Salvatorkerk Salvatorkerk

Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54, 3904 TL Veenendaal


Actualiteit

Rechtstreekse uitzending Eucharistieviering zondag 20 september

10 september 2020, namens het Pastoraal Team

Als u morgen niet naar de kerk kunt komen, maar wel de mis wil volgen, dan is het mogelijk om zondag 20 september om 11.00 uur vanuit de Johannes de Doperkerk de eucharistieviering mee te volgen via de livestream op youtube.

Om naar de viering op youtube te gaan klik dan hier).


Indien de link op het apparaat waarop u de stream wil kijken niet werkt, kunt u ook dit webadres kopiëren in de adresbalk: https://youtu.be/1O5UPyAP4o8 .Drie nieuwe Alphacursussen gaan van start

31 augustus 2020, namens het Pastoraal Team

Ontmoeten, vragen en ontdekken! De Alphacursus is bedoeld om elkaar in alle vrijblijvendheid te leren kennen, samen te praten en meer te ontdekken over de zin van het leven en het christelijke geloof. Of misschien wil jij gewoon je kennis over het geloof opfrissen. Dat mag ook! Er is ruimte voor al je vragen.

In september beginnen in onze eigen parochie 3 Alphacursussen: maandag 21-9, dinsdag 22-9 en vrijdag 25-9. Andere parochies ondersteunen ons met begeleiders en met sprekers die op inspirerende wijze komen spreken over diverse onderwerpen. We sluiten daarbij aan bij zo'n 75 katholieke kerken binnen Nederland waar dit al regelmatig gebeurt.

Elke avond begint met een moment van ontmoeting. Hét moment om elkaar te zien en op een ontspannen manier elkaar te leren kennen. Daarna luisteren we naar een kort verhaal of kijken we een video. In elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. De deelnemers praten na de inleiding in kleine gespreksgroepen door over het thema. Onderwerpen die onder meer besproken zullen worden zijn:
• Wie is Jezus?
• Bidden: waarom en hoe?
• De Bijbel lezen: waarom en hoe?
• Hoe zit het met de kerk?

Ergens halverwege zal er ook een 'Alpha-weekend' plaatsvinden met alle drie de cursussen samen. In het weekend staat het thema 'De Heilige Geest' centraal. Onderwerpen die dan aan bod komen zijn: 'Wie is de Heilige Geest?', 'Wat doet de Heilige Geest?' en 'Hoe kan ik vervuld worden door de Heilige Geest?' Ook dan is er ruimte voor ontspanning en ontmoeting. Deelnemers zijn eigenlijk altijd erg enthousiast over het weekend.

Praktische informatie
De cursus is gratis en vrijblijvend en duurt 10 weken.
Alpha fysiek (Nederlands) – vrijdag 25 september, 18:45 uur met een uitgebreide koffietafel in Wageningen.
Alpha online (Nederlands) – dinsdag 22 september, 20:00 uur.
Alpha online (Engels) – maandag 21 september, 20:00 uur.

Voor vragen en/of aanmelden kun je contact opnemen via alpha@pztb.nl of bij Daniëlle op 06-15 380 590 (ook Whatsapp). Voor meer informatie: www.tituszoekt.nl. Aanmelden bij voorkeur per e-mail zodat wij u op de hoogte kunnen houden.
Vieringen in de Salvatorkerk bijwonen

15 juli 2020, namens de pastoraatsgroep

Vanaf 1 juli worden de maatregelen versoepeld. Er mogen vieringen gehouden worden tot 100 kerkgangers. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met anderhalve meter afstand tussen de aanwezigen (met uitzondering van huisgenoten). We hebben uitgerekend dat in de Salvatorkerk met inachtneming van de maatregeling 55 kerkgangers aanwezig kunnen zijn.

Helaas zijn Woord- en Communievieringen door de bisschop niet toegestaan. Daarom zullen er in de kerk wanneer geen priester voorgaat, gebedsvieringen worden gehouden. In het
liturgierooster en op de website van de Salvatorkerk www.salvatorkerkveenendaal.nl leest u welke vieringen er de komende twee maanden zijn.

U kunt enkel bij een viering aanwezig zijn, wanneer u zich van te voren aanmeldt. U kunt zich aanmelden per e-mail via titus.veenendaal@gmail.com. Als u niet beschikt over internet, dan kunt u ook telefonisch aanmelden via 06-51639884. U kunt zich aanmelden per week. Het is dus niet mogelijk om alvast weken vooruit te reserveren. U kunt uw plaats reserveren op de donderdag of vrijdag voorafgaand aan de zondag. Wij vragen u in uw e-mail te bevestigen dat u niet ziek bent, koorts of verkoudheidsklachten hebt. Na uw reservering ontvangt u een bevestiging. Voor het mee kunnen vieren is een protocol opgesteld. Deze kunt u hier vinden.


Misintenties doorgeven

Als u een intentie wil opgeven voor het intentieboek (hierin worden geen personen genoemd), dan kunt u dit doorgeven bij uw aanmelding. Als u een misintentie wil opgeven voor een persoon, dan kunt u dit doorgeven aan het secretariaat via veenendaal@pztb.nl . U ontvangt dan bericht terug met instructie om de betaling hiervoor te kunnen voldoen.
Uitnodiging Terugkomavond webinar fr. Mallon

1 juli 2020, namens het Pastoraal Team

Misschien heb je onlangs ook het webinar van fr. James Mallon gevolgd? Of ben je geïnteresseerd in thema’s over parochievernieuwing? Inmiddels hebben we in onze parochie alweer drie themabijeenkomsten gehad over onderwerpen over ons geloof in het kader van een bloeiende kerk –missionair- zijn. Om dit seizoen af te sluiten, willen we graag op woensdag 8 juli een laatste online ontmoeting organiseren naar aanleiding van het webinar op 22 juni met fr. James Mallon.

James Mallon sprak onder andere over de drie sleutels die leiden tot een missionaire parochie. Meer hierover kun je lezen in het verslag dat we hebben gemaakt naar aanleiding van dit webinar (om het te lezen klik dan hier).

We willen je graag uitnodigen om hierover van gedachten te wisselen en zijn benieuwd wat dit oproept. Ook als je niet bij het webinar kon zijn, ben je van harte welkom. We starten om 20.00 uur. Om 19.30 uur gaat de Zoomlink open. En we proberen uiterlijk 21.15 uur te eindigen, met voor wie dat wil de mogelijkheid om nog even na te praten. Wil je ook meedoen? Dan kun je een e-mail sturen naar titusvernieuwt@pztb.nl. Dan sturen wij de Zoomlink naar je toe.
Kom je er niet uit met Zoom? Dan kun je via WhatsApp contact opnemen via 06-15 380 590. Of kijkt van tevoren hier naar deze uitlegvideo.

Heb je voor die tijd vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de werkgroep Themabijeenkomsten parochievernieuwing (Hadewijch Klaassen, Marc Jan Schouten, Marie Kruit, Nicole van Rijn of Daniëlle van Veldhuizen) via Titusvernieuwt@pztb.nl .


Eucharistieviering zondag 28 juni

28 juni 2020, namens het Pastoraal Team

Hier kunt u de eucharistieviering van zondag 28 juni live meekijken (en ook terugkijken).Kindercatechese zondag 28 juni

28 juni 2020, namens het Pastoraal Team

Pastoor Henri ten Have heeft voor de kinderen video's gemaakt over de internationale dag van de vluchtelingen. Over Petrus en Paulus waarvan we het hoogfeest van deze heiligen aankomende maandag vieren. En tot slot de tekeningen van de kinderen plus een nieuwe opdracht voor wie dat wil.

Internationale dag van de vluchtelingen


Over de Heilige Petrus en Paulus


Kidertekeningen en opdrachtEucharistieviering zondag 21 juni

21 juni 2020, namens de pastores

De eucharistieviering van zondag 21 juni is hier te bekijken. Celebrant is pastoor Henri ten Have. Zang: Ronald de Haan en Guus de Vreede. De organist is Regina de Bakker.Kindercatechese zondag 21 juni

20 juni 2020, namens de pastores

Voor dit weekend heeft pastoor Henri ten Have weer twee nieuwe kindercatechesevideo's opgenomen. De eerste gaat over het feest van het Heilig Hart van Jezus.De andere video gaat over de geboortedag van Johannes de Doper. Op 24 juni, precies zes maanden voor kerstmis, vieren we de geboorte van Johannes de Doper. In deze kindercatechese het verhaal van de geboorte van deze heilige.
Met aan het einde de opdracht voor de volgende week!Webinar fr. James Mallon

20 juni 2020, namens het Pastoraal Team

Opnieuw is de conferentie ‘Als God renoveert’ met fr. James Mallon uitgesteld. Om parochievernieuwing niet stil te laten staan, wordt nu in samen-werking met verschillende partners een programma opgezet waaraan iedereen die belangstelling heeft voor parochievernieuwing zich voor kan aanmelden. Het Webinar vindt plaats op maandag 22 juni 20.00 uur. Fr. James Mallon zal spreken over hoe de parochie juist in deze coronatijd haar missionaire opdracht kan vervullen. Dit Webinar wordt gehouden in het Engels, waarbij indien gewenst vertaling plaatsvindt in het Nederlands en in het Frans. Inschrijven voor het Webinar kan via deze website klik hier .

Omdat het anders weer een tijd duurt voordat we elkaar weer in september zien, willen we voor degene die zich hiervoor hebben aangemeld in juli nog een korte onlinesamenkomst organiseren om op deze manier ervaringen en vragen uit te kunnen wisselen voor wie daar behoefte aan heeft. Via de website en nieuwsbrief zullen wij u hiervoor uitnodigen. Als u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u deze sturen naar titusvernieuwt @ pztb.nl .


Overweging zondag 21 juni

20 juni 2020, namens Liturgische Werkgroep

Deze zondag zou Maria Meijer (parochieel voorgangster) voorgaan, echter het Aartsbisdom staat momenteel alleen eucharistievieringen toe. Om die reden gaat de viering van komende zondag niet door. Maria Meijer heeft evenwel ter overweging op het Evangelie de volgende tekst geschreven.

Jer 20, 10-13; Mt 10, 26-33

Ik was de afgelopen tijd niet bang maar wel voorzichtig. Maar ik heb wel heel veel gebeden.
Er was ons op het hart gedrukt dat wij voorzichtig moesten zijn. Veel onze handen moesten wassen. Goed wassen, 20 sec lang.
Hoe lang is 20 sec? Moet ik elke keer tellen. Maar… het Onze Vader met de afsluiting: want van U is het Koninkrijk en de Heerlijkheid…., dat is precies 20 seconden. Ik heb dus veel gebeden.
Wees niet bang, is het thema van vandaag.
Er is nogal wat om bang voor te zijn: Wij zijn bang om fouten te maken. Wij zijn bang voor onze eigen verlangens en bang voor eenzaamheid. Wij zijn bang dat wij onze kinderen niet goed opvoeden. Bang besmet te worden met het CORANA virus. Bang voor de waarheid. Wat doet angst in ons leven? Het schijnt dat wij niet zonder angst kunnen leven. Ook in de kerk kan de angst een rol spelen. Maar door de boodschap, die wij uit de lezingen meekrijgen, is die angst overbodig. Jezus zegt: ‘Wees niet bang voor de mensen’. Dus daarom de vraag: Hoe kom je van die angst af? Angst is niet aangeboren. Een pasgeboren kind kent geen angst.


Drie keer zegt Jezus in dit korte evangelie dat we niet bang moeten zijn. En als er iets is wat bijna alle mensen treft, is het wel angst. Angst voor alles, angst die zo sterk kan zijn dat hij alles verlamt. Het lijkt wel in onze genen en in ons bloed te zitten. Wees niet bang, brengt Jezus daartegen in. En heb vertrouwen. Heb vertrouwen in uzelf, in uw familie, in uw vrienden, in uw omgeving. En vooral: heb vertrouwen in God, ook als alles tegenzit, en als uw leven een opeenstapeling lijkt te zijn van tegenslag en ellende. Want ‘zelfs ieder haar op uw hoofd is geteld.’ Heb dus vertrouwen in God, zegt Jezus.
Dat vertrouwen is precies de kracht van ons geloof: de zekerheid dat we er nooit alleen voor staan. Dat ervaart ook Jeremia in de eerste lezing. Hij heeft de koning en het volk tegen zich in het harnas gejaagd, maar hij weet dat God de Heer hem niet in de steek zal laten. ‘Mijn achtervolgers vallen neer’, zegt hij, ‘ze zullen niet overwinnen. Ze worden diep beschaamd. Nooit bereiken ze iets.’
Het zijn heel herkenbare woorden.
Wees niet bang! Ja dat willen wij wel, maar er is zoveel dat rondom ons gebeurt en waar wij zelf schijnbaar geen invloed op hebben! Zoveel naargeestige bedenkingen en dat op een zomerse dag!


Hoe kunnen wij vertrouwen hebben in Jezus’ woord?
Er zijn voorbeelden genoeg. Dichter bij huis hebben wij ook de Nederlandse pater Titus Brandsma, die net zo moedig was. Titus Brandsma die in Dachau om het leven werd gebracht. Waar haalde hij de kracht vandaan om ondanks alle wreedheid toch van harte lief te hebben. Maar ook te geloven en vertrouwen te hebben in Gods woord.

Wij hebben een forse, rare tijd achter de rug. Nou achter de rug, het is nog lang niet voorbij.
Toen ik de eerste lezing las, dacht ik, wat is die bijbel actueel. Een verhaal voor alle tijden.
Jeremia sprak een duidelijke taal, een taal welke niet iedereen wilde horen. Hij wordt ‘Ontzetting overal’ genoemd. Het volk beschimpt hem dat hij het te somber inziet. Maar hij vindt daarentegen dat het volk struisvogelpolitiek bedrijft.
Als ik terugkijk naar alle persconferenties op TV, die waren niet altijd hoopgevend. Ze legden ons aan banden. Dat was een ondankbare taak om tegen ons te zeggen.


In het Evangelie worden de leerlingen van Jezus aangespoord door hun meester. Het goede nieuws, dat zij hebben gehoord, moeten zij blijven doorgeven. Ze mogen het niet alleen voor zichzelf houden. Zij mogen niet bang zijn en hebben daar ook geen redenen voor. Het Evangelie van vandaag is kort en bondig. Daar staat veel in om het vertrouwen van God aan te geven. Onder anderen de uitdrukking: ‘Verkoopt men niet twee mussen voor één stuiver?’ Je leest er bijna klakkeloos over heen. Want wat zijn tegenwoordig mussen nog waard? Juist daarom is die vergelijking zo goed. Twee mussen waren voldoende om een reinigingsoffer te betalen van een melaatse die genezen was. Je bent toch wel blij, dat je geneest van zo’n enge ziekte. En voor dat offer zijn maar twee mussen voor nodig.
Jeremia spreekt duidelijke taal die voor vele oren niet welkom was. Hij heeft het geloof dat God aan zijn kant staat en hem beschermt. Die veiligheid geeft hem kracht zijn ondankbare taak te vervullen.


Dat brengt me bij het evangelie van deze zondag. Twaalf leerlingen krijgen van Jezus een zending. Hij waarschuwt zijn apostelen dat hun opdracht niet gemakkelijk zal zijn. Dat geldt evenzeer voor Jezus zelf. Hoe moeilijk is zijn weg wel niet! Het wordt hun taak om het koninkrijk van God te verkondigen. Vrede uit te dragen. Zoals Jezus gezonden is door de Vader, zo zendt hij vandaag de twaalf leerlingen. Ga er maar aan staan. Maar Jezus stuurt ze niet op weg met lege handen. Hij geeft hun een kostbaar ‘weten’ mee: voor de Vader in de hemel zijn jullie zeer kostbaar. Hij kent je door en door, heeft weet van je talenten. Weet wat er in je omgaat. Je mag je geborgen weten in zijn liefde. Jullie haren zijn geteld.


Misschien moeten we ons niet zo druk maken over wat opiniepeilers via radio en tv ons voorschotelen. Mensen die denken alles te weten. Maar dat we vooral oog hebben voor de goedheid, de daadkracht van gewone mensen die zich bekommeren om wat er in hun omgeving gebeurt. Mensen die luisteren naar het verhaal van de eenzame, die op bezoek gaan in een zorgcentrum of verpleegtehuis. Niet omdat het moet maar voor de mens, voor de zieke en voor de eenzame mens. ‘Ik krijg vaak veel meer terug dan wat ik geef,’ zei een ziekenbezoekster. Dat zijn geen grote woorden of daden die de publiciteit halen, maar die in alle eenvoud laten zien wat aandacht schenken voor rijkdom biedt. Dat is getuigen van de hoop die in je leeft en daar zit toekomst in, toekomst die blijvend is.
Dat is de opdracht die Jezus aan de twaalf leerlingen meegaf. Wees niet bang maar doe en heb vertrouwen in God.


