevoerd.

We vinden het belangrijk om elkaar beter te leren kennen en we willen graag het hele gezin daarbij betrekken. Ook zal de zondagse viering onderdeel van de voorbereidingen zijn.

De zondagen waarop dit plaats vindt zijn: 13 februari, 20 maart, 8 mei, 5 juni en 26 juni . De data voor de daaropvolgende maanden worden later nog bekend gemaakt.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 uur: Open deur mis/Eucharistieviering in de Kerk van Wageningen (speciaal afgestemd op jongeren en nieuwkomers);

± 11.00 – 11.15: uur koffie en thee;

11.15 – 12.00 uur: catechese voor vormelingen en een parallel programma voor ouders en andere gezinsleden;

12.00 uur en verder: napraten voor wie wil.

Daarnaast worden de vormelingen in Wageningen verwacht tijdens de belangrijkste vieringen van het jaar, namelijk die van de Goede Week, om daarin een actieve rol te vervullen, d.w.z. de vieringen van Witte Donderdag 14 april om 19.00 uur, Goede Vrijdag 15 april om 19.00 uur en de Paaswake om 21.30 uur. De vormselviering is op 20 november 2022 gepland.


Begin januari is aan de kinderen die tussen september 2008 t/m december 2009 geboren zijn een uitnodiging gestuurd. Heeft u geen uitnodigingsbrief ontvangen of is uw kind niet geboren in bedoelde periode, dan kunt u hem/haar toch opgeven door een e-mail te sturen naar het parochiesecretariaat: administratie@pztb.nl, (graag vóór 10 februari) onder vermelding van “Vormsel 2022”. Daarbij graag een opgave van de naam en geboortedatum van uw kind , adres, woonplaats en uw e-mailadres. U ontvangt dan een bevestiging en verdere berichtgeving per mail.Aanmelden vieringen

18 januari 2022, Aartsbisdom Utrecht

Op dit moment geldt nog steeds de regel dat we met maximaal 50 kerkgangers in de kerk mogen tijdens vieringen. Mocht u willen komen? Meld u dan eerst aan via titus.veenendaal@gmail.com.


Afscheid Ria Aukes verzet naar 13 maart

18 januari 2022, namens Kleurrijk

Vanwege de huidige corona situatie kan de afscheidsviering van onze kleurrijke dirigent Ria Aukes die voor aanstaande zondag gepland stond helaas niet door gaan. We willen een muzikale en feestelijke viering voor haar neerzetten, maar vanwege de corona-maatregelen is er maar beperkte bezetting mogelijk en hebben we tijdens de lockdown niet kunnen repeteren.
Het goede nieuws is dat we op 13 maart in de herkansing gaan. Hopelijk is er dan meer mogelijk en kunnen we Ria op gepaste wijze bedanken voor 45 jaar trouwe dienst.
Tot die tijd zal Ria kleurrijk blijven dirigeren. Na 13 maart zal Ricardo Obermeijer het stokje van haar overnemen.

Kleurrijk zal wel zingen in de viering van aanstaande zondag 23 januari zoals u van ons gewend bent.


Alle (0nline) vieringen op een rij

21 december 2021, namens de Locatieraad

Kerstavond viering via ZOOM
oor kerstavond wordt er een online kerstviering georganiseerd door diaken Erik Rozeman en vrijwilligers van het gezinszondag-team Wageningen. En iedereen is welkom! Er is plek genoeg, dus voel je vrij om deel te nemen! De online viering is op vrijdagavond 24 december om 19:00, inloop 18:45 (kom op tijd om te zorgen dat de verbinding goed werkt). De viering is zeer geschikt voor gezinnen, maar iedereen is welkom (jong en oud).
Meer uitleg en de zoomlink vindt u hier .

Eerste Kerstdag
Helaas moeten wij u meedelen dat de kerstavondvieringen een besloten viering is die u online mee kun kijken (of terugkijken. Om mee te kijken of terug te kijken: klik hier.
(Kopieer deze link als de hyperlink hierboven niet naar YouTube linkt https://youtu.be/-aaqhFfoLjE).

Eerst volgende zondag
Op zondag 2 januari is er weer een communierviering voor maximaal 50 bezoekers. Aanmelden voor deze viering kunt u via pgv@pztb.nl.


Eerste heilige communie ouderavond

16 november 2021, namens de pastoraatsgroep

Je wordt groter. Meer en meer mag je meedoen in het leven. Je begint te begrijpen wat belangrijk is om goed samen te leven. Nu maak je kennis met Jezus en zijn vrienden. Je ervaart dat samenleven pas echt mogelijk is al iedereen mee mag doen. Als je dat snapt, mag je meedoen aan de tafel in de kerk; dan ontvang je de Eerste Communie. En weet dat je altijd welkom bent!
Binnenkort wordt er in onze parochie een begin gemaakt met de voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie. Met het Doopsel wordt een kind opgenomen in de Kerk. Vanaf de leeftijd van 7 jaar wordt het kind uitgenodigd om de Eerste Heilige Communie te ontvangen.
De Eerste Communieviering vindt plaats op zondag 22 mei 2022 in de Salvatorkerk van de Zalige Titus Brandsma parochie te Veenendaal.

Ouderavond
De eerste ouderavond vindt plaats op donderdag 25 november 2021 om 20.00 uur. Wegens de verscherpte maatregelen zal deze avond in de kerk plaatsvinden. Van te voren aanmelden is verplicht met oog op het aantal aanwezigen. Dit kan via: ehcveenendaal@hotmail.com.
In verband met de verscherpte maatregelen omtrent het coronavirus vragen wij u in de kerk een mondkapje te dragen. Ook zullen we helaas geen koffie/thee schenken.

Mocht u verhinderd zijn om de ouderavond bij te wonen en wilt u uw kind toch laten deelnemen aan de communievoorbereiding? Neem dan voor vragen en inlichtingen contact op met Miranda Tinholt van de communiewerkgroep. Tel. 06-11198122 Email: ehcveenendaal@hotmail.com.

Aanmeldformulier
Het aanmeldformulier voor de eerste communie vindt u op deze website.
U kunt het formulier ook inleveren of opsturen naar het secretariaat van onze kerk. Uiteraard kunt u uw kind ook op de ouderavond aanmelden.

Het aanmeldingsformulier vindt u links op deze website onder contact > formulieren.


Hulp gezocht!
Lijkt u het leuk om mee te helpen met de voorbereidingen en kinderbijeenkomsten? Neem dan contact op! ehcveenendaal@hotmail.com.


Dringende oproep: versterking gezocht Locatieraad

15 november 2021, namens de Locatieraad

De locatieraad is dringend op zoek naar versterking. Theo Blom is afgelopen zomer met zijn taken gestopt en Erika Dupain zal vanaf januari 2022 zitting hebben in het Parochiebestuur. Dus blijft alleen Theo Hattink nog over……

De locatieraad functioneert rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur en is de verbindende schakel tussen het parochiebestuur en de lokale geloofsgemeenschap. De locatieraad is vooral verantwoordelijk voor het beheer van het kerkgebouw en overige ruimten.
De tijdsbesteding is afhankelijk van de klussen die opgepakt (moeten) worden, maar veel zaken kunnen met elkaar via mail opgepakt worden. En als de locatieraad uit 4 of 5 personen bestaat, kun je de taken goed onder elkaar verdelen.
Voor nadere informatie of om aan te geven dat u belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met Erika Dupain. Mail: edupain65@gmail.com of telefonisch: 06-53790959 (bij voorkeur na 17.00 uur).

Wij vertrouwen erop dat enkele parochianen zich voor onze lokale geloofsgemeenschap willen inzetten, zodat het open blijven van de Salvatorkerk nog vele jaren mogelijk is.


Maatregelen omtrent coronavirus

14 november 2021, namens het Pastoraal Team

Gezien de ernstige toename van de coronabesmettingen heeft onze parochie het volgende advies gegeven waarin we expliciet gevraagd worden om deze te hanteren.

Voor de komende 3 weken - dus in ieder geval tot de volgende persconferentie van 3 december - geldt dus nu:

- in de wandelgangen mondkapjes dragen;

- anderhalve meter afstand aanhouden, dat betekent vaak tussenbank(en) leeglaten;

- geen koffie drinken na de vieringen;

- geen bijeenkomsten in de ruimten buiten de kerk houden, tenzij de 1,5 meter afstand en de

beperking van de bewegingen strikt worden aangehouden;

- overal zoveel mogelijk ventileren;

- koren in beperkte omvang en in zig-zagformatie zingen;

- en de basisregels: Heeft u klachten? U blijft thuis. Bij binnenkomst kerk handen reinigen.


 

Gerarduskalender 2022 'Elke dag spirit'

27 oktober 2021, namens de pastoraatsgroep

De Gerardus-scheurkalender voor 2022 is weer uit! Wat koop ik met de Gerarduskalender? De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem in Limburg, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: "elke dag een beetje spirit". Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over heel verschillende onderwerpen. Dit alles geeft u aan het begin van de dag een positief gevoel.

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit het klooster Wittem worden georganiseerd. De kalender is nu te koop voor € 8,50 bij: Cisca Groothedde: tel: 0318 - 52 61 27. Via secretariaat Salvatorkerk op dinsdagmorgen: tel: 0318 - 5122 18. Tip: Deze kalender is een leuk cadeautje om zo eens te geven, of aan een jarige of een leuk idee voor 5 of 25 december, enz.


Novembermaand: Voedselestafette Voedselbank

25 oktober 2021, namens de pastoraatsgroep

Novembermaand: Voedselestafette Voedselbank
Zondag 17 okt. heeft Wilco v.d. Bovenkamp, vrijwilliger bij de Voedselbank, u het e.e.a. verteld over Missie 0318 (dat staat voor de voedsel- en kledingbank, de stadsakkers waar ’s zomers de groente geteeld wordt en de soepkar). Ook vertelde hij u dat onze kerk in de maand november voedsel gaat inzamelen. Achter in de kerk ziet u de boodschappentassen staan die u mee naar huis kunt nemen. Daarin ligt een lijstje met de producten die u kunt inkopen. Het verzoek aan u is dan ook om uitsluitend deze producten te kopen omdat daar een grote behoefte aan is. Neemt u de tas dus mee naar huis en dan graag weer met (als het kan) veel producten terug naar de kerk. Dat kan op dinsdagmorgen of op de zondagen. De mensen die wekelijks bij de voedselbank komen om daar hun boodschappen te mogen halen, zijn u daar zéér dankbaar voor.

Heeft u nog (vooral) herenkleding die u wilt opruimen? Denkt u dan ook aan de kledingbank. Voor info over dit alles kunt u ook kijken op www.missie0318.nl
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Cisca Groothedde.


Samen eten is gezellig (di 26 oktober)

21 oktober 2021, namens de pastoraatsgroep

Na een lange stop vanwege corona, kunnen we nu eindelijk weer starten met het gezamenlijk eten en dat ook in de mooi verbouwde parochiezaal. Dit gebeurt nu op de 4e dinsdag van de maand. We starten nu dus op 26 oktober. Vanaf 17:15 uur tot 19:00 uur kunt u dan met elkaar weer genieten van een heerlijke maaltijd, bereidt door onze koks Yvonne en Hannie. Ook zij staan graag voor u weer even in de keuken. Door de gastvrouwen Ria en Cisca wordt u weer vriendelijk ontvangen en bij binnenkomst wordt er dan ook weer een bijdrage van
€ 6,- aan u gevraagd. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Cisca Groothedde op:
Tel: 06 - 49 62 62 24 of via ciscaroskamp@hotmail.com .


Eerste communie 2022

20 oktober 2021, namens de pastoraatsgroep

Je wordt groter. Meer en meer mag je meedoen in het leven. Je begint te begrijpen wat belangrijk is om goed samen te leven. Nu maak je kennis met Jezus en zijn vrienden. Je ervaart dat samenleven pas echt mogelijk is al iedereen mee mag doen. Als je dat snapt, mag je meedoen aan de tafel in de kerk; dan ontvang je de Eerste Communie. En weet dat je altijd welkom bent!
Binnenkort wordt er in onze parochie een begin gemaakt met de voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie. Met het Doopsel wordt een kind opgenomen in de Kerk. Vanaf de leeftijd van 7 jaar wordt het kind uitgenodigd om de Eerste Heilige Communie te ontvangen.

Eerste heilige communieviering 22 mei 2022
De Eerste Communieviering vindt plaats op zondag 22 mei 2022 in de Salvatorkerk van de Zalige Titus Brandsma parochie te Veenendaal.

Eerste ouderavond
De eerste ouderavond vindt plaats op donderdag 25 november 2021 om 20.00 uur in de parochiezaal. Deze avond is bestemd voor de ouders/verzorgers van kinderen die de Eerste Heilige Communie willen gaan doen. Tijdens deze avond zal u uitleg gegeven worden over de Eerste Heilige Communie en hoe de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie dit jaar georganiseerd gaat worden. Er is gelegenheid tot stellen van vragen. Ook als u nog niet zeker weet of u uw kind wilt laten deelnemen dit jaar of als uw kind nog niet gedoopt is, bent u van harte welkom!

Aanmelden
U kunt het aanmeldingsformulier voor de Eerste Heilige Communie vinden op de website van onze kerk: www.salvatorkerkveenendaal.nl onder het kopje formulieren. U kunt dit aanmeldingsformulier volledig ingevuld mailen naar: ehcveenendaal@hotmail.com o.v.v. aanmelding
EHC. U kunt het formulier ook inleveren of opsturen naar het secretariaat van onze kerk.
Uiteraard kunt u uw kind ook op de ouderavond aanmelden.
Mocht u verhinderd zijn om de ouderavond bij te wonen en wilt u uw kind toch laten deelnemen aan de communievoorbereiding? Neem dan voor vragen en inlichtingen contact op met Miranda Tinholt van de communiewerkgroep. Tel. 06-11198122 Email: ehcveenendaal@hotmail.com.


Lijkt u het leuk om mee te helpen met de voorbereidingen en kinderbijeenkomsten? Neem dan contact op!


Allerzielen

20 oktober 2021, namens de pastoraatsgroep

Misdienaarsavond voor alle kinderen
De activiteit van de misdienaarsavond van 30 oktober is opengesteld voor alle kinderen van
7 t/m 15 jaar. We vinden het belangrijk dat alle kinderen een breed aanbod krijgen. Zij hebben in ieder geval de mogelijkheid om aan te schuiven bij deze activiteit.
Ditmaal is het thema Allerzielen en o.a. daarover zal Erik Rozeman vertellen.
Het begint om 17.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur.
Er wordt gezamenlijk gegeten en ieder kind neemt een gerechtje mee.

Daarnaast is er een creatief en spannend programma samengesteld.
Het is wel nodig dat de kinderen zich even melden, liefst vòòr 22 oktober ivm de aankopen.
Dit kan door een mail te sturen aan pgv@pztb.nl.

Allerzielenviering dinsdag 2 november
Om 19:00 uur is er de gebedsviering waarin we de
nabestaanden van de overledenen van dit jaar hebben uitgenodigd om hen in deze viering te gedenken. Ook u als parochiaan bent hierbij van harte welkom en samen kunnen we onze dierbare overledenen herdenken. Ook wordt u in deze viering uitgenodigd om uw kaarsje aan te steken voor hen die u in uw herinnering hebt. Een mooi symbool voor ons allen, die brandende kaarsjes voor het altaar. Wij zien u graag in onze kerk en laten we er samen een mooie herdenkingsviering van maken.


Oktober Rozenkransmaand

5 oktober 2021, namens de pastoraatsgroep

Oktober is, zoals mei, de maand van de Rozenkrans. Gedurende de hele maand, op de maandagavond om 19:30 uur wordt in onze kerk de Rozenkrans gebeden. Na afloop is er in de parochiezaal koffie of thee met wat lekkers. Je hoef je niet aan te melden, de kerk is open. Kom en ervaar hoe mooi het is samen bidden. Je mag een rozenkrans meenemen.


Openingsviering seizoen op zondag 19 september

8 september 2021, namens de pastoraatsgroep

Op deze zondagmorgen gaat de pastoraatsgroep voor en wordt het nieuwe werkseizoen geopend. Het thema zal zijn “Van U is de toekomst” en daar zullen wij in deze viering verder op ingaan.
Na afloop gaan wij dan onze nieuwe parochiezaal samen met u heropenen en dat met een klein feestelijk tintje. Bij de koffie en thee zal er weer iets lekkers gepresenteerd worden.

Voelt u zich geroepen om daar uw hulp bij aan te bieden in de vorm van het bakken van een cake, taart of iets anders? Dat wordt zeer op prijs gesteld. Geeft u dit dan wel even door aan Cisca Groothedde: ciscaroskamp@hotmail.com of via tel: 0318-526127.

Wij als pastoraatsgroep en locatieraad hopen velen van u te mogen ontmoeten in de viering en ook daarna bij de koffie/thee en limonade voor de jongeren onder ons. Graag tot 19 september in de viering om 10:15 uur. Aanmelding voor de viering is niet nodig, wel de inachtneming van de 1,5 m. enz.


Wat is de zin van het leven? Ontdek het op de Alpha!

8 september 2021, namens het Pastoraal Team

Na de zomer zijn er weer kennismakingsavonden voor de Alphacursus. We starten in de derde week van september. Je kunt op de Alphacursus met andere deelnemers praten over onderwerpen rondom het christelijke geloof en de zin van het leven. De cursus duurt ongeveer 10 weken en er is ook een weekend aan verbonden. Je kunt kiezen om de cursus fysiek te volgen (in Renkum) of online (via Zoom). De fysieke cursus start met een maaltijd. Alle cursussen worden ingeleid door o.a. sprekers (ook priesters) en er is ruimte om je vragen en gedachten te delen binnen kleine groepjes. Deze deelgroepen worden in de eerste weken van de cursus gevormd.

Onderwerpen die onder meer besproken zullen worden zijn: ‘Wie is Jezus?’, ‘Bidden: waarom en hoe?’, ‘Hoe zit het met de kerk?’

Start cursussen
Kom vrijblijvend kennismaken op:
Maandag 20 september 19.00 uur (locatie pastorie Renkum)
Dinsdag 21 september 20.00 uur online
Maandag 20 september 20.00 uur Engels online

Mocht je vragen hebben? Stel ze gerust: alpha@pztb.nl
of kijk voor meer informatie op www.tituszoekt.nl.


Basiscursus Katholiek geloof

8 september 2021, namens het Pastoraal Team

Ook dit jaar wordt weer de jaarlijkse cursus gegeven voor mensen, die graag meer zouden willen weten over het katholieke geloof.

Soms zijn dat katholieken, die hun kennis willen opfrissen of die op volwassen leeftijd het vormsel willen ontvangen. Ook zijn er mensen die erover denken om katholiek te worden. Soms hebben zij een protestantse achtergrond, soms in het geheel geen religieuze basis. Sinds een aantal jaren wordt voor hen het catechumenaat georganiseerd, een basiscursus over het katholieke
geloof.

De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten. Inleider is pastoor Henri ten Have. De eerste bijeenkomst is op woensdagavond 6 oktober van 20.00 uur tot 22.00 uur in de parochiezaal van de kerk te Wageningen. Op deze avond komen de volgende onderwerpen aan de orde: kennismaking, betekenis van geloof, gebed, liturgie en kerkelijk jaar.

De tweede avond vindt plaats op woensdagavond
3 november. Aanmelden kan via pastoor Henri ten Have h.tenhav@pztb.nl of (0317) 419290.


Seizoensstart Kathokids

7 september 2021, KathoKids

Op zaterdag 18 september van 14:00 tot 17:00uur organiseren wij weer een bijeenkomst. Dit keer in de gerestylede huiskamer van de kerk. Deze middag gaan we samen taarten bakken voor de openingsviering op zondag 19 september. Uiteraard gaan we zelf natuurlijk ook smikkelen.

Laat je even weten of je komt? Mag ook via de app op 06-11400848.

Groetjes van Krista en Ingrid
Kathokids, Titus Brandsma Parochie Veenendaal

De Kathokids zijn een groep kids, welke vanuit de 1e Communie bij ons komen. Dus vanaf groep 4. Meestal tot en met groep 8, maar veel kids vinden het zo gezellig, dat ze nog een poosje blijven hangen. Ook wanneer je geen 1e Communie hebt gedaan, ben je van harte welkom.


Afscheid pastor Guido Dieteren

11 augustus 2021, namens de Locatieraad

De Z. Titus Brandsmaparochie nodigt u van harte uit aanwezig te zijn bij het afscheid van Guido Dieteren als pastoraal werker van onze parochie.
De afscheidsviering vindt plaats op zondag 29 augustus 2021 om 10.00 uur. Guido zal in deze viering voorgaan.
In verband met de geldende Corona-maatregelen en het beperkte aantal zitplaatsen in de kerk zal dit echter helaas een besloten viering zijn.

