Salvatorkerk Salvatorkerk

Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54, 3904 TL Veenendaal


Actualiteit

Zevendaagse zangreis naar Lourdes

21 september 2023, Lourdes

Simon de Jong van T2 muziek organiseert samen met Christoffel reizen een zevendaagse (zang-)bedevaart naar Lourdes. Het vertrek met de bus is zondagavond 15 oktober vanuit Renkum, de terugkeer zaterdagavond 21 oktober. Zangers en hun partners en ook niet-zangers kunnen mee. Het koor treedt op bij enkele Eucharistievieringen bij de grot en in kerken op het Heiligdom.

De reis gaat door bij een aantal van 35 aanmeldingen. Als dat wordt gehaald, wordt het repertoire in september bepaald en ingestudeerd.
Nadere informatie is verkrijgbaar bij Simon de Jong, info@t2muziek.nl, tel. (06) 34877283. Alle gegevens over de reis, prijs, verzekeringen en het mogelijke repertoire zijn te vinden op de website www.christoffelreizen.nl, klik rechts bovenaan op: ‘Boek een reis’, en klik bij reisnummer op CR230141. Op deze webpagina is het ook mogelijk de reis te boeken.


Titus Leerhuis: Maria in de Mariakerk

21 september 2023, namens het Pastoraal Team

In de nieuwe ir H.E. Humme-parochiezaal van de Maria Regina-kerk in Bennekom spreekt de protestantse theoloog en hoogleraar Arnold Huijgen over Maria. Huijgen deed tijdens de eerste coronalockdown onderzoek en schreef het boek ‘Maria, icoon van genade”. Het geeft een overzicht van het denken over Maria door de eeuwen heen. Zij wordt vanuit verschillend perspectief beschouwd als voorbeeld van geloof en vertrouwen, als joods meisje, moeder van Jezus en moeder van de gelovigen.

Plaats: parochiezaal R.K. Kerk Maria Virgo Reginakerk Bennekom

Datum: dinsdag 26 september 2023, aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.


Valse mails 'namens' Pastor Erik!

20 september 2023, namens het Pastoraal Team

Beste mensen, helaas wordt er momenteel misbruik gemaakt van een op het adres van pastor Erik Rozeman gelijkend mailadres. Iemand doet zich voor als zijnde pastor Erik Rozeman en doet betalingsverzoeken. De tot nu toe bekende mails zijn allen afkomstig van het mailadres e_rozeman@outlook.com

Dit is NIET het e-mailadres van pastor Erik. Mocht u dergelijke mail ontvangen gooit u dit dan gewoon weg. Mocht u er slachtoffer van zijn geworden dan kunt u het beste aangifte van oplichting doen bij de politie. Op de website staan de juiste contactgegevens en mailadressen vermeld.

Misbruik gegevens
Het blijkt helaas vaker voor te komen dat naam en faam van priesters en pastoraalwerkers voor dit soort doeleinden wordt misbruikt. Inmiddels doet de politie onderzoek naar dit misbruik.


Mariale Zangmiddag

12 september 2023, namens het Pastoraal Team

Om de samenzang te stimuleren in onze parochie organiseren we in aanloop tot de Mariamaand een Mariale zangmiddag in de Johannes de Doperkerk in Wageningen (Bergstraat 17). Gezellig, ontspannen zingen met elkaar, bekende en minder bekende Marialiederen. Deelname is gratis, opgave is wenselijk. Iedereen is van harte welkom zaterdag 30 september vanaf 12 uur in de kerk van Wageningen. Programma:

12.00 uur Angelusgebed
12.15 uur Eerste Zangronde
13.30 uur Lunch (zelf brood meenemen)
14.00 uur Tweede Zangronde
15.30 uur Pauze
16.00 uur Marialof
16.45 uur Maaltijd (brood met soep. Hier wordt voor gezorgd)
17.45 uur Inoefenen Heilige Mis
18.30 uur Heilige Mis
Meer informatie en opgeven kan via Mária Trinn 06-53439773 of
mariatrinn@hotmail.com