Kerkvieringen zowel live als publiek meevieren

20 juni 2020, namens het Pastoraal Team

Live via internet meekijken
Voor de maand juni kunt u de volgende vieringen meekijken vanaf de Facebookpagina van de parochie www.facebook.com/rkpztb. Deze is ook toegankelijk als u geen lid bent van facebook. Mogelijk vraagt facebook om u aan te melden of om u te registreren. Dit kunt u wegklikken door op 'niet nu' of op het kruisje te klikken.
De vieringen worden op de volgende tijden uitgezonden:

Woensdag 9.00 uur (vanuit Wageningen)
Zaterdag 17.00 uur (20 juni vanuit Renkum en op 27 juni vanuit Oosterbeek)
Zondag 9.30 uur (vanuit Wageningen)
Op zondag 21 juni zal ook om 11.00 uur een extra uitzending zijn vanuit Ede.

Bijwonen van vieringen
Voor het vieren van de eucharistie in de maand juni verwijzen wij u door naar het eucharistisch centrum in Wageningen. Voor deze vieringen kunt u zich 24 uur van te voren inschrijven via https://pztb.mijnkerk.org/. Of telefonisch via: 0317 - 747111 (ma, di, do en vrij tussen 19.00 u - 21.00 u). Inschrijven is verplicht.

Vieringenrooster
Woensdag 9.00 uur
Donderdag 18.30 uur
Vrijdag 9.00 uur
Zaterdag 19.00 uur
Zondag 9.30 uur


 

Uitnodiging Themabijeenkomst: groeien in onderlinge verbondenheid

17 juni 2020, namens het Pastoraal Team

Hoewel de onlinebijeenkomsten de waarde van een fysieke samenkomst niet volledig vervangt, hebben we op 14 mei met het Centrum voor Parochiespiritualiteit en het pastoraal team mogelijkheden kunnen ontdekken om informatie en ervaringen met elkaar te delen over de kern van het katholieke geloof. Na afloop van deze online bijeenkomst bleek bijna iedereen dit als positief ervaren te hebben. Daarom willen we graag een tweede online bijeenkomst organiseren.

Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 25 juni en start om 20.00 uur. De avond wordt wederom geleid door Mirjam Spruit en Tim Schilling het Centrum voor Parochiespiritualiteit. Om 19.45 uur zal de zoomlink weer opengaan, zodat iedereen nog even rustig binnen kan komen. Wil u meedoen? Dan kunt u zich aanmelden via titusvernieuwt@pztb.nl. U krijgt dan de zoomlink toegestuurd (houdt ook uw ongewenste mailbox in de gaten).

Komt u er op dat moment niet uit met Zoom? Dan kunt u een WhatsApp sturen naar Daniëlle (06-15380590). U kunt van tevoren ook deze uitlegvideo over Zoom bekijken hier

De onderwerpen van de bijeenkomsten zullen iets anders van opzet zijn, dan we eerder hebben aangekondigd. In deze bijeenkomst willen we het hebben over Groeien in onderlinge verbondenheid. Als voorbereiding daarop kunt u alvast uit het boek ‘Als God renoveert’ het hoofdstuk ‘het fundament leggen’, de subparagraaf ‘Nieuwe wijn in een nieuwe wijnzak lezen en dan specifiek de onderdelen 5 (betekenisvolle gemeenschap) en 8 (vorming van kleine gemeenschappen). Als u het boek niet tot uw beschikking heeft, dan kunt u via titusvernieuwt@pztb.nl een samenvatting daarvan opvragen. Ziet u geen tijd om te lezen? U bent evengoed welkom op 25 juni.

Nog niet eerder meegedaan?

Heeft u nog niet eerder deelgenomen aan de themabijeenkomsten? Of heeft u er een gemist? Ook dan kunt u zich gerust aansluiten bij de derde bijeenkomst. Om op de hoogte te zijn over waar het de vorige keer over ging, kunt u hier de verslagen van de vorige bijeenkomsten lezen.

Voor verslag 14 mei Online:klik hier

Voor verslag 5 maart Renkum: klik hierKindercatechese zondag 14 juni

15 juni 2020, namens het Pastoraal Team

Omdat het zondag sacramentsdag is, heeft pastoor Henri ten Have een kindercatechesevideo gemaakt over de herkomst van dit Hoogfeest (dat eigenlijk altijd op een donderdag plaatsvindt, omdat dat ook de dag is dat Jezus de eucharistie instelde).En in de video hieronder horen we wie de heilige Cunera precies was en st. Antionius van Padua (waar de geloofsgemeenschap van Rhenen haar naam aan dankt en de RK kerk van Ede).Eucharistieviering 14 juni (Sacramentsdag)

14 juni 2020, namens het Pastoraal Team

Vandaag -zondag 14 juni- vieren we het Hoogfeest van het heilig Sacrament (Sacramentsdag). Celebrant is pastoor Henri ten Have. Zang: Ronald de Haan. Organist: Regina de Bakker.Videoboodschap aan communicantjes

12 juni 2020, namens het Pastoraal Team

Helaas kan ook de Eerste communieviering door de coronamaatregelen niet doorgaan. Mogelijk kan dat pas na de zomervakantie, maar wanneer precies? Dat weten we nog niet. De werkgroep en het pastoraal team hebben daarom deze videoboodschap gemaakt.Vieringen Salvatorkerk maand juni 2020

11 juni 2020, namens de pastoraatsgroep

Na vijftien lange weken wachten kunt u weer de H. Communie ontvangen in de eucharistieviering met pastoor ten Have en dat op zondag 14 juni om 11:00 uur.

Ook zal pastoor ten Have voorgaan in de viering op donderdagavond 11 juni om 18:30 uur. Maar daarin zal de H. Communie nog niet uitgereikt mogen worden.

Onze geloofsgemeenschap treft alle voorzorgsmaatregelen zodat u verantwoord en veilig de H. Mis kan bijwonen. Per eucharistieviering worden 30 kerkgangers toegelaten. U moet vooraf wel uw plaats(en) reserveren. Meer informatie en hoe u reserveren kunt, leest u in de bijlage onder dit bericht.


Bijlagen

InformatiebriefEucharistieviering zondag 7 juni 2020

7 juni 2020, namens het Pastoraal Team

Hieronder kunt u de viering meekijken van zondag 7 juni 2020 vanuit de st. Bernulphuskerk in Oosterbeek. We vieren op deze zondag het hoogfeest van de heilige Drie-eenheid.Kindercatechese zondag 7 juni 2020

6 juni 2020, namens het Pastoraal Team

Pastoor Henri ten Have heeft voor dit weekend verschillende kindercatechese video's gemaakt die u samen met uw kind(eren) kunt bekijken. Deze video's zijn te bekijken op de Facebookpagina van de parochie en hebben wij hier voor u onder elkaar gezet.

De Bijbel en de krant


Feest van de heilige Drie-eenheid


Sint Bonifatius


Opdracht voor volgende week


Uitzending zondag 31 mei 2020 Pinksteren

31 mei 2020, namens het Pastoraal Team

Hieronder kunt u de Titusviering vanuit Ede bekijken. Celebrant is pastoor Henri ten Have en mede voorgangers pastor Hans Lucassen (die morgen, 1 juni met emeritaat gaat) en pastor Guido Dieteren.

Boodschap aan de vormelingen

30 mei 2020, namens het Pastoraal Team

Helaas kan door de coronamaatregelen de vormselviering niet doorgaan. Deze had anders -morgen- op Eerste Pinksterdag plaatsgevonden. In onderstaande videoboodschap spreekt pastoor Henri ten Have tot de vormelingen.Kindercatechese: Pinksteren

30 mei 2020, namens het Pastoraal Team

Morgen is het Pinksteren en vieren wij de uitstorting van de Heilige Geest aan de apostelen. Maar welke tekenen gaf God voor de Heilige Geest? Pastoor Henri ten Have legt het uit in de onderstaande kindervideo.Algemene informatie gedurende coronacrisis

25 mei 2020, namens het Pastoraal Team

Uitzendingen eucharistieviering
De heilige mis wordt rechtstreeks (live) uitgezonden vanaf de facebookpagina van de parochie (zie hiervoor: www.facebook.com/rkpztb) . Deze zijn ook te zien wanneer u geen lid bent van facebook. Als facebook u vraagt of u lid wil worden, dan kunt u klikken op 'niet nu'. Achteraf wordt de zondagsmis geplaatst op deze website en op de algemene parochiewebsite www.pztb.nl.

De dagen en tijden waarop de mis wordt uitgezonden vindt u hier:

Dinsdag 19.00 uur (Engelstalig)
Woensdag 9.00 uur
Zaterdag 18.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.00 uur (Engelstalig)

De Engelstalige missen worden rechtstreeks uitgezonden vanaf de Facebookpagina van de ICC (zie: www.facebook.com/iccwageningen).

De bijbehorende liturgie kunt u eveneens op Facebook vinden.

Kindercatechese
Elk weekend zal er voor de kinderen in de parochie een kindercatechese worden opgenomen door pastoor Henri ten Have. Deze kunt u vinden op facebook en op deze website.

Gebedsintenties
Gebedsintenties kunt u vóór woensdag doorgeven aan het secretariaat via veenendaal@pztb.nl. Wilt u daarbij vermelden voor welke mis u de intentie opgeeft? Een financiële bijdrage kunt u overmaken op: NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie z. Titus Brandsma.

Vragen ten tijden van corona
Heeft u vragen of hulpvragen die betrekking hebben op de coronacrisis? Wilt u een luisterend oor of wilt u juist uw hulp aanbieden? U kunt hiervoor contact opnemen (bij voorkeur) via e-mail titus.veenendaal@gmail.com of 06-51639884.

Openingstijden kerk
De kerk is open voor stilte, gebed of om een kaarsje op te steken op zondag, dinsdag en donderdag van 10.00-11.00 uur.

Collectegelden
Het is mogelijk om te blijven geven in deze coronaperiode. Dat kan door uw collectedonatie over te maken aan de geloofsgemeenschap via NL 72 RABO 0156 27 67 20 tnv de Zalige Titus Brandsmaparochie onder vermelding van 'collecte' uw woonplaats (en relatienummer).
Ook is het mogelijk op de tijden dat de kerk open is om houdbare producten naar de kerk te brengen voor de voedselbank.

Aanbidding
In de kerk van Wageningen is er mogelijkheid tot aanbidding op:
Ma-, woe- en vrijdag van 6.00 uur - 8.30 uur
Dinsdag van 18.00 uur - 20.00 uur
Donderdag van 15.30 uur - 18.30 uur
Zaterdag van 19.45 uur - 21.45 uur
(Adres: Bergstraat 17, Wageningen)


Kindercatechese: Heilige Geest

24 mei 2020, namens het Pastoraal Team

Voor de kinderen heeft pastoor Henri ten Have wederom een kindercatechese opgenomen. Deze video gaat over de Heilige Geest.Eucharistieviering zondag 24 mei

24 mei 2020, namens het Pastoraal Team

De eucharistieviering van zondag 24 mei wordt uitgezonden vanuit de Maria Virgo Reginakerk in Bennekom. Celebrant is pastoor Henri ten Have. Organist Matty Huls. Zang: Rineke Hoens, Janneke en Klaas Postma.


Kindercatechese: Hemelvaart

21 mei 2020, namens het Pastoraal Team

Op Hemelvaartsdag vertelt pastoor Henri ten Have vanuit de klokkentoren van de Johannes de Doperkerk (Wageningen) aan de kinderen over de Hemelvaart van Jezus en over de Heilige Geest.

Uitzending Hemelvaart van de Heer

21 mei 2020, namens het Pastoraal Team

De eucharistieviering van de Hemelvaart van de Heer vanuit onze parochie kunt u hier (terug)zien. Speciaal voor kinderen is er een catechesevideo beschikbaar. Deze vindt u in het bericht hierboven.


Kindercatechese: Laudato Si'

17 mei 2020, namens het Pastoraal Team

In deze kindercatechese-video spreekt pastoor Henri ten Have over de omgang met de schepping naar aanleiding van het 5 jarig jubileum van de encycliek van paus Franciscus: Laudato si'.

LAUDATO SI', MI' SIGNORE (Geprezen zijt Gij, mijn Heer)Eucharistieviering 17 mei 2020 vanuit de Salvatorkerk

17 mei 2020, namens het Pastoraal Team

Deze zondag 17 mei is de eucharistieviering uitgezonden vanuit de Salvatorkerk.

Celebrant: pastoor Henri ten Have
Organist: Regina de Bakker
Zang: Simon de Jong en Ineke Jansen

Openstelling kerk: wijziging in tijd

14 mei 2020, namens de pastoraatsgroep

Wegens het live uitzenden van de eucharistie vanuit de Salvatorkerk aanstaande zondag 17 mei zal de kerk om 10.00 uur gesloten zijn.

Tussen 11.30 - 12.15 uur is de kerk weer open voor gebed en stilte of om een kaarsje op te steken.

De zondag erop zal de kerk weer open zijn op de tijd die u gewend bent (10.00 - 11.00 uur). Voor de andere tijden waarop de kerk geopend is, kunt u het bericht hieronder raadplegen.


Terugkijken uitzending zondag 10 mei

10 mei 2020, namens het Pastoraal Team

De eucharistieviering van zondag 10 mei is hier terug te zien. De viering is opgenomen in de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemingkerk in Renkum.
Celebrant is pastoor Henri ten Have.Zondagse Vitaminen door pastor Guido Dieteren

9 mei 2020, namens het Pastoraal Team

Pastor Guido Dieteren en de liturgiecommissie van het Gemengd Koor van Bennekom hebben nagedacht over de viering van 10 mei. Hoewel deze viering niet in de kerk kan worden gehouden, hebben zij toch een complete viering op ‘papier’ gezet. In deze opname verhaalt Guido over deze Zondagse Vitaminen.

Kindercatechese: Heilige Maria in Renkum

9 mei 2020, namens het Pastoraal Team

De maand mei is in de katholieke kerk 'Maria maand'. In onderstaande video vertelt pastoor Henri ten Have de kinderen van de parochie over Maria in Renkum. Pastoor Henri legt uit waarom Maria voor veel katholieke gelovigen belangrijk is.


Toespraak afscheid Hans Lucassen

8 mei 2020, namens het Pastoraal Team

Op 1 juni gaat pastoraal werker Hans Lucassen met emeritaat. In de onderstaande video staat hij stil bij de afgelopen periode, de coronacrisis en zijn emeritaat.


Kindercatechese: Bevrijdingsbrood

5 mei 2020, namens het Pastoraal Team

Vandaag - 5 mei - vieren we in Nederland Bevrijdingsdag. In deze video vertelt pastoor Henri ten Have aan de kinderen over het bevrijdingsbrood.


Kindercatechese: pater Titus Brandsma

3 mei 2020, namens het Pastoraal Team

Voor de kinderen uit onze parochie heeft de pastoor een video opgenomen over pater Titus Brandsma. Pater Titus Brandsma kwam tijdens de Tweede Wereldoorlog in de gevangenis terecht, omdat hij bleef luisteren naar de stem van de Goede Herder (het evangelie van vandaag). In de gevangenis schreef hij onder andere dit gebed tot Jezus.

“O, Jezus als ik U aanschouw
Dan leeft weer, dat ik van U hou
En dat ook Uw hart mij bemint,
Nog wel als Uw bijzondere vrind.

Al vraagt mij dat meer lijdensmoed,
Och, alle lijden is mij goed,
Omdat ik daardoor U gelijk
En dit de weg is naar Uw Rijk

Ik ben gelukkig in mijn leed,
Omdat ik het geen leed meer weet,
Maar 't alleruitverkorenst lot,
Dat mij vereent met U, o God.

O, laat mij hier maar stil alleen,
Het kil en koud om mij heen,
En laat geen mensen bij mij toe.
't Alleen zijn word ik hier niet moe.

Want Gij, o Jezus, zijt bij mij,
Ik was U nimmer zo nabij.
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet,
Uw bijzijn maakt mij alles goed.”
Kindercatechese: De Goede Herder

3 mei 2020, namens het Pastoraal Team

Deze zondag - 3 mei - gaat het Evangelieverhaal over de Goede Herder (Johannes 10:1-10). Pastoor Henri ten Have heeft voor de kinderen een video gemaakt waarin hij uitleg geeft over deze Bijbellezing.