Na de viering is er (niet besloten en dus voor iedereen) van 12.00 tot 13.30 uur gelegenheid om onder het genot van een drankje Guido persoonlijk gedag te zeggen in de parochiezaal/tuin van de Salvatorkerk te Veenendaal (Adr. van Ostadelaan 54). Er wordt een inzameling gehouden voor een gezamenlijk cadeau. Als u een bijdrage wilt geven, kunt u deze overmaken op bankrekening NL 71 INGB 0008058181 t.n.v. J.Dupain e/o te Veenendaal, o.v.v. Cadeau Guido.

Hulp gevraagd bij afscheidsreceptie van Guido Dieteren
Zoals hierboven aangegeven zal op 29 augustus a.s. om 10:00 uur de afscheidsviering zijn van onze pastoraal werker Guido Dieteren met aansluitend een receptie. Tijdens deze receptie zal er koffie/thee geschonken worden en daar hoort natuurlijk iets lekkers bij.
Ook is er na de receptie een besloten bijeenkomst voor genodigden (o.a. familie en vrienden van Guido) met een kleine lunch. Een kopje soep zou daarbij heerlijk smaken.
Mijn vraag aan u is dan ook de volgende:
• Wie wil er iets bakken of anderszins maken voor bij de koffie/thee?
• Wie wil er een pan soep maken voor bij de lunch?
Vindt u dit leuk om te doen, neemt u daarover dan eerst contact op met mij via:
e-mail: ciscaroskamp@hotmail.com of tel: 0318-526127 / 06-49626224.
Ik hoor graag van u. Bij voorbaat alvast dank voor uw medewerking hierin.
Cisca Groothedde.

Verruiming kerkelijke maatregelen

8 juni 2021, namens de pastoraatsgroep

Vieringen
In onze kerk kunnen weer maximaal 50 personen aanwezig zijn. Alle basisregels uit het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, zoals bijvoorbeeld de regels over vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes BIJ BINNENKOMST, blijven onverkort gelden.

Kindernevendiensten
Er was vraag vanuit de parochie naar kindernevendiensten; gelukkig kunnen we die weer aanbieden dankzij onze vrijwilligers (nader bericht over welke datum we starten volgt nog).

Koffiedrinken na de viering
M.i.v. heden wordt er weer koffie aangeboden buiten in de pastorietuin.
Wel gelden er enige strakke richtlijnen vanuit het Pastoraal Team:
*Houd altijd anderhalve meter afstand.
*De capaciteit van de parochiezaal is bepalend voor het aantal aanwezigen.
*Koffiedrinken geschiedt bij voorkeur buiten.
*Er wordt koffie geserveerd door twee of maximaal drie mensen, in kartonnen bekertjes en met *kartonnen lepeltjes.
*Kerkgangers pakken niets zelf! Alles wordt hen aangereikt.
Dat betekent dat de koffie, de suiker en de melk uitgeserveerd worden.

Groen licht
Eindelijk hebben we dus groen licht gekregen en kan er weer het e.e.a. méér georganiseerd worden. De verschillende groepen kunnen weer aan de slag, wel met inachtneming van de anderhalve meter. Er zijn ondertussen toch aardig wat parochianen actief geweest de afgelopen tijd, waarvoor we erg dankbaar zijn. Op donderdagavond werd in de meimaand het Rozenkrans bidden georganiseerd, de Kathokids en de misdienaarsgroep waren actief en Route 54 heeft plannen. Ook hebben we af en toe met elkaar na een viering buiten koffie gedronken. Afgelopen zondag werd daar al gretig gebruik van gemaakt en men is blij elkaar weer te kunnen spreken.

Koorleden en gezang
Verschillende koorleden en cantors zijn actief geweest, het was een genot om het gezang te horen. Voorlopig zijn er nog geen versoepelingen.
Helaas zingt het kinderkoor a.s. zondag voor de laatste keer. We hopen dat we in de nabije toekomst nog eens een herstart kunnen maken met nieuwe aanwas!

Jeugdhonk Kindercrèche Keuken en Parochiezaal
Momenteel wordt de huiskamer onderhanden genomen en a.s. zaterdag gaat daar een verfploegje aan de slag.

De keuken is schoongemaakt evenals de inventaris.

In de tussenruimte, grenzend aan de keuken, de toekomstige crèche, komt nog een multifunctioneel werkblad met daaronder kastjes.

We wachten op "groen licht" tot we aan de slag kunnen met de vloer in de
parochiezaal en keuken.

Als alle ruimtes klaar zijn is het de bedoeling om dit met een openingsfeest te vieren t.z.t.!!

N.B. Het verfploegje van a.s. zaterdag kan nog wel iemand gebruiken. De bedoeling is dat de muren van het Jeugdhonk gewit worden en 1 muur een kleurtje krijgt.

Namens de pastoraatsgroep
Jos van der Lee

Online Gezinszondag 16 mei

15 mei 2021, De zalige Titus Brandsma Parochie

Komende zondag 16 mei nodigen we jullie uit voor een online gezinszondag. Voor sommige kinderen is dat de laatste dag van de vakantie, voor anderen het einde van een lang weekend, en voor ons allemaal de gelegenheid om stil te staan bij het feest van Hemelvaart en de weg naar Pinksteren. Jezus laat ons niet alleen, Hij wijst ons de weg en stuurt ons een helper. We mogen vertrouwen op zijn goede zorg voor ons.
Zoals gewoonlijk is er een programma voor elk leeftijd, zowel voor de kleine en groete kinderen als voor de tieners en volwassenen. Zie voor meer info de details hieronder.

Reserveer ook alvast in je agenda zondag 20 juni om 10:00 voor de laatste online gezinszondag van het jaar. Op 11 juli hopen we dan bij elkaar te kunnen / mogen komen voor een afsluitend picknick.

We zien jullie graag online zondag om 10:00 en wij verheugen ons al op deze tijd samen!

Hieronder op een rij de praktische informatie over de online gezinszondag

Om "in de sfeer" te komen is het wellicht een idee om bv een kaarsje aan te steken en/of kleren aan te doen die je normaal ook naar de kerk aan doet of andere rituelen/tradities die je normaal doet als je naar de kerk gaat.

Programma:
10.00 - 10.10 uur: Gezamenlijke start met een gebed en zang (graag microfoon op mute zetten).

10.10 - 10.45 uur: Binnen de Zoom meeting worden 3 subgroepen voor de kinderen gemaakt. Je kunt zelf kiezen met welk groep je meedoet. Voor ieder groepje is een aparte computer/tablet of mobiele telefoon nodig.

Groep 1: Voor kinderen van groep 1 t/m 4 (ouders en ook jongere of oudere kinderen mogen ook aansluiten/meeluisteren)
Groep 2: Voor kinderen van groep 5 t/m 8 (ouders en ook jongere of oudere kinderen mogen ook aansluiten/meeluisteren)
Groep 3: Voor jongeren van de middelbare school (wellicht op hun eigen mobiel of tablet).

10.50 - 11.00: Gezamenlijke afsluiting met gebed en zang. Aan het einde van je groepsactiviteit blijf je in de Zoom meeting. Je wordt om 10:50 uur automatisch vanuit de subgroepjes teruggezet in de gezamenlijke meeting.

11:00 - 11:40: Tijd voor ouders samen. Onder genot van een kopje zelfgemaakte koffie of thee kunnen we bijpraten in de oudercatechese. Dit doen we aan de hand van een introducerend filmpje of korte lezing. Er is volop ruimte om samen in gesprek te zijn. De ervaring heeft ons geleerd dat dit erg goed werkt, soms zelfs beter dan in een zaaltje omdat we elkaar goed kunnen horen.

Je kunt in de Zoom gezinszondag komen door hier te klikken
(Meeting ID: 951 2657 0498 ; Passcode: 096232) .
Je hoeft niets te installeren, het werkt prima vanuit het Internet. Maar als je de mogelijkheid wilt hebben om wat meer mensen tegelijk te "zien", is het handiger om tevoren de applicatie Zoom op je computer/tablet/telefoon te downloaden. Heb je problemen om mee te doen, stuur dan een WhatsApp bericht of SMS naar Marie (06 57 33 60 42).Leer de Geest van de Liefde kennen

16 april 2021, namens het Pastoraal Team

Vanaf maandag 19 april zal er een nieuwe themaserie starten met als titel Van Verlangen naar Vervulling. Deze serie over de Heilige Geest kan worden gebruikt ter voorbereiding in aanloop naar Pinksteren, wanneer we de Geest van Liefde (opnieuw) ontvangen.
Tijdens de veertigdagentijd hebben we met de themaserie Van Angst naar Vertrouwen gemerkt dat we ondanks alle huidige beperkingen toch kerk kunnen zijn en kunnen samenkomen, zij het in een andere vorm. Tijdens deze weken hebben verschillende mensen van binnen en buiten de parochie elkaar opgezocht in groepsverband (online) of zijn samen gaan wandelen. Dat deden zij aan de hand een wekelijkse cyclus waarbij Erik Rozeman (priester stagiair) en pastoor Henri ten Have wekelijks in een inleidende videoboodschap maakten met daarin een vraag. Van verschillende kanten hebben we positieve geluiden gehoord over de manier waarop de themaserie is gebruikt en ervaren.

Nieuwe themaserie Van Verlangen naar Vervulling
Ook nu zal er elke maandag een nieuwe korte video online klaarstaan op social media, met een reflectievraag. Die week kun je in groepsverband, in je gezin, met z’n tweeën of met een ander echtpaar of gezin afspreken om samen te ontdekken wat dit thema jullie zegt over jullie eigen verlangens. Tijdens de zondagsviering, die wordt gelivestreamd, wordt het thema verder uitgediept. Wil je meedoen? Klik dan hier voor het overzicht van de wekelijkse vragen over deze serie. Ook kun je lezen waar je de video’s vindt en hoe je mee kunt doen met het wekelijks Zoomcafé na de zondagsviering.Overzicht vieringen en livestreamvieringen Goede Week en Pasen

29 maart 2021, namens het webteam

In deze nieuwsbrief (klik hier ) hebben we voor u alle vieringen en livestreamvieringen op een rij gezet. Voor de fysieke vieringen dient u zich aan te melden. Dat kan gedaan worden op 31 maart vanaf 9.00 uur tot donderdag 16.00 uur voor de Witte Donderdagviering. Voor Eerste Paasdag: vanaf vrijdag 2 april 9.00 uur t/m zaterdag 16.00 uur. Dit kan via titus.veenendaal@gmail.com of telefoon: 06 - 51 63 98 84.

Voor gezinnen is er een online gezinsviering via Zoom. Zie het bericht hieronder voor meer informatie over deze viering.

Wij wensen u een gezegende Goede Week op weg naar Pasen!


Online Gezinsviering

24 maart 2021, Gezinszondagwerkgroep pztb

Op de avond voor Pasen (3 april) is er een interactieve gezinsviering waarin we samen liedjes zingen, luisteren naar het verhaal van Gods plan voor ons, en online enkele kleine bijpassende activiteiten doen. De viering is van 19-20 uur, met een inloop vanaf 18.45 uur (kom op tijd om te zorgen dat de verbinding goed werkt). We zetten de viering zo op dat zowel de jongste kinderen als tieners en volwassenen op hun niveau de vreugde van het Paasfeest kunnen beleven. Nodig vooral iedereen uit van buiten en binnen de parochie, we hebben oneindig veel plaatsen in deze viering!

Hoe doe je mee?
1. Het is leuk als een stukje van jullie paassfeer in huis voor iedereen zichtbaar is. Denk bijvoorbeeld aan mooie kleren aantrekken, bloemetjes of een kaarsje aan, etc.

2. We beginnen de viering in het donker, met een klein lampje en/of het bescheiden licht van een kaars. In de loop van de viering vieren we dat het licht de duisternis overwint (en kunnen we thuis de lampen aan doen). Beginnen jullie ook in deze ingetogen sfeer.

3. Als je hebt, leg dan gekookte paaseieren en stiften klaar zodat kleine kinderen eventueel tijdens de online viering, of na afloop, een ei kunnen kleuren (dit om bv op Paasochtend op te eten).

4. Zorg voor een schaar, een kleurplaat (zie voorbeeld in de attach, maar een andere kleurplaat of leeg papier mag ook) en kleurpotloden.

5. Sluit vanaf 18:45 aan bij de online meeting door op deze Zoomlink te klikken, klik
hier .
Meeting ID: 869 8365 5433
Passcode: 473641

Je hoeft niets te installeren, het werkt prima vanuit het Internet. Maar als je de mogelijkheid wilt hebben om wat meer mensen tegelijk te "zien", is het handiger om tevoren de applicatie Zoom op je computer/tablet/telefoon te downloaden. Zet je microfoon op “mute” (uit), het is wel leuk als je camera aan staat!


Aanmelden vieringen Salvatorkerk en kerkopenstelling

24 maart 2021, namens de pastoraatsgroep

Aanmelden voor Eucharistievieringen kunnen gedaan worden op 31 maart vanaf 9.00 uur tot donderdag 16.00 uur voor de Witte Donderdagviering.

Voor Eerste Paasdag: vanaf vrijdag 2 april 9.00 uur t/m zaterdag 16.00 uur.
Dit kan via titus.veenendaal@gmail.com of telefoon: 06 - 51 63 98 84.


Palmzondag 28 maart van 9:30 - 11:00 uur: De kerk is open voor gebed en het aansteken van een kaarsje. Tevens kunt u het in Wageningen gewijde Palmtakje meenemen. Voor kinderen is er op zaterdag 27 maart een alternatief voor het maken van een Palmpasenstok. En voor jongeren is er op zondag
28 maart een leuke speurtocht te doen. Kijk voor meer informatie op de website. Andere activiteiten hieromtrent klik hier.

Witte Donderdag om 19:00 uur: In deze eucharistieviering gaat pastor A. van Wieringen voor met het koor Kleurrijk. Aanmelden voor de viering is verplicht .

Goede Vrijdag: kerk is dan 2x open van 14:45-16:15 uur en van 18:45-20:15 uur voor het brengen van een bloemenhulde aan het kruis, ook kunt u langs de staties lopen.

Eerste Paasdag om 11:00 uur: In deze eucharistieviering zal pastoor Henri ten Have bij ons voorgaan met het koor Kleurrijk. Aanmelden is ook hier verplicht.

Wellicht ten overvloede, maar voor elk kerkbezoek vragen wij u om de coronaregels in acht te nemen. Dat is het dragen van een mondkapje, het reinigen van uw handen en afstand bewaren. Ook komt u niet naar de kerk indien u verkouden bent, hoofdpijn heeft en zich koortsig voelt.


Alternatief voor Palmpasen

17 maart 2021, Werkgroep gezinsviering

Helaas is er ook dit jaar geen Palmpasenviering in onze kerk. Voor de kinderen hebben we wel een leuke Palmpasenactiviteit. Je kunt namelijk op zaterdag 27 maart tussen 11.00 uur en 12.00 uur bij de kerk een Palmpasenkit ophalen zodat je thuis zelf aan de slag kunt gaan. Hiervoor kun je je vóór 25 maart aanmelden bij de gezinsvieringwerkgroep via dit mailadres ekr@tiscali.nl. Meer hierover kun je lezen in deze brief (zie PDF bestand onderaan).

Bijlagen

Palmpasenbrief 2021QR-Palmpasen Speurtocht voor jongeren

15 maart 2021, De zalige Titus Brandsma Parochie

Na al dat online gebeuren, vind jij het misschien weer tijd om elkaar weer een keertje ‘in het echt’ te ontmoeten. De coronaregels zijn nog heel beperkt. Dus samenkomen in de pastorie lukt helaas niet. Daarom hebben we een leuke speurtocht voor je uitgezet die we op 28 maart gaan lopen!

Zit je bij Route 54 of op de middelbare school? Dan mag je meedoen! We verzamelen om 10.30 uur achter de kerk op het kerkplein. (Je komt er via het hek aan de zijkant van de pastorie. Daar kun je eventueel ook je fiets neerzetten).

In tweetallen
De speurtocht lopen we in tweetallen, omdat we momenteel door de coronaregels met niet meer personen samen mogen komen. Van tevoren mag je zelf al een maatje zoeken, zodat jullie je met z’n tweeën kunnen opgeven voor deze ochtend.

Palmpasenpresentje
Als opdracht krijg je alvast mee om thuis van tevoren een Palmpasengeschenkje te maken. De speurtocht wordt namelijk gelopen langs verschillende adressen van ouderen en zieke mensen die we met jouw meegenomen presentje blij willen maken (voor de adressen zorgen wij). Je mag het zelf op veilige wijze overhandigen, maar het is wel handig dat je het presentje zo maakt dat het eventueel ook door de brievenbus past mocht er niet worden opengedaan. Wil je een voorbeeld zien? Klik dan
hier .

QR-codes zoeken
We lopen niet alleen langs ouderen, maar onderweg kom je ook verschillende QR-codes tegen die ergens op zijn geplakt. Dus houdt tijdens het lopen de omgeving goed in de gaten. De QR-codes kun je scannen met je telefoon en dan ontvang je een opdracht of een vraag. Het is dus wel handig dat een van jullie twee beschikking heeft over internet (4G o.i.d.) tijdens het wandelen. Als je dit niet kunt, zoek dan een maatje die dit wel kan (uit rondgang onder de jongeren van Route54 is gebleken dat de meesten beschikken over 4G-internet).

We ontmoeten elkaar kort om 10.30 uur op het kerkplein waarna we na elkaar in tweetallen vertrekken. De ene helft loopt de route vooruit en de andere helft van de tweetallen loopt de route in tegengestelde richting. Op die manier komen we elkaar op gepaste afstand weer tegen.

Wat neem je zelf mee?
Wat te drinken voor als je onderweg dorst krijgt
Eventueel iets te eten, mocht je erge trek krijgen
Je mobiele telefoon (met een QR scanner app erop. Soms zit deze op je camerafunctie (controleer van te voren je instellingen) of download van te voren alvast een gratis app hiervoor).
Mondkapje
Een brievenbus presentje in het kader van Palmpasen (check thuis even of het past)

Corona regels
Als we verzamelen houden we 1,5 meter afstand tot elkaar
Bij verkoudheid, benauwdheid, koorts of hoofdpijn kun je helaas niet meedoen. Breng dan tijdig je maatje op de hoogte zodat hij/zij nog iemand anders kan vinden om de speurtocht te lopen.
Bij het brengen van je presentje aan een oudere, wellicht dat je het allang weet, maar toch nog even: houdt 1,5 meter afstand. Ga niet mee naar binnen. En draag een mondkapje.

Aanmelden
Omdat deze activiteit voorbereidingen vraagt en we ook inkopen moeten doen, vragen we je om je als tweetal aan te melden vóór donderdag 25 maart. Dat kan via WhatsApp in de groepsapp van Route54, via 06-15380590 (bij Daniëlle) of mail: route54_pztb@outlook.com. Indien je dit bericht na 25 maart pas leest, omdat je het in TitusBreed hebt gelezen die pas de vrijdag of zaterdag erna bij je werd bezorgd. Meld je dan ook gerust nog aan.

Datum: zondag 28 maart
Tijd: 10.30 uur
Verzamelen: kerkplein achter de kerk
We sluiten om 12.30 uur ongeveer weer afOnze kerk is “nog” gesloten

2 maart 2021, namens de pastoraatsgroep

De kerken in onze parochie zijn nog grotendeels gesloten. Onze Salvatorkerk is sinds februari open gegaan op de zondagen van 9:30 – 11:00 uur voor het opsteken van een kaarsje en gebed. Maar maandag 8 maart is er de volgende persconferentie van het kabinet. Dan wordt hopelijk duidelijk wat we de komende periode in Nederland mogen verwachten. En wat ligt er dan voor de kerken in het verschiet? Mogen die dan misschien ook weer open?

Daarom zal ná deze persconferentie door het “Anderhalvemeter-team” van onze zalige Titus Brandsmaparochie, waarin elke locatie een afgevaardigde heeft, hierover met elkaar in gesprek gaan. Wat zijn dan de mogelijkheden in de kerken van onze parochie en welke invulling kunnen we daar dan samen aan geven. Vragen waarop wij echt hopen dat wij u hier binnenkort een goed én positief antwoord kunnen geven. Dit kunt u dan lezen in de komende TitusBreed, die rond Palmzondag bij u in de brievenbus valt. Maar als u via internet ook onze Nieuwsbrief ontvangt/wilt ontvangen, dan leest u meteen het laatste nieuws. Dus weer een reden om u hierop te abonneren. U kunt zich abonneren door links te klikken op 'Nieuwsberichten' of door een mail te sturen naar veenendaal@pztb.nl.

Kerkopenstelling
Op zondag is de kerk wel open van 9.30 uur – 11.00 uur voor het branden van een kaarsje, om stil te worden en persoonlijk gebed.

Voedselbank
Het is mogelijk om tijdens de openstelling van de kerk houdbare producten mee te nemen voor de voedselbank.