Gregoriaanse kring Veluwe – Rijn

12 september 2023, namens het Pastoraal Team

Een Gregoriaanse Kring is een groep liefhebbers van het Gregoriaans waarbij iedereen van harte welkom is. Eenmaal per maand komt men samen om zich te verdiepen in het Gregoriaanse repertoire, behorend bij de betreffende periode van het kerkelijk jaar. Er is geen ander doel dan de vreugde van het zingen zelf: geen uitvoeringen en geen verplichtingen. Na de start in 2016 van de Gregoriaanse kringen zijn er op dit moment meer dan tien verspreid over het hele land, ze vallen onder de auspiciën van de Amici Cantus Gregoriani

De Gregoriaanse kring Veluwe-Rijn is de meest recente nieuwe kring. Iedereen die interesse heeft in het Gregoriaans is welkom op een laatste zaterdagochtend van de maand in de Antoniuskerk te Ede te beginnen op zaterdag 28 oktober. Per seizoen gaan we uit van acht zaterdagochtenden, voor 2023 – 2024 is dat: 28 oktober, 25 november, 27 januari, 24 februari, 30 maart, 20 april (i.p.v. van 27 april), 25 mei en 29 juni van 10.00 – 12.30 uur. Gregoriaanse kring Veluwe – Rijn staat onder leiding van Ronald de Haan.

Adres van de locatie is: Antoniuskerk, Stationsweg 112, 6711 PZ Ede. Bij de kerk is ruime parkeer gelegenheid, het gebouw bevindt zich op een steenworp afstand van station Ede – Wageningen.

De kosten zijn € 12,50 per keer. De gezangen krijgt u ruim van tevoren per mail gestuurd. Nadere informatie en aanmelding: rjadehaan@hetnet.nl , tel: 06-30254852

Verdere informatie over de Gregoriaanse kringen vindt u op de volgende website: https://www.gregoriaans-platform.nl/gregoriaanse-kringen/


Geloofscursus

30 augustus 2023, namens het Pastoraal Team

Aan het begin van het nieuwe seizoen hebben wij voor jou ter inspiratie twee programma’s waar je al je vragen mag stellen, waar elke twijfel welkom is en jij diep mag gaan in het geloof: de Geloofsverdiepingscursus en de Alphacursus! Over de Alphacursus kunt u meer lezen in het onderstaande bericht. Vooral als jij graag wat meer zou willen weten over het katholieke geloof, hebben we een geloofsverdiepingscursus. Omdat je katholiek bent en jouw kennis wil opfrissen, of jij als volwassene het vormsel wil ontvangen, of ook als je geen religieuze basis hebt, ben je welkom.

De cursus wordt gegeven door pastoor Mauricio Meneses en pastor Erik Rozeman. De eerste bijeenkomst is donderdag 21 september van 20.00 uur tot 22.00 uur in de parochiezaal van de kerk in Wageningen, Bergstraat 17.

Op deze avond komen de volgende thema’s aan de orde: kennismaking, betekenis van geloof, gebed, liturgie en kerkelijk jaar. De volgende bijeenkomsten hebben wij gepland op 12 en 26 oktober, 9 november, 21 december, 11 en 25 januari 2024, 8 en 22 februari en 7 maart.Update (3) van de pastoor

23 augustus 2023, namens het Pastoraal Team

Beste parochianen, vrienden, collega's en kennissen,

Allereerst wil ik jullie bedanken voor jullie meeleven en steun! Jullie gebed en nabijheid zijn voor mij een bron van kracht.

Zoals bij de tweede update gezegd heb ik op 9 augustus een afspraak met de chirurg gehad. Na zeven weken sinds mijn derde operatie, hoopte de chirurg dat de inwendige wond inmiddels rustiger zou zijn, maar helaas is dat niet het geval. Na overleg met een collega specialist op dat gebied, is besloten dat er toch een vierde operatie noodzakelijk is om het probleem definitief op te lossen.

In Nederland zijn er op dat gebied weinig specialisten, maar gelukkig is er een chirurg in Tilburg die mij kan helpen. De aanstaande vierde operatie zal complexer zijn, en daarom moeten er eerst verschillende stappen worden ondernomen voordat deze plaats kan vinden. Dit betekent dat ik voorlopig met de drain zal moeten blijven lopen, totdat de wond voldoende rustig is voor de ingreep.

Op medisch gebied zal er overleg plaatsvinden, en ik zal binnenkort een afspraak hebben met de chirurg die nu al mijn dossier overneemt. In ieder geval moet ik er rekening mee houden dat de operatie niet op korte termijn zal gebeuren. In de tussentijd moet ik leren omgaan met deze situatie en extra goed voor mijn lichaam zorgen. Gelukkig mag ik, met mate en voorzichtigheid, wel alles blijven doen.