Kinderen die een tekening van de Goede Herder willen opsturen aan de pastoor kunnen deze sturen naar Bergstraat 17, 6701 AB Wageningen.

Uitzending zondag 3 mei

3 mei 2020, namens het Pastoraal Team

De uitzending van zondag 3 mei kunt u hier zien. Deze is opgenomen vanuit de Gedachteniskerk in Rhenen. De eerste paar minuten ziet u het beeld op zijn kant, maar dat probleem is verholpen na enkele minuten.


Voedselbankactie

26 april 2020, namens de pastoraatsgroep

De voedselbank Veenendaal verzorgt wekelijks ruim 200 pakketten voedsel aan gezinnen die onder het absolute minimum leven. Echter door de Coronacrisis is het nauwelijks mogelijk goede pakketten samen te stellen omdat er bijna geen producten meer in het magazijn staan en omdat er door deze coronacrisis door de middenstand helaas ook minder gegeven kan worden. In overleg met de Voedselbank hebben we in de maand juni weer een inzameling van voedselproducten gepland staan. Maar aangezien we niet weten of er in juni alweer vieringen gehouden mogen worden in de kerken hebben we het volgende besluit genomen.
Het zou mooi zijn als wij als Salvatorkerk de Voedselbank nu al kunnen hel-pen. Dat wij zo als kerk wat kunnen betekenen voor onze naasten, die door omstandigheden het veel minder hebben dan wij.

Voorlopig zijn t/m 31 mei nog geen vieringen mogelijk en voor juni weten we nog niet of dan de kerken weer open mogen.
Daarom willen wij vanaf nu al voedselproducten inzamelen die u tijdens de openingsuren van onze kerk (op zondagen van 10-11 uur en op dinsdag en donderdag van 10-11 uur) kunt inleveren. Dit inzamelen geldt dus voor de hele maand mei en juni.
Gevraagd wordt om houdbare producten met een houdbaarheidsdatum tot tenminste september 2020. Hieronder een lijstje met producten:

Algemeen:
· Let op de houdbaarheidsdatum!
· Alle ingezamelde producten moeten buiten de koeling bewaard kunnen worden.
· In de lijst staan de producten vermeld waar het meeste behoefte aan is, maar uiteraard kunt u dit zelf aanvullen met andere producten.
· We geven natuurlijk het liefst voedzame en gezonde producten mee!
Producten:
· Houdbare melk (geen magere),
· Koffie,
· Groente, fruit (blikken, potten, pakken),
· Olijfolie, zonnebloemolie,
· Blikken soep, · Hagelslag, vruchtenhagel, jam, enz,
· Augurken, · Luiers in de maat 6,
· Tandenborstels, tandpasta,
· Schoonmaakmiddelen,
· Wasmiddel, (vloeibaar en poeder)


Video over Alphons Ariëns voor kinderen

26 april 2020, namens het Pastoraal Team

Priester Alphons Ariëns werd geboren op 26 april 1860, vandaag precies 160 jaar geleden. Daarom maakte pastoor Henri ten Have speciaal voor de kinderen van de zalige Titus Brandsmaparochie een video over deze bijzondere priester.


Uitzending terugkijken zondag 26 april

26 april 2020, namens het Pastoraal Team

De eucharistie van zondag 26 april kunt u hieronder terugkijken.

Celebrant is pastoor Henri ten Have.

Orgel: Regina de Bakker

Zang: Diony de Wit en Simon de Jong


Kindernevendienstvideo zondag 26 april

26 april 2020, namens het Pastoraal Team

Speciaal voor de kinderen heeft pastoor Henri ten Have een kindernevendienst video gemaakt over het evangelie van vandaag.

De Emmausgangers
Lucas 24: 13-35
Uitzending terugkijken eucharistieviering 19 april

19 april 2020, namens het Pastoraal Team

De uitzending van de eucharistieviering van zondag 19 april kunt u hier terugkijken. Celebrant is pastoor Henri ten Have. Organist: Regina de Bakker. Zang: Simon de Jong, Tine Nijenhuis.
Deze viering live uitgezonden vanuit de St. Johannes de Doperkerk in Wageningen.


Uitzending terugkijken eucharistieviering zaterdag 18 april

18 april 2020, namens het Pastoraal Team

De uitzending van zaterdag 18 april kunt u hier terugkijken. Deze werd live uitgezonden vanuit de St. Johannes de Doperkerk in Wageningen.
Alle vieringen zijn live te bekijken vanaf de facebookpagina van de parochie www.facebook.com/rkpztb .


Uitzending terugkijken Tweede Paasdag

13 april 2020, namens het Pastoraal Team

Tweede Paasdag ofwel Paasmaandag is een van de Hoogfeesten. De Evangelielezing verhaalt van de leugen van Sanhedrin, namelijk dat Jezus niet was opgestaan maar gestolen door zijn discipelen. Jezus laat zich echter voor de eerste keer al zien, aan de vrouwen (Mattheüs 28, 8-15).

Van deze viering is een opname gemaakt.Uitzending terugkijken Eerste Paasdag

12 april 2020, namens het Pastoraal Team

De uitzending van Eerste Paasdag vanuit de St. Johannes de Doperkerk in Wageningen is hier terug te kijken.
De acolieten die u ziet zijn huisgenoten van pastoor Ten HaveUitzending terugkijken Paaswake

11 april 2020, namens het Pastoraal Team

De viering van de Paaswake, uitgezonden vanuit de St. Johannes de Doperkerk Wageningen, kunt u hier terugkijken. In deze viering wordt ook de paaskaars van de Salvatorkerk gezegend en aangestoken.
De liturgie vindt u onder de video in de bijlage.
De acolieten die u in beeld ziet zijn huisgenoten van pastoor Ten Have


Bijlagen

Liturgie PaaswakeUitzending terugkijken Goede Vrijdag

10 april 2020, namens het Pastoraal Team

Op deze dag herdenken we de kruisiging en dood van Jezus. In onderstaande video ziet u de viering van Goede Vrijdag terug vanuit de St. Johannes de Doperkerk in Wageningen. Voorganger is pastoor Henri ten Have.
De liturgie vindt u in de bijlage onder de video.Bijlagen

Liturgie Goede VrijdagUitzending terugkijken Witte Donderdag

10 april 2020, namens het Pastoraal Team

Witte Donderdag is de donderdag direct voor Goede Vrijdag in de Goede Week. Op Witte Donderdag begint het Triduum Sacrum dat verder bestaat uit Goede Vrijdag en Stille Zaterdag die tijdens de Paaswake overgaat in het Paasfeest. Op Witte Donderdag wordt Het Laatste Avondmaal van Christus met zijn apostelen en de instelling van de Eucharistie door Jezus herdacht. Hieronder kunt u de opname die op Facebook is uitgezonden terugkijken. De liturgie vindt u onder de video.Bijlagen

Liturgie Witte DonderdagTitus Brandsma TV: Online uitzendingen

9 april 2020, namens het Pastoraal Team

Onze Titus Brandsmaparochie gaat tijdens de coronacrisis voortaan de missen rechtstreeks (live) uitzenden vanuit de Johannes de Doperkerk in Wageningen. Tot dusver waren de vieringen van tevoren opgenomen. Dat geeft weliswaar een mooie beeldkwaliteit, maar het kost ook heel veel tijd en werk. Via de live-uitzendingen zijn wij als één parochie gelijktijdig getuige van de eucharistie. Overigens zijn de live-uitzendingen ook op een later tijdstip terug te zien. Het is voor ons even wennen en uitproberen. We hopen dat u ons de technische en liturgische onvolkomenheden wilt vergeven!

Aanvangstijden van de vieringen
Nu live-uitzendingen mogelijk zijn, kunnen we de vieringen zoveel mogelijk houden op de normale tijden. Voor het komende Paastriduüm betekent dit dat de viering start om:

Witte Donderdag: 19.00 uur

Plechtigheden van Goede Vrijdag: 19.00 uur

Paaswake: 21.00 uur

Paaszondag: 10.00 uur

Paaszondag Internationale mis: 12.00 uur

Kijk via Facebook, aanmelden is niet nodig
De vieringen worden uitgezonden via Facebook. U kunt de vieringen op bovengenoemde tijden rechtstreeks meekijken via https://www.facebook.com/rkpztb. Dit is de facebookpagina van onze parochie, die gewoon voor iedereen toegankelijk is. Ook het terugkijken van de vieringen kan via deze facebookpagina.

Terugkijken via de parochiewebsite
Via de website van onze parochie kunt u de vieringen niet live bekijken, maar u kunt hier de uitzending wel later terugzien: menukeuze Titus Brandsma TV in het linkermenu Algemeen of klik hier

Bent u geen lid van Facebook?
Dat is geen probleem. U hoeft zich namelijk niet aan te melden om de uitzending te kunnen volgen.


Opname Kruisweg

7 april 2020, namens het Pastoraal Team

De kruisweg (Via crucis in het Latijn) is een onderdeel van de traditie van het christelijke Paasfeest. Het is een nabootsing in de vorm van schilderijen of beeldhouwwerken van de lijdensweg van Christus vanaf het gerechtsgebouw (het paleis van de Pontius Pilatus) tot en met de begrafenis van Christus. Een kruisweg stelt ons in staat stil te staan bij de belangrijkste gebeurtenissen van deze lijdensweg aan de hand van 14 kruiswegstaties (van het Latijn statio, dat halteplaats betekent). Het idee van een kruisweg is dat wij zo in gebed de Via Dolorosa kunnen doorlopen zonder in Jeruzalem te zijn geweest.

In deze nu Nederlandstalige opname (deze is te bekijken op de parochiewebsite) zien we pastoor Henri ten Have die de kruisweg bidt, langs de prachtige staties van Jan Toorop in de St. Bernulphus kerk te Oosterbeek.

Ga hiervoor naar de parochiewebsite www.ztitusbrandsmaparochie.nl en klik op de menukeuze Titus Brandsma TV in het "Algemeen" Menu links.


Opname Maria Boodschap

25 maart 2020, namens het Pastoraal Team

Op 25 maart, negen maanden voor Kerstmis viert de kerk het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer door de Engel Gabriel aan Maria. In de donkere tijden waarin het Volk van God toen leefde bracht de aartsengel Gabriel namens God hoop door de blijde boodschap aan Maria. Bidden wij met Maria om hoop en kracht ook in deze tijd.

De heilige mis wordt door pastoor Henri ten Have opdragen in twee talen, en met liederen uit het internationale bedevaartsoord Lourdes, zodat de verbondenheid uitdrukken met de buitenlanders in onze parochie en met heel de wereldkerk die met ons meebidt.

Om de mis terug te kijken: ga hiervoor naar de website www.pztb.nl. Klik op de menukeuze Titus Brandsma TV in het "Algemeen" Menu links of klik op Maria Boodschap viering 24 maart 2020. Op deze website kunt u ook de vieringen van zondag 15 maart en 22 maart terugkijken.Solidair met India

25 maart 2020, namens Missie, Ontwikkeling en Vrede

Nu duidelijk is dat we tot en met Pinksteren geen vieringen meer hebben in onze kerken en dus ook geen collectes meer voor de Vastenactie 2020, doet de MOV-werkgroep een extra beroep op u om een gift digitaal over te maken.

Natuurlijk bevinden we ons met de dreiging van Corona in bizarre omstandigheden waarbij we zeer op ons zelf worden teruggeworpen, maar onze zusters en broeders in India zijn het gewoon om in bizarre omstandigheden te verkeren! Laten we de mensen in Kasaragod Kerala in India niet vergeten en bijdragen aan het gemeenschappelijk project van onze parochie.

Dit kan op rekening NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag onder vermelding van ons projectnummer 401402 .

De informatie over dit project staat in het kerkmagazine TitusBreed van deze vastenperiode, hierin wordt ook vermeld dat Vastenactie onze totale bijdrage met 50% verhoogt!
Overweging zondag 15 maart

20 maart 2020, namens Liturgische Werkgroep

De viering van zondag 15 maart in de Salvatorkerk kon niet doorgaan door de maatregelingen die genomen zijn m.b.t. het coronavirus. De viering was reeds voorbereid; ter bezinning publiceren wij voor u alsnog de lezingen en de overweging van deze zondag.

Eerste lezing
Exodus 17,3-7
In die dagen, leden de Israëlieten tijdens de woestijntocht hevige dorst. Zij bleven tegen Mozes morren en zeiden: "Waarom hebt gij ons weggevoerd uit Egypte als wij toch met kinderen en vee van dorst moeten sterven ?" Mozes klaagde zijn nood bij de Heer: "Wat moet ik toch aan met dit volk? Ze staan op het punt mij te stenigen." De Heer gaf Mozes ten antwoord: "Ga met enkelen van Israëls oudsten voor het volk uit, neem in uw hand de staf waarmee ge de Nijl geslagen hebt en begeef u op weg. Ik zal ginds, voor uw ogen, op een rots staan, op de Horeb. Sla op die rots: er zal water uitstromen zodat de mensen kunnen drinken." Mozes deed dat in het bijzijn van Israëls oudsten. Hij noemde de plaats Massa en Meriba vanwege de verwijten der Israëlieten en omdat zij de Heer hadden uitgedaagd door zich af te vragen: Is de Heer nu bij ons of niet?

Evangelie
Joh 4, 5-10.19-26. 39-42
In die tijd kwam Jezus in een stad van Samaria, Sichar genaamd, dichtbij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef had gegeven. Daar bevond zich de bron van Jakob en vermoeid van de tocht ging Jezus zo maar bij deze bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen een vrouw uit Samaria water kwam putten zei Jezus tot haar: "Geef Mij te drinken." De leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om levensmiddelen te kopen. De Samaritaanse zei tot Hem: "Hoe kunt Gij als Jood nu te drinken vragen aan mij, een Samaritaanse?" - Joden namelijk onderhouden geen betrekkingen met de Samaritanen. Jezus gaf ten antwoord: "Als ge enig begrip hadt van de gave Gods en als ge wist wie het is, die u zegt: Geef Mij te drinken, zoudt ge het aan Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water hebben gegeven." Daarop zei de vrouw tot Hem: "Heer, Ge hebt niet eens een emmer en de put is diep: waar haalt Ge dan dat levende water vandaan? Zijt Ge soms groter dan onze vader Jakob die ons de put gaf en er met zijn zonen en zijn vee uit dronk?" Jezus antwoordde haar: "iedereen die van dit water drinkt, krijgt weer dorst, maar wie van het water drinkt dat Ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer; integendeel, het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven." Hierop zei de vrouw tot Hem: "Heer, geef mij van dat water, zodat ik geen dorst meer krijg en hier niet meer moet komen om te putten ik zie dat Gij een profeet zijt. Onze vaderen aanbaden op die berg daar, en gij, Joden, zegt dat in Jeruzalem de plaats is waar men aanbidden moet." "Geloof Mij, vrouw, - zei Jezus haar, er komt een uur dat gij noch op die berg noch in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet kent; wij aanbidden wat wij kennen, omdat het heil uit de Joden komt. "Maar er zal een uur komen, ja het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. "De Vader toch zoekt mensen die Hem zo aanbidden. "God is geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem in geest en waarheid aanbidden." De vrouw zei Hem: "Ik weet dat de Messias - dat wil zeggen: de Gezalfde komt, en wanneer Die komt zal Hij ons alles verkondigen." Jezus zei tot haar: "Dat ben Ik, die met u spreek Toen dus de Samaritanen bij Hem gekomen waren, verzochten zij Hem bij hen te blijven. Hij bleef er dan ook twee dagen en door zijn woord kwamen er nog veel meer tot het geloof. Tot de vrouw zeiden ze: "Niet langer geloven wij om wat gij gezegd hebt, want wij hebben Hem zelf gehoord en wij weten, dat Deze werkelijk de redder van de wereld is.