"Van angst naar vertrouwen"

19 februari 2021, namens het Pastoraal Team

Vastentijd 2021
Verdieping en waardevolle ontmoetingen – doe(t) je/u mee?

De huidige tijd geeft ons volop gelegenheid om ons zorgen te maken, twijfels te hebben en zelfs angstig te zijn. En we kunnen er minder makkelijk met elkaar over praten, want we komen elkaar minder snel tegen.
Laten we deze speciale tijd van voorbereiding op Pasen – de 40-dagentijd – inzetten om ons te verdiepen in hoe we samen de stap kunnen zetten van een leven met zorgen, twijfel of angst naar meer vertrouwen. Wat heeft ons geloof in God ons daarin te bieden? Jezus vertrouwde blindelings terwijl Hij ‘angstige’ momenten meemaakte. Was hij bang? Had hij zorgen? Laten we samen ontdekken hoe Hij daarmee omging en of wij daar in ons eigen leven ook iets mee kunnen.
Doe(t) je(/u) mee? Met waardevolle ontmoetingen rondom een serie wekelijkse thema’s gerelateerd aan ‘Van angst naar vertrouwen!’?

Wekelijkse Thema’s
Zondag 21 februari – aftrap
1. LOSLATEN Aftrap in de (livestream)viering (Marcus 1, 12-15)
Week 8 (22 – 28 Feb)
2. LUISTEREN (Marcus 9, 2-10)
Week 9 (01 – 07 Maart)
3. ONTMOETEN (Johannes 2, 13-25)
Week 10 (08 – 14 Maart)
4. REDDING (Johannes 3, 14-21)
Week 11 (15 – 21 Maart)
5. VERBONDENHEID (Johannes 12, 20-33)
Week 12 (22 – 28 Maart)
6. IN GODS NAAM (Marcus 14, 1-15, 47)

Wat gaan we doen?
Gedurende de Vastentijd verdiepen we ons wekelijks in wat Jezus ons voorleeft en leert over het leven in vertrouwen, ondanks zorgen, twijfel en angst – ‘Van angst naar vertrouwen’.
Zondag 21 februari wordt tijdens de (Iivestream)viering de aftrap gegeven met het eerste thema hierover. Vervolgens is er wekelijks een vaste cyclus waar je aan kunt deelnemen:
1. Iedere maandag (eerste op 22 februari) ontvangen we een korte online boodschap. Daarin krijgen we een vraag mee door de week heen te overdenken.
2. Een ontmoeting gedurende de week waarin we de vraag uit de videoboodschap samen met iemand of meerderen bespreken.
3. Op zondag diept onze pastoor Henri ten Have tijdens de (livestream)viering het thema verder uit.
4. Na afloop van de zondagse viering hebben we de gelegenheid om elkaar via Zoom te ontmoeten en onze ervaringen van de week en de viering met elkaar te delen. Zie https://www.tituszoekt.nl/2021/02/21/zoomcafe/.

Het wordt vooral leuk als we de verdieping in wekelijkse thema’s dus samen met iemand of een paar anderen kunnen doen: samen gedachten uitwisselen en erover praten – bijvoorbeeld door met iemand te gaan wandelen, elkaar te bezoeken, te bellen of online bij elkaar te komen.

Voor wie?
Misschien dat je bij het lezen van dit bericht nu al aan een aantal mensen denkt om dit de komende tijd mee samen te doen. Maar twijfel je nog: je kunt ook denken aan iemand uit het koor waarin je zingt, iemand uit een kleine groep waarmee je samen kwam of de werkgroep waar je in zit. Je kunt ook samen met iemand afspreken die je kent uit de kerk, of met een buur of vriend(in), als echtparen onder elkaar, of juist iemand waarvan je weet dat diegene nu eenzamer is door de coronabeperkingen. Je kunt iedere week met dezelfde persoon afspreken, of wisselen / rouleren binnen je bestaande groep of koor. Fysiek kunnen we op dit moment met maximaal twee mensen buiten afspreken, maar online kan het natuurlijk met meer.

Extra voor groepen en koren
Je kunt deze gelegenheid ook goed gebruiken om waardevolle ontmoetingen te organiseren en de verbinding met elkaar te zoeken binnen je werkgroep of koor. Je vraagt wie er mee doen en organiseert dat mensen wekelijks in afwisselende tweetallen met elkaar afspreken. Voor de verbinding met de grotere groep of het hele koor, kun je een moment zoeken om wekelijks een uurtje online samen te komen om uit te wisselen hoe het de afgelopen week is gegaan met het thema en te zien hoe het met elkaar gaat. Eventueel doe je dit op zondagmiddag/avond, zodat je ook de preek erop kunt betrekken.
Waar kun je de video’s en livestream vinden?
https://www.facebook.com/rkpztb of klik hier .
https://www.youtube.com/channel/UCepz2Kb5FODYOgFhRTJcm3A of klik hier .

Vragen en ervaringen delen?
Heel graag! Mail ons naar info@tituszoekt.nlVastenbrief van kardinaal Eijk

19 februari 2021, Aartsbisdom Utrecht

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,

We leven in zware tijden. Onze samenleving is tijdens de coronaviruspandemie op drift
geraakt. Terwijl de tweede golf van besmettingen nog niet eens voorbij is, zien we al een derde golf op ons afkomen. Het blijft voorlopig ‘alle hens aan dek’. Ook het kerkelijk leven lijdt ernstig onder deze pandemie. Vorig jaar waren onze kerkgebouwen enkele maanden niet toegankelijk voor publieke vieringen. Daarna was er stapsgewijs meer mogelijk, volgens een strikt protocol, momenteel geldt een maximum van dertig aanwezigen bij een viering. In deze onwerkelijke, want bizarre, werkelijkheid begint met Aswoensdag de Veertigdagentijd waarin wij ons voorbereiden op het hoogfeest van Pasen. Van oudsher vraagt de Veertigdagentijd ons om innerlijk ‘voor anker te gaan’, dat wil zeggen: het is een periode van verstilling, bezinning en onthouding. Onthouding kan in de huidige omstandigheden een overbodige oproep lijken: we leven immers in een tijd waarin we ons al van zoveel dingen moeten onthouden: het (openbare) leven ligt grotendeels stil. Klik hier om de hele brief te lezen.


Overweging zondag 14 februari

13 februari 2021, namens Liturgische Werkgroep
Op zondag 14 februari zou Maria Meijer (parochieel voorgangster) zijn voorgegaan. Ondanks de kerksluiting heeft zij toch een overweging gemaakt, zodat u deze thuis kunt nalezen.

Eerste lezing
Leviticus 13, 1-2+45-46
"(46) Zolang de ziekte duurt is hij onrein; hij moet apart wonen en buiten het kamp blijven." Klik hier om de hele lezing te lezen.

Tweede lezing
1 Korintiërs 10:31-11:1
"(11:1)Weest mijn navolgers, zoals ik het ben van Christus."
Klik hier om ook 10:31 te lezen.

Evangelielezing
Marcus 1:40-45
"(41)Door medelijden bewogen stak Hij de hand uit en raakte hem aan en sprak tot hem: 'Ik wil, word rein.'" Klik hier om de hele Evangelielezing te lezen.

OVERWEGING
Op woensdag 20 jan was de Inauguratie van Joe Biden. Tijdens die plechtigheid hoorden wij Amanda Gorman een gedicht voordragen: De hoge heuvel die ons wacht.
Het is een jonge donkere Amerikaanse vrouw; Meteen dacht ik aan het gedicht van Martin Luther King I have a dream. Daarin zitten zoveel overeenkomsten.
Die vrouw sprak haar droom, haar hoop voor de toekomst van het Amerikaanse volk uit. De wens dat niemand uitgesloten mag worden.
Zien wij hierin geen overeenkomst met de melaatse man uit het evangelie van vandaag?

Wie het evangelie aandachtig leest of beluistert, zal getroffen worden door de merkwaardige tegenstelling die in het verhaal zit. Een melaatse kon je niet aanraken, zeker niet in de tijd van Jezus. Niet zozeer omdat je bang moest zijn door hem besmet te worden. Melaatsen waren religieus en sociaal 'onrein', uitgesloten uit de gemeenschap. Daarop sloeg ook de vraag van de melaatse aan Jezus: 'Als u wilt, kunt u me rein maken.' Dat deed Jezus, door meteen de Joodse wet te overtreden en de melaatse aan te raken. Jezus zorgde er voor dat de man weer in de gemeenschap kon opgenomen worden.
De ziekte was niet het ergste; maar de eenzaamheid, het buitengesloten zijn. Niet voor een paar weken of voor een jaar. Nee levenslang, dat was het ergste.
En dan raakt Jezus de melaatse man aan.

In de eerste lezing wordt beschreven wat je moet doen als iemand getroffen wordt door een besmettelijke ziekte. Het antwoord is: isoleren en in quarantaine. Wij zouden er aan toevoegen: mondkapje voor, anderen niet aanraken en anderhalve meter afstand houden. Dat zijn de maatregelen. Mozes vaardigde destijds al een wet uit waarin stond dat melaatsen als onrein beschouwd moesten worden.
Marcus heeft dit verhaal van Jezus, mogelijk in Rome opgeschreven. Marcus leefde in de tijd dat Nero keizer van Rome was. Een verschrikkelijk heerser. Hij liet Rome in brand steken en gaf de christenen de schuld. Het gevolg was een heksenjacht op christenen. Die eerste christengemeenschap die bestond voornamelijk uit mensen zonder aanzien.
Het is net of Marcus hen een spiegel voorhoudt. In die melaatse uit het evangelie herkenden ze zichzelf. Zij hoorden er niet bij, ze werden gemeden als de pest, en ze konden het vuile werk doen.
Ze voelen zich wel thuis bij Marcus door wat hij te vertellen had.
Zij werden geraakt door het verhaal over Jezus zelf. Er was, daar in Rome, wel een onderlinge afspraak om niet te veel ruchtbaarheid te geven aan de bijeenkomsten. Maar, houd je mond maar eens wanneer je gelukkig bent, als je gezien en gekend wordt. Wanneer je blij bent er ook bij te horen. Er was echter ook angst voor die Nero en zijn trawanten. Hij zag met lede ogen aan dat de christenkerk groeide. Tegen de verdrukking in.

Jezus zegt tegen de melaatse: Geef er geen ruchtbaarheid aan maar man schreeuwde het van de daken. Hij voelde zich geaccepteerd. Hij was weer aangeraakt. Hij hoorde er weer bij. En Jezus trok zich terug. Hij ging a.h.w. ondergronds verder. Maar bij die melaatse was het zaadje van geloof wel gezaaid.

Melaatsheid, onreinheid, ik had er weinig voorstelling bij. Ik dacht: Hoe kun je mensen zo afschermen en er helemaal niets mee te maken willen hebben.
En nu met de pandemie waarin wij verkeren, een tijd van quarantaine, mondkapjes, testen, veel besmettingen en veel doden. Nu zie je dat afschermen wel een manier is.

Weer denk ik: Wat een goed verhaal uit de bijbel. Het gold duizenden jaren geleden en kan nu ook weer toegepast worden. Niet naar de letter maar naar de inhoud.
Ook wij verlangen er naar om elkaar weer te kunnen aanraken. Om niet huiverig te zijn en contact te hebben met iemand. Maar om een ander zo maar de hand te kunnen schudden of een hand op de schouder te leggen, dat missen we.
Voor veel mensen is die lockdown lang maar door wat aandacht voor elkaar in de vorm van een telefoontje, een mailtje of een kaartje komen wij er door. Meer aandacht voor elkaar en meer solidariteit. Dan voelt men zich aangeraakt net als die melaatse.

Toch is er wel die vraag: Hoe kan heden ten dage zo iets gebeuren? En dan hoor je al snel verschillende onderwerpen zoals: onveilig voedsel, globalisering, verre extreme reizen, klimaatverandering. En wat doen wij er aan? En hoe gaan wij er mee om?
Wij worden er weer eens op gewezen dat wij zuinig moeten zijn met alles wat wij gekregen hebben. Zuinig op moeder aarde en zuinig hoe wij met elkaar daar mee om gaan.
Wij moeten ook positief blijven ook al is het, zoals Amanda Gorman in haar gedicht ‘Een hoge heuvel die ons wacht’ zegt.
Zij sluit het af met:
De nieuwe dageraad bloeit open nu wij hem bevrijden.
Want het licht blijft altijd schijnen
Als je maar de moed hebt het te zien.Kerkopenstelling

4 februari 2021, namens de pastoraatsgroep

Helaas blijft de kerk nog dicht voor zondagsvieringen. Na 2 maart, wanneer de regering de maatregelen mogelijk weer versoepelt, kunnen we besluiten of de kerk al dan niet weer open kan.

Vanaf aankomende zondag 7 februari willen we wel weer beginnen met het openstellen van de kerk voor het branden van een kaarsje, om stil te worden en persoonlijk gebed.
De kerk zal open zijn van 9.30 uur – 11.00 uur.
Wij vragen u bij het binnenkomen van de kerk om een door u zelf meegenomen mondkapje te dragen. Desinfectiemiddel voor uw handen staat bij de entree, zodat u daarmee zelf uw handen kunt reinigen. Verder gelden alle maatregelen van overheidswege ook in de kerk.

Voedselbank
Ook is het mogelijk om tijdens de openstelling van de kerk houdbare producten mee te nemen voor de voedselbank. Let u erop dat de producten niet over de datum zijn en in ieder geval nog een paar maanden goed blijven.

Secretariaat
Het secretariaat is tot en met 2 maart gesloten. Voor vragen kunt u per mail contact opnemen via veenendaal@pztb.nl.Vieringen in de Salvatorkerk bijwonen

15 juli 2020, namens de pastoraatsgroep

Vanaf 1 juli worden de maatregelen versoepeld. Er mogen vieringen gehouden worden tot 100 kerkgangers. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met anderhalve meter afstand tussen de aanwezigen (met uitzondering van huisgenoten). We hebben uitgerekend dat in de Salvatorkerk met inachtneming van de maatregeling 55 kerkgangers aanwezig kunnen zijn.

Helaas zijn Woord- en Communievieringen door de bisschop niet toegestaan. Daarom zullen er in de kerk wanneer geen priester voorgaat, gebedsvieringen worden gehouden. In het
liturgierooster en op de website van de Salvatorkerk www.salvatorkerkveenendaal.nl leest u welke vieringen er de komende twee maanden zijn.

U kunt enkel bij een viering aanwezig zijn, wanneer u zich van te voren aanmeldt. U kunt zich aanmelden per e-mail via titus.veenendaal@gmail.com. Als u niet beschikt over internet, dan kunt u ook telefonisch aanmelden via 06-51639884. U kunt zich aanmelden per week. Het is dus niet mogelijk om alvast weken vooruit te reserveren. U kunt uw plaats reserveren op de donderdag of vrijdag voorafgaand aan de zondag. Wij vragen u in uw e-mail te bevestigen dat u niet ziek bent, koorts of verkoudheidsklachten hebt. Na uw reservering ontvangt u een bevestiging. Voor het mee kunnen vieren is een protocol opgesteld. Deze kunt u hier vinden.


Misintenties doorgeven

Als u een intentie wil opgeven voor het intentieboek (hierin worden geen personen genoemd), dan kunt u dit doorgeven bij uw aanmelding. Als u een misintentie wil opgeven voor een persoon, dan kunt u dit doorgeven aan het secretariaat via veenendaal@pztb.nl . U ontvangt dan bericht terug met instructie om de betaling hiervoor te kunnen voldoen.
Uitnodiging Terugkomavond webinar fr. Mallon

1 juli 2020, namens het Pastoraal Team

Misschien heb je onlangs ook het webinar van fr. James Mallon gevolgd? Of ben je ge�nteresseerd in thema�s over parochievernieuwing? Inmiddels hebben we in onze parochie alweer drie themabijeenkomsten gehad over onderwerpen over ons geloof in het kader van een bloeiende kerk �missionair- zijn. Om dit seizoen af te sluiten, willen we graag op woensdag 8 juli een laatste online ontmoeting organiseren naar aanleiding van het webinar op 22 juni met fr. James Mallon.

James Mallon sprak onder andere over de drie sleutels die leiden tot een missionaire parochie. Meer hierover kun je lezen in het verslag dat we hebben gemaakt naar aanleiding van dit webinar (om het te lezen klik dan hier).

We willen je graag uitnodigen om hierover van gedachten te wisselen en zijn benieuwd wat dit oproept. Ook als je niet bij het webinar kon zijn, ben je van harte welkom. We starten om 20.00 uur. Om 19.30 uur gaat de Zoomlink open. En we proberen uiterlijk 21.15 uur te eindigen, met voor wie dat wil de mogelijkheid om nog even na te praten. Wil je ook meedoen? Dan kun je een e-mail sturen naar titusvernieuwt@pztb.nl. Dan sturen wij de Zoomlink naar je toe.
Kom je er niet uit met Zoom? Dan kun je via WhatsApp contact opnemen via 06-15 380 590. Of kijkt van tevoren hier naar deze uitlegvideo.

Heb je voor die tijd vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de werkgroep Themabijeenkomsten parochievernieuwing (Hadewijch Klaassen, Marc Jan Schouten, Marie Kruit, Nicole van Rijn of Dani�lle van Veldhuizen) via Titusvernieuwt@pztb.nl .


Opname Maria Boodschap

25 maart 2020, namens het Pastoraal Team

Op 25 maart, negen maanden voor Kerstmis viert de kerk het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer door de Engel Gabriel aan Maria. In de donkere tijden waarin het Volk van God toen leefde bracht de aartsengel Gabriel namens God hoop door de blijde boodschap aan Maria. Bidden wij met Maria om hoop en kracht ook in deze tijd.

De heilige mis wordt door pastoor Henri ten Have opdragen in twee talen, en met liederen uit het internationale bedevaartsoord Lourdes, zodat de verbondenheid uitdrukken met de buitenlanders in onze parochie en met heel de wereldkerk die met ons meebidt.

Om de mis terug te kijken: ga hiervoor naar de website www.pztb.nl. Klik op de menukeuze Titus Brandsma TV in het "Algemeen" Menu links of klik op Maria Boodschap viering 24 maart 2020. Op deze website kunt u ook de vieringen van zondag 15 maart en 22 maart terugkijken.Met Palmzondag en Pasen geen publieke liturgische vieringen

18 maart 2020, Aartsbisdom Utrecht

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastridum) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).

Al eerder kondigde paus Franciscus vergelijkbare maatregelen aan. De maatregelen die de overheid in Nederland heeft genomen, gelden tot en met 6 april. De bisschoppen zien zich echter genoodzaakt ook tot en met Pasen nu al een beslissing te nemen in verband met de voorbereidingen voor de liturgische plechtigheden, die niet goed plaats kunnen vinden in de huidige situatie. Verder is de noodzaak er vanwege de gezondheid van de gelovigen, onder wie ook kwetsbare personen.

Voor de Chrismamissen in de bisdommen geldt dat deze in kleinere kring doorgang zullen vinden met de bedienaren die nodig zijn voor de liturgie, zonder koor. Hierover, maar ook over de andere vieringen in de Goede Week en met Pasen, communiceren de bisdommen met hun parochies en pastorale teams.

Missen, doop en uitvaart
De zondagse Eucharistieviering van de priesters vindt in de beslotenheid plaats en zonder koor, eventueel met cantor.

Voor de missen die doordeweeks worden gehouden gelden de eerder afgekondigde, strikte maatregelen met de volgende toevoeging: de pastoor beslist naar omstandigheden en in overeenstemming met de overheidsmaatregelen of de doordeweekse mis doorgaat of niet. Hij dient daarbij rekening te houden met de grootte van de kapel of kerk en ziet erop toe dat de richtlijnen van de overheid worden gevolgd. Van de aanwezige gelovigen wordt gevraagd 1,5 meter afstand van elkaar te houden, ook als men naar voren komt voor de H. Communie of persoonlijke zegen en niet te komen wanneer men verkouden is.

Hetzelfde geldt voor doopvieringen en uitvaarten die sober en kleinschalig moeten worden gehouden en in overeenstemming moeten zijn met de nadere richtlijnen van het eigen bisdom. In geval van uitvaarten dienen deze ook in overeenstemming te zijn met de richtlijnen van de uitvaartbranche zoals met betrekking tot het maximum aantal aanwezige personen.

Verenigd in gebed
De kerken blijven waar mogelijk open en toegankelijk om te bidden of een kaars op te steken. Vraag aan de bezoekers is, om daarbij afstand te houden tot andere kerkgangers en indien men verkouden is, niet te komen maar thuis te bidden.

De bisschoppen roepen nadrukkelijk op tot gebed in deze tijden waarin het coronavirus heerst.


Kerstmarkt

4 december 2019, namens Kleurrijk

Op zaterdag 14 december houden we van 11.00 tot 16.00 uur weer een gezellige Kerstmarkt in en rondom de Salvatorkerk.