Het goede is dat ik toch mag werken, maar voorzichtig en met mate. En dat zal ik gaan doen. In principe kan ik alles doen, maar wel luisterend naar mijn lichaam. Het thema van de synode -synodaliteit- neemt hier ook een heel bijzondere plaats in. Luisteren is het sterke punt en de uitdaging van deze tijd.

Natuurlijk is het niet gemakkelijk, maar het goede is dat we op weg zijn naar een definitieve oplossing.

Te midden van alle gebaren van nabijheid en meeleven rijst de vraag: hoe ga ik hiermee om?

Juist de dag waarop ik de medische controle had, vierden we de gedachtenis van Edith Stein oftewel H. Teresia Benedicta van het Kruis. Heel bewust heb ik de meditatietijd van die ochtend gewijd aan de deugd van hoop.

De Lezingendienst (getijdengebed) en de lauden stonden dus in het teken van lijden als onvermijdelijke gebeurtenis in het leven van een mens en hoop als onmisbare eigenschap in het leven van een christen.

Die dag was ik heel rustig, maar tegelijkertijd heel bezorgd over het nieuws dat ik zou krijgen. Ik wist niet wat ik te horen zou krijgen. Is alles goed gegaan na de derde operatie? Of komt er een nieuwe operatie? Wat is de volgende stap? Mijn hart en geest waren bezig met deze vragen, toch met sereniteit.

Dit is het realisme van iemand die te midden in een moeilijke situatie met enige angst een gebed opheft en zo zijn hoop toont. Dit is de kleur van de hoop van degenen die zich zorgen maken, maar niet hopeloos zijn.

Natuurlijk had ik hoge verwachtingen, maar tegelijkertijd vroeg ik me af: Wat is hoop? Ik moest veel denken aan een boek van Laín Entralgo dat ik lang geleden las: “La espera y la esperanza” (-ver-wachten en hopen).

Het lijden onder omstandigheden die gepaard gaan met ziekte brengt een ervaring van kwetsbaarheid met zich mee, waarin hoop zijn ware gezicht laat zien. Een hoop die deel uitmaakt van het menselijk bestaan. Een hoop die het loutere optimisme dat alles goed zal komen overstijgt.

Inderdaad, hopen is niet denken dat er een onmiddellijke verandering zal zijn van zwart naar wit. Hopen, wat ook op deze manier uitgedrukt kan worden, is een manier van leven “die met ons meegaat".

Hoop staat niet op gespannen voet met onzekerheid (de "onzekere zekerheid" zegt Laín Entralgo); bovendien behoort "zekerheid niet tot hoop", heb ik ooit gelezen van Thomas van Aquino.

Hoop brengt moed met zich mee, die niet gereduceerd wordt tot louter gevoel. Een geduldige en volhardende moed die niet toegeeft aan beproevingen. Moed wordt in veel situaties vertaald in geduld, in standvastigheid of doorzettingsvermogen.

Geduld, dat zo wezenlijk bij hoop hoort, drukt zich uit in de vorm van gedrag die verbinding tussen de toekomst en het heden uitdrukt. Hoop wordt, als het echt is, gerealiseerd in geduld. Hoop en geduld staan in een voortdurende relatie tot elkaar. Deel van deze gedachten heb ik tijdens de meditatie in mijn gebedsboek genoteerd.

Geduld impliceert echter niet een gebrek aan "rusteloosheid", in zekere zin aan "ongeduld". Deze gedachte vergezelde me tijdens de reis naar Eindhoven.

Met hoop en geduld wil ik hiermee omgaan. Gesterkt door het geloof en door de gemeenschap -Familie, vrienden, parochianen, collega’s, kennissen-.

Zoals een bekend lied het zegt: wij zullen doorgaan…. Weten jullie wat? Van alle bloemen en tekenen van steun maak ik een foto, alle berichten, kaarten en brieven bewaar ik nu, alles! Ik doe het omdat ze altijd een bron van inspiratie en steun zijn. Na de definitieve oplossing als ik weer gezond en volledig hersteld ben zullen al die berichten en gebaren een teken van hoop, een mooie herinnering zijn... Ze zijn bijna een museum voor de Geest. Bedankt!