Overweging
Wat is er nou gewoner dan water. Warm of koud en met een mengkraan op iedere gewenste temperatuur. Maar wat water werkelijk is, dat weet alleen een vis. En die kan niet praten.
De belangrijkste dingen in ons leven zijn o zo vanzelfsprekend. De lucht die wij inademen; het eten van iedere dag; het water dat wij drinken of waarin wij ons wassen.. Het is er ieder uur dat wij willen en daarom vinden wij het ook heel gewoon. Wij draaien de kraan open en het water stroomt eruit. Al die dingen zijn vanzelf sprekend tot het fout gaat. Als de lucht vuil wordt, het water troebel is, als de stikstofnorm verlaagd wordt, als Nederland van het gas af moet, als de vriendschap omslaat in jaloezie of achterdocht, dan ontdekken wij hoe ongewoon het gewone is. Als het gewone, dagelijkse wegvalt, kunnen wij in paniek raken. Wij gaan roepen en schreeuwen: Doe iets. Laat iemand er iets aan doen!

Mozes trekt met een heel volk door de woestijn, op weg naar een beter, een leefbaar land. Ze komen uit Egypte waar ze onderdrukt en als slaven behandeld werden. Maar het is er allemaal niet beter op geworden. In de woestijn is het leven moeilijk. Nu zitten ze zonder water en het volk schreeuwt naar Mozes: ‘Doe er iets aan. Verzin een list.

Het is veertigdagen tijd, beste medegelovigen, woestijntijd, bedoeld om te zien wat wij echt nodig hebben om in leven te blijven. Het is bedoeld onze de kamer eens echt op te ruimen. Weg te doen wat overbodig is. Ruimte te maken voor liefde en vriendschap. Is ons gebed een riedeltje wat we afraffelen of een gesprek met God. Het is woestijntijd. Tijd om ons bewust te zijn van wat wij bidden. Tijd om antwoorden te vinden op allerlei vragen.
Het volk in de woestijn heeft dorst. Dorst naar antwoorden op de vraag waar zij eigenlijk naar toe gaan. Vragen die telkens terug komen, overal ter wereld, tot op de dag van vandaag. Waar leidt dit leven toe? Waarom is het zo en niet anders?

Johannes maakt er een moeilijk maar boeiend verhaal van.
Om te beginnen neemt Johannes ons mee op vreemd terrein: een Samaritaans gebied. U weet waarschijnlijk wel dat het niet echt goed boterde tussen de Joden en de Samaritanen. Als rechtgeaarde Jood praat je niet met Samaritanen en ga je, indien mogelijk, niet door Samaritaans gebied.
En Jezus? Tegen alle vooroordelen, tegen alle geboden, die de Joden van generatie op generatie door hebben gegeven trekt Jezus dwars door Samaria heen. Meer nog, hij knoopt een gesprek aan met iemand uit Samaria. En niet met een gewoon iemand uit het volk, maar met een vrouw. En bovendien met een vrouw die zelfs door haar eigen gemeenschap als een grote zondares wordt beschouwd. Het is immers veelzeggend dat de vrouw alleen en in de ondraaglijke middaghitte water moet komen halen. In vele culturen is de waterput de plek bij uitstek om te roddelen en nieuwtjes uit te wisselen. Deze Samaritaanse vrouw hoort duidelijk niet meer bij de groep.
En met deze vrouw start Jezus een gesprek. De vrouw zelf is verbijsterd. ‘Hoe kunt u als Jood drinken vragen aan mij? Joden willen namelijk niets met Samaritanen te maken hebben.’ Maar Jezus herhaalt zijn vraag. En wat begint als een gewoon gesprek over water en dorst hebben, neemt al gauw een andere wending. Jezus spreekt over het water in de put dat de echte dorst niet lest. En hij belooft dat hij water zal geven. Levend water. Niet te verwarren met bruisend water; levend water is water dat leven geeft. En de Samaritaanse vrouw begrijpt wat Jezus bedoelt met het levend water.
‘Er is water waar je geen dorst van krijgt.’ zegt Jezus.
‘Ja, geef maar.’ antwoordt de vrouw gretig bij de put. Alsof het om een koekje gaat.
‘Nee, dat bedoel ik niet’, zegt Jezus ‘Dat water zit niet in de put.’
Dat water is niet te koop. Het is als een bron in jezelf. Jezus heeft het hier over de zuivere kracht die de mens overeind houdt. Over de liefde en de trouw.
Is dat niet te hoog gegrepen? Maar dat is geen reden om het niet te proberen.
God vraagt van ons geen volmaaktheid. Hij vraagt geloof en vertrouwen. Het geloof dat het levende water ook voor ons bereikbaar is.
We kunnen ons zorgen maken over de toekomst. We kunnen in paniek raken en roepen: ‘Doe iets. Laat iemand iets doen.’ Wij kunnen staken en protesteren. Dat zijn de momenten, om net als die vrouw bij de put, aan Jezus te vragen: ‘Heer geef mij levend water, zodat ik geen dorst meer krijg.’
Een diepere laag in dit evangelie dan de menselijke behoefte aan eten en drinken, is het verlangen ergens bij te horen, vrienden en vriendinnen om je heen te hebben.

Het is misschien opgevallen, hoe de vrouw in het gesprek Jezus steeds beter gaat begrijpen. Eerst is Jezus voor haar ook maar een gewone Joodse man, dan gaat haar geleidelijk een licht op: bent u soms groter, dan onze vader Jacob, die deze put gegraven heeft? vraagt ze zich af, half spottend, half serieus. Vervolgens zegt ze: ik zie, dat u een profeet bent! En tenslotte ontglipt haar zelfs het woord 'Messias'.
Jezus is hier in gesprek met een buitenlandse en zelfs met iemand van een ander geloof dan hij. Hij is Jood en zij belijdt de godsdienst van de Samaritanen.
En hier is nog iets heel bijzonders te zien: de vrouw geeft vanuit haar eigen geloofsopvatting een beschrijving van de komende Messias. Zij verwacht niet zozeer een 'Koning, een zoon van David, als Messias', zoals de Joden doen. Als Samaritaanse verwacht zij de terugkeer van Mozes.
En dan gebeurt het wonderlijke: Jezus wijst haar Samaritaanse opvatting niet af.
Vandaag heeft de evangelist Johannes echt de tijd genomen om ons het verhaal van deze ontmoeting tot in de kleinste details te vertellen. Heel zorgzaam en liefdevol luistert hij naar het gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw. Geen enkel woord mag daar van verloren gaan. Het verhaal begint met een slok water en eindigt met een diepgaand gesprek over het leven. Daar tussen vindt een ontmoeting plaats.
En zijn wij misschien ook zoals die Samaritaanse vrouw? Ze is stomverbaasd dat Jezus haar om hulp vraagt, en daarna ontstaat er een bijzonder gesprek tussen haar en Jezus.
Laten wij dat vandaag mee terug naar huis nemen: dat wij, willen wij echte volgelingen van Jezus zijn, ons niet moeten blindstaren op vooroordelen. Wij mogen geen oordeel vellen over een mens, al wordt hij door anderen bestempeld als minderwaardig. Wij moeten de ontmoeting altijd durven aangaan. Praten met anderen. En het hoeven uiteraard niet altijd diepgravende bespiegelingen te zijn. Gewoon een praatje over het weer of over hoe het met de ander gaat. Een gezellig gesprek bij een kopje koffie. Gewoon de ander zien staan. En dan zullen wij merken hoe wij leven geven aan de ander en hoe in ons lichaam levend water opborrelt.

Maria Meijer, parochieel voorgangerMet Palmzondag en Pasen geen publieke liturgische vieringen

18 maart 2020, Aartsbisdom Utrecht

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).

Al eerder kondigde paus Franciscus vergelijkbare maatregelen aan. De maatregelen die de overheid in Nederland heeft genomen, gelden tot en met 6 april. De bisschoppen zien zich echter genoodzaakt ook tot en met Pasen nu al een beslissing te nemen in verband met de voorbereidingen voor de liturgische plechtigheden, die niet goed plaats kunnen vinden in de huidige situatie. Verder is de noodzaak er vanwege de gezondheid van de gelovigen, onder wie ook kwetsbare personen.

Voor de Chrismamissen in de bisdommen geldt dat deze in kleinere kring doorgang zullen vinden met de bedienaren die nodig zijn voor de liturgie, zonder koor. Hierover, maar ook over de andere vieringen in de Goede Week en met Pasen, communiceren de bisdommen met hun parochies en pastorale teams.

Missen, doop en uitvaart
De zondagse Eucharistieviering van de priesters vindt in de beslotenheid plaats en zonder koor, eventueel met cantor.

Voor de missen die doordeweeks worden gehouden gelden de eerder afgekondigde, strikte maatregelen met de volgende toevoeging: de pastoor beslist naar omstandigheden en in overeenstemming met de overheidsmaatregelen of de doordeweekse mis doorgaat of niet. Hij dient daarbij rekening te houden met de grootte van de kapel of kerk en ziet erop toe dat de richtlijnen van de overheid worden gevolgd. Van de aanwezige gelovigen wordt gevraagd 1,5 meter afstand van elkaar te houden, ook als men naar voren komt voor de H. Communie of persoonlijke zegen en niet te komen wanneer men verkouden is.

Hetzelfde geldt voor doopvieringen en uitvaarten die sober en kleinschalig moeten worden gehouden en in overeenstemming moeten zijn met de nadere richtlijnen van het eigen bisdom. In geval van uitvaarten dienen deze ook in overeenstemming te zijn met de richtlijnen van de uitvaartbranche zoals met betrekking tot het maximum aantal aanwezige personen.

Verenigd in gebed
De kerken blijven waar mogelijk open en toegankelijk om te bidden of een kaars op te steken. Vraag aan de bezoekers is, om daarbij afstand te houden tot andere kerkgangers en indien men verkouden is, niet te komen maar thuis te bidden.

De bisschoppen roepen nadrukkelijk op tot gebed in deze tijden waarin het coronavirus heerst.


Pastoraal woord vanuit Zalige Titus Brandsmaparochie

15 maart 2020, namens het Pastoraal Team

Naar aanleiding van het opschorten van de vieringen in het weekeinde n.a.v. het Corona-virus.

Beste parochianen, of zal ik zeggen, zoals bij de preek, “broeders en zusters”? Want juist in deze tijd ervaren we hoezeer we met elkaar verbonden zijn in een wereldwijde broeder- en zusterschap, helaas in negatieve zin door het besmettingsgevaar, maar ook in positieve zin, op verschillende manieren. Juist door het gemis aan de kerkdiensten, de gezamenlijke koffie erna, zullen velen ervaren hoe dierbaar de gemeenschappelijke ontmoeting is. Dit gemis kan maken dat we meer waarderen wat gewoon is.

Een van onze medeparochianen zei mij: eigenlijk is dit ook een soort vasten, afzien van de manier van je geloof belijden zoals we dat gewend zijn. Tijdens het gewone vasten zien we af van dingen die we fijn vinden, en door het gemis beseffen we dat vanzelfsprekende dingen eigenlijk bijzonder zijn. Zo worden we ons door deze situatie ook bewust hoe kostbaar eigenlijk de kerkvieringen en gemeenschap erom heen zijn, die we anders als vanzelfsprekend ervaren.

De Eucharistieviering op TV op zondagmorgen zal voor u misschien enigszins een compensatie voor u zijn, we delen dan broederlijk en zusterlijk in de situatie waarin veel ouderen en zieken vaak verkeren, die (bijna) nooit meer naar de kerk meer kunnen gaan. We gaan kijken of wij ook als parochie kleinschalige vieringen zullen opnemen om op de website van onze parochie te publiceren. We delen als broeders en zusters in de situatie van onze medegelovigen in Italië en andere landen, waar mensen al sinds enige tijd niet meer naar de kerk kunnen. Bovenal worden we ons allemaal bewust dat iedereen getroffen kan worden door het virus. Dat kan ons enerzijds angstig maken, aan de andere kant kan het ons ook brengen tot daden van broederlijke en zusterlijke solidariteit, en tot gebed voor al onze broeders en zusters. Gisteren zei een psycholoog op de radio dat een crisis als deze het beste èn het slechtste in mensen naar boven kan halen.

Bij het slechtste kunnen we denken aan ruzies in de supermarkt bij het hamsteren. We kunnen ook denken aan spanningen in gezinnen, doordat we door het gedwongen thuisblijven meer ‘op elkaars lip zitten’. En aan de ouderen en zieken die nu meer geïsoleerd kunnen raken. Maar aan de andere kant kan deze moeilijke situatie ook iets positiefs bewerken, meer tijd en aandacht voor elkaar, voor gebed en bezinning, en voor wat werkelijk van belang is in het leven. En in plaats van hamsteren kunnen we ook aanbieden om boodschappen te doen voor mensen die wegens ouderdom of ziekte niet meer naar de winkel kunnen of durven. Ik werd gisteren aangenaam getroffen door studenten die mij vroegen of ik misschien oudere of zieke mensen kende voor wie zij boodschappen zouden willen doen. Los van dit speciale aanbod, weet ik dat veel parochianen zich ook nu al als broeders en zusters opstellen voor hun medemensen. Laten wij, zoals de bisschop schrijft, in zijn pastoraal woord, ook speciaal bidden voor de zieken en voor hen die zieken verplegen en behandelen.

In het Oude Testament zien wij ook dat het volk van God door grote crises gaat, uitbuiting, hongersnood, ziekte, vooral ten tijde van hun veertig jaar in de woestijn. In het Evangelie zien wij dat de leerlingen van Jezus Hem vaak niet begrijpen, en niet kunnen accepteren dat Hij moet lijden en sterven. Hoe dan ook, de boodschap van ons geloof is telkens, dat God uit de meest onbegrijpelijke en negatieve situaties steeds weer iets goeds, zelfs iets beters kan scheppen. Dat is de hoop die ons geloof ons biedt. Laten we daaraan vasthouden, en elkaar ondertussen in woord, daad en gebed ondersteunen.

Mede namens het pastoraal team, wens ik u veel sterkte, pastoor Henri ten HaveUitzending viering zondag 15 maart

15 maart 2020, namens het Pastoraal Team

Van de viering van 15 maart 2020 is een opname gemaakt. Deze kunt u terug zien via deze link: https://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/titus-brandsma-tv/811-viering-tv-20200315
Werkt de linkt niet? Dan kunt u deze kopiëren in de adresbalk van uw internetbrowser.


Vieringen afgelast

15 maart 2020, namens het Pastoraal Team

Vieringen afgelast
In verband met het coronavirus en in navolging van het decreet van de Nederlandse Bisschoppen worden vanaf nu tot 31 maart alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen afgelast in onze parochie. Ook worden er andere diverse maatregelen geadviseerd. Zie voor verdere informatie, de website van het Aartsbisdom: https://www.aartsbisdom.nl/bisschoppen-scherpen-maatregelen-in-verband-met-het-coronavirus-aan/

Ook doordeweekse vieringen afgelast
Het bestuur van de parochie Z. Titus Brandsma heeft besloten om ook verdere stappen te zetten. Tot hen spijt voor allen die zich getroffen voelen door dit besluit, maar welovertuigd van de noodzaak van dit besluit willen zij u laten weten dat nu ook alle doordeweekse vieringen en bijeenkomsten in onze parochie opgeschort of geschrapt worden. Bij onduidelijkheden of moeilijkheden kunt u zich in verbinding stellen met pastoor Henri ten Have.

Activiteiten afgelast
Ook alle publieke bijeenkomsten zoals de Gebedsdag, de Bloemen en Bijen in Bennekom, de Bijbelcursus voor dummies, Vastenproject Lopend Vuur, etc.. worden afgelast of tot nader order uitgesteld.

Uitzending viering zondag 15 maart
Van de viering van 15 maart 2020 is een opname gemaakt. Deze kunt u terug zien via deze link: https://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/titus-brandsma-tv/811-viering-tv-20200315
Werkt de linkt niet? Dan kunt u deze kopiëren in de adresbalk van uw internetbrowser.


Themabijeenkomsten: op weg naar een bloeiende kerk

19 februari 2020, namens het Pastoraal Team

Alle parochianen zijn uitgenodigd voor een viertal themabijeenkomsten over parochievernieuwing; dat wil zeggen, over de verandering naar een parochie die groeit en bloeit, en op weg te gaan naar een bloeiende kerk.

Tijdens deze bijeenkomsten zullen ideeën en initiatieven met betrekking tot parochievernieuwing worden besproken. Praktijkervaringen van Nederlandse en buitenlandse parochies komen aan bod, evenals teksten uit de Bijbel en uit kerkelijke documenten. Degenen die alvast iets meer willen weten over wat er op dit moment speelt op het gebied van parochievernieuwing (ook wel parochierevitalisatie genoemd) kunnen informatie vinden op de website https://missionaireparochie.nl/.

De themabijeenkomsten zullen worden geleid door medewerkers van het Centrum voor Parochiespiritualiteit, die veel parochievernieuwingstrajecten in katholieke kerken volgen, en kunnen spreken over ervaringen in de praktijk in Nederland en in andere West-Europese landen.