In de kerk zullen ambachtelijke producten en kerstartikelen te koop zijn. Uiteraard zullen de versgebakken oliebollen niet ontbreken. Deze kunt u alvast bestellen via het formulier dat u achter in de kerk vindt. Ook zijn er loten te koop voor de loterij met mooie prijzen. Onder het genot van een glaasje glhwein of kopje soep kunt u luisteren naar optredens van onze koren en jachthoornblazers.

Aan het einde van de middag zullen zij na de trekking van de loterij nog een gezamenlijk optreden verzorgen. Dit evenement mag u natuurlijk niet missen!


Kerkproeverij zondag 22 september

11 september 2019, namens de pastoraatsgroep

Op zondag 22 september om 10.15 uur houdt de Salvatorkerk voor de derde keer de 'Kerkproeverij'. U heeft daar in TitusBreed al over kunnen lezen. Vrijwilligers van onze kerk zijn al druk bezig met de voorbereidingen.

Kindernevendienst en crche
Voor de kinderen is er tijdens de viering een kinderwoorddienst en voor de allerkleinsten is er crche.

Vraag iemand mee!
U kunt ook bijdragen aan een geslaagde viering! Kijk eens in uw omgeving of u iemand persoonlijk kunt uitnodigen. Waarom zou u datgene wat voor u waardevol is voor uzelf houden?

Uitleg liturgie
Tijdens de viering wordt de liturgie uitgelegd. Mensen die minder gewend zijn om naar de kerk te gaan, maken zo op een laagdrempelige manier (opnieuw) kennis met de katholieke kerk.

Kleurrijk
Pastoor Henri ten Have zal in deze viering voorgaan. Muzikale begeleiding komt van koor Kleurrijk.

Na afloop
Na de viering staat de koffie/thee voor u klaar en voor de kinderen limonade.


Aanmelden Nacht zonder Dak

18 mei 2019, Jongerengroep Route 54

De parochile jongerengroep Route 54 laat de kerktuin in Veenendaal op zaterdagavond 29 juni in een grote krottenwijk veranderen. Route 54 organiseert Nacht Zonder Dak, waarbij jongeren in zelfgebouwde hutten van karton of plastic de nacht door gaan brengen. Met deze actie halen ze d.m.v. een sponsoractie geld op voor straatjongeren in Bolivia, Kenia en Cambodja, die hun nacht altijd op deze manier moeten doorbrengen.

Deze Nacht Zonder Dak is een initiatief van de christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie Tear. Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. Tear biedt wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is een opdracht van God. Tear helpt waar zij kan en moedigt mensen aan om de wereld mooier te maken. De opbrengst van deze actie is bestemd voor drie projecten die Tear steunt in Bolivia, Kenia en Cambodja. Deze projecten helpen straatjongeren waar zij onderdak, begeleiding, onderwijs en een toekomst krijgen.

Tijdens de Nacht Zonder Dak kunnen de deelnemers genieten van een afwisselend programma. Door Nacht Zonder Dak, die jongeren veel gezelligheid geeft, hebben jongeren de mogelijkheid om daadwerkelijk iets te doen voor leeftijdsgenoten die dagelijks op straat leven. Jongeren die mee willen doen, kunnen zich opgeven bij Route 54, tel. 0318-517903 (via Danille van Veldhuizen) of per email: route54_pztb@outlook.com. Je aanmelding ontvangen we graag vr maandag 27 mei.

www.nachtzonderdak.nl/veenendaal

Doe je ook mee?!
Ben je tussen de 12 en 16 jaar? Dan ben je van harte welkom om mee te doen! Misschien vind je het wel leuk om samen met een vriend(in) te komen. Dat mag ook. We starten om 18.30 uur met een opening. Zorg ervoor dat je van te voren al wat gegeten hebt. We gaan eerst werken aan het onderkomen voor de nacht. We gaan in gesprek over het thema en we doen leuke spelletjes. En we hopen een hapje streetfood te kunnen scoren. Kortom, we staan even in de schoenen van een straatjongere. Het belooft een inspirerende 'nacht' te worden.

Nadat we jouw aanmelding ontvangen hebben, sturen we je uitgebreide informatie met o.a. een lijst met spullen die je meeneemt. Je mobiele telefoon mag je thuislaten. Voor het thuisfront maken we een appgroep aan zodat zij tijdens dit evenement op de hoogte blijven.

Nacht zonder Dak vindt plaats in Veenendaal, in de kerktuin van de Salvatorkerk. Deze is helemaal omheind en het toegangshek doen we 's nachts op slot. Route 54 is een parochile jongerengroep, dus als je niet uit Veenendaal komt, ben je ook van harte welkom!

Tituszondag in Veenendaal
De volgende ochtend -30 juni- zijn ouders om 10.30 uur welkom in de Titusviering, eveneens in de Salvatorkerk. Na afloop van de viering kunnen de hutten en bouwsels nog even bezichtigd worden onder het genot van een kopje koffie. Het adres is: A. van Ostadelaan 54, Veenendaal
De organisatie bestaat uit: Linda, Marieke, Trees, Sandra en Danille


Palmpasen

7 april 2019, namens Werkgroep gezinsviering

Op Palmzondag wordt de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem gevierd. Op vrijdag 12 april tussen 15.00 uur en 17.00 uur kunnen kinderen een Palmpasenstok komen maken in de parochiezaal van de Salvatorkerk. Je neemt zelf mee: een houten kruis (ongeveer 40x60 cm) met een spijker erop getimmerd en lekkers dat je er aan wilt hangen. Tip: thuis kun je alvast voorbereidingen doen zoals het rijgen van een (snoep)ketting. De kerk zorgt voor materiaal om de stok te versieren en voor het broodhaantje.

Op Palmzondag 14 april lopen we met de stokken een processie in de kerk. Je kunt je Palmpasenstok na de viering wegbrengen naar bijvoorbeeld iemand met wie het niet zo goed gaat of die heel oud is. De viering begint om 10.15 u met voorganger pastor Guido Dieteren. Het kinderkoor Over the Rainbow zal zingen.


Inspiratiedag voor vrijwilligers: Bezield bezielen

7 maart 2019, namens het Pastoraal Team

Als vrijwilliger zetten we ons in voor jongeren, tieners en kinderen. Dit doen we omdat we deze kinderen graag iets meegeven. Maar zo nu en dan is het goed hier ook even bij stil te staan en onszelf de vraag te stellen: Wat geef ik door? Waarom doe ik dit?

Het doel van deze dag is mensen die namens de parochie betrokken zijn bij kinderen, tieners of jongeren te bezielen en met elkaar in aanraking te laten komen. Veel van de vergaderingen en overleggen die we hebben gaan over de dingen die we doen en hoe dat moet. Deze middag is ervoor om een pas op de plaats te maken en na te denken waarom we dit doen en dit ook van elkaar te horen. Om zo zelf bezield de volgende generaties te kunnen bezielen.

Vrijwilligers van de R.K. Parochie Zalige Titus Brandsma die zich bezig houden met het kinder-, tiener- en jongerenwerk zijn van harte welkom op zaterdag 30 maart van 13.30-17.00 uur. De lokatie is de R.K. Kerk in Ede aan de Stationsweg 112. Wil je je hiervoor aanmelden of heb je vragen? Stuur dan een mailtje naar redactiejongtitus@outlook.com. (Deze inspirerende middag is gratis).
Het programma van deze middag:
13.00 uur Inloop koffie en thee
13.30 uur Gebedsmoment met pastoor Henri ten Have
14.00 uur Inleiding Gauthier de Bekker
14.10 uur Laat de kinderen tot Mij komen' - pauze
15.15 uur Nu en later met inleiding door pastoor Henri ten Have
16.00 uur Afsluiting
16.20 uur borrelFilmprogramma februari/maart

19 februari 2019, namens Werkgroep Jaarthema

Jaarthema speuren naar God sporen van God


Vrijdag 22 februari wordt de film "Down to earth" (2015) vertoond in de Gedachteniskerk in Rhenen, Herenstraat 82.

Deze indrukwekkende documentaire is gefilmd met slechts n camera. Rolf Winters en zijn vrouw Renata Heinen vertrekken samen met hun drie jonge kinderen op wereldreis. Het gaat hen niet zo zeer om het avontuur, het is vooral een spirituele reis op zoek naar de zin van het leven. Ze brengen in deze film een ode aan de natuur, hebben intrigerende ontmoetingen en verbinden zich met anderen. Ze laten zich inspireren door stamhoofden en oude wijzen. Het gezin leeft een lange tijd met een indianenstam in Noord-Amerika.
Daarna trekken zij door zes continenten en wonen tijdelijk bij verschillende volksstammen. Hun ontmoeting met de wijze bewaarders van de aarde laat niemand onberoerd.
Thema's: zoeken naar toekomstperspectief, respect voor andere culturen, schoonheid van de natuur, leven met de seizoenen en bijdragen aan een mooiere wereld voor iedereen.

De film duurt 90 minuten. Taal: Engels en diverse inheemse talen, Nederlands

Overige films in de parochie
vrijdag 8 maart in Veenendaal The red Turtle
vrijjdag 29 maart in Ede: Le ballon Rouge

Voor alle films geldt vanaf 19.15 uur - inloop en koffie/thee; 19.30 22.00 uur film en nagesprek.


Kindercatechese Renkum

11 februari 2019, namens het Pastoraal Team

Op woensdagmiddag 13 februari van half 3 tot half 4 is er weer een kindermiddag voor kinderen die dit jaar hun eerste heilige communie gaan doen of dit al hebben gedaan. Ook de kinderen uit Veenendaal zijn hierbij welkom.

Deze middag wordt geleid door pastoor Henri ten Have. Hij zal de kinderen vertellen over de mooie verhalen van ons geloof. De middag vindt plaats in de pastorie van de kerk van Renkum (Dorpsstraat 1).

Naast de limonade staat ook de koffie en thee klaar voor ouders die willen blijven.


Zondag 27 januari Latijnse Mis

22 januari 2019, namens deelraad Liturgie

Deze zal gehouden worden op zondag 27 januari met
pastoor Henri ten Have als voorganger en het Schola
Cantorum Gregoriana van de Zalige Titus Brandsmaparochie zal zingen.

Eeuwenlang werd de mis in het westerse christendom enkel in het Latijn opgedragen en gezongen volgens de Tridentijnse ritus, zo genoemd naar het Concilie van Trente. In 1970 kwam een nieuwe
liturgie in gebruik die gentroduceerd werd onder paus Paulus VI.

Om pastorale redenen werd het na het Tweede Vaticaans Concilie ook toegestaan de mis in zijn geheel of gedeeltelijk op te dragen in de landstaal van de gelovigen. Vele parochies hebben dit sinds de tweede helft van de jaren 1960 toegepast. Het Tweede Vaticaans Concilie bevestigde tegelijkertijd het Latijn als de taal van de westerse liturgie en het is een wijdverbreid misverstand dat het Latijn zou zijn afgeschaft.


Week van Gebed

22 januari 2019, Week van Gebed

Van 20 t/m 26 januari is de Week van
Gebed.

Veel kerken in Veenendaal werken
daar aan mee. Op vrijdag 25 januari
gaan wij, samen met de Sionskerk, voor
in een gebedsdienst bij onze buren: de
Sionskerk. Het thema is Recht voor
ogen. De viering begint om 19.30 uur.
De viering duurt ongeveer 30 minuten.
Daarna is er koffie en thee. En de mogelijkheid elkaar te spreken.

Het is een mooie gelegenheid om eens bij de buren op bezoek te gaan. Deze hele week zijn er in diverse kerken in Veenendaal gebedsdiensten. Voor meer informatie hierover kunt u kijken in de Veenendaalse krant of kijk op de website van de Veenendaalse krant: https://veenendaalsekrant.nl/deel-je-nieuws-activiteit/week-van-gebed-2019-veenendaal-535440


Gegroet, Koning! (Geloven Nu)

14 januari 2019, Geloven nu

Dat is het thema van de parochile Geloven Nu bijeenkomst van maandag 21 januari.

Het verhaal dat centraal staat is Johannes 18:28-19:16. Jezus wordt naar de hogepriester Kajafas gebracht waar Hij ondervraagd wordt over Zijn leerlingen en Zijn leer. Daarna wordt hij naar Pilatus gebracht. De rechtzitting draait vooral om Jezus' koningssschap en heeft een centrale plaats in het passieverhaal van Johannes waarin Jezus wordt gevangengenomen en gemarteld.

Aan de hand van Geloven Nu boek praten we o.a. over het Bijbelverhaal, de plaats en tijdsaanduiding in de Bijbel, de opbouw van de scenes. Maar er is ook ruimte om persoonlijke ervaringen en meningen te delen. De avond vindt deze keer plaats in Renkum. Adres: Dorpsstraat 1 (pastorie).

Inloop 19.30 uur. Start 20.00 uur. Voor meer informatie kunt u een mailtje sturen of bellen naar Marijke van Silfhout marijkealkema@planet.nl (0317) 314987 of Jos Oomen jos.oomen@freeler.nl (0317) 318148.

Indien u nog niet eerder aan een parochile Geloven Nu bijeenkomst heeft deelgenomen, kunnen Marijke of Jos u desgevraagd een kopie toemailen van de tekst met de bijbehorende vragen die we deze avond bespreken.

De volgende bijeenkomsten zijn op maandag 11 februari (Wageningen), 4 maart (Renkum) en 25 maart (Veenendaal). Voor een kleine impressie kunt u kijken in de Kersteditie van TitusBreed pagina 17.Nieuwjaarstoespraak

8 januari 2019, namens de Locatieraad

Afgelopen zondag -6 januari- hield de Locatieraad (mede namens de pastoraatsgroep) met de start van het nieuwe jaar wederom een nieuwjaarstoespraak. Kon u niet aanwezig zijn of wilt u deze nalezen. Dat kan hieronder:

Beste mede-parochianen en aanwezigen,

We beseffen ons steeds meer dat kerken minder bezoekers krijgen en ook onvoldoende financile draagkracht. Het afgelopen jaar zijn helaas twee kerken in onze parochie gesloten. Die van Heelsum en die van Doorwerth. En volgende week sluit ook de katholieke kerk in Lunteren. Een landelijke tendens en ook in Veenendaal moeten enkele kerken dit jaar hun deuren sluiten.

Het lijkt wel een nieuwe levensfase waarin de kerk en het christendom zijn beland. De glorietijd ligt ver achter ons. De secularisatie nam haar vlucht, waarbij de maatschappij en de kerk steeds verder van elkaar afdreven.

Ondanks dat de houdbaarheidsdatum voor de Salvatorkerk voor ons gevoel nog lang niet in zicht is, is deze landelijke trend wel een punt van aandacht.

We willen ook in 2019 en in de verdere toekomst met u een kerk blijven zijn die zich maatschappelijk betrokken voelt. Ervoor blijven zorgen dat ouderen zich niet ontheemd voelen en dat jongeren, jong volwassenen en gezinnen een plek weten te vinden in de kerk en zich thuis voelen.

Soms moeten we misschien over lokale grenzen kijken, want wat we in Veenendaal niet doen, kan door middel van samenwerking wel. Denkt u maar eens aan het programma van de Jaarthemagroep. Ook in 2018 werden er weer bijzondere en waardevolle activiteiten georganiseerd. Of de parochile Geloven Nu-groep die vorig jaar startte en die op verschillende lokaties, waaronder in Veenendaal, bijeenkomsten heeft georganiseerd. Het Vormsel. De parochile jongerengroepen Route 54 en On the Road die in 2017 en 2018 zijn gestart. En ook later deze maand de musical Jona waarbij kinderen uit verschillende parochiedorpen weer samen komen.

Dat samen doen en open staan voor elkaar wordt steeds belangrijker door het wegvallen van verschillende geloofsgemeenschappen. Het is belangrijk dat ook wij ons steentje daaraan blijven bijdragen.

Ook uw trouwe aanwezigheid in onze kerk zien wij als een zegening. Er -met elkaar- zijn en de eucharistie meevieren. Maar dat blijft alleen lukken met steun van u.

Maar samen doen, is niet alleen belangrijk als katholieke parochie. Ook lokaal dragen wij als kerk bij. Zo is in 2018 het Diaconaal Loket opgericht door 22 verschillende kerken waaronder ook onze kerk. Maar ook andere interkerkelijke organisaties en instellingen zoals de Voedselbank kunnen dit jaar weer op onze steun rekenen.

De 'jeugdjaren' van onze kerk liggen inmiddels achter ons. 65 jaar geleden stond op deze plek waarschijnlijk alleen nog de fundering. Misschien met wat bouwstenen eromheen. Het duurde nog tot mei 1954 voordat de eerste eredienst een feit was. De Salvatorkerk is nu bijna 65 jaar. Een mooie leeftijd. Pensioenleeftijd denkt u misschien. Maar ook een leeftijd van kennis en veel ervaring. Dat gaan we dit jaar ook vieren. Wat de toekomst gaat brengen in 2019: een paar dingen zijn redelijk zeker. Een nieuwe fancyfair, een jubileumviering (schrijft u 12 mei maar alvast in uw agenda). Een fairtrademaaltijd met aansluitend een film. Jongerenavonden (waarbij we op Witte Donderdag de Passion gaan kijken), nog vele maaltijden, de Liduinadag en natuurlijk ook weer een Kerstmarkt. We hebben de afgelopen jaren veel opgebouwd en willen daar in 2019 ook mee doorgaan. Doet u mee?!De Locatieraad en pastoraatsgroep wensen u een gelukkig en gezegend 2019 toe.


Titusviering zondag 30 december in Wageningen

29 december 2018, namens het Pastoraal Team

Zondag 30 december is de Salvatorkerk dicht in verband met de Titusviering. Deze keer is het de beurt aan Wageningen. Alle andere kerken in de parochie zijn gesloten.

U bent om 10.30 uur van harte welkom in de Johannes de Doperkerk (Bergstraat 17). Na de viering is er gelegenheid voor ontmoeting met andere parochianen.

Er is crche en kinderwoorddienst.


Musical Jona

28 december 2018, namens het Pastoraal Team

Ben jij tussen de 4 en 12 jaar en wil jij schitteren in een musical? Ja, natuurlijk! Meld je dan aan om mee te doen met de musical Jona op zaterdag 19 januari 2019 in de RK-kerk in Wageningen.

Jona en de Walvis
Jona, ja die Jona van de wallevis .. Jona is een profeet en wordt geroepen door God om op pad te gaan naar Ninev. Deze stad met zijn slechte koning doet alles wat niet mag en moet hartig toegesproken worden door Jona. Hij ziet dat echter niet zitten en gaat de hele andere kant op. Jona komt op zijn weg stoere zeelui tegen, krabben die hem weer de goede kant op sturen, maar ook de koning en de rovers van Ninev.

Musical in n dag
In n dag studeert De Vliegende Speeldoos met jou deze musical in. s Avonds treedt je op voor je ouders, opas en omas en alle andere mensen die jou graag willen zien stralen! Op de website van De Vliegende Speeldoos kun je al een paar fotos zien van een eerdere voorstelling devliegendespeeldoos.com/fotos-en-video/, maar ook een filmpje van de musical Esther die november 2016 in de parochie op de planken is gebracht.

Doe je ook mee?
Als je 6 jaar of ouder bent dan verwachten we je om 13.00 uur in de RK kerk in Wageningen. Als je 4 of 5 jaar bent, dan ben je om 15.00 uur welkom. De spelers van de Vliegende Speeldoos geven eerst uitleg over de musical en het finale lied wordt samen geoefend. Daarna ga je met je leeftijdsgenootjes aan de slag om jouw eigen scene te oefenen en je eigen kostuum compleet te maken. Ondertussen geniet je van lekkere versnaperingen en een feestelijk avondmaal. Natuurlijk is er een generale repetitie om zeker te weten dat je alles goed weet. En dan om 19.00 uur: licht uit en spot aan!

Opgeven
Natuurlijk doe jij mee! Meld je snel aan via www.pztb.nl of via de QR-code hiernaast.

Je ontvangt begin januari een brief met alle informatie over de dag zoals aanvangstijd en welke kleding.Pianist kinderkoor gezocht

27 december 2018, namens het Kinderkoor

De Salvatorkerk Veenendaal is op zoek naar een pianist die kinder/tienerkoor Over the Rainbow na de Kerstvakantie muziekzaal wil ondersteunen.

Koor Over the Rainbow is een koor met ambities waar kinderen/tieners de kans krijgen om muzikaal te groeien en spelenderwijs met het geloof bezig te zijn. Samen met dirigente Janneke en cordinator Krista en de vrijwilligers van de gezinswerkgroep draag je bij aan de gezinsvieringen in de Salvatorkerk.

Als je het leuk vindt om met de andere vrijwilligers samen te werken en je muzikale talent in wil zetten, neem dan contact op met Krista: krista@xs4all.nl of 06-114 00848. Het koor zingt ongeveer n keer in de maand in de gezinsviering in de Salvatorkerk en repeteert elke maandagavond van 18.45 -19.45 uur in de kerk aan de A. van Ostadelaan 54.