Alphacursus Wageningen/Veenendaal

5 augustus 2023, namens het Pastoraal Team

Op maandag 18 september 2023 starten er in onze parochie twee Alphacursussen.

Waarom Alpha?
Ontmoeten, vragen en ontdekken! De Alphacursus is bedoeld om elkaar in alle vrijblijvendheid te leren kennen, samen te praten en meer te ontdekken over de zin van het leven en het christelijke geloof. Of misschien wil jij gewoon je kennis over het geloof opfrissen. Dat mag ook!
In ongeveer 10 à 15 bijeenkomsten weken ontdekken we de basis van het christelijke geloof waarbij we elke avond een nieuw onderwerp bespreken waarbij je al je vragen kwijt kunt.

Voor wie is Alpha?
Voor iedereen die het leuk vindt om anderen te ontmoeten en te praten over vragen die gaan over de betekenis van het leven en geloof.

Hoe ziet een Alpha-avond eruit?
We beginnen de avond altijd met een moment van ontmoeting om elkaar beter te leren kennen en waar ruimte ontstaat voor vriendschap.

Daarna luisteren we eerst naar een video of spreker over een onderwerp over geloof, zoals:

Wie is Jezus?
Bidden: waarom en hoe?
De Bijbel lezen: waarom en hoe?
Hoe leidt God ons?
Vervolgens delen we onze gedachten en ideeën in een kleine gespreksgroep. Het is een kans om naar elkaar te luisteren in een oprechte, vriendelijke en vertrouwelijke omgeving met respect voor ieders mening.

Alpha weekend
Op de helft van de Alphacursus zullen we in een weekend samenkomen om meer over de Heilige Geest te weten te komen en wat de Heilige Geest in jouw leven kan doen. Dit weekend is in het weekend van 17/18 november (we overnachten niet; je mag gewoon tussendoor thuis slapen).

De Slotavond
Aan het einde van de cursus komen we nog een keer gezellig samen om onze ervaringen te delen en manieren te vinden hoe we meer kunnen ontdekken, omdat we na de Alpha misschien wel meer willen weten.

Wanneer
Maandag 18 september 2023 organiseren we een eerste kennismakingsavond voor beide Alphacursussen (zowel Engels als Nederlands). Je kunt op deze avond vrijblijvend besluiten of je de Alphacursus wilt volgen. Deze avond begint om 19.30 uur (inloop) en we starten om 20.00 uur met het thema ‘Is er meer?’. Je bent welkom in de Verrijzeniszaal in de RK van Wageningen (Bergstraat 17).
De cursus zal deels in Wageningen en deels in Veenendaal plaatsvinden.
18 en 25 sept in Wageningen
2 oktober Wageningen
9 en 23 oktober in Veenendaal
30 oktober in Wageningen
6 november in Veenendaal
13 november in Wageningen
17/18 nov Alpha Weekend in Renkum
20 november in Veenendaal
27 november in Wageningen
4 december in Veenendaal
11 en 18 december in Wageningen


Voor vragen en aanmelden kun je een mail sturen naar alpha@pztb.nl


Titus Leerhuis

7 mei 2023, namens het Pastoraal Team

Marc Janssens is hoofdredacteur van het tijdschrift van het wetenschappelijk instituut van het CDA, Christen Democratische Verkenningen. Hij verzorgt maandag 26 juni om 20.00
uur de Titus Leerhuislezing in de Verrijzeniszaal van de kerk in Wageningen (zaal open en koffie/thee om 19.45 uur).

Marc is naast hoofdredacteur van het tijdschrift CDV tevens docent nieuwtestamentisch Grieks en oudchristelijk Latijn aan de Theologische Universiteit Kampen. Als promovendus doet hij onderzoek naar het leven van verzetsleider en Trouw-redacteur Roelof Jan Dam, die lid was van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), Nederlands eerste politieke partij en één van de voorlopers van het CDA.
Van 1997 tot 2017 was Marc Janssens verbonden aan het Nederlands
Dagblad als politiek redacteur en teamleider cultuur, media en wetenschap.