Voor de bijeenkomsten in onze parochie is gekozen voor de volgende data, plaatsen en onderwerpen:

5 maart, in Renkum – Wat is het doel of de missie van de Kerk, en wat is de kern van het katholieke geloof?
2 april in Rhenen – Wat belemmert ons persoonlijk en als parochie om de missie van de Kerk in praktijk te brengen?
14 mei in Ede – Wat zijn de waarden van parochies die groeien, die een cultuuromslag maken van onderhoud naar missie?
25 juni in Wageningen – Hoe geven we goed leiding aan een dergelijke cultuuromslag, en welke stappen willen we als parochie nu nemen?
Elke avond kent inleiding(en) op het thema, maar ook een gesprek in kleine groepen of tweetallen over het thema.

Het tijdsschema van de avonden is als volgt:

19.30 uur: inloop met koffie en thee
20.00 uur: programma
21.30 uur: afsluiting met gebed (ca. 20 min.)
21.50 uur: gelegenheid om nog iets te drinken en na te praten.

Iedereen is van harte welkom om mee te denken en te praten en inspiratie op te doen voor de toekomst van de parochie! Aanmelden is handig (niet verplicht) i.v.m. de catering, en kan via titusvernieuwt@pztb.nl .Vastenactie 2020

19 februari 2020, namens Missie, Ontwikkeling en Vrede

Vanaf volgende week als met Aswoensdag de vasten weer is begonnen doen wij weer mee met de parochiebrede “ Vastenactie”. En dit keer is gekozen voor een project van “Solidair voor India” waaraan wij als Salvatorkerk al jaren mee doen. In de TitusBreed die u dezer dagen in de bus krijgt kunt u er meer over lezen. Ook zijn er flyers beschikbaar die achter in de kerk liggen. Het is wederom gelukt om dit project goedgekeurd te krijgen als “Eigen Doel” bij de landelijke Vastenactie wat ons het voordeel oplevert dat zij onze giften voor het project met 50% verhogen, waarmee uw bijdrage dus nog groter wordt voor het project : “Hulp aan moeders van ge-handicapte kinderen”. In deze periode zal de 2e collecte steeds voor de Vastenactie zijn, maar natuurlijk kunt u ook digitaal een bijdrage leveren en wel op NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v Vastenactie en onder vermelding van ons projectnummer 401402 Deze gegevens vindt u ook in de flyer. Ons streefbedrag met de hele parochie is € 12.000,- en als ik terug kijk naar de bedragen die wij als Salvatorkerk in het verleden aan de projecten van “Solidair met India” of zo-als wij dan zeiden “de projecten van pater Bernard Kersten”, dan moet dat bedrag haalbaar zijn, ik reken op u. Voor verdere informatie verwijs ik naar de flyer of het verhaal in Titus-Breed. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met ons.

Jan Zuurhout en Jos Schilte van de MOV


Stille Dag

19 februari 2020, namens het Pastoraal Team

Net als het vorig jaar wordt op zaterdag 29 februari, aan het begin van de Veertigdagentijd, een ‘Stille Dag’ gehouden, een retraitedag van bezinning en gebed. De hele dag zal in stilte beleefd worden. Het thema van de inleidingen is deze keer: ‘Spirituele betekenis van de eucharistie’ en sluit aan op het Jaar van de Eucharistie.
Inleider is pastoor Henri ten Have.
Programma
09.30: Bidden van de Lauden
10.00: Inleiding
11.00: Stilte en gelegenheid tot aanbidding
12.00: Eucharistie
12.30: Lunch in stilte
13.30: Middaggebed en tweede inleiding
14.30: Stilte en gelegenheid tot aanbidding
16.00: Vespers en eventuele gelegenheid tot nagesprek

Er wordt van de deelnemers een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 5,-.
Locatie: Wageningen, Bergstraat 17
Opgave bij Marianne Albers, amc.albers@kpnmail.nl.


Met KBO naar Passiespelen Tegelen

5 februari 2020,

Op zondag 24 mei vertrekt een touringcar met leden van de katholieke ouderenvereniging KBO naar Tegelen, Limburg, voor het bijwonen van een voorstelling van de Passiespelen.

Het is al sinds 1931 traditie dat daar de laatste dagen en uren van Jezus worden nagespeeld. In de loop der jaren werd de opzet steeds groter en indrukwekkender. In 2020 nemen meer dan 300 acteurs deel aan het spektakel. Indrukwekkend, inspirerend en emotioneel.

Het spel wordt in de openlucht gebracht, maar biedt overdekte zitplaatsen. Omdat de organisatie zo omvangrijk is wordt het spel slechts eens in de vijf jaar uitgevoerd. Wellicht voor ouderen nu een laatste kans het eens te beleven.

Er gaan 36 KBO-leden mee. Er zijn in de bus dus nog enkele plaatsen beschikbaar. Heeft u voor zichzelf ook al tickets gekocht, en zoekt u comfortabel vervoer? Of zou u alsnog graag een kaartje willen kopen en met de bus meereizen? Meld u zich dan even bij Jan Bosman, bosmanjf66@kpnmail.nl of tel. 06 468 486 32


Kathokids

2 februari 2020, KathoKids

Op vrijdag 14 februari van 18.30-20.00 uur komen de Kathokids weer bij elkaar. Het thema is 'Carnaval'. Als je het leuk vindt, mag je verkleed komen.

De Kathokids is voor basisschool kinderen vanaf groep 4.

Zien we je op 14 februari?
Ingrid en Krista (krista@xs4all.nl).


Kindercatechese in Wageningen

2 februari 2020, namens het Pastoraal Team

Op woensdagmiddag 12 februari is er weer een uurtje kindercatechese waarbij pastoor Henri ten Have de kinderen vertelt over het (katholieke) geloof. Deze middag zal plaatvinden op de locatie in Wageningen, Bergstraat 17.

De middag start om van 14.30 uur. Kinderen die dit seizoen hun eerste heilige communie gaan doen of dit al eerder hebben gedaan, zijn van harte welkom. Ook kinderen uit andere locaties zijn uitgenodigd (ouders die erbij willen blijven, zijn welkom). Om je aan te melden kun je mailen naar Daniëlle via dmklarenbeek@hotmail.com. Aanmelden is niet verplicht, maar wij houden je op de hoogte als er wijzigingen zijn.


Week van Gebed

18 januari 2020, namens Oecumenische Werkgroep

In de jaarlijkse Week van Gebed, van zondag 19 tot zaterdag 25 januari, bidden christenen samen voor eenheid van christenen, voor de wijk én de wereld.

De week van gebed is een initiatief van de Raad van Kerken en Missie Nederland. In Veenendaal wordt deze week georganiseerd door vele kerken en geloofsgemeenschappen en zijn we te gast in verschillende kerken. Sinds jaren doen wij als NGK ook weer mee.

Het thema van de week van gebed 2020 is ‘Buitengewoon’. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed ons uit om te streven naar meer dan het gewone. De centrale Bijbeltekst voor de gebedsweek komt in 2020 uit het laatste deel van het boek Handelingen, hoofdstuk 27 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta, en daar met bui-tengewone vriendelijkheid opgevangen worden. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Christenen in Malta herdenken deze gebeurtenis nog altijd op 10 februari en zij hebben voor dit jaar het materiaal voor de gebedsweek voorbereid. Tijdens de gebedsweek volgen we Paulus op zijn reis. De werkgroep die deze week voorbereidt, nodigt u en jullie van harte uit.

Wilt u/jij deze week meebidden?
Zondag 19 januari startdienst 10.00 uur in kerkgebouw van Baptistengemeente, De Schutterij 2.

De door-de-weekse bijeenkomsten (19.30 tot ongeveer 20.00 uur):
Maandag 20 januari in wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf. Voorbereiding in samenwerking met de ICF.

Dinsdag 21 januari in kerkgebouw Bethelkerk, Spanjaardsgoed 7. Voorbereid door Bethelkerk en Mozaïek 0318.

Woensdag 22 januari in Verpleeghuis De Meent, Grote Beer 10. Voorbereid in samenwerking met Baptistengemeente de Verbinding.

Donderdag 23 januari in de Petrakerk, Kerkewijk 135. Voorbereid door Petrakerk en De Regenboog.

Vrijdag 24 januari in de RK Salvatorkerk, Adriaan van Ostadelaan 56. Voorbereid in samenwerking met het Leger des Heils.

Zaterdag 25 januari in de Westerkerk, Goudvink 2 die de bijeenkomst heeft voor-bereid met de Nederlands Gereformeerde Kerk.


Kerstvieringen

19 december 2019, namens de Locatieraad

Komt allen tezamen!
Verheugt u zich ook op het hoogfeest van de geboorte
van de Heer? Dan bent u van harte welkom om dat samen te vieren in de Salvatorkerk!

Voor zowel kinderen als volwassenen is er keuze uit een van de sfeervolle kerstvieringen.
Op 24 december 17.00 uur is er een speciale viering voor
peuters en kleuters (Kindje Wiegen).
Om 19.00 uur(24 dec) is er een gezinsviering waarin samen met het kinderkoor kerstliederen worden gezongen. In deze viering alsook in de viering van 21.00 uur zal pastor Guido Dieteren voorgaan. Koor Kleurrijk verzorgt in laatst genoemde de Kerstgezangen.
De volgende dag vieren we Kerstmis en zal pastor Adri van Dijk voorgaan in de eucharistieviering. Het Willibrordkoor zingt.
Voor de vieringen zijn geen plaatsbewijzen nodig. De toegang is vrij. Neem familie en vrienden mee: iedereen is welkom!


Kindercatechese in Wageningen

4 december 2019, namens de pastores

Op woensdagmiddag 11 december is er weer een uurtje kindercatechese waarbij pastoor Henri ten Have de kinderen vertelt over het (katholieke) geloof. Deze middag zal plaatsvinden op de locatie in Wageningen.

De middag start om van 14.30 uur. Kinderen die dit seizoen hun eerste heilige communie gaan doen of inmiddels al hebben gedaan, zijn van harte welkom. Ook kinderen uit Veenendaal zijn uitgenodigd (ouders die erbij willen blijven, zijn welkom).

Adres: Bergstraat 17, Wageningen


Kerstmarkt

4 december 2019, namens Kleurrijk

Op zaterdag 14 december houden we van 11.00 tot 16.00 uur weer een gezellige Kerstmarkt in en rondom de Salvatorkerk.

In de kerk zullen ambachtelijke producten en kerstartikelen te koop zijn. Uiteraard zullen de versgebakken oliebollen niet ontbreken. Deze kunt u alvast bestellen via het formulier dat u achter in de kerk vindt. Ook zijn er loten te koop voor de loterij met mooie prijzen. Onder het genot van een glaasje glühwein of kopje soep kunt u luisteren naar optredens van onze koren en jachthoornblazers.

Aan het einde van de middag zullen zij na de trekking van de loterij nog een gezamenlijk optreden verzorgen. Dit evenement mag u natuurlijk niet missen!


Ouderavond eerste communie

9 oktober 2019, namens de werkgroep 1e H.Communie

Je wordt groter. Meer en meer mag je meedoen in het leven. Je begint te begrijpen wat belangrijk is om goed samen te leven. Nu maak je kennis met Jezus en zijn vrienden. Je ervaart dat samenleven pas echt mogelijk is al iedereen mee mag doen. Als je dat snapt, mag je meedoen aan de tafel in de kerk; dan ontvang je de eerste communie. En weet dat je altijd welkom bent!

Binnenkort wordt er in onze parochie een begin gemaakt met de voorbereidingen op de
Eerste Heilige Communie. Met het Doopsel wordt een kind opgenomen in de Kerk. Vanaf de leeftijd van 7 jaar wordt het kind uitgenodigd om de Eerste Heilige Communie te ontvangen.
De Eerste Communieviering vindt plaats op zondag 19 april 2020 in de Salvatorkerk van de Zalige Titus Brandsma parochie te Veenendaal.

De eerste ouderavond vindt plaats op maandag 4 november 2019 om 20.00 uur in de parochiezaal. Deze avond is bestemd voor de ouders/verzorgers van kinderen die de Eerste Heilige Communie willen gaan doen. Tijdens deze avond zal u uitleg gegeven worden over de Eerste Heilige Communie en hoe de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie dit jaar georganiseerd gaat worden. Er is gelegenheid tot stellen van vragen. Ook als u nog niet zeker weet of u uw kind wilt laten deelnemen dit jaar of als uw kind nog niet gedoopt is, bent u van harte welkom!

U kunt het aanmeldingsformulier voor de Eerste Heilige Communie vinden op de website van onze kerk: www.salvatorkerkveenendaal.nl onder het kopje formulieren. U kunt dit aanmeldingsformulier volledig ingevuld mailen naar: ehcveenendaal@hotmail.com o.v.v. aanmelding EHC. U kunt het formulier ook inleveren of opsturen naar het secretariaat van onze kerk.
Uiteraard kunt u uw kind ook op de ouderavond aanmelden.

Mocht u verhinderd zijn om de ouderavond bij te wonen en wilt u uw kind toch laten deelnemen aan de communievoorbereiding? Neem dan voor vragen en inlichtingen contact op met Miranda Tinholt van de communiewerkgroep. Tel. 06-11198122 Email: ehcveenendaal@hotmail.com


Uitnodiging voorbereiding Vormsel

9 oktober 2019, namens Werkgroep H.Vormsel

In 2020 is er weer de mogelijkheid om het sacrament van het vormsel te ontvangen. Misschien denk je; vormsel, wat is dat eigenlijk? Is dat wel iets voor mij? Daar moet ik eerst wat meer over te weten komen. Daarom bieden wij jullie, samen met je ouders, de mogelijkheid om de informatieavond te bezoeken. Daar maak je kennis met ons en leggen we uit wat het vormsel inhoudt en wat we daar allemaal voor gaan doen. Na de informatieavond kun je beslissen of je mee wilt doen aan de voorbereiding op het Vormsel.

De informatieavond wordt gehouden op vrijdag 15 november om 19.30uur (= aanvang) in de pastorie van de RK-kerk in Renkum. Adres: Dorpsstraat 1.
Je kunt jezelf natuurlijk al wel aanmelden! Stuur dan bij voorkeur vóór 8 november een email naar: vormsel2019@gmail.com. Zet daarin je volledige naam, email, telefoonnummer en je geboortedatum.
Laat ook even weten met hoeveel mensen je komt, dan zorgen wij voor iets lekkers bij de koffie, thee en limonade. Heb je nog vragen mail dan ook naar bovenstaand email adres. Wij hopen je te zien op 15 november!

Namens de vormselbegeleiders,
Liesbeth van der Werf


Kerkproeverij zondag 22 september

11 september 2019, namens de pastoraatsgroep

Op zondag 22 september om 10.15 uur houdt de Salvatorkerk voor de derde keer de 'Kerkproeverij'. U heeft daar in TitusBreed al over kunnen lezen. Vrijwilligers van onze kerk zijn al druk bezig met de voorbereidingen.

Kindernevendienst en crèche
Voor de kinderen is er tijdens de viering een kinderwoorddienst en voor de allerkleinsten is er crèche.

Vraag iemand mee!
U kunt ook bijdragen aan een geslaagde viering! Kijk eens in uw omgeving of u iemand persoonlijk kunt uitnodigen. Waarom zou u datgene wat voor u waardevol is voor uzelf houden?

Uitleg liturgie
Tijdens de viering wordt de liturgie uitgelegd. Mensen die minder gewend zijn om naar de kerk te gaan, maken zo op een laagdrempelige manier (opnieuw) kennis met de katholieke kerk.

Kleurrijk
Pastoor Henri ten Have zal in deze viering voorgaan. Muzikale begeleiding komt van koor Kleurrijk.

Na afloop
Na de viering staat de koffie/thee voor u klaar en voor de kinderen limonade.


Aanmelden Nacht zonder Dak

18 mei 2019, Jongerengroep Route 54

De parochiële jongerengroep Route 54 laat de kerktuin in Veenendaal op zaterdagavond 29 juni in een grote krottenwijk veranderen. Route 54 organiseert ‘Nacht Zonder Dak’, waarbij jongeren in zelfgebouwde hutten van karton of plastic de nacht door gaan brengen. Met deze actie halen ze d.m.v. een sponsoractie geld op voor straatjongeren in Bolivia, Kenia en Cambodja, die hun nacht altijd op deze manier moeten doorbrengen.