Benieuwd en wil je eerst even kijken? Kom dan luisteren op Kerstavond 19.00 uur naar de gezinsviering.

De Salvatorkerk is een actieve en open geloofsgemeenschap binnen de Zalige Titus Brandsmaparochie. Kom je niet uit Veenendaal of ben je geen lid van de rk kerk? Ook dan ben je welkom om te reageren. Het gaat om vrijwilligerswerk.


Zingen in een van onze koren

24 december 2018, namens het Willibrordkoor

Misschien heeft u een van onze koren (met Kerst) horen zingen? En heeft dit uw interesse gewekt? Of heeft u altijd al in een koor willen zingen? Bij de Salvatorkerk kunt u maar liefst kiezen tussen twee koren!

Willibrordkoor
Het Willibrordkoor kent een divers repertoire. Zo zingt men zowel Latijnse als Nederlandstalige liederen die voornamelijk komen uit de GvL (de zangbundel voor de katholieke liturgie). Het koor is meerstemmig en zingt onder leiding van dirigent Jan Rijken. Een keer per maand en op hoogtijdagen zingt het Willibrordkoor in de Salvatorkerk.
Het koor bestaat uit zon twintig leden. Elke dinsdagavond wordt er gerepeteerd en na afloop drinken de koorleden met zn allen koffie. Naast zingen is immers ook gezelligheid belangrijk. Meer informatie over het Willibrordkoor kunt u krijgen via de contactpersoon van het koor: Theo Hattink theohattink@casema.nl .

Koor Kleurrijk
Van oudsher is Kleurrijk het jongerenkoor van de Salvatorkerk. Inmiddels is het een koor waarbij leeftijd niet meer relevant is. Er is instroom vanuit het kinderkoor, maar het motto je bent nooit te oud om bij een koor te komen zingen gaat evengoed op. Naast jongeren kent het koor verschillende leden met jonge gezinnen, maar ook leden die al kleinkinderen hebben. Het maakt dus niet uit hoe oud je bent om mee te zingen met koor Kleurrijk.
Het koor repeteert elke woensdagavond in de Salvatorkerk onder leiding van dirigente Ria Aukes. Er is muzikale begeleiding van een combo. Om de week zingt Kleurrijk in een van de kerken binnen onze parochie. Dat kan zijn in bijvoorbeeld Ede, Rhenen en Wageningen, maar ook in Veenendaal.
Het koor zingt moderne meerstemmige liederen. Meer informatie kunt u krijgen via kleurrijkkoor@gmail.com.

Over the Rainbow
Tot slot hebben we nog een koor. Over the Rainbow is speciaal gericht op kinderen en tieners. Het koor zingt onder leiding van Janneke Postma en wordt gecordineerd door Krista Schoot. Over the Rainbow repeteert op maandagavond in de kerk. En ongeveer een keer per maand zingen de kinderen in de gezinsviering. Zingen in Over the Rainbow is voor kinderen een manier om op spelenderwijs met het geloof bezig te zijn. En het is leuk! De kinderen bouwen onderling een band met elkaar op en een keer per jaar is er een kooruitje. Ook is er gelegenheid voor de kinderen om bijv. een klein coupletje solo te zingen of met zn tween of drien, wat positief bijdraagt aan het zelfvertrouwen van de kinderen. Meer informatie kunt u opvragen bij Krista via Krista@xs4all.nl .Kerst(avond)vieringen

14 december 2018, namens de Locatieraad

Op Kerstavond vinden er verschillende vieringen plaats. De eerste start s middags al en is voor de allerkleinsten. Zij kunnen samen met ouder(s) of opa en oma(s) om 17.00 uur naar Kindje Wiegen. Op Kerstavond zijn er twee vieringen. Beide vieringen gaat pastor Guido Dieteren voor. Om 19.00 uur is er een gezinsviering en zal kinder/tienerkoor Over the Rainbow zingen. En om 21.00 uur zingt het Willibrordkoor. De volgende dag - op Eerste Kerstdag gaat pastoor Henri ten Have voor en zingt koor Kleurrijk.

Kaartjes kerstavondvieringen
Kaartjes voor de kerstavondvieringen van 19.00 uur en 21.00 uur kunt u kopen vanaf de eerste zondag van advent (zondag 2 december) na de viering in de Bloemenzaal. Ook kunt u vanaf dan uw kaartje(s) kopen bij het secretariaat op dinsdag- en donderdagochtend tussen 9.30 uur en 11.30 uur.
Kaarten kosten 1,- p.p.

Opgeven misintenties
Wilt u een misintentie opgeven voor Kerstavond of Eerste Kerstdag? Dat kunt u doen uiterlijk 20 december bij het secretariaat via veenendaal@pztb.nl of (0318) 512 218. Wilt u daarbij ook aangeven voor welke viering u de misintentie opgeeft?

Wijzigingen in de Kerstvakantie
Tijdens de Kerstvakantie is het secretariaat gesloten op 25 en 27 december en op 1 en 3 januari 2019.

Op 26 december verschijnt er geen Nieuwsbrief.
Op donderdagavond 27 december is er geen eucharistieviering. En op zondag 30 december is het Tituszondag en bent u welkom om 10.30 uur in de kerk van Wageningen (Bergstraat 17). De
Salvatorkerk is dan gesloten.


Kindercatechesemiddag woensdag 12 december in Renkum

9 december 2018, namens het Pastoraal Team

Willen jouw kinderen meer weten over het geloof? Of misschien hebben je kinderen al regelmatig vragen over het geloof? Op woensdag 12 december van 14.30 tot 15.30 uur is weer een kindermiddag in Renkum.

Kinderen uit alle geloofsgemeenschappen in de Eerste communieleeftijd of ouder zijn van harte welkom. Pastoor Henri ten Have vertelt op boeiende wijze een Bijbelverhaal en laat de kinderen hier even bij stilstaan. Ook is er ruimte om vragen te stellen.

Bij deze middag is ook de werkgroep van de Eerste Heilige communie Oosterbeek/Renkum betrokken. Ouders kunnen ondertussen in de pastorie een kopje koffie of thee drinken, als zij dat willen.

Adres: Dorpsstraat 1, Renkum (pastorie)


Kerstmarkt 2018 Nog mooier, nog groter!

27 november 2018, Organisatie kerstmarkt

Op zaterdag 8 december is er van 13 tot 16 uur weer een gezellige kerstmarkt in en rondom de Salvatorkerk. Net als vorig jaar kunt u luisteren naar onze koren en naar jachthoornblazers. Maar er is meer.

Dit jaar staan in de kerk ook ambachtelijke producten en kerstartikelen te koop. Deze keer zal ook De Blink op de kerstmarkt aanwezig zijn met mooie zelfgemaakte producten. De Blink is een school voor leerlingen met een verstandelijke beperking.

Buiten bij de ingang van de kerk vindt u de tent met versgebakken oliebollen. U kunt daar ook terecht voor kruidenbitter, gluhwein, erwtensoep en chocolademelk. Ook aan de kinderen is gedacht: voor hen zijn er leuke activiteiten zoals tekenen en er is een grabbelton met fraaie prijzen. Tot slot beleeft u een Grande Finale met een loterij en slotoptredens van de jacht-hoornblazers en de koren. Dit mag u niet missen!

Openhaardhout te koop
Gekloofd (dennen) Haardhout 5,- per zak. Bij interesse stuur een e-mail naar kerstmarktsalvatorkerk@gmail.com met daarin uw naam en telefoonnummer en natuurlijk het aantal zakken hout. Wij zorgen dan dat deze voor u klaar staan tijdens de Kerstmarkt op 8 december 2018. (U dient deze tijdens de Kerstmarkt te betalen.) Heeft u gekloofd of ongekloofd/ongezaagd haardhout over en wilt u dit doneren, dan halen wij dit graag bij u op.

Verkoop oliebollen
Voordelig oliebollen bestellen in de voorverkoop? Dat kan door een mail te sturen naar kerstmarktsalvatorkerk@gmail.com met daarin hoeveel zakken u wilt. Een zak kost 6 euro. U krijgt daarvoor 10 heerlijke versgebakken oliebollen. Betalen en afhalen kan tijdens de kerstmarkt op zaterdag 8 december tussen 13.00-16.00 uur.Kinderkoor Over the Rainbow op zoek naar pianist

26 november 2018, Salvator Kinderkoor

Kinderkoor Over the Rainbow in Veenendaal is per direct op zoek naar een pianist!

Je hoeft echt geen muzikaal wonder te zijn en je hoeft ook geen muzikale hoogstandjes te leveren maar wel leuke begeleiding van leuke liedjes! 1 uur per week repeteren van 18.30 uur tot 19.30 uur op de maandagavond. En
ongeveer eenmaal per maand een viering op zondagochtend.
Het is vrijwilligerswerk.

Heb je interesse, neem dan contact op met dirigente Janneke Postma 06-20966765.


Geloofsgespreksavond

20 november 2018, namens het Pastoraal Team

Regelmatig wordt de vraag gesteld naar meer vorming of informatie met betrekking tot geloofsvragen, soms ook als vervolg op de basiscursus katholiek geloof. Graag wil het pastoraal team, samen met pastoraal stagiair Gauthier de Bekker daaraan voldoen.

De vraag voor ons is echter, over welke onderwerpen u het liefst zou willen spreken. Afgelopen jaar zijn we in Veenendaal begonnen met Geloofsgesprekavonden, waarbij de deelnemers zelf de onderwerpen voor deze avonden konden aangeven. Wij zijn voornemens deze geloofsgespreksavonden uit te breiden naar de hele parochie en deze bijeenkomsten op verschillende locaties te houden. Op basis van de interesses van de deelnemers kunnen dan de themas voor de vervolgavonden worden vastgesteld, alsmede de data en de locaties.

De avonden zijn open voor iedereen, u hoeft er geen eerdere cursus voor gevolgd te hebben. De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur. De eerstvolgende avond is dinsdagavond 20 november in de parochiezaal van Ede (Stationsweg 112).


Geloven Nu Psalm 139 'Een meesterwerk'

19 november 2018, Geloven nu

Maandag 26 november is weer er een Geloven Nu bijeenkomst. Iedereen die hierin genteresseerd is, is welkom. Je hoeft hiervoor niet per se de vorige bijeenkomsten te hebben bijgewoond.

De bijeenkomsten worden gekenmerkt door vrije, open gesprekken waarin men bezig is met de eigen weg naar God. Kennis groeit doordat we samen in gesprek gaan over de mooie verhalen in de Bijbel.

Deze bijeenkomst vindt plaats in Wageningen. De avond zal gaan over Psalm 139 en zal ingeleid worden door pater Ferd Vergeer.

Het is mooi om stil te staan bij hoe oud Psalmen zijn. Is het een oubollig gedicht? Of gelden die woorden ook voor jou? Als we luisteren naar wat ze ons te zeggen hebben, staan we in een eeuwenoude traditie van bidden en innerlijk op weg gaan. Psalm 139 geldt algemeen als een meesterwerk: als n van de mooiste, maar tegelijkertijd ook als n van de ingewikkelde psalmen van de Bijbel.

HEER, u kent mij, u doorgrond mij,
u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.
Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd
(eerste strofe Psalm 139).

Adres Bergstraat 17, Wageningen. Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Aanmelden kan via Marijke van Silfhout (0317) 314987, marijkealkema@planet.nl of Jos Oomen (0317) 318148 jos.oomen@freeler.nl .


Stille dag in de advent

19 november 2018, namens de pastores

Onze parochie organiseert op zaterdag 1 december een stille dag. Deze vindt plaats in het parochiecentrum van Wageningen. Deze dag zal bestaan uit stilte, gebedsdiensten en twee conferenties van pas-toor Henri ten Have over het adventslied Rorate. De dag wordt afgesloten met de eucharistie van de vooravond van de eerste zondag van de advent.

De dag is bedoeld voor iedereen tussen de 18 en 118 jaar, die opzoek is naar bezinning en/of verdieping. Er wordt voor deze dag een bijdrage gevraagd van 10,- p.p. (behalve voor wie dit een probleem is).

Aanmelden kan vr 26 november via parochiesecretariaat secretariaat@pztb.nl. Meer informatie kunt u lezen in de bijlage onder dit bericht.PROGRAMMA
9:45 Inloop
10:15 Ochtendgebed
10:45 Conferentie
11:45 Stille tijd
12:45 Middaggebed
13:00 Lunch
14:00 Conferentie
15:00 Stille tijd
16:50 Avondgebed
17:15 Eten
18:30 Eucharistieviering
19:45 KoffieBijlagen

Stille dag in de adventLocatieavond toekomstontwikkelingen

14 november 2018, namens het Parochiebestuur

Donderdag 15 november is een locatieavond in samenwerking met het parochiebestuur. Een afvaardiging van het parochiebestuur zal daarbij ingaan op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, zoals kerkbezoek en financin in de parochie en de locatie Veenendaal. U kunt uiteraard ook vragen stellen over het gevoerde beleid en in gesprek over de toekomstige ontwikkelingen. Bent u benieuwd hoe onze parochianen over de toekomst denken? De conclusie van de enqute wordt ook bekend gemaakt. Start: 20.00 uur (inloop 19.30 uur koffie/thee).


Fairtradeviering en Werelddag van de Armen

13 november 2018, Fairtradewerkgroep

Op zondag 18 november is het de door paus Franciscus ingestelde - Werelddag van de Armen. In dat verband zamelen we die zondag in voor de Voedselbank. De week erop op zondag 25 november - zullen we in de jaarlijkse Fairtradeviering ook weer bidden voor de boeren in ontwikkelingslanden. In het bijzonder willen we voor deze viering alle jongeren uitnodigen.

Ook voor deze viering kunt u aan de Voedselbank geven. Wij vragen u om fairtradeproducten te kopen als u producten als koffie, thee, rijst, of chocolade wilt schenken. Voor alle producten geldt dat het houdbare producten moeten zijn en dat deze buiten de koeling ook nog goed blijven.


Pater Bernard en zijn India-project

12 oktober 2018, namens Missie, Ontwikkeling en Vrede

Zondag 14 oktober gaat pater Bernard Kersten weer voor in onze kerk. Ditmaal in een gezinsviering. Zoals gebruikelijk zal hij in zijn preek de verbinding leggen tussen de lezingen en zijn werk in India. Hij vertelt ons over de diaconale opdracht die wij hebben om als kerk zorg te dragen voor de armen om ons heen en verder weg.

Met zijn orde, de Norbertijnen is hij al jaren actief voor de Dallits in India en in de loop der jaren zijn er vele onderwijs- en medische projecten gerealiseerd voor deze kastelozen in diverse regios van India.

Wij als gemeenschap van de Salvatorkerk hebben al jaren bijgedragen aan de vele projecten en ook nu wordt onze bijdrage gevraagd voor een medisch zorgprogramma in Hansa, Khunti. Onder deze missie vallen 8 dorpen waar totaal zon 15.000 mensen wonen. Er heerst veel bijgeloof, het analfabetisme is hoog, de levensstandaard erg laag.

Om deze mensen te helpen zijn inkomensgenererende activiteiten opgezet, zoals kippen-, varkens en geitenbedrijfjes. Ook zijn er een aantal waterpompen aangelegd om het land te kunnen irrigeren, waarmee de opbrengst kan worden verbeterd. Er is een medische post voor eerste hulp ingericht, waar voorlichting wordt gegeven om zich tijdig te laten behandelen en waar medicijnen tegen kleine bedragen worden verstrekt om te voorkomen dat ziekte die te behandelen is uitmondt in een ernstig probleem.

Een medisch programma bestaat uit verschillende onderdelen, zoals aanschaf medicijnen, bewustwording m.b.t. de gezondheid, bijeenkomsten voor gratis medisch onderzoek, aanschaf medische materialen en de loonkosten van de verpleegsters.

Veel mensen profiteren van dit succesvolle programma dat in 2011 is gestart, en waren er in 2017 bijna 1000 vrouwen en meisjes en 750 mannen die hier gebruik van maakten. Mensen worden zich steeds meer bewust van de eigen gezondheid en het belang van een gezonde leefomgeving. Ook helpt het project om hen te doen groeien in hun sociale bewustwording en ze weg te houden bij malafide genezers!

De jaarlijkse kosten van het project bedragen 3500,- en wij kunnen met elkaar deze kostenpost voor onze rekening nemen. Dat moet toch lukken, wij willen pater Bernard toch met tenminste dit bedrag op zak naar zijn projecten in India laten terugkeren. U kunt uw bijdrage in de tweede collecte geven, maar u kunt ook nog altijd gireren op het nummer van onze MOV, dit is NL 35 INGB 0000 5316 29 t.n.v. MOV Veenendaal o.v.v. India-project.

Zondag 14 oktober 10.15 uur
Voorganger is Pater Bernard Kersten
Koor Over the Rainbow (gezinsviering)


Jongerenavond Route 54 vrijdag 12 oktober

2 oktober 2018, Route 54

Op vrijdagavond 12 oktober van 19.30 tot 21.30 uur is er voor jongeren vanaf 12 jaar weer een jongerenavond in de parochie.

Deze avond wordt gehouden in de parochiezaal van de Salvatorkerk aan de A. van Ostadelaan 54. Het thema is de Paus waarbij we achter leuke en interessante weetjes komen van de Paus en het Vaticaan. Een leuke kahoot (spel) maakt onderdeel uit van de avond en natuurlijk is er ook tijd voor gezelligheid.

Je kunt je aanmelden via Route54_pztb@outlook.com.


Geloven Nu

2 oktober 2018, Geloven nu

Thema: Zakkenvullers!

Bijeenkomsten rond Bijbelverhalen. In vrije, open gesprekken bezig zijn met je eigen weg naar God. Laat je kennis groeien door samen in gesprek te gaan over de mooie verhalen in de Bijbel. De acht bijeenkomsten van Geloven Nu zijn afwisselend in Renkum, Wageningen en Veenendaal.

Op maandag 15 oktober is de eerstvolgende bijeenkomst. Deze is in de parochiezaal van de Salvatorkerk in Veenendaal. Inleider is parochieel voorganger Henk Koop. Na de inleiding gaan we in kleinere groepjes uiteen. Bij deze groepjes is een begeleider met bovengemiddelde bijbelkennis. Samen gaan we in gesprek over het onderwerp. Wat wordt er bedoeld en hoe kunnen we dit verhaal plaatsen in het heden of in hoeverre heeft dit verhaal betrekking op ons eigen leven? Aan de hand van de vragen in het boek Geloven Nu staan we hier samen bij stil.

We beginnen om 20.00 uur (inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur). De bespreking eindigt om 21.30 uur, waarna er nog een hapje en een drankje is.

Het thema van 15 oktober is 'Zakkenvullers!' en gaat over Amos 8:1-8. Het bijbelboek Amos is een van de twaalf boeken van de 'kleine profeten'. In de tijd van Amos was het politiek een relatief rustige tijd met een welgestelde klasse die materile welvaart kende. Achter deze welvaart ging zelfgenoegzaamheid, schijnheiligheid en sociale ongenoegzaamheid schuil, wat in de ogen van Amos onontkoombaar tot Israls ondergang zou leiden. Hij krijgt zijn gelijk met de val van Samaria in 721 voor Christus (uit Geloven Nu 11).

Voor meer Geloven Nu bijeenkomsten kun je kijken op www.ztitusbrandsmaparochie.nl .
Aanmelden kan via Marijke van Silfhout via marijkealkema@planet.nl of (0317) 314987 of via Jos Oomen, jos.oomen@freeler.nl (0317) 318148.


Geloofsgespreksavonden

2 oktober 2018, namens het Pastoraal Team

Regelmatig wordt de vraag gesteld naar meer vorming of informatie met betrekking tot geloofsvragen. Graag wil het pastoraal team, samen met pastoraal stagiair Gauthier de Bekker daaraan voldoen.
Afgelopen jaar zijn we in Veenendaal begonnen met Geloofsgesprekavonden, waarbij de deelnemers zelf de onderwerpen voor deze avonden konden aangeven.

Inmiddels zijn deze avonden uitgebreid naar de hele parochie en worden deze bijeenkomsten op verschillende locaties gehouden. Op basis van de interesses van de deelnemers worden de thema's vastgesteld.

De avonden zijn open voor iedereen in de hele parochie, u hoeft er geen eerdere cursus voor gevolgd te hebben. De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en worden gehouden op:

woensdagavond 31 oktober in de torenzaal van Bennekom (Heelsumseweg 1).

dinsdagavond 20 november in de parochiezaal van Ede (Stationsweg 112).


Kindercatechese

2 oktober 2018, namens het Pastoraal Team

Willen jouw kinderen meer weten over het geloof? Of misschien hebben je kinderen al regelmatig vragen over het geloof? Op woensdag 17 oktober en 28 november van 14.30 tot 15.30 uur is weer een kindermiddag. Kinderen uit alle geloofsgemeenschappen die hun Eerste Communie hebben gedaan zijn van harte welkom. Pastoor Henri ten Have vertelt op boeiende wijze een bijbelverhaal en laat de kinderen hier even bij stilstaan. Ook is er ruimte om vragen te stellen.
Bij deze middag is ook de werkgroep van de Eerste Heilige communie Oosterbeek/Renkum betrokken.
Ouders kunnen ondertussen in de pastorie een kopje koffie of thee drinken, als zij dat willen. Adres: Dorpsstraat 1 (in de pastorie).