Tweede zaterdag van de maand: Klus- en tuinochtend

6 mei 2023, namens de Locatieraad

Elke tweede zaterdag van de maand komt er een groep vrijwilligers bij elkaar om klussen te doen in en rondom de kerk. Tevens wordt de tuin onderhouden. Ook als u even binnen wilt lopen is dat mogelijk. De koffie staat klaar. Wilt u helpen? Dat kan: u hoeft zich niet aan te melden, maar kom gerust koffiedrinken of meehelpen.
Voor meer informatie of opmerkingen: mail dan naar lrv@pztb.nl

We beginnen om 9.00 uur tot ongeveer 12.00 uur.


Vierde dinsdag van de maand: gezamenlijke maaltijd

6 mei 2023, namens de pastoraatsgroep

IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS HOUDEN WE EEN ZOMERSTOP


Voor iedereen die gezellig samen wil eten hebben we de gelegenheid op de vierde dinsdag van de maand. Een groep komt dan samen in de parochiezaal en een kookteam en gastvrouwen staan klaar om u te ontvangen. De kosten bedragen €7,00 per persoon. U ontvangt dan een heerlijk drie-gangenmenu. Voor meer informatie kunt u Cisca Groothedde aanspreken in de kerk of een mailtje sturen aan pgv@pztb.nl
U bent welkom om 17.15 uur in de parochiezaal.


Derde zondag van de maand: Omgekeerd huisbezoek (in Salvatorkerk)

6 mei 2023, namens Omgekeerd huisbezoek

IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS HOUDEN WE EEN ZOMERSTOP

Het zogenaamde Omgekeerd Huisbezoek is elke derde zondag van de maand om 12.15 uur. Mensen vroegen wel eens aan mij: ‘Loopt dat nou nog, dat omgekeerd huisbezoek?’ Gelukkig kon ik volmondig zeggen: ‘Ja, dat loopt.’

De meeste bijeenkomsten beginnen met een openingsverhaaltje of openingsgedicht waarna de soep en broodjes op tafel komen. Daarna is er ruimte voor wie iets wil vertellen. Zo’n verhaal start dan bijvoorbeeld met een zin als: ‘Wat me nou toch afgelopen week overkomen is.’ Gelukkig zit er veel humor in die belevenissen, maar ook wanneer het serieuze zaken zijn, is daar aandacht voor. Ook verdrietige zaken mogen het licht zien. Daarmee komt een belangrijke doelstelling van het project tot zijn recht. We willen namelijk tijd en ruimte bieden voor Het verhaal van mensen. We maken in ons leven veel mee en we willen anderen vaak niet ‘lastig vallen met ons verhaal’, maar zeker wanneer wij alleen zijn komen te staan, is het ook wel eens heel fijn om het nog eens te mogen zeggen. Wat fijn dan ook om te zien dat er bij het Omgekeerd huisbezoek vertrouwen en respect is voor die momenten van delen met elkaar. Ook de komende tijd willen wij ruimte bieden voor ontmoeting en verhaal en brood en soep met elkaar delen. U bent van harte welkom!

Meestal zijn wij met ongeveer 12 personen. Er zijn enkele vaste bezoekers, maar ook minder vaste bezoekers zijn welkom en gelukkig zijn er altijd weer mensen die voor het eerst komen. Wij, bezoekers van Omgekeerd huisbezoek, hopen dat u nieuwsgierig bent en blijft naar het Omgekeerd huisbezoek en niet zult aarzelen eens bij ons binnen te lopen wanneer u daar behoefte aan heeft. Het wordt al jaren georganiseerd door Charlotte Kamp en Henk Koop.


Eerste dinsdag van de maand: Rozenkransgebed (in Salvatorkerk)

6 mei 2023, namens de pastoraatsgroep

IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS HOUDEN WE EEN ZOMERSTOP

Gedurende de hele maand oktober hebben we in onze kerk wekelijks de rozenkrans gebeden. Het is een mooi moment van gezamenlijk gebed en bezinning. Om dit niet alleen tot Mariamaanden te beperken, is de kerk vanaf elke eerste dinsdag van de maand om 19.15 uur open om samen de Rozenkrans te bidden.
In eenvoud en met een open hart bidden we samen bij de Mariakapel. Aanmelden is niet nodig, iedereen is welkom. Er worden mapjes met het Rozenkransgebed uitgedeeld zodat ook wie niet vertrouwd is met dit gebed makkelijk mee kan doen. We sluiten het gebed met een Maria liedje. Daarna is er gelegenheid om een kopje koffie of thee samen te drinken.Keer terug