Deze ‘Nacht Zonder Dak’ is een initiatief van de christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie Tear. Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. Tear biedt wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is een opdracht van God. Tear helpt waar zij kan en moedigt mensen aan om de wereld mooier te maken. De opbrengst van deze actie is bestemd voor drie projecten die Tear steunt in Bolivia, Kenia en Cambodja. Deze projecten helpen straatjongeren waar zij onderdak, begeleiding, onderwijs en een toekomst krijgen.

Tijdens de Nacht Zonder Dak kunnen de deelnemers genieten van een afwisselend programma. Door Nacht Zonder Dak, die jongeren veel gezelligheid geeft, hebben jongeren de mogelijkheid om daadwerkelijk iets te doen voor leeftijdsgenoten die dagelijks op straat leven. Jongeren die mee willen doen, kunnen zich opgeven bij Route 54, tel. 0318-517903 (via Daniëlle van Veldhuizen) of per email: route54_pztb@outlook.com. Je aanmelding ontvangen we graag vóór maandag 27 mei.

www.nachtzonderdak.nl/veenendaal

Doe je ook mee?!
Ben je tussen de 12 en 16 jaar? Dan ben je van harte welkom om mee te doen! Misschien vind je het wel leuk om samen met een vriend(in) te komen. Dat mag ook. We starten om 18.30 uur met een opening. Zorg ervoor dat je van te voren al wat gegeten hebt. We gaan eerst werken aan het onderkomen voor de nacht. We gaan in gesprek over het thema en we doen leuke spelletjes. En we hopen een hapje streetfood te kunnen scoren. Kortom, we staan even in de schoenen van een straatjongere. Het belooft een inspirerende 'nacht' te worden.

Nadat we jouw aanmelding ontvangen hebben, sturen we je uitgebreide informatie met o.a. een lijst met spullen die je meeneemt. Je mobiele telefoon mag je thuislaten. Voor het thuisfront maken we een appgroep aan zodat zij tijdens dit evenement op de hoogte blijven.

Nacht zonder Dak vindt plaats in Veenendaal, in de kerktuin van de Salvatorkerk. Deze is helemaal omheind en het toegangshek doen we 's nachts op slot. Route 54 is een parochiële jongerengroep, dus als je niet uit Veenendaal komt, ben je ook van harte welkom!

Tituszondag in Veenendaal
De volgende ochtend -30 juni- zijn ouders om 10.30 uur welkom in de Titusviering, eveneens in de Salvatorkerk. Na afloop van de viering kunnen de hutten en bouwsels nog even bezichtigd worden onder het genot van een kopje koffie. Het adres is: A. van Ostadelaan 54, Veenendaal
De organisatie bestaat uit: Linda, Marieke, Trees, Sandra en Daniëlle


Palmpasen

7 april 2019, namens Werkgroep gezinsviering

Op Palmzondag wordt de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem gevierd. Op vrijdag 12 april tussen 15.00 uur en 17.00 uur kunnen kinderen een Palmpasenstok komen maken in de parochiezaal van de Salvatorkerk. Je neemt zelf mee: een houten kruis (ongeveer 40x60 cm) met een spijker erop getimmerd en lekkers dat je er aan wilt hangen. Tip: thuis kun je alvast voorbereidingen doen zoals het rijgen van een (snoep)ketting. De kerk zorgt voor materiaal om de stok te versieren en voor het broodhaantje.

Op Palmzondag 14 april lopen we met de stokken een processie in de kerk. Je kunt je Palmpasenstok na de viering wegbrengen naar bijvoorbeeld iemand met wie het niet zo goed gaat of die heel oud is. De viering begint om 10.15 u met voorganger pastor Guido Dieteren. Het kinderkoor Over the Rainbow zal zingen.


Inspiratiedag voor vrijwilligers: Bezield bezielen

7 maart 2019, namens het Pastoraal Team

Als vrijwilliger zetten we ons in voor jongeren, tieners en kinderen. Dit doen we omdat we deze kinderen graag iets meegeven. Maar zo nu en dan is het goed hier ook even bij stil te staan en onszelf de vraag te stellen: Wat geef ik door? Waarom doe ik dit?

Het doel van deze dag is mensen die namens de parochie betrokken zijn bij kinderen, tieners of jongeren te bezielen en met elkaar in aanraking te laten komen. Veel van de vergaderingen en overleggen die we hebben gaan over de dingen die we doen en hoe dat moet. Deze middag is ervoor om een pas op de plaats te maken en na te denken waarom we dit doen en dit ook van elkaar te horen. Om zo zelf bezield de volgende generaties te kunnen bezielen.

Vrijwilligers van de R.K. Parochie Zalige Titus Brandsma die zich bezig houden met het kinder-, tiener- en jongerenwerk zijn van harte welkom op zaterdag 30 maart van 13.30-17.00 uur. De lokatie is de R.K. Kerk in Ede aan de Stationsweg 112. Wil je je hiervoor aanmelden of heb je vragen? Stuur dan een mailtje naar redactiejongtitus@outlook.com. (Deze inspirerende middag is gratis).
Het programma van deze middag:
13.00 uur Inloop koffie en thee
13.30 uur Gebedsmoment met pastoor Henri ten Have
14.00 uur Inleiding Gauthier de Bekker
14.10 uur ‘Laat de kinderen tot Mij komen' - pauze
15.15 uur ‘Nu en later’ met inleiding door pastoor Henri ten Have
16.00 uur Afsluiting
16.20 uur borrelFilmprogramma februari/maart

19 februari 2019, namens Werkgroep Jaarthema

Jaarthema ‘speuren naar God – sporen van God’


Vrijdag 22 februari wordt de film "Down to earth" (2015) vertoond in de Gedachteniskerk in Rhenen, Herenstraat 82.

Deze indrukwekkende documentaire is gefilmd met slechts één camera. Rolf Winters en zijn vrouw Renata Heinen vertrekken samen met hun drie jonge kinderen op wereldreis. Het gaat hen niet zo zeer om het avontuur, het is vooral een spirituele reis op zoek naar de zin van het leven. Ze brengen in deze film een ode aan de natuur, hebben intrigerende ontmoetingen en verbinden zich met anderen. Ze laten zich inspireren door stamhoofden en oude wijzen. Het gezin leeft een lange tijd met een indianenstam in Noord-Amerika.
Daarna trekken zij door zes continenten en wonen tijdelijk bij verschillende volksstammen. Hun ontmoeting met de ‘wijze bewaarders van de aarde’ laat niemand onberoerd.
Thema's: zoeken naar toekomstperspectief, respect voor andere culturen, schoonheid van de natuur, leven met de seizoenen en bijdragen aan een mooiere wereld voor iedereen.

De film duurt 90 minuten. Taal: Engels en diverse inheemse talen, Nederlands

Overige films in de parochie
vrijdag 8 maart in Veenendaal “The red Turtle”
vrijjdag 29 maart in Ede: “Le ballon Rouge”

Voor alle films geldt vanaf 19.15 uur - inloop en koffie/thee; 19.30 – 22.00 uur film en nagesprek.


Kindercatechese Renkum

11 februari 2019, namens het Pastoraal Team

Op woensdagmiddag 13 februari van half 3 tot half 4 is er weer een kindermiddag voor kinderen die dit jaar hun eerste heilige communie gaan doen of dit al hebben gedaan. Ook de kinderen uit Veenendaal zijn hierbij welkom.

Deze middag wordt geleid door pastoor Henri ten Have. Hij zal de kinderen vertellen over de mooie verhalen van ons geloof. De middag vindt plaats in de pastorie van de kerk van Renkum (Dorpsstraat 1).

Naast de limonade staat ook de koffie en thee klaar voor ouders die willen blijven.


Zondag 27 januari Latijnse Mis

22 januari 2019, namens deelraad Liturgie

Deze zal gehouden worden op zondag 27 januari met
pastoor Henri ten Have als voorganger en het Schola
Cantorum Gregoriana van de Zalige Titus Brandsmaparochie zal zingen.

Eeuwenlang werd de mis in het westerse christendom enkel in het Latijn opgedragen en gezongen volgens de Tridentijnse ritus, zo genoemd naar het Concilie van Trente. In 1970 kwam een nieuwe
liturgie in gebruik die geïntroduceerd werd onder paus Paulus VI.

Om pastorale redenen werd het na het Tweede Vaticaans Concilie ook toegestaan de mis in zijn geheel of gedeeltelijk op te dragen in de landstaal van de gelovigen. Vele parochies hebben dit sinds de tweede helft van de jaren 1960 toegepast. Het Tweede Vaticaans Concilie bevestigde tegelijkertijd het Latijn als de taal van de westerse liturgie en het is een wijdverbreid misverstand dat het Latijn zou zijn afgeschaft.


Week van Gebed

22 januari 2019, Week van Gebed

Van 20 t/m 26 januari is de Week van
Gebed.

Veel kerken in Veenendaal werken
daar aan mee. Op vrijdag 25 januari
gaan wij, samen met de Sionskerk, voor
in een gebedsdienst bij onze buren: de
Sionskerk. Het thema is Recht voor
ogen. De viering begint om 19.30 uur.
De viering duurt ongeveer 30 minuten.
Daarna is er koffie en thee. En de mogelijkheid elkaar te spreken.

Het is een mooie gelegenheid om eens bij de buren op bezoek te gaan. Deze hele week zijn er in diverse kerken in Veenendaal gebedsdiensten. Voor meer informatie hierover kunt u kijken in de Veenendaalse krant of kijk op de website van de Veenendaalse krant: https://veenendaalsekrant.nl/deel-je-nieuws-activiteit/week-van-gebed-2019-veenendaal-535440


Lezing Byzantijnse kerk

22 januari 2019, namens Werkgroep Jaarthema

Op donderdag 24 januari - 20.00 uur wordt in Renkum een lezing door pastor Hans Lucassen gehouden. Hij vertelt over de ‘Byzantijnse kerk’.

‘In de geschiedenis van de christelijke eredienst en daarmee samenhangend kerkelijke kunst, heeft de “Byzantijnse Kerk” sinds het schisma van 1054 een geheel eigen ontwikkeling doorgemaakt. Dit is zichtbaar in haar liturgische traditie, haar theologie, haar vroomheid en structuur maar ook haar kunst van bv iconen. Als backpacker ben ik ooit met een aantal medestudenten theologie door Griekenland gereisd en ben bijzonder geraakt door het mystieke karakter en de “hemelse liturgie” van de orthodoxe kerk.

Met elkaar willen we een kijkje nemen in de uitingsvormen van de “Oosters Kerk”: dan denk ik aan de “Heilige Liturgie van Johannes Chrysostomos”, de symboolwereld van de Iconen, de bouwkunst, de kloostertraditie van o.a. de monnikenrepubliek Athos en we zingen samen, op de wijze van de monniken, een orthodoxe ecthenie: ‘Gospodi pomului / het Kyrië’.Parochiële jongerenavond Route 54

14 januari 2019, Route 54

Heb je (weer) zin in een gezellige jongerenavond van Route 54? Op vrijdagavond 18 januari gaan we aan de hand van Psalm 37:21-26 (de rechtvaardige ontfermt zich en geeft) het hebben over het verschil tussen arm en rijk. Dat doen we niet alleen door er met elkaar over te praten, maar ook door te kijken naar wat de kloof tussen steenrijk en straatarm zijn nou eigenlijk betekent. Ben je gelukkiger als je veel keuze hebt om alles te kunnen kopen? Laten we eens zien wat er gebeurt als we de rollen eens om zouden draaien.


En natuurlijk is er ook tijd voor gezelligheid met wat lekkers. Deze keer wordt de avond georganiseerd door Josca en Marieke. Opgeven kan via de groepsapp. Zit je daar nog niet in: stuur dan een mailtje naar Route54_pztb@outlook.com, dan komt het vanzelf goed. We starten om 19.30 tot 21.30 uur.


Route 54 is een parochiële jongerengroep. Kom je niet uit Veenendaal? Maar lijkt je het leuk om andere jongeren van 12 jaar en ouder uit de parochie te ontmoeten? Kom dan gezellig langs! We zitten in de sfeervolle huiskamer van de pastorie aan de A. van Ostadelaan 54 in Veenendaal (ingang grote deur kerk en dan kun je via de parochiezaal de achterste deur naar de pastorie nemen).


Gegroet, Koning! (Geloven Nu)

14 januari 2019, Geloven nu

Dat is het thema van de parochiële Geloven Nu bijeenkomst van maandag 21 januari.

Het verhaal dat centraal staat is Johannes 18:28-19:16. Jezus wordt naar de hogepriester Kajafas gebracht waar Hij ondervraagd wordt over Zijn leerlingen en Zijn leer. Daarna wordt hij naar Pilatus gebracht. De rechtzitting draait vooral om Jezus' koningssschap en heeft een centrale plaats in het passieverhaal van Johannes waarin Jezus wordt gevangengenomen en gemarteld.

Aan de hand van Geloven Nu boek praten we o.a. over het Bijbelverhaal, de plaats en tijdsaanduiding in de Bijbel, de opbouw van de scenes. Maar er is ook ruimte om persoonlijke ervaringen en meningen te delen. De avond vindt deze keer plaats in Renkum. Adres: Dorpsstraat 1 (pastorie).

Inloop 19.30 uur. Start 20.00 uur. Voor meer informatie kunt u een mailtje sturen of bellen naar Marijke van Silfhout marijkealkema@planet.nl (0317) 314987 of Jos Oomen jos.oomen@freeler.nl (0317) 318148.

Indien u nog niet eerder aan een parochiële Geloven Nu bijeenkomst heeft deelgenomen, kunnen Marijke of Jos u desgevraagd een kopie toemailen van de tekst met de bijbehorende vragen die we deze avond bespreken.

De volgende bijeenkomsten zijn op maandag 11 februari (Wageningen), 4 maart (Renkum) en 25 maart (Veenendaal). Voor een kleine impressie kunt u kijken in de Kersteditie van TitusBreed pagina 17.Nieuwjaarstoespraak

8 januari 2019, namens de Locatieraad

Afgelopen zondag -6 januari- hield de Locatieraad (mede namens de pastoraatsgroep) met de start van het nieuwe jaar wederom een nieuwjaarstoespraak. Kon u niet aanwezig zijn of wilt u deze nalezen. Dat kan hieronder:

Beste mede-parochianen en aanwezigen,

We beseffen ons steeds meer dat kerken minder bezoekers krijgen en ook onvoldoende financiële draagkracht. Het afgelopen jaar zijn helaas twee kerken in onze parochie gesloten. Die van Heelsum en die van Doorwerth. En volgende week sluit ook de katholieke kerk in Lunteren. Een landelijke tendens en ook in Veenendaal moeten enkele kerken dit jaar hun deuren sluiten.

Het lijkt wel een nieuwe levensfase waarin de kerk en het christendom zijn beland. De glorietijd ligt ver achter ons. De secularisatie nam haar vlucht, waarbij de maatschappij en de kerk steeds verder van elkaar afdreven.

Ondanks dat de houdbaarheidsdatum voor de Salvatorkerk voor ons gevoel nog lang niet in zicht is, is deze landelijke trend wel een punt van aandacht.

We willen ook in 2019 en in de verdere toekomst met u een kerk blijven zijn die zich maatschappelijk betrokken voelt. Ervoor blijven zorgen dat ouderen zich niet ontheemd voelen en dat jongeren, jong volwassenen en gezinnen een plek weten te vinden in de kerk en zich thuis voelen.

Soms moeten we misschien over lokale grenzen kijken, want wat we in Veenendaal niet doen, kan door middel van samenwerking wel. Denkt u maar eens aan het programma van de Jaarthemagroep. Ook in 2018 werden er weer bijzondere en waardevolle activiteiten georganiseerd. Of de parochiële Geloven Nu-groep die vorig jaar startte en die op verschillende lokaties, waaronder in Veenendaal, bijeenkomsten heeft georganiseerd. Het Vormsel. De parochiële jongerengroepen Route 54 en On the Road die in 2017 en 2018 zijn gestart. En ook later deze maand de musical Jona waarbij kinderen uit verschillende parochiedorpen weer samen komen.

Dat samen doen en open staan voor elkaar wordt steeds belangrijker door het wegvallen van verschillende geloofsgemeenschappen. Het is belangrijk dat ook wij ons steentje daaraan blijven bijdragen.

Ook uw trouwe aanwezigheid in onze kerk zien wij als een zegening. Er -met elkaar- zijn en de eucharistie meevieren. Maar dat blijft alleen lukken met steun van u.