Geloven Nu bijeenkomsten

22 september 2018, Geloven nu

Graag nodigen we u uit voor "Geloven Nu". "Geloven Nu" is een inspirerende manier om mensen samen te brengen rond de Schrift met hun levens- en geloofsvragen. Inmiddels zijn er in Nederland en Vlaanderen ruim honderd groepen actief met "Geloven Nu". Met name veel 25-40 jarigen melden zich aan, maar ook mensen van 50 jaar en ouder nemen deel.

De ervaring is dat "Geloven Nu" een kans biedt om met elkaar in gesprek te gaan over dingen die er toe doen. Er is diepgang en gezelligheid. Door onderlinge gesprekken groeit het wederzijds vertrouwen zodat velen weer terugkomen. Bij deelnemers wordt geen kennis over bijbel of ge- loof verondersteld. Kennis groeit in de loop van de bijeenkomsten. "Geloven Nu" groepen maken gebruik van cursusmateriaal. In elke bijeenkomst wordt een Bijbeltekst aangeboden met vragen die uitnodigen tot nadenken en praten erover.

De bijeenkomsten beginnen met een inloop met koffie. Dan volgt de opening die bestaat uit gebed, een lied en bespreking van een afbeelding of foto uit kunstgeschiedenis of actualiteit gerelateerd aan het thema. Dan een inleiding rond de tekst van die avond toegelicht door n van de inleiders. Hierna gaan we uiteen in groepjes van 5 6 personen, met een gespreksleider en bespreken het thema aan de hand van vragen.

De Renkumse Geloven Nu- bijeenkomsten bestaat sinds 2009, er zijn deelnemers uit verschillende parochies en kerken. We nodigen pastores uit als inleider en ter ondersteuning van gespreksgroepjes. De bijeenkomsten zijn nu wisselend in Renkum, Veenendaal en Wageningen, op maandagavond; in- loop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, sluiting 21.30 uur, waarna nog een glaasje. Aanmelden: Marijke van Silfhout (0317) 314987, marijkealkema@planet.nl .

maandag 24 september, Renkum: 'De aanhouder wint', Matteus 15, 21-28
maandag 15 oktober, Veenendaal: Amos 6, 1-8
maandag 5 november, Renkum: Familie, Marcus 3, 31-35
maandag 26 november, Wageningen: Psalm 139
maandag 21 januari, Renkum: Het proces tegen Jezus, Johan- nes 18, 28-19, 16
maandag 11 februari, Wagenin- gen: de profeet Jeremia, Jeremia 20, 7-18
maandag 4 maart, Renkum: de Transfiguratie, Marcus 9, 2-10
maandag 25 maart, Veenendaal: Psalm 82; over goden en mensen. Film: Des Hommes et des Dieux.


Liduina ontmoetingsdag

16 september 2018, Liduinagroep

Op woensdag 10 oktober a.s. wordt er wederom een jaarlijkse Liduina-ontmoetingsdag gehouden door de Liduinagroep. Deze dag zal plaatsvinden in de kerk De Goede Reede aan de Vondellaan 2 te Veenendaal.

De Eucharistieviering begint om 11.00 uur. Aansluitend is er een gezellig samenzijn en bieden wij u een gratis lunch aan. Het geheel duurt tot 14.00 uur.

Wij zijn blij dat Pastoor Henri ten Have de Eucharistieviering zal voorgaan. Tijdens deze viering zult u in de gelegenheid
gesteld worden om het Sacrament van de Ziekenzalving te
ontvangen. Het Willibrordkoor zal zingen en wij maken u er op attent dat er tijdens de Viering gecollecteerd zal worden voor de Liduinagroep om de kosten van deze dag te dekken.

Iedere Parochiaan boven de 80 jaar en zieken en gehandicapten worden van harte uitgenodigd om bij deze mooie dag aanwezig te zijn. Voor eventuele vragen en aanmelden kunt u terecht bij:
Mieke Kleppers-Schutijser, tel. (0318) 522528
Email: jaap-mieke.kleppers@ziggo.nlKoor Over the Rainbow zoekt pianist

12 september 2018, Over the Rainbow

Wie zijn wij en wat doen wij?
Wij zijn een heel gezellig tiener/kinderkoor bestaande uit ongeveer 16 kinderen. Ons koor wordt begeleid door dirigente Janneke Postma uit Bennekom en de cordinatie is in handen van Krista Schoot.

Elke maandagavond repeteren wij en 1x per maand zingen wij bij gezinsvieringen in de Salvatorkerk in Veenendaal. Het repertoire is gevarieerd, maar wij zingen ook enkele vaste liederen. Over the Rainbow is een koor dat zich wil blijven ontwikkelen en open staat voor eigen inbreng en nieuwe ideen.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een vrijwilliger die ons koor muzikaal wil begeleiden tijdens de repetities en de gezinsvieringen. Je hoeft echt geen muzikale hoogstandjes te kunnen. Ook katholiek zijn hoeft niet. De RK Salvatorkerk heeft een open karakter en wordt ook bezocht door mensen die niet katholiek zijn. In onze kerk hebben wij verschillende niet-katholieke vrijwilligers die zich bij ons thuisvoelen. Voel je dus welkom!

Meer informatie?
Neem dan contact op met Janneke Postma: 06-20966765. Of loop een keertje binnen!(adres: A. van Ostadelaan 54, Veenendaal).


Gezamenlijk vormseltraject 2018-2019

11 september 2018, Vormselwerkgroep parochie

Ook dit jaar kunnen kinderen uit groep 8 maar ook jongeren in het voortgezet onderwijs, die het vormsel nog niet hebben mogen of kunnen ontvangen, zichzelf voorbereiden op het sacrament van het Vormsel. Dit geldt voor alle kinderen van de Zalige Titus Brandsma Parochie!

Anders dan vorig jaar zullen de locaties Ede, Rhenen en Veenendaal (dit jaar) geen vormselvoorbereidingsbijeenkomsten organiseren. Kinderen uit Ede, Veenendaal en Rhenen die het vormsel toch graag willen ontvangen, zijn van harte welkom om aan de voorbereidingsbijeenkomsten in Wageningen mee te doen!

Deze bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagavonden, begeleid door de mensen van de vormselwerkgroep en pastoor Ten Have namens het pastoraal team. Er zullen ook een aantal bijeenkomsten zijn alleen voor de ouders.

Op deze manier gaan wij samen op weg naar zondag 9 juni, 1e Pinksterdag 2019. Op deze zondag zal Mgr Woorts in een plechtige Vormselviering de kinderen het sacrament van het Vormsel toedienen. Deze viering begint om 10 uur en vindt plaats in de Johannes de Doperkerk in Wageningen.

De eerste ouderavond - uw zoon/dochter hoort er deze avond ook bij is op vrijdag 9 november. We beginnen om 19.30uur in de Verrijzeniszaal van de Johannes de Doperkerk in Wageningen (Bergstraat 17).

Ben je genteresseerd in dit bijzondere sacrament maar wil je graag meer informatie, kom dan samen met je ouders naar deze ouderavond. Pastoor ten Have en de vormselwerkgroep zullen dan uitleg geven over het sacrament van het vormsel en de voorbereidingsbijeenkomsten. En tijdens deze informatieavond kun je natuurlijk ook vragen stellen! Je kunt jezelf (je ouders moeten dit natuurlijk wel goedkeuren) al opgeven, bij voorkeur voor 2 november door een email te sturen naar het volgende emailadres: vormsel2019@gmail.com .


Kathokids 'Welkom, kom binnen!'

11 september 2018, KathoKids

Op vrijdag 21 september is het weer zover. Dan komen de Kathokids weer bij elkaar. Ingrid en Krista zien jullie weer graag van 18:30 tot 20:00 uur. Geef je snel op in verband met de te bestellen materialen.

De Kathokids is voor kinderen die hun eerste communie hebben gedaan. Heb je deze nog niet gedaan, maar zit je al in groep 5 of hoger? Dan ben je ook van harte welkom! Je kunt je aanmelden bij Krista@xs4all.nl.


Parochile jongerendag 23 september in Wageningen

11 september 2018, namens het Parochiebestuur

Op zondag 23 september organiseert het jongerenkoor JKA van onze parochie, samen met de jongerengroepen On the Road en Route 54, een jongerendag voor alle jongeren van 12-30 jaar uit onze parochie. Je bent hiervoor van harte uitgenodigd!
We beginnen met een mis om 12.30 uur, samen met de internationale studenten, waarin het jongerenkoor zingt en pastoor Henri ten Have voorgaat. Na afloop van de mis is er thee/koffie/fris met gebak, en een kort kennismakingsspel. Daarna hebben we een programma dat uit drie onderdelen bestaat; een lied instuderen met de dirigent van het jongerenkoor, een gesprek over geloven en bidden met pastor Anton ten Klooster (Thema: Bidden met lijf en leden) , en n of meerdere spellen rond een thema uit het Evangelie. Van ongeveer 17.30 uur is er een barbecue, en om 19.30 uur sluiten we de dag af met het ten gehore brengen van het ingestudeerde lied. Ouders mogen hier naar komen luisteren!
Je kunt je t/m zondag 16 september opgeven voor deze dag door een mail te sturen naar: jongtituspztb@gmail.com . Als je een vriend of vriendin mee wilt nemen kun je die hier ook aanmelden, en je kunt eventuele dieetwensen doorgeven. Namens het jongerenkoor JKA, On the Road en Route 54, graag tot 23 september!
Adres: Johannes de Doperkerk Bergstraat 17, Wageningen


Kerkproeverij zondag 16 september

9 september 2018, namens de pastoraatsgroep

Op zondag 16 september om 10.15 uur houdt de Salvatorkerk voor de tweede keer de 'Kerkproeverij'. U heeft daar in TitusBreed al over kunnen lezen. Vrijwilligers van onze kerk zijn al druk bezig met de voorbereidingen.

Kindernevendienst en crche
Voor de kinderen is er tijdens de viering een kinderwoorddienst en voor de allerkleinsten is er crche.

Vraag iemand mee!
U kunt ook bijdragen aan een geslaagde viering! Kijk eens in uw omgeving of u iemand persoonlijk kunt uitnodigen. Waarom zou u datgene wat voor u waardevol is voor uzelf houden?

Uitleg liturgie
Tijdens de viering wordt de liturgie uitgelegd. Mensen die minder gewend zijn om naar de kerk te gaan, maken zo op een laagdrempelige manier (opnieuw) kennis met de katholieke kerk.

Twee koren
Pater Vlaming zal in deze viering voorgaan en speciaal voor deze gelegenheid zal het kinderkoor Over the Rainbow samen zingen met koor Kleurrijk.

Na afloop
Na de viering staat de koffie/thee voor u klaar en voor de kinderen limonade.

Oproep bakken
Voor de Kerkproeverij zijn wij op zoek naar vrijwilligers die iets lekkers willen bakken voor bij de koffie en thee. Wil je iets bakken? Denk aan een cake, een krentenbrood of iets anders lekkers. Aanmelden mag bij Cisca Groothedde (ciscaroskamp@hotmail.com).


Kindercatechese door pastoor Henri ten Have

6 september 2018, namens het Pastoraal Team

De communicanten van Renkum en Oosterbeek hebben de voorbereidingsbijeenkomsten voor hun Eerste Communie erg gezellig en leerzaam gevonden en ze hebben aangegeven dat ze nog wel meer van dit soort bijeenkomsten zouden willen meemaken.

Daarom biedt pastoor Henri ten Have voor alle kinderen in de parochie die de eerste heilige communie hebben gedaan een uurtje catechese aan. Ook de kinderen uit Veenendaal zijn van harte uitgenodigd.

Dit doet hij samen met de begeleidsters van de Eerste Communiewerkgroep uit Renkum/Oosterbeek.
We gaan luisteren naar de mooie verhalen van ons geloof en er samen over praten. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in de pastorie van Renkum op de volgende woensdagmiddagen:
19 september
17 oktober
28 november
Tijd: 14.30 15.30 uur. Adres: Dorpsstraat 1.


Open monumentendag Salvatorkerk open

4 september 2018, namens de Locatieraad

Op zaterdag 8 september is de Salvatorkerk geopend van 10.00 -16.00 uur voor publiek. Met aandacht voor de brieven van Gerard Reve toen hij bedankte als lid van de Salvatorkerk. Ook staan vrijwilligers deze dag voor u klaar om met u een rondgang te maken door de kerk. Diverse bezienswaardigheden komen aan bod, waaronder het orgel uit 1873 (het oudste kerkorgel van Veenendaal). Het altaar met afbeeldingen die de vier evangelisten uitbeelden. Maar ook de staties zijn te bezichtigen, de biechthokjes die nog uit de glorietijd stammen en de Mariakapel. Verder zullen de vrijwilligers u kunnen vertellen over de betekenis van het kerkgebouw en alles wat daarmee te maken heeft, aan u laten zien.
Adres: A. van Ostadelaan 54

Ook de Willibrordkerk -voormalig katholieke kerk- is te bezichtigen
Ook de Van Ginkelgroep, de huidige eigenaar van het voormalige katholieke kerkgebouw opent haar deuren op Open Monumentendag. U bent van harte welkom tussen 11.00 uur en 16.00 uur. De voormalige kerk dateert uit 1934. Dhr. Ad Veenendaal voormalig lid van de Willibrordkerk- is ook aanwezig om u e.e.a. te vertellen over de kerk.
Adres: Nieuweweg-Noord 255


Bedevaart naar Kevelaer

29 augustus 2018, Aartsbisdom Utrecht

Bedevaart Kevelaer met de bus
De Arnhemse broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer gaat zaterdag 6 oktober 2018 weer op bedevaart naar Kevelaer. U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Dit jaar gaat de nieuwe pastoor Tuan Nguyen van de Parochie St. Eusebius Arnhem mee naar Kevelaer. Verder gaan mee als voorgangers pastoor H. ten Have van de parochie Z. Titus Brandsma te Wageningen, Diaken S. Kruszynski van de Poolse gemeenschap en de bisschop van Utrecht W. Eijk. Deze dag heeft als thema vrede zoeken.
U kunt zich nu opgeven via onze website www.arnhemsebroederschapkevelaer.nl of een mail sturen naar info@arnhemsebroederschapkevelaer.nl of contact opnemen met ons op telefoonnummer 026-3614556.

Gaat u liever te voet?
Wordt het tijd om even alles achter je te laten?
Tijd om je te bezinnen? Kies dan voor een pelgrimstocht;
vier dagen lopen van Renkum naar Kevelaer. De route volgt de oude weg waarlangs katholieken, die uit het westen van het land met de boot naar Wageningen
kwamen, de laatste 90 km te voet naar Kevelaer trokken. Vier dagen onderweg met een groep van maximaal 10 mensen. Overnachten in een B&B en in kleine hotels. De tocht heeft een sober ingetogen karakter.
Daarbij is er tijd om elkaar te ontmoeten en stil te staan bij wat er op je pad komt. Geen TV, geen social media. Voor vier dagen is het strikt noodzakelijke en het onderweg zijn genoeg. Alles wat je daarbij thuis laat, is mooi meegenomen. Kun je 3 t/m 7 oktober nog vrijmaken? Loop met ons mee. Opgeven bij Henk Koop (0318) 520074, hgjmkoop@ziggo.nl.
Er zijn nog enkele plekken vrij.


Opening van het seizoen zondag 2 september

29 augustus 2018, namens de Locatieraad

Op zondag 2 september staat de openingsviering in het teken van het vrijwilligerswerk. Iedereen is uitgenodigd en in het bijzonder alle vrijwilligers.

De viering start om 10.15 uur. De pastoraatsgroep en Locatieraad gaan in deze viering voor en het koor Kleurrijk zingt.

Feestelijk gebak
Na de viering is er een feestelijk samenzijn met koffie en gebak en later een hapje en een drankje. Ook dan is iedereen van harte welkom.


Start Jaarthemagroep

26 augustus 2018, namens Werkgroep Jaarthema

'Speuren naar God-Sporen van God'
Het Jaarthema van onze Titus Brandsmaparochie is een spirituele handreiking naar alle parochianen. Samen met parochianen uit alle geloofsgemeenschappen van onze parochie willen we zo bezig zijn met vragen rond Bijbel, kerk, cultuur, maatschappij en samenleving. Het thema voor de komende twee seizoenen is: Speuren naar God Sporen van God.

Het Jaarthemaboekje
De parochie nodigt u van harte uit aan n of meer activiteiten mee te doen.

Ook is er weer een Jaarthemaboekje verschenen met gedichten en mijmeringen rondom het thema en met alle activiteiten in het kader van het nieuwe jaarthema. Dit is een boekje voor uzelf, om mee te werken in de werkgroepen, of om mee te nemen naar de mensen die thuisgebonden zijn. Achter in de kerk liggen deze boekjes voor u klaar!


Samenkomst Route 54 vrijdag 22 juni

13 juni 2018, Jongerengroep Route 54

Ben je (bijna) 12 jaar of ouder? Dan ben je van harte welkom op de tweede jongerenactiviteit van Route 54.
Deze wordt georganiseerd door Trees van 't Leven en Sandra Holtslag op vrijdag 22 juni bij Sandra thuis. Tijd: 19:30 tot 21:30 uur. Het adres is Engelenweide 7 in Rhenen (let op: dit is in de nieuwbouwwijk tussen de ambulancepost en restaurant de Drie Zussen, achter Varenmos-Veenendaal). Het thema van de avond is Teamwork! Aanmelden kan bij Sandra via Sanverbeek@hotmail.com.

Nieuwe naam
De Jongerengroep heeft inmiddels de naam Route 54 gekregen. In mei had de jongerengroep (afdeling Veenendaal) een gesprek met onze collega-jongerengroep On the Road uit Bennekom. De jongerengroep toen nog naamloos- heeft in overleg met On the Road gekozen voor de toepasselijke naam Route 54. Het leek namelijk voor de herkenbaarheid een goed idee dat de jongerengroepen van de zalige Titus Brandsmaparochie qua naam aan elkaar gelinkt zijn. Jongeren kunnen op deze manier altijd hun weg vinden. Het nummer 54 verwijst naar het huisnummer van de Salvatorkerk, daar waar Route 54 ontstaan is.
Alle jongeren binnen de parochie zijn welkom op de activiteiten van Route 54!

Seizoensafsluiting KathoKids

12 juni 2018, KathoKids

Op 29 juni sluiten de Kathokids samen het schooljaar af. Deze avond wordt supergezellig. We gaan samen eten. Het zou leuk zijn als iedereen iets te eten mee wil nemen. We verwachten ongeveer 20 kids. Wij zorgen voor drinken. Laat je even weten wat je meeneemt? Let op!, we beginnen om 18:00 tot 20:00uur. Aanmelden bij Krista (krista@xs4all.nl). De Kathokids is voor kinderen vanaf groep 4.


Fancy fair en uitslag grote loterij 2018

2 juni 2018, namens de Locatieraad

De Fancy fair van de Salvatorkerk was wederom een groot succes. Er waren veel mooie spullen te koop. Planten, elektra, speelgoed etc en ook de catering ontbrak niet. Een groot compliment voor de vele vrijwilligers die zich weer voor 200% hebben ingezet!

Ook willen wij alle sponsoren hartelijk bedanken! Dankzij hun bijdragen maakten zij deze Fancy fair mede mogelijk. In de bijlage leest u welke sponsoren dit zijn.

De Locatieraad

Uitslag grote loterij

De uitslag van de loterij leest u hieronder. De uitslag is onder voorbehoud van typefouten. Heeft u een prijs gewonnen, dan kunt u tegen inlevering van uw lotnummer (let op! Het gaat om het groene lootje) de prijs ophalen bij het secretariaat van de kerk aan de A. van Ostadelaan 54. Het secretariaat is geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 9:30 uur - 11:30 uur.