Maar samen doen, is niet alleen belangrijk als katholieke parochie. Ook lokaal dragen wij als kerk bij. Zo is in 2018 het Diaconaal Loket opgericht door 22 verschillende kerken waaronder ook onze kerk. Maar ook andere interkerkelijke organisaties en instellingen zoals de Voedselbank kunnen dit jaar weer op onze steun rekenen.

De 'jeugdjaren' van onze kerk liggen inmiddels achter ons. 65 jaar geleden stond op deze plek waarschijnlijk alleen nog de fundering. Misschien met wat bouwstenen eromheen. Het duurde nog tot mei 1954 voordat de eerste eredienst een feit was. De Salvatorkerk is nu bijna 65 jaar. Een mooie leeftijd. Pensioenleeftijd denkt u misschien. Maar ook een leeftijd van kennis en veel ervaring. Dat gaan we dit jaar ook vieren. Wat de toekomst gaat brengen in 2019: een paar dingen zijn redelijk zeker. Een nieuwe fancyfair, een jubileumviering (schrijft u 12 mei maar alvast in uw agenda). Een fairtrademaaltijd met aansluitend een film. Jongerenavonden (waarbij we op Witte Donderdag de Passion gaan kijken), nog vele maaltijden, de Liduinadag en natuurlijk ook weer een Kerstmarkt. We hebben de afgelopen jaren veel opgebouwd en willen daar in 2019 ook mee doorgaan. Doet u mee?!De Locatieraad en pastoraatsgroep wensen u een gelukkig en gezegend 2019 toe.


Kindercatechese woensdag 9 januari (Renkum)

2 januari 2019, namens het Pastoraal Team

Heb je je nog niet opgegeven voor de musical Jona? Op 19 januari oefenen de kinderen in één dag een musical in en ’s avonds schitteren ze op de planken. Meer informatie en/of opgeven? Kijk dan hier: https://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/algemeen-nieuws/678-musical-jona.

Speciaal ter gelegenheid van deze musical gaat de kindercatechese (gegeven door pastoor Henri ten Have) op woensdagmiddag 9 januari over de profeet Jona. Kinderen die dit jaar de Eerste communie gaan doen of al hebben gedaan (t/m 12 jaar) zijn van harte welkom in de pastorie van Renkum aan de Dorpsstraat 1.

Tijd 14.30-15.30 uur. Ouders kunnen in de pastorie een kopje thee of koffie drinken.


Titusviering zondag 30 december in Wageningen

29 december 2018, namens het Pastoraal Team

Zondag 30 december is de Salvatorkerk dicht in verband met de Titusviering. Deze keer is het de beurt aan Wageningen. Alle andere kerken in de parochie zijn gesloten.

U bent om 10.30 uur van harte welkom in de Johannes de Doperkerk (Bergstraat 17). Na de viering is er gelegenheid voor ontmoeting met andere parochianen.

Er is crèche en kinderwoorddienst.


Musical Jona

28 december 2018, namens het Pastoraal Team

Ben jij tussen de 4 en 12 jaar en wil jij schitteren in een musical? Ja, natuurlijk! Meld je dan aan om mee te doen met de musical Jona op zaterdag 19 januari 2019 in de RK-kerk in Wageningen.

Jona en de Walvis
Jona, ja die Jona van de wallevis ….. Jona is een profeet en wordt geroepen door God om op pad te gaan naar Ninevé. Deze stad met zijn slechte koning doet alles wat niet mag en moet hartig toegesproken worden door Jona. Hij ziet dat echter niet zitten en gaat de hele andere kant op. Jona komt op zijn weg stoere zeelui tegen, krabben die hem weer de goede kant op sturen, maar ook de koning en de rovers van Ninevé.

Musical in één dag
In één dag studeert De Vliegende Speeldoos met jou deze musical in. ’s Avonds treedt je op voor je ouders, opa’s en oma’s en alle andere mensen die jou graag willen zien stralen! Op de website van De Vliegende Speeldoos kun je al een paar foto’s zien van een eerdere voorstelling devliegendespeeldoos.com/fotos-en-video/, maar ook een filmpje van de musical Esther die november 2016 in de parochie op de planken is gebracht.

Doe je ook mee?
Als je 6 jaar of ouder bent dan verwachten we je om 13.00 uur in de RK kerk in Wageningen. Als je 4 of 5 jaar bent, dan ben je om 15.00 uur welkom. De spelers van de Vliegende Speeldoos geven eerst uitleg over de musical en het finale lied wordt samen geoefend. Daarna ga je met je leeftijdsgenootjes aan de slag om jouw eigen scene te oefenen en je eigen kostuum compleet te maken. Ondertussen geniet je van lekkere versnaperingen en een feestelijk avondmaal. Natuurlijk is er een generale repetitie om zeker te weten dat je alles goed weet. En dan om 19.00 uur: licht uit en spot aan!

Opgeven
Natuurlijk doe jij mee! Meld je snel aan via www.pztb.nl of via de QR-code hiernaast.

Je ontvangt begin januari een brief met alle informatie over de dag zoals aanvangstijd en welke kleding.Pianist kinderkoor gezocht

27 december 2018, namens het Kinderkoor

De Salvatorkerk Veenendaal is op zoek naar een pianist die kinder/tienerkoor Over the Rainbow na de Kerstvakantie muziekzaal wil ondersteunen.

Koor Over the Rainbow is een koor met ambities waar kinderen/tieners de kans krijgen om muzikaal te groeien en spelenderwijs met het geloof bezig te zijn. Samen met dirigente Janneke en coördinator Krista en de vrijwilligers van de gezinswerkgroep draag je bij aan de gezinsvieringen in de Salvatorkerk.

Als je het leuk vindt om met de andere vrijwilligers samen te werken en je muzikale talent in wil zetten, neem dan contact op met Krista: krista@xs4all.nl of 06-114 00848. Het koor zingt ongeveer één keer in de maand in de gezinsviering in de Salvatorkerk en repeteert elke maandagavond van 18.45 -19.45 uur in de kerk aan de A. van Ostadelaan 54.

Benieuwd en wil je eerst even kijken? Kom dan luisteren op Kerstavond 19.00 uur naar de gezinsviering.

De Salvatorkerk is een actieve en open geloofsgemeenschap binnen de Zalige Titus Brandsmaparochie. Kom je niet uit Veenendaal of ben je geen lid van de rk kerk? Ook dan ben je welkom om te reageren. Het gaat om vrijwilligerswerk.


Zingen in een van onze koren

24 december 2018, namens het Willibrordkoor

Misschien heeft u een van onze koren (met Kerst) horen zingen? En heeft dit uw interesse gewekt? Of heeft u altijd al in een koor willen zingen? Bij de Salvatorkerk kunt u maar liefst kiezen tussen twee koren!

Willibrordkoor
Het Willibrordkoor kent een divers repertoire. Zo zingt men zowel Latijnse als Nederlandstalige liederen die voornamelijk komen uit de GvL (de zangbundel voor de katholieke liturgie). Het koor is meerstemmig en zingt onder leiding van dirigent Jan Rijken. Een keer per maand en op hoogtijdagen zingt het Willibrordkoor in de Salvatorkerk.
Het koor bestaat uit zo’n twintig leden. Elke dinsdagavond wordt er gerepeteerd en na afloop drinken de koorleden met z’n allen koffie. Naast zingen is immers ook gezelligheid belangrijk. Meer informatie over het Willibrordkoor kunt u krijgen via de contactpersoon van het koor: Theo Hattink theohattink@casema.nl .

Koor Kleurrijk
Van oudsher is Kleurrijk het jongerenkoor van de Salvatorkerk. Inmiddels is het een koor waarbij leeftijd niet meer relevant is. Er is instroom vanuit het kinderkoor, maar het motto ‘je bent nooit te oud om bij een koor te komen zingen’ gaat evengoed op. Naast jongeren kent het koor verschillende leden met jonge gezinnen, maar ook leden die al kleinkinderen hebben. Het maakt dus niet uit hoe oud je bent om mee te zingen met koor Kleurrijk.
Het koor repeteert elke woensdagavond in de Salvatorkerk onder leiding van dirigente Ria Aukes. Er is muzikale begeleiding van een combo. Om de week zingt Kleurrijk in een van de kerken binnen onze parochie. Dat kan zijn in bijvoorbeeld Ede, Rhenen en Wageningen, maar ook in Veenendaal.
Het koor zingt moderne meerstemmige liederen. Meer informatie kunt u krijgen via kleurrijkkoor@gmail.com.

Over the Rainbow
Tot slot hebben we nog een koor. Over the Rainbow is speciaal gericht op kinderen en tieners. Het koor zingt onder leiding van Janneke Postma en wordt gecoördineerd door Krista Schoot. Over the Rainbow repeteert op maandagavond in de kerk. En ongeveer een keer per maand zingen de kinderen in de gezinsviering. Zingen in Over the Rainbow is voor kinderen een manier om op spelenderwijs met het geloof bezig te zijn. En het is leuk! De kinderen bouwen onderling een band met elkaar op en een keer per jaar is er een kooruitje. Ook is er gelegenheid voor de kinderen om bijv. een klein coupletje solo te zingen of met z’n tweeën of drieën, wat positief bijdraagt aan het zelfvertrouwen van de kinderen. Meer informatie kunt u opvragen bij Krista via Krista@xs4all.nl .Kerst(avond)vieringen

14 december 2018, namens de Locatieraad

Op Kerstavond vinden er verschillende vieringen plaats. De eerste start ’s middags al en is voor de allerkleinsten. Zij kunnen samen met ouder(s) of opa en oma(‘s) om 17.00 uur naar Kindje Wiegen. Op Kerstavond zijn er twee vieringen. Beide vieringen gaat pastor Guido Dieteren voor. Om 19.00 uur is er een gezinsviering en zal kinder/tienerkoor Over the Rainbow zingen. En om 21.00 uur zingt het Willibrordkoor. De volgende dag - op Eerste Kerstdag – gaat pastoor Henri ten Have voor en zingt koor Kleurrijk.

Kaartjes kerstavondvieringen
Kaartjes voor de kerstavondvieringen van 19.00 uur en 21.00 uur kunt u kopen vanaf de eerste zondag van advent (zondag 2 december) na de viering in de Bloemenzaal. Ook kunt u vanaf dan uw kaartje(s) kopen bij het secretariaat op dinsdag- en donderdagochtend tussen 9.30 uur en 11.30 uur.
Kaarten kosten € 1,- p.p.

Opgeven misintenties
Wilt u een misintentie opgeven voor Kerstavond of Eerste Kerstdag? Dat kunt u doen uiterlijk 20 december bij het secretariaat via veenendaal@pztb.nl of (0318) 512 218. Wilt u daarbij ook aangeven voor welke viering u de misintentie opgeeft?

Wijzigingen in de Kerstvakantie
Tijdens de Kerstvakantie is het secretariaat gesloten op 25 en 27 december en op 1 en 3 januari 2019.

Op 26 december verschijnt er geen Nieuwsbrief.
Op donderdagavond 27 december is er geen eucharistieviering. En op zondag 30 december is het Tituszondag en bent u welkom om 10.30 uur in de kerk van Wageningen (Bergstraat 17). De
Salvatorkerk is dan gesloten.


Kindercatechesemiddag woensdag 12 december in Renkum

9 december 2018, namens het Pastoraal Team

Willen jouw kinderen meer weten over het geloof? Of misschien hebben je kinderen al regelmatig vragen over het geloof? Op woensdag 12 december van 14.30 tot 15.30 uur is weer een kindermiddag in Renkum.

Kinderen uit alle geloofsgemeenschappen in de Eerste communieleeftijd of ouder zijn van harte welkom. Pastoor Henri ten Have vertelt op boeiende wijze een Bijbelverhaal en laat de kinderen hier even bij stilstaan. Ook is er ruimte om vragen te stellen.

Bij deze middag is ook de werkgroep van de Eerste Heilige communie Oosterbeek/Renkum betrokken. Ouders kunnen ondertussen in de pastorie een kopje koffie of thee drinken, als zij dat willen.

Adres: Dorpsstraat 1, Renkum (pastorie)


Kerstmarkt 2018 Nog mooier, nog groter!

27 november 2018, Organisatie kerstmarkt

Op zaterdag 8 december is er van 13 tot 16 uur weer een gezellige kerstmarkt in en rondom de Salvatorkerk. Net als vorig jaar kunt u luisteren naar onze koren en naar jachthoornblazers. Maar er is meer.

Dit jaar staan in de kerk ook ambachtelijke producten en kerstartikelen te koop. Deze keer zal ook De Blink op de kerstmarkt aanwezig zijn met mooie zelfgemaakte producten. De Blink is een school voor leerlingen met een verstandelijke beperking.

Buiten bij de ingang van de kerk vindt u de tent met versgebakken oliebollen. U kunt daar ook terecht voor kruidenbitter, gluhwein, erwtensoep en chocolademelk. Ook aan de kinderen is gedacht: voor hen zijn er leuke activiteiten zoals tekenen en er is een grabbelton met fraaie prijzen. Tot slot beleeft u een Grande Finale met een loterij en slotoptredens van de jacht-hoornblazers en de koren. Dit mag u niet missen!

Openhaardhout te koop
Gekloofd (dennen) Haardhout € 5,- per zak. Bij interesse stuur een e-mail naar kerstmarktsalvatorkerk@gmail.com met daarin uw naam en telefoonnummer en natuurlijk het aantal zakken hout. Wij zorgen dan dat deze voor u klaar staan tijdens de Kerstmarkt op 8 december 2018. (U dient deze tijdens de Kerstmarkt te betalen.) Heeft u gekloofd of ongekloofd/ongezaagd haardhout over en wilt u dit doneren, dan halen wij dit graag bij u op.

Verkoop oliebollen
Voordelig oliebollen bestellen in de voorverkoop? Dat kan door een mail te sturen naar kerstmarktsalvatorkerk@gmail.com met daarin hoeveel zakken u wilt. Een zak kost 6 euro. U krijgt daarvoor 10 heerlijke versgebakken oliebollen. Betalen en afhalen kan tijdens de kerstmarkt op zaterdag 8 december tussen 13.00-16.00 uur.Kinderkoor Over the Rainbow op zoek naar pianist

26 november 2018, Salvator Kinderkoor

Kinderkoor Over the Rainbow in Veenendaal is per direct op zoek naar een pianist!

Je hoeft echt geen muzikaal wonder te zijn en je hoeft ook geen muzikale hoogstandjes te leveren maar wel leuke begeleiding van leuke liedjes! 1 uur per week repeteren van 18.30 uur tot 19.30 uur op de maandagavond. En
ongeveer eenmaal per maand een viering op zondagochtend.
Het is vrijwilligerswerk.

Heb je interesse, neem dan contact op met dirigente Janneke Postma 06-20966765.


Geloofsgespreksavond

20 november 2018, namens het Pastoraal Team

Regelmatig wordt de vraag gesteld naar meer vorming of informatie met betrekking tot geloofsvragen, soms ook als vervolg op de basiscursus katholiek geloof. Graag wil het pastoraal team, samen met pastoraal stagiair Gauthier de Bekker daaraan voldoen.

De vraag voor ons is echter, over welke onderwerpen u het liefst zou willen spreken. Afgelopen jaar zijn we in Veenendaal begonnen met ‘Geloofsgesprekavonden’, waarbij de deelnemers zelf de onderwerpen voor deze avonden konden aangeven. Wij zijn voornemens deze geloofsgespreksavonden uit te breiden naar de hele parochie en deze bijeenkomsten op verschillende locaties te houden. Op basis van de interesses van de deelnemers kunnen dan de thema’s voor de vervolgavonden worden vastgesteld, alsmede de data en de locaties.

De avonden zijn open voor iedereen, u hoeft er geen eerdere cursus voor gevolgd te hebben. De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur. De eerstvolgende avond is dinsdagavond 20 november in de parochiezaal van Ede (Stationsweg 112).


Geloven Nu Psalm 139 'Een meesterwerk'

19 november 2018, Geloven nu

Maandag 26 november is weer er een Geloven Nu bijeenkomst. Iedereen die hierin geïnteresseerd is, is welkom. Je hoeft hiervoor niet per se de vorige bijeenkomsten te hebben bijgewoond.

De bijeenkomsten worden gekenmerkt door vrije, open gesprekken waarin men bezig is met de eigen weg naar God. Kennis groeit doordat we samen in gesprek gaan over de mooie verhalen in de Bijbel.