1. Boodschappenpakket Albert Heijn t.w.v. 75,- 228

2. Saunapakket voor 2 personen bij sauna de Heuvelrug 78

3. Steengrill arrangement bij Molecate park Ginkelduin in Leersum 52

4. Saunapakket Zwaluwhoeve 114

5. Combipakket Roest Klusbedrijf en Bevela 2 uur gratis schilderwerk + verf 188

6. Servies van de Kaasproeverij en kaas van Kaas van Kees 464

7. Fruitmand van groenteboer De Goudreinet Scheepjeshof 253

8. Picknickmand 343

9. Hapjesplank met inhoud gemaakt door Zideris 122

10. Fruitmand van de Koopman aan het Bruineplein 425

11. Luxe pakket van het Kaashuis Corridor 379

12. Wijnkoeler met wijn van Onze winkel 32

13. Boni boodschappenpakket 315

14. Waardebon van 25,- van Petit restaurant De Buffel 272

15. Waardebon van Bochane autogarage om olie te verversen 60

16. Gratis APK Bochane autogarage 411

17. Bioscoopbezoek 2 personen Cinemec Path 442

18. Waardebon Daisy's ijssalon t.w.v. 25,- 460

19. Gratis fotoshoot en afdruk bij Dewi van Dreven Fotostudio 150

20. Keurslager Henry Hazevoort Vleesschotel t.w.v. 20,- 61

21. Twee kaartjes gratis entree zwembad de Vallei + badlaken 189

22. Boekenpakket van Bruna de Ellekoot 416

23. Fairtrade boodschappenpakket met duurzame tas van Veenendaal4fair 96

24. Shell tankstation 5x gratis autowassen incl. pakket met diverse versnaperingen 306

25. Keurslager Henry Hazevoort Vleesschotel t.w.v. 20,- 234

26. Boodschappenpakket Jumbo Hoek 172

27. Regisseursstoel 289

28. Ritualspakket 281


Bijlagen

Sponsoren Fancy fair 2018Zaterdag 2 juni Fancy fair

18 mei 2018, namens de Locatieraad

Op zaterdag 2 juni van 10:00 15:00 uur houden we weer een gezellige Fancyfair in de kerktuin.

Er staan veel kramen met o.a. tweedehands (kinder)kleding, speelgoed, boeken, muziek, elektrische apparatuur, tassen. En dat niet alleen! Het Rad van Fortuin draait de hele dag: winkeliers en bedrijven in Veenendaal en omstreken hebben hiervoor mooie prijzen ter beschikking gesteld. Wie wil er nou niet een keer gratis naar de kapper, een boodschappenpakket winnen of genieten van een lekker geurtje? Aan het eind van de Fancyfair is er ook nog een grote loterij. Op de dag zelf zijn lootjes te koop. En ook de catering ontbreekt niet. Verse Fairtrade koffie en thee met huisgemaakt gebak. En dit jaar verkopen we de heerlijke Vietnamese loempias van de familie Ngyuyen (bekend van de loempiakraam aan de Tuinstraat!) en ook weer ijs van Tamminga.

Kortom, een jaarlijks evenement dat u niet wil missen!
De opbrengst gaat naar de kerk en deels steunen we ook het leger des Heils.

Wilt u zich opgeven om mee te helpen op deze dag of wilt u iets bakken voor bij de koffie? Neem dan contact op met de Locatieraad via lrv@pztb.nl .


Ontmoetingsavond met de pastoor donderdag 31 mei

18 mei 2018, namens de Locatieraad

Naar aanleiding van het gesprek met onze pastoor in het najaar van 2017, kwam hierop in maart een vervolg. Het was zon boeiende avond dat een nieuw vervolg niet kon uitblijven.

De tijd bleek dan ook te kort om alle vragen te beantwoorden. Aan pastoor Henri werd onder meer gevraagd hoe wij aan de naam katholieken komen. Andere vragen gingen over hoe Jezus zo bekend werd en wat wordt verstaan onder de lezing de gelovigen worden gered.

Wilt u ook meer weten over het (Katholieke) geloof of iets wat daarmee te maken heeft? Lijkt het u ook interessant om de pastoor te horen vertellen? Deze avond is zowel interessant voor mensen die meer willen weten over het geloof, als voor mensen die minder bekend zijn met de kerk. De afgelopen bijeenkomsten zijn ook bezocht door niet-katholieken (partners/familie van parochianen). Dus als u niet katholiek bent, bent u ook van harte welkom.

Deze derde avond zal plaatsvinden op donderdag 31 mei om 19:45 uur in de parochiezaal. Aanmelden kan bij Cisca Groothedde via ciscaroskamp@hotmail.com of 0318-526127. Mocht u op het laatste moment bedenken te willen komen: kom dan gerust binnenlopen.


Nieuw in de pastoraatsgroep: Jos van der Lee

27 maart 2018, namens de pastoraatsgroep

De afgelopen tijd zijn er enkele wijzigingen geweest in de Pastoraatsgroep. Siem Napjus is samen met zijn vrouw verhuisd naar Doorn en heeft daardoor zijn taken neer moeten leggen. Agelopen zondag -25 maart 2018- introduceerde pastor Guido Dieteren nieuw lid mw. Jos van der Lee. Vervolgens vertelde Jos iets over haarzelf en de pastoraatsgroep. Was u er niet bij of wilt u het nog eens nalezen? Hieronder leest u het terug.

Mijn naam is Jos van der Lee en ik zal wat over mezelf vertellen en vervolgens wat over de pastoraatsgroep.
In 1974 zijn we vanuit Eindhoven in Veenendaal komen wonen en zijn we lid van de Salvatorkerk, inmiddels al bijna 44 jaar. Onze zoon en dochter zijn in deze kerk gedoopt en deden hier hun Eerste H. Communie. Dat deden als vanzelfsprekend alle kinderen die op een katholieke school zaten. Sinds die tijd is er veel veranderd. Het geloof is niet meer zo vanzelfsprekend, het is een bewuste keuze, een voortdurende zoektocht.

We hebben ons in deze kerk altijd erg thuis gevoeld, maar zijn pas sinds kort actief betrokken. Het begon in feite met de deelname aan de Bijbelcursus voor Dummies die Guido geeft in Wageningen. Sinds maart 2016 hebben we geen les gemist en we komen er steeds meer achter hoe interessant die bijbel is.

Toen vorig jaar zomer de vraag van Ciska kwam, dat de pastoraatsgroep op zoek was naar versterking , was het vrijwilligerswerk bij de Wereldwinkel afgelopen. En ik
voelde me wel geroepen om een bijdrage te leveren voor onze parochie. Na een proefperiode heb ik me beschikbaar gesteld als lid van de pastoraatsgroep en per 1 februari ben ik definitief aangesteld door het bestuur van de Z.Titus
Brandsmaparochie.

Wat doen de leden van de pastoraatsgroep?
- De leden van de pastoraatsgroep zijn de ogen en oren van onze Geloofsgemeenschap en hebben als zondanig een functie waar de pastorale lijnen moeten samenkomen en uitgaan. Zij overbruggen de afstand tussen het pastoraal team en de parochianen van onze geloofsgemeenschap.

- Zij verzamelen pastorale en andere vragen Zij koppelen hetgeen in de
geloofsgemeenschap leeft terug naar het pastoraal team.

- De leden van de pastoraatsgroep stemmen in overleg met andere betrokkenen in de parochie de activiteiten in de plaatselijke geloofsgemeenschap op elkaar af.

- Zij zien toe op een goede voortgang van het pastoraat.

- Zij bemiddelen voor begeleiding en ondersteuning van werkgroepen vanuit het pastoraal team.

- De eindverantwoordelijkheid voor de pastorale zorg en het pastorale beleid in de parochie en de lokale geloofsgemeenschappen berust bij de pastoor, met medewerking van de andere leden van het pastoraal team.

Jos van der Lee, 25 maart 2018


Donderdag 22 Maart Ontmoetingsavond pastoor

13 maart 2018, namens het Pastoraal Team

Afgelopen september was er in de pastorie een ontmoetingsavond met pastoor Henri ten Have. Het werd een interessante n interactieve avond. Deelnemers waren vrij om zelf onderwerpen aan te dragen. Daarnaast vertelde pastoor Henri boeiend over het katholicisme, Jezus , de Drie-eenheid en over de verschillen met het protestantse geloof. Ook vertelde hij over hoe mensen soms het geloof kwijtraken, maar later toch herontdekken. Daarnaast kwamen onderwerpen als het hiernamaals en bijna-doodervaringen aan bod. Kortom, een inspire-rende, leerzame en veelzijdige gespreksavond. Donderdag 22 maart om 19:45 uur komt pastoor Henri weer naar onze kerk om u te ontmoeten. Wilt u ook meepraten of gewoon komen luisteren? U bent van harte welkom!

Vanwege de koffie/thee is het fijn vooraf te weten of u komt. Aanmelden kan bij Cisca Groothedde via ciscaroskamp@hotmail.com of 0318-526127. Mocht u pas op het laatste moment besluiten te komen: kom dan gerust.


Kerkbalans

8 februari 2018, namens de Locatieraad

Deze week en volgende week wordt de brief Kerkbalans bij u bezorgd.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook de personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Wij zijn u dankbaar voor uw financile bijdrage van vorig jaar. Wij vinden het belangrijk dat u weet waarvoor u geeft en op de hoogte bent wat uw kerk doet. Daarom ontvangt u bij de brief ook het Sociaal Jaarverslag 2017. Het Jaarverslag kunt u ook digitaal nalezen (zie hieronder bij Bijlage). Ook dit jaar hopen wij weer op uw bijdrage te mogen rekenen.


De Locatieraad


Bijlagen

Sociaal Jaarverslag 2017Carnavalsgezinsviering in onze kerk

5 februari 2018, namens Werkgroep gezinsviering

Zondag 11 februari is er weer gezinsviering in de kerk n het is Carnaval!

Sommige kinderen vieren het op school of bij familie (meestal in het zuiden van het land). Bij Carnaval horen mooie kostuums en maskers, daarom mogen de kinderen op die dag verkleed naar de kerk komen! Laten we er samen een mooie en kleurrijke viering van maken! En vergeet niet dat Carnaval niet alleen een leuk feest is, maar dat het ook een diepere betekenis heeft. Dit feest sluit een paar feestdagen af en staat aan de vooravond van een heel bijzondere periode: de Veertigdagentijd waar we ons op Pasen voorbereiden.

Tijd: 10:15 uur
Voorganger: Pastor Guido Dieteren
Koor: Salvator kinderkoor

De Werkgroep Gezinsviering


Afscheid kerk Doorwerth

11 januari 2018, namens het Pastoraal Team

Alle parochianen hebben de gelegenheid om de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk te bezoeken, voordat deze dicht gaat. Zondagmiddag 14 januari is er een gospelconcert, zondagmiddag 21 januari een rondleiding door kerkhistoricus Nico van Schaik, zondagochtend 11 februari de slotviering. Alle activiteiten zijn gratis en staan open voor iedereen.

Het gospelconcert 'Come Together!' op 14 januari begint om 13.00 uur en wordt gegeven door de broers en zus Pieplenbosch, die in Doorwerth zijn opgegroeid. Hiermee bewijzen zij gepaste eer aan de kerk, die hen van jongsaf aan heeft gevormd. Naast gospels brengt de familie ook spirituals en popliederen ten gehore.

Op 21 januari is de kerk geopend van 13.00 tot 16.00 uur. Nico van Schaik leidt belangstellenden dan graag rond. Hij kent ieder kunstwerk en elk hoekje van de kerk en vertelt boeiende verhalen over de oorsprong en betekenis. Een rondleiding door deze kerkhistoricus is een unieke gelegenheid.

De laatste woord- en communieviering op 4 februari om 10.00 uur wordt verzorgd door de gezamenlijke parochile voorgangers Aart-Arie Jansen, Nico van Schaik en Tiny Stein en lector Remosha Croos.

Op 11 februari is de slotviering om 10.00 uur. Onze pastoor Henri ten Have gaat voor, samen met Wim van der Salm en Toos Jurrius die de Doorwerthse kerk als resp. pater en pastor lange tijd hebben gediend. Het Doorwerthse gelegenheidskoor treedt op. De laatste vijf misdienaars, acoliet en drie kosters die in de kerk actief waren of zijn, assisteren in de dienst.Verklaring foto:
De aankondiging door de Engel aan Maria: glas-in-loodraam in de Mariakapel van de hand van de Doorwerthse glazenier jhr. Octave van Nispen tot Pannerden.

Foto: Gerhard Bos

Kathokids 'Welkom, kom binnen!'

11 januari 2018, KathoKids

Op vrijdag 21 september is het weer zover. Dan komen de Kathokids weer bij elkaar. Ingrid en Krista zien jullie graag weer van 18:30 tot 20:00 uur. Geef je snel op in verband met de te bestellen materialen.

De Kathokids is voor kinderen die hun eerste communie hebben gedaan. Heb je deze nog niet gedaan, maar zit je al in groep 5 of hoger? Dan ben je ook van harte welkom!
Je kunt je aanmelden bij Krista@xs4all.nl.


Nieuwjaarstoespraak

8 januari 2018, namens de Locatieraad

Beste mede parochianen,

We zijn nu een week op weg in 2018. Achter ons liggen 52 weken. Weken van vieren, van samen zijn en samenwerking. Weken van opbouw, maar ook weken in teken van verlies en zelfs rouw. Zoals in ieder klein mensenleven deze elementen plaatsvinden, worden ze weliswaar op een ander niveau ook beleefd in de Salvatorkerk. Onze kerk, een kerk van eenheid, en alleen door deze eenheid kunnen we ook deze elementen van de kerk zien en voelen. Voelen wij ons, door ons geloof, zo verbonden met onze medemens en met elkaar. Waarin velen al jaren komen, sommigen al wel 60 jaar, maar ook nieuwe mensen heeft onze kerk mogen verwelkomen. Een kerk voor iedereen.

Wat hebben we het afgelopen jaar met elkaar meegemaakt?
Waar kijken we op terug?
We begonnen het jaar met de enqute die door velen van u is ingevuld. Daaruit zijn nieuwe ideen ontstaan en hebben vrijwilligers zich gemeld. We zijn dankbaar dat mensen hun mening hebben gegeven en ook dankbaar dat nieuwe vrijwilligers zich naar aanleiding hiervan hebben aangesloten.

Begin het voorjaar bereikte ons minder goed nieuws. Namelijk pater Aristoteles moest het pastoraalteam verlaten. En ook de sluiting van de kerken van Doorwerth en Heelsum kwam dichterbij. Kerksluitingen binnen onze parochie die helaas niet voorkomen konden worden. Juist in Veenendaal ervaren wij hoe waardevol het is om samen een kerk te hebben. Des te verdrietiger wij het vinden dat idealen van mensen niet meer voldoende gedragen worden door anderen. Laten wij daar bij stilstaan begin dit jaar en vasthouden aan wat we hebben en anderen de ruimte geven om veranderingen tot stand te brengen, zodat onze kerk niet alleen bestaansrecht heeft op wat zij altijd deed, maar ook gericht is op de toekomst.

Een voorbeeld hiervan is: jongeren. Zowel uit de enqute als op de presentatieavond in september is gebleken dat onze kerk jongeren mist. Maar ook de lezing van Leo Fijen over kansen voor lokale kerken liet mensen niet onberoerd. Enerzijds moeten we er ontspannen mee omgaan dat de kerk jongeren mist, maar anderzijds moet er wel wat te vinden zijn voor jongeren. Laten we ook in 2018 ons verantwoordelijk voelen hiervoor.

Waar wij graag ook met u op terugkijken zijn de successen. Allereerst concreet het behalen van het fairtraideschildje aan de muur van de kerk. Het schildje is zozeer niet het succes, maar dat wij ook als kerk naar aanleiding hiervan inspiratie vonden om met elkaar stil te staan bij de diaconale kant van het kerk zijn.

De Rommelmarkt, na twee jaar weer een rommelmarkt in Veenendaal! Met het geld hebben we o.a. klussen in de kerk aangepakt. Ook de banken waar u nu op zit hebben we kunnen opknappen. Niet alleen met het geld, maar ook zonder vrijwilligers was dit niet gelukt. De Kerstmarkt! Het brengt niet alleen geld op, nee het brengt ook samenzijn. Het samenzijn was er in 2017 op vele momenten.

De voorspoed hangt echter niet alleen samen met grotere evenementen, maar zit hem ook in de dagelijkse, wekelijkse en regelmatige activiteiten. Steeds maar weer staan mensen klaar om in behoeften te voorzien, anderen wat te leren of om mensen te verbinden. Laten we dankbaar zijn en dat koesteren.

2018
Wat kunnen we verwachten van 2018! 2,5 jaar is een van onze Caritas vrijwilligers betrokken geweest bij het opstarten van het Diaconaal Platform aan de Markt. Een steunpunt voor hulpvragers die geen helper hebben. Begin dit jaar zal dit steunpunt haar deuren openen. U zult daar ongetwijfeld meer over horen.

Vanuit de enqute is er een nieuwe activiteit bijgekomen: elke maand zal er een maaltijd plaatsvinden op de dinsdagavond. Een avond die in het teken staat van eten en ontmoeting voor iedereen.

En tot slot, velen hebben zich de afgelopen jaren afgevraagd wat er met de leegstaande pastorie zou gebeuren. Eind vorig jaar heeft pastor Thong zijn intrek hierin genomen. Het is nu niet alleen bewoond, maar er is ook een priester ingekomen. Weliswaar niet behorende tot het pastoraalteam, maar toch zijn wij verheugd weer een bewoner te hebben en daarmee ook een doordeweekse Eucharistie.

En ongetwijfeld zal 2018 meer in petto hebben. Blijft u ook dit jaar alstublieft verbonden voelen met het geloof, de medemens en met elkaar! De elementen van het kerkzijn daarin speelt ook u een rol!

Namens de Pastoraatsgroep en Locatieraad wens ik u een goed 2018!

Danille van Veldhuizen (Locatieraad)
Salvatorkerk zoekt vrijwilligers

3 januari 2018, namens de Locatieraad

Vraag naar Vrijwilligers

Helpt u mee?
In de Salvatorkerk zijn zon 170 vrijwilligers actief. Wij zijn een gemeenschap met veel betrokken parochianen en daar zijn wij als kerk erg trots op. Ondanks dat er zoveel mensen actief zijn voor de kerk, hebben wij nog altijd vrijwilligers nodig.

Waarom is vrijwilligerswerk zo belangrijk?
De kerk kan niet zonder financile steun. Maar even belangrijk is de praktische steun die de kerk nodig heeft van vrijwilligers. Denkt u maar eens aan al het schoonmaakwerk en tuinonderhoud, het samenstellen van de liturgie, vouwen van de boekjes, schikken van de bloemen en omkijken naar eenzamen en ouderen. Met zn allen bouwen wij aan de toekomst. Een toekomst die er misschien niet altijd even rooskleurig uitziet in deze tijd van kerksluitingen. Maar dankzij de betrokkenheid van velen, wordt de Salvatorkerk iedere zondag goed bezocht.

De actuele vacatures kunt u vinden onder de link 'Vacatures' in de linker kolom.

(Foto: vrijwilligersavond sept 2017)


Wekelijkse Eucharistie op donderdag

9 november 2017, namens de pastoraatsgroep

Indien u afgelopen zondag in de kerk was, heeft u al kennis kunnen maken met pastor Thong Nguyen. In deze Eucharistieviering was pastor Thong concelebrant.

Sinds 1 november woont pastor Thong op de bovenverdieping van de pastorie.

Vanaf 16 november zal hij elke donderdagavond om 19:00 uur een Eucharistie houden in (de parochiezaal van) de Salvatorkerk. U bent van harte welkom om hierbij te zijn.


Geloven in duurzaamheid

30 oktober 2017, Interkerkelijke werkgroep Kerk en Schepping Wageningen

Op donderdag 16 november a.s. organiseert de interkerkelijke werkgroep Kerk en Schepping in de bibliotheek van Wageningen aan de Stationsstraat van 20.00 tot 22.00 uur een dialoog tussen vertegenwoordigers uit de wetenschap, uit de kerken en uit de lokale politiek. Het thema van de avond is Geloven in Duurzaamheid. Wat bezielt en inspireert mensen om van duurzaamheid een belangrijk issue te maken?

Klaas van Egmond, professor Duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht, ex directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, antroposoof en alumnus van de Wageningse Universiteit, zal een inleiding houden over de relevantie van Laudato Si, de encycliek van Paus Franciscus over Duurzaamheid, voor het maatschappelijke en politieke debat en handelen betreffende duurzaamheid. O.a. mw. Lara de Brito, wethouder Groen Links met de portefeuille zorg, onderwijs, cultuur en klimaat in Wageningen en RK pastoor Henri ten Have zullen op de inleiding reageren.

U bent van harte uitgenodigd voor deze bijzondere avond.

Interkerkelijke werkgroep Kerk en Schepping


Terugblik pelgrimstocht naar Kevelaer

30 oktober 2017, namens Werkgroep Jaarthema

Acht mensen hadden zich aangemeld. Van 4 tot 8 oktober gingen uiteindelijk 6 parochianen te voet op bedevaart van Renkum naar het Duitse Mariabedevaartsoord Kevelaer.

De eerste dag naar de B&B Buitenwaarden in Oosterhout is het nog droog. Een uitzonderlijke hartelijke ontvangst met een heerlijke maaltijd. Onze gastheer komt met de trekzak en Jan Peek bespeelt de tuba die daar aan de muur hing. Het wordt heel gezellig.

De volgende dag stormen we in de striemende regen naar Nijmegen, maar na een opwarmertje op de markt gaat de tocht relatief droog verder naar een hotelletje in Bisselt. Het blijft ook de komende dagen, als we onder langs het Reichswald en verder langs de Niers naar Goch lopen, wisselvallig. Af en toe vluchten we naar een schuilplek, maar steeds vallen we s avonds weer in een warm nestje.

Zaterdag komen we op tijd in Kevelaer aan voor het afsluitend lof in de Basiliek samen met medeparochianen, die een dag pelgrimeerden met de Arnhemse bedevaart. Op zaterdag en zondag komen drie parochianen om ons weer op te halen. Na de hoogmis keren we terug naar huis met nieuwe plannen voor onze volgende bedevaart.

Zonder tegenbericht gaan we 3 t/m 7 oktober 2018 weer.


Vormseltraject 2017-2018

30 oktober 2017, namens het Pastoraal Team

Op maandagavond 6 november zal een informatieavond worden gehouden voor ouders en kinderen die zich hebben aangemeld voor deelname aan het vormsel voorbereidingstraject. Tijdens deze avond zal er algemene informatie worden gegeven over het Sacrament van het Vormsel, het programma dat door de kinderen zal worden doorlopen als voorbereiding op het Vormsel.

De Vormselviering zal dit jaar plaatsvinden op zondag 20 mei 2018 (1e Pinksterdag) in de RK kerk Johannes de Doper in Wageningen.

De informatieavond begint om 19.30uur en zal plaats vinden in de Verrijzeniszaal van de RK- kerk Johannes de Doper in Wageningen. (adres: Bergstraat 17) Na afloop van deze avond is er ook nog gelegenheid om uw zoon/dochter aan te melden voor het vormselvoorbereidingstraject.

Mocht u voor uw zoon/dochter geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, maar u bent wel genteresseerd in het vormsel, kom dan met uw zoon/dochter naar de informatieavond op 6 november. Ook na afloop van deze avond kunt u uw zoon/dochter nog aanmelden!!

Ouders en kinderen zijn dan ook van harte welkom!
Bijbelcursus voor Dummies

30 oktober 2017, namens het Pastoraal Team

In het najaar zal pastor Guido Dieteren weer een "Bijbelcursus voor Dummies" presenteren. Eerdere edities waren een succes. Daarom komt er nu een vervolg.

Deze Bijbelcursus is bedoeld voor iedereen die mr wil weten over dit bijzondere boek. We kennen ongetwijfeld allemaal wel een paar Bijbelverhalen. Maar kent u ook de grotere lijn achter deze verhalen? Hoe zijn ze opgebouwd, wie heeft ze geschreven en waarom staan deze verhalen in de Bijbel? Wat is de Bijbel eigenlijk voor een boek? En vooral: wat raakt ons in deze bijzonder verhalen?

Op luchtige en humoristische wijze zal pastor Guido Dieteren op deze vragen ingaan en nog veel meer vertellen. De Bijbelcursus voor beginners en gevorderden wordt gehouden op de dinsdagochtenden 31 oktober, 7 en 14 november van 9.30 uur tot 11.30 uur in de parochiezaal van Wageningen, Bergstraat 17. Deelname is gratis.

U bent van harte welkom. Als u niet alle data kan, dan kunt u ook een of twee keer komen.


Samen bouwen aan de toekomst

20 september 2017, namens de Locatieraad

Op donderdag 14 september vond de presentatie plaats over de vitaliteit en toekomst van de Salvatorkerk. Ook een afvaardiging van het parochiebestuur was hierbij aanwezig. In de bijlage hieronder kunt u het verslag teruglezen van hetgeen is verteld.

In het kort
De betrokkenheid is groot met gemiddeld 170 zondagse kerkgangers en een pool van ruim 170 vrijwilligers;
Echter, we blijven vraag houden naar vrijwilligers. Met name een kluswerkgroep en vrijwilligers die zich ontfermen over een jongerenafdeling.
Doe mee en sta op: houd uw ideen niet voor uzelf, maar neem het voortouw om ideen van de grond te brengen;
De kerkbalans laat over de afgelopen jaren een daling zien. Voor het resterende (nu tot en met 31 december 2017) jaar moeten we 16.000 hebben om op het zelfde niveau van 2016 te blijven. Laten we deze daling samen stoppen?

Wilt u helpen?

Wilt u vrijwilliger worden?
Neem dan contact op met het secretariaat . Vacatures kunt u vinden op deze website.

Heeft u een idee?
En wilt u dit met de locatieraad of pastoraatsgroep bespreken? Spreek hen aan na de zondagsdienst of neem contact met hen op via het secretariaat.

Heeft u een opmerking?
Ook dan kunt u terecht bij de leden van de locatieraad of pastoraatsgroep. Liever anoniem? In de hal van de kerk (bij binnenkomst links) hangt een brievenbus waarin u uw opmerking kwijt kunt.

Wilt u financieel bijdragen?
Dat kan op NL40 RABO 0113 9881 09 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma. Als u een brief heeft ontvangen, wilt u dan bij het overmaken uw relatiecode, die boven aan deze brief staat, vermelden? Of anders: vermeld erbij Salvatorkerk Veenendaal.Bijlagen

Verslag parochie-avond donderdag 14 september 2017Ontmoetingsavond met pastoor Henri ten Have

17 september 2017, namens het Pastoraal Team

Wilt u over geloofszaken praten met de pastoor? Heeft u bepaalde vragen over het geloof of over de katholieke kerk? Of bent u geen katholiek, maar wilt u meer weten over de mogelijkheden om katholiek te worden? Of misschien wilt u de pastoor gewoon ontmoeten?

Dan bent u van harte welkom op dinsdag 26 september om in een ongedwongen sfeer met pastoor Henri ten Have van gedachten te wisselen, hem vragen te stellen of gewoon naar hem te komen luisteren.

Aanvang 20:15 uur, in de parochiezaal. U kunt zich hiervoor aanmelden via veenendaal@pztb.nl of 0318-512218.


Goede huisvesting voor 11 zeer hulpbehoevende gezinnen in NR Pura, Karnataka

14 september 2017, namens Missie, Ontwikkeling en Vrede

Op zondag 17 september gaat Pater Bernard weer voor in onze zondagsviering, en zoals gebruikelijk halen wij dan geld op voor n van zijn projecten in India. Dit keer zal dat zijn voor het opknappen van huisjes voor zeer arme gezinnen. NR Pura ligt op het platteland in de zuidelijke deelstaat Karnataka. Bijna 90% van de bevolking zijn boer of dagloners bij landbouwbedrijven. Een aantal bewoners heeft een klein stukje grond en een aantal heeft helemaal niets. Ze werken als dagloners op boerderijen van de landheren. Hun inkomsten zijn laag en ook sterk afhankelijk van het weer. Met als resultaat dat ze al moeite hebben om aan voldoende voedsel te komen en hun kinderen naar school te sturen. Laat staan dat ze kunnen investeren in huisvesting. Sneha Welfare Society, een sociaal centrum opgericht door de Norbertijnen van Mananthavady probeert deze mensen te helpen. Dit gebeurt door programmas om inkomen te generen, gezondheidsprogrammas, onderwijs en ondersteuning van vrouwengroepen. Uit een groot aantal gezinnen zijn 11 gezinnen geselecteerd, die het meest schrijnend zijn. Ze dragen zelf bij door middel van arbeid. Van een aantal huisjes dienen de muren, het dak en elektriciteit gerepareerd te worden. Andere huisjes moeten helemaal opnieuw gebouwd worden. De kosten variren van 950,- tot 2.500,-. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

Kamala
Kamala heft twee kinderen en haar echtgenoot is autochauffeur. De kinderen kunnen goed leren. Ze hebben geen eigen land. Het geld wat verdiend wordt gaat op aan eten en schoolgeld voor de kinderen. Het huisje staat op instorten en dient vervangen te worden.

Yallama
Yallama is weduwe. Onlangs is haar man overleden. Ze heeft 5 kinderen, waarvan 1 werkt. De rest gaat naar school. Yallama is zelf ook ziek. Soms kan een van de kinderen niet naar school omdat ze voor hun zieke moeder moeten zorgen. Het gezin heeft moeite om zelfs in de dagelijkse behoefte te voorzien. Ze wonen op dit moment in een tijdelijk huisje.
Het gezin zou erg geholpen zijn met goede huisvesting.

Het moet toch mogelijk zijn dat wij als Salvatorkerk Pater Bernard voldoende geld mee kunnen geven om enkele van deze huisjes op te knappen. Sinds wij geen acceptgirokaarten meer meesturen (dit is veel te kostbaar!) zijn de opbrengsten voor de projecten van pater Bernard erg teruggelopen, maar het is nog altijd mogelijk om een bedrag giraal te doneren, op nummer NL 35 INGB 0000 5316 29 t.n.v. Werkgroep MOV te Veenendaal o.v.v. India! Ook de 2e collecte op deze zondag zal voor het project zijn.
Mogen wij weer op u rekenen?


Samen bouwen aan de toekomst

13 september 2017, namens de Locatieraad

Dit jaar staat voor de locatieraad en de pastoraatsgroep in het teken van de toekomst. De enqute begin dit jaar waarin we uw betrokkenheid peilden was daar een voorbeeld van, evenals de lezing op 19 juni van Leo Fijen over kansen voor lokale kerken. En misschien vraagt u zich weleens af hoe 'de vlag' van onze kerk 'erbij hangt'. Op donderdag 14 september willen wij u presenteren hoe vitaal de Salvatorkerk is en hoe wij vitaal kunnen blijven. Het is bekend hoe betrokken onze parochianen zijn bij de Salvatorkerk. Wij hopen dan ook op uw aanwezigheid donderdagavond 14 september, zodat wij samen met u verder kunnen bouwen aan de toekomst! Ook een afvaardiging van het parochiebestuur zal aanwezig zijn. De deur is open om 19:45 uur. Start: 20:00 uur.


Kerkproeverij zondag 10 september

10 juli 2017, namens de pastoraatsgroep

Wat is Kerkproeverij?

Kerkproeverij is gebaseerd op het Engelse Back to Church Sunday, een initiatief van Michael Harvey dat inmiddels wereldwijd succes heeft. Kerkproeverij vormt d gelegenheid om iemand die je kent persoonlijk uit te nodigen naar een toegankelijke kerkdienst die speciaal voor hen is georganiseerd. Om zo geheel vrijblijvend te proeven aan het geloof als het ware. Dit kunnen mensen zijn in je omgeving die al een poos niet meer in de kerk zijn geweest, of die weinig met het geloof (denken te) hebben.

Ook als je als gelovige zelf misschien even niet zoveel meer hebt met 'de kerk', kan Kerkproeverij juist een aanleiding zijn om je te laten verrassen. Door mede-gelovigen, door te bezinnen op wat geloof betekent voor jou, door jezelf uit te dagen om (toch) iemand uit te nodigen, door biddend het gesprek aan te gaan. Met de ander, met jezelf, met God.

Kerkproeverij is een samenwerking van de Raad van Kerken, IZB en MissieNederland. Mediapartners zijn de EO en KRO-NCRV.
(bron: eo.nl)

Kerkproeverij zondag 10 september 2017
Salvatorkerk VeenendaalMisschien is het alweer even geleden dat u in de kerk kwam. Misschien bent u jaren niet in de kerk geweest. Graag nodigen wij u uit om op zondag 10 september met ons de Kerkproeverij te beleven. Wij willen u graag op een laagdrempelige manier (opnieuw) kennis laten maken met uw Rooms Katholieke Salvatorkerk. Kom gerust weer eens een kijkje nemen. U bent niet de enige die deze dag weer eens een viering meemaakt. In heel Nederland zijn er kerken die op 9 en 10 september meedoen aan de Kerkproeverij en mensen uitnodigen om weer naar de kerk te gaan. Het is mooi om samen te vieren! Beleef de kerk eens van binnen en PROEF de mystiek en de sfeer.

De voorganger is pater Ferdinand Vergeer van de Mill Hill-orde in Oosterbeek. Hij zal deze zondag voorgaan in de Eucharistie. Hij is meer dan 55 jaar priestermissionaris geweest in Sarawak, het westelijk deel van Borneo, Maleisi. Hij is nu met emeritaat (pensioen) maar gaat nog geregeld voor in vieringen in onze parochie.

In de viering wordt gebruik gemaakt van symbolen. Deze zullen u tijdens de viering uitgelegd worden.

Na de viering staat in de parochiezaal koffie en thee klaar. Heeft u vragen of wilt u gewoon iemand van de kerk spreken? Er zijn vrijwilligers waarmee u vrijblijvend in gesprek kunt gaan.

Als u kinderen heeft, neem hen dan ook mee. Tijdens de viering is er voor de kinderen een Kinderwoorddienst. Nadat de viering is gestart, zal pater Vergeer de kinderen vragen om mee te gaan met de vrijwilliger van de Kinderwoorddienst.

Wanneer: zondag 10 september
Waar: Salvatorkerk, A. van Ostadelaan 54
Tijd: 10:15 uur (om 9:45 u is de kerk open)


Gaat u geregeld naar de kerk? Kijk dan eens in uw omgeving of u iemand persoonlijk kunt uitnodigen. Waarom zou u datgene wat voor u waardevol is alleen voor uzelf houden?


Bedevaart naar Kevelaer

9 juli 2017, namens Werkgroep Jaarthema

In 2012 en 2013 ging onze parochile bedevaart te voet naar Kevelaer. De daarop volgende jaren gingen we naar Handel, Wittem en Scherpenheuvel. In 2017 gaan we van 4 tot 8 oktober s middags, opnieuw naar Kevelaer. We vertrekken te voet en met de auto, om uiteindelijk gezamenlijk in Kevelaer aan te komen.

We vertrekken op 4 oktober s ochtends om 9.00 uur van uit onze eigen Maria-bedevaartskerk; Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming in Renkum.

Onze tocht volgt zoveel mogelijk deze historische route. In 4 etappes van ruim 20 km, lopen we door de Betuwe via Hemmen, de Waaldijk, door Nijmegen, over de St. Jansberg, onderlangs het Reichswald en langs de Niers. Overnachtingen zijn in Oosterhout, Bisselt, Goch en Kevelaer. Onze weg gaat het overgrote deel over onverharde paden ver van de bewoonde wereld. De groep wandelaars is maximaal 10 personen i.v.m. de capaciteit van de overnachtingadressen, die niet ver van de route mogen liggen. Voor de overnachting hebben we een Bed & Breakfast en kleine hotels in prijsklasse varirend van 20,- tot 50,- per overnachting (totaal ca. 160,-. Daar komen de warme maaltijden bij).

We komen zaterdag 7 oktober aan in Kevelaer, waar we om 17.00 uur het plechtig sluitingslof met ziekenzegening van de Arnhemse bedevaart kunnen bijwonen in de Basiliek. (De Arnhemse bedevaart gaat die zaterdag met de bus naar Kevelaer.)

Met de auto: Mensen die met de auto willen gaan, komen zondag 8 oktober aan in Kevelaer. Na de hoogmis gaan we weer huiswaarts. Autorijders kunnen eventueel wandelaars mee terugnemen.

Voor de organisatie van overnachtingadressen is het nodig dat u zich vr 20 juli opgeeft bij Charlotte Kamp (charlottekamp@ziggo.nl, 0318-511574) of bij Henk Koop (hgjmkoop@ziggo.nl, 0318-520074).


Terugblik op Leo Fijen

21 juni 2017, namens de Locatieraad

Op maandagavond 19 juni kwam Leo Fijen vertellen over kansen voor lokale kerken. Een geslaagde avond met een mooi verhaal en veel belangstellenden uit Veenendaal en de parochie. Heeft u het gemist? Een uitgebreide terugblik kunt u lezen in de volgende TitusBreed (15/16 juli). En wilt u weten wat deze kansen voor Veenendaal betekenen? Op donderdagavond 14 september vertellen wij u meer hierover (zet u het alvast in uw agenda)?


Leo Fijen komt naar Veenendaal

16 juni 2017, namens de Locatieraad

Op maandagavond 19 juni om 20.00 uur komt tv-journalist en schrijver van spirituele boeken Leo Fijen naar de Salvatorkerk, A. van Ostadelaan 54 in Veenendaal. Leo Fijen komt praten over kansen voor lokale kerken in deze tijd. Hij zal geen ingewikkeld verhaal vertellen met theologische beschouwingen.
Nee, hij wil inspireren met tien concrete voorbeelden van deze kansen, voorbeelden die voor iedereen zijn na te volgen. Maar hij zal ook vertellen dat deze tien voorbeelden slechts werken wanneer een christen in zijn of haar hart wordt geraakt en daarmee de geestdrift krijgt om deze kansen te benutten.
Leo Fijen zal dus een verhaal vertellen over organisatorische kansen aan de buitenkant van de lokale kerk maar ook over innerlijke groei van iedere christen.
Leo Fijen is vooral bekend geworden als de presentator van godsdienstige programmas
bij de KRO en RKK, zoals Kruispunt. Daarnaast is hij auteur van veelgelezen boeken over het kloosterleven en alledaagse spiritualiteit.


Uitslag loterij

11 juni 2017, namens de Locatieraad

Heeft u iets gewonnen en uw prijs nog niet opgehaald?
Dan kunt u op dinsdag of donderdagochtend met uw lootje langskomen op het secretariaat (openingstijden 9:30-11:30 u).


10. Fairtradepakket Groen 886

9. Boekenpakket Groen 984

8. Diverse Kadobonnen Groen 986

7. Bloemen Wit 270

6. Fruitmand Groen 731

5. Pakket Jumbo Groen 901

4. Saunabonnen Groen 733

3. Keyboard Wit 206

2. Overnachting Mosaic hotel Wit 293

1. Overnachting Savoy hotel Wit 036


FancyFAIR en Fairtradeuitreiking

11 juni 2017, namens de Locatieraad

Op 10 juni heeft pastoor Henri ten Have namens de Salvatorkerk van wethouder Nermina Kundic de fairtradetitel in ontvangst genomen. Wij zijn hiermee de eerste Fairtradekerk in Veenendaal en de tweede binnen de parochie Zalige Titus Brandsma (Maria Virgo Reginakerk in Bennekom was de eerste).
De uitreiking vond plaats tijdens de gezellige FancyFAIR.
Niet alleen met de fairtradetitel zijn wij blij. Ook de FancyFAIR was goed geslaagd. We hebben maar liefst 3.100 EURO verdiend! Een compliment aan alle vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt. Met het geld kunnen we de binnenkant van de kerk (zoals de sacristie, de banken en het secretariaat) gaan opknappen . Een deel van het geld is bestemd voor het India-projet van Pater Bernard Kersten.

Op de FancyFAIR was van alles te beleven en te koop. Onder andere stonden er Fairtrade-kramen van de Wereldwinkel, Eerlijk Waar (Bombardon), de lokale werkgroep Fairtradegemeenten en de Eet Vallei. Naast kopen was er ook veel te eten en te drinken, het rad van fortuin draaide overuren. Ook de wethouder en pastoor deden gezellig een paar rondes mee. En aan het eind werden de grote prijzen verloot, zoals twee hotelbonnen.

Om half 4 stonden vrijwilligers van de Katholieke St Antonius van Paduakerk uit Ede met twee aanhangers klaar om alles op te halen. Zij hebben 1 juli ook een Fancy Fair en kunnen de spullen goed gebruiken, omdat hun spullen door brand deels verloren was gegaan. Zo helpen we elkaar.

Voor deze dag willen wij ook alle sponsoren bedanken!

Ambachtelijke Slagerij Van der Geer
dr. Bruneplein

Slijterij & Wijnhandel Het Plein
dr. Bruneplein

Ekoplaza
Centrum Veenendaal

Daisys IJssalon
aan het Stadstrand (Centrum)

Bollo Panino
Zwaaiplein

Lake Side
Hoofdstraat

Hairstyle SAZZ
dr. Brunestraat

Tijdloos Mooi
Zandstraat

AWHM Horeca Makelaars

The Valley Events (DJ)

Familie Van Kessel

Lokale Werkgroep Fairtrade gemeente Veenendaal

Eetvallei

Wereldwinkel
Achterkerkstraat


Bombardon/Eerlijk Waar
Achterkerkstraat

Beauty & Wellness Sauna de Heuvelrug
Dijkstraat

De Koopman Groenten en Fruit
dr. Bruneplein

Jumbo Huibers
dr. Bruneplein/PWA park

Haarstudio Dubbel M
Zandstraat

Vivant Beurskens
Ronde Erf

Team Kappers Veenendaal
Ronde Erf

Bosch Bloemen
Ronde Erf

Super Snack
Ronde Erf

DA Drogisterij & Parfumerie Snijders
Dr. Bruneplein

Jumbo Hoek
Ronde Erf

Van Kooten Boekhandel
Zandstraat 143

Jac. van Hardeveld Kwaliteit voor Kantoor
Arkeneel 15

Puur Tamminga
Kerkewijk 76

Deleukstetaartenshop
Zandstraat 151

Residence Rhenen 
Veenendaalsestraatweg 50Keer terug