Deze bijeenkomst vindt plaats in Wageningen. De avond zal gaan over Psalm 139 en zal ingeleid worden door pater Ferd Vergeer.

Het is mooi om stil te staan bij hoe oud Psalmen zijn. Is het een oubollig gedicht? Of gelden die woorden ook voor jou? Als we luisteren naar wat ze ons te zeggen hebben, staan we in een eeuwenoude traditie van bidden en innerlijk op weg gaan. Psalm 139 geldt algemeen als een meesterwerk: als één van de mooiste, maar tegelijkertijd ook als één van de ingewikkelde psalmen van de Bijbel.

HEER, u kent mij, u doorgrond mij,
u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.
Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd
(eerste strofe Psalm 139).

Adres Bergstraat 17, Wageningen. Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Aanmelden kan via Marijke van Silfhout (0317) 314987, marijkealkema@planet.nl of Jos Oomen (0317) 318148 jos.oomen@freeler.nl .


Stille dag in de advent

19 november 2018, namens de pastores

Onze parochie organiseert op zaterdag 1 december een stille dag. Deze vindt plaats in het parochiecentrum van Wageningen. Deze dag zal bestaan uit stilte, gebedsdiensten en twee conferenties van pas-toor Henri ten Have over het adventslied ‘Rorate’. De dag wordt afgesloten met de eucharistie van de vooravond van de eerste zondag van de advent.

De dag is bedoeld voor iedereen tussen de 18 en 118 jaar, die opzoek is naar bezinning en/of verdieping. Er wordt voor deze dag een bijdrage gevraagd van €10,- p.p. (behalve voor wie dit een probleem is).

Aanmelden kan vòòr 26 november via parochiesecretariaat secretariaat@pztb.nl. Meer informatie kunt u lezen in de bijlage onder dit bericht.PROGRAMMA
9:45 Inloop
10:15 Ochtendgebed
10:45 Conferentie
11:45 Stille tijd
12:45 Middaggebed
13:00 Lunch
14:00 Conferentie
15:00 Stille tijd
16:50 Avondgebed
17:15 Eten
18:30 Eucharistieviering
19:45 KoffieBijlagen

Stille dag in de adventLocatieavond toekomstontwikkelingen

14 november 2018, namens het Parochiebestuur

Donderdag 15 november is een locatieavond in samenwerking met het parochiebestuur. Een afvaardiging van het parochiebestuur zal daarbij ingaan op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, zoals kerkbezoek en financiën in de parochie en de locatie Veenendaal. U kunt uiteraard ook vragen stellen over het gevoerde beleid en in gesprek over de toekomstige ontwikkelingen. Bent u benieuwd hoe onze parochianen over de toekomst denken? De conclusie van de enquête wordt ook bekend gemaakt. Start: 20.00 uur (inloop 19.30 uur koffie/thee).


Fairtradeviering en Werelddag van de Armen

13 november 2018, Fairtradewerkgroep

Op zondag 18 november is het – de door paus Franciscus ingestelde - Werelddag van de Armen. In dat verband zamelen we die zondag in voor de Voedselbank. De week erop – op zondag 25 november - zullen we in de jaarlijkse Fairtradeviering ook weer bidden voor de boeren in ontwikkelingslanden. In het bijzonder willen we voor deze viering alle jongeren uitnodigen.

Ook voor deze viering kunt u aan de Voedselbank geven. Wij vragen u om fairtradeproducten te kopen als u producten als koffie, thee, rijst, of chocolade wilt schenken. Voor alle producten geldt dat het houdbare producten moeten zijn en dat deze buiten de koeling ook nog goed blijven.


Pater Bernard en zijn India-project

12 oktober 2018, namens Missie, Ontwikkeling en Vrede

Zondag 14 oktober gaat pater Bernard Kersten weer voor in onze kerk. Ditmaal in een gezinsviering. Zoals gebruikelijk zal hij in zijn preek de verbinding leggen tussen de lezingen en zijn werk in India. Hij vertelt ons over de diaconale opdracht die wij hebben om als kerk zorg te dragen voor de armen om ons heen en verder weg.

Met zijn orde, de Norbertijnen is hij al jaren actief voor de Dallits in India en in de loop der jaren zijn er vele onderwijs- en medische projecten gerealiseerd voor deze kastelozen in diverse regio’s van India.

Wij als gemeenschap van de Salvatorkerk hebben al jaren bijgedragen aan de vele projecten en ook nu wordt onze bijdrage gevraagd voor een medisch zorgprogramma in Hansa, Khunti. Onder deze missie vallen 8 dorpen waar totaal zo’n 15.000 mensen wonen. Er heerst veel bijgeloof, het analfabetisme is hoog, de levensstandaard erg laag.

Om deze mensen te helpen zijn inkomensgenererende activiteiten opgezet, zoals kippen-, varkens en geitenbedrijfjes. Ook zijn er een aantal waterpompen aangelegd om het land te kunnen irrigeren, waarmee de opbrengst kan worden verbeterd. Er is een medische post voor eerste hulp ingericht, waar voorlichting wordt gegeven om zich tijdig te laten behandelen en waar medicijnen tegen kleine bedragen worden verstrekt om te voorkomen dat ziekte die te behandelen is uitmondt in een ernstig probleem.

Een medisch programma bestaat uit verschillende onderdelen, zoals aanschaf medicijnen, bewustwording m.b.t. de gezondheid, bijeenkomsten voor gratis medisch onderzoek, aanschaf medische materialen en de loonkosten van de verpleegsters.

Veel mensen profiteren van dit succesvolle programma dat in 2011 is gestart, en waren er in 2017 bijna 1000 vrouwen en meisjes en 750 mannen die hier gebruik van maakten. Mensen worden zich steeds meer bewust van de eigen gezondheid en het belang van een gezonde leefomgeving. Ook helpt het project om hen te doen groeien in hun sociale bewustwording en ze weg te houden bij malafide genezers!

De jaarlijkse kosten van het project bedragen € 3500,- en wij kunnen met elkaar deze kostenpost voor onze rekening nemen. Dat moet toch lukken, wij willen pater Bernard toch met tenminste dit bedrag op zak naar zijn projecten in India laten terugkeren. U kunt uw bijdrage in de tweede collecte geven, maar u kunt ook nog altijd gireren op het nummer van onze MOV, dit is NL 35 INGB 0000 5316 29 t.n.v. MOV Veenendaal o.v.v. India-project.

Zondag 14 oktober 10.15 uur
Voorganger is Pater Bernard Kersten
Koor Over the Rainbow (gezinsviering)


Jongerenavond Route 54 vrijdag 12 oktober

2 oktober 2018, Route 54

Op vrijdagavond 12 oktober van 19.30 tot 21.30 uur is er voor jongeren vanaf 12 jaar weer een jongerenavond in de parochie.

Deze avond wordt gehouden in de parochiezaal van de Salvatorkerk aan de A. van Ostadelaan 54. Het thema is de Paus waarbij we achter leuke en interessante weetjes komen van de Paus en het Vaticaan. Een leuke kahoot (spel) maakt onderdeel uit van de avond en natuurlijk is er ook tijd voor gezelligheid.

Je kunt je aanmelden via Route54_pztb@outlook.com.


Geloven Nu

2 oktober 2018, Geloven nu

Thema: Zakkenvullers!

Bijeenkomsten rond Bijbelverhalen. In vrije, open gesprekken bezig zijn met je eigen weg naar God. Laat je kennis groeien door samen in gesprek te gaan over de mooie verhalen in de Bijbel. De acht bijeenkomsten van Geloven Nu zijn afwisselend in Renkum, Wageningen en Veenendaal.

Op maandag 15 oktober is de eerstvolgende bijeenkomst. Deze is in de parochiezaal van de Salvatorkerk in Veenendaal. Inleider is parochieel voorganger Henk Koop. Na de inleiding gaan we in kleinere groepjes uiteen. Bij deze groepjes is een begeleider met bovengemiddelde bijbelkennis. Samen gaan we in gesprek over het onderwerp. Wat wordt er bedoeld en hoe kunnen we dit verhaal plaatsen in het heden of in hoeverre heeft dit verhaal betrekking op ons eigen leven? Aan de hand van de vragen in het boek ‘Geloven Nu’ staan we hier samen bij stil.

We beginnen om 20.00 uur (inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur). De bespreking eindigt om 21.30 uur, waarna er nog een hapje en een drankje is.

Het thema van 15 oktober is 'Zakkenvullers!' en gaat over Amos 8:1-8. Het bijbelboek Amos is een van de twaalf boeken van de 'kleine profeten'. In de tijd van Amos was het politiek een relatief rustige tijd met een welgestelde klasse die materiële welvaart kende. Achter deze welvaart ging zelfgenoegzaamheid, schijnheiligheid en sociale ongenoegzaamheid schuil, wat in de ogen van Amos onontkoombaar tot Israëls ondergang zou leiden. Hij krijgt zijn gelijk met de val van Samaria in 721 voor Christus (uit ‘Geloven Nu’ 11).

Voor meer Geloven Nu bijeenkomsten kun je kijken op www.ztitusbrandsmaparochie.nl .
Aanmelden kan via Marijke van Silfhout via marijkealkema@planet.nl of (0317) 314987 of via Jos Oomen, jos.oomen@freeler.nl (0317) 318148.


Geloofsgespreksavonden

2 oktober 2018, namens het Pastoraal Team

Regelmatig wordt de vraag gesteld naar meer vorming of informatie met betrekking tot geloofsvragen. Graag wil het pastoraal team, samen met pastoraal stagiair Gauthier de Bekker daaraan voldoen.
Afgelopen jaar zijn we in Veenendaal begonnen met ‘Geloofsgesprekavonden’, waarbij de deelnemers zelf de onderwerpen voor deze avonden konden aangeven.

Inmiddels zijn deze avonden uitgebreid naar de hele parochie en worden deze bijeenkomsten op verschillende locaties gehouden. Op basis van de interesses van de deelnemers worden de thema's vastgesteld.

De avonden zijn open voor iedereen in de hele parochie, u hoeft er geen eerdere cursus voor gevolgd te hebben. De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en worden gehouden op:

woensdagavond 31 oktober in de torenzaal van Bennekom (Heelsumseweg 1).

dinsdagavond 20 november in de parochiezaal van Ede (Stationsweg 112).


Kindercatechese

2 oktober 2018, namens het Pastoraal Team

Willen jouw kinderen meer weten over het geloof? Of misschien hebben je kinderen al regelmatig vragen over het geloof? Op woensdag 17 oktober en 28 november van 14.30 tot 15.30 uur is weer een kindermiddag. Kinderen uit alle geloofsgemeenschappen die hun Eerste Communie hebben gedaan zijn van harte welkom. Pastoor Henri ten Have vertelt op boeiende wijze een bijbelverhaal en laat de kinderen hier even bij stilstaan. Ook is er ruimte om vragen te stellen.
Bij deze middag is ook de werkgroep van de Eerste Heilige communie Oosterbeek/Renkum betrokken.
Ouders kunnen ondertussen in de pastorie een kopje koffie of thee drinken, als zij dat willen. Adres: Dorpsstraat 1 (in de pastorie).


Geloven Nu bijeenkomsten

22 september 2018, Geloven nu

Graag nodigen we u uit voor "Geloven Nu". "Geloven Nu" is een inspirerende manier om mensen samen te brengen rond de Schrift met hun levens- en geloofsvragen. Inmiddels zijn er in Nederland en Vlaanderen ruim honderd groepen actief met "Geloven Nu". Met name veel 25-40 jarigen melden zich aan, maar ook mensen van 50 jaar en ouder nemen deel.

De ervaring is dat "Geloven Nu" een kans biedt om met elkaar in gesprek te gaan over dingen die er toe doen. Er is diepgang en gezelligheid. Door onderlinge gesprekken groeit het wederzijds vertrouwen zodat velen weer terugkomen. Bij deelnemers wordt geen kennis over bijbel of ge- loof verondersteld. Kennis groeit in de loop van de bijeenkomsten. "Geloven Nu" – groepen maken gebruik van cursusmateriaal. In elke bijeenkomst wordt een Bijbeltekst aangeboden met vragen die uitnodigen tot nadenken en praten erover.

De bijeenkomsten beginnen met een inloop met koffie. Dan volgt de opening die bestaat uit gebed, een lied en bespreking van een afbeelding of foto uit kunstgeschiedenis of actualiteit gerelateerd aan het thema. Dan een inleiding rond de tekst van die avond toegelicht door één van de inleiders. Hierna gaan we uiteen in groepjes van 5 à 6 personen, met een gespreksleider en bespreken het thema aan de hand van vragen.

De Renkumse Geloven Nu- bijeenkomsten bestaat sinds 2009, er zijn deelnemers uit verschillende parochies en kerken. We nodigen pastores uit als inleider en ter ondersteuning van gespreksgroepjes. De bijeenkomsten zijn nu wisselend in Renkum, Veenendaal en Wageningen, op maandagavond; in- loop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, sluiting 21.30 uur, waarna nog een glaasje. Aanmelden: Marijke van Silfhout (0317) 314987, marijkealkema@planet.nl .

maandag 24 september, Renkum: 'De aanhouder wint', Matteus 15, 21-28
maandag 15 oktober, Veenendaal: Amos 6, 1-8
maandag 5 november, Renkum: Familie, Marcus 3, 31-35
maandag 26 november, Wageningen: Psalm 139
maandag 21 januari, Renkum: Het proces tegen Jezus, Johan- nes 18, 28-19, 16
maandag 11 februari, Wagenin- gen: de profeet Jeremia, Jeremia 20, 7-18
maandag 4 maart, Renkum: de Transfiguratie, Marcus 9, 2-10
maandag 25 maart, Veenendaal: Psalm 82; over goden en mensen. Film: Des Hommes et des Dieux.


Liduina ontmoetingsdag

16 september 2018, Liduinagroep

Op woensdag 10 oktober a.s. wordt er wederom een jaarlijkse Liduina-ontmoetingsdag gehouden door de Liduinagroep. Deze dag zal plaatsvinden in de kerk “De Goede Reede” aan de Vondellaan 2 te Veenendaal.

De Eucharistieviering begint om 11.00 uur. Aansluitend is er een gezellig samenzijn en bieden wij u een gratis lunch aan. Het geheel duurt tot 14.00 uur.

Wij zijn blij dat Pastoor Henri ten Have de Eucharistieviering zal voorgaan. Tijdens deze viering zult u in de gelegenheid
gesteld worden om het Sacrament van de Ziekenzalving te
ontvangen. Het Willibrordkoor zal zingen en wij maken u er op attent dat er tijdens de Viering gecollecteerd zal worden voor de Liduinagroep om de kosten van deze dag te dekken.

Iedere Parochiaan boven de 80 jaar en zieken en gehandicapten worden van harte uitgenodigd om bij deze mooie dag aanwezig te zijn. Voor eventuele vragen en aanmelden kunt u terecht bij:
Mieke Kleppers-Schutijser, tel. (0318) 522528
Email: jaap-mieke.kleppers@ziggo.nlKoor Over the Rainbow zoekt pianist

12 september 2018, Over the Rainbow

Wie zijn wij en wat doen wij?
Wij zijn een heel gezellig tiener/kinderkoor bestaande uit ongeveer 16 kinderen. Ons koor wordt begeleid door dirigente Janneke Postma uit Bennekom en de coördinatie is in handen van Krista Schoot.

Elke maandagavond repeteren wij en 1x per maand zingen wij bij gezinsvieringen in de Salvatorkerk in Veenendaal. Het repertoire is gevarieerd, maar wij zingen ook enkele vaste liederen. Over the Rainbow is een koor dat zich wil blijven ontwikkelen en open staat voor eigen inbreng en nieuwe ideeën.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een vrijwilliger die ons koor muzikaal wil begeleiden tijdens de repetities en de gezinsvieringen. Je hoeft echt geen muzikale hoogstandjes te kunnen. Ook katholiek zijn hoeft niet. De RK Salvatorkerk heeft een open karakter en wordt ook bezocht door mensen die niet katholiek zijn. In onze kerk hebben wij verschillende niet-katholieke vrijwilligers die zich bij ons thuisvoelen. Voel je dus welkom!

Meer informatie?
Neem dan contact op met Janneke Postma: 06-20966765. Of loop een keertje binnen!(adres: A. van Ostadelaan 54, Veenendaal).


Gezamenlijk vormseltraject 2018-2019

11 september 2018, Vormselwerkgroep parochie

Ook dit jaar kunnen kinderen uit groep 8 maar ook jongeren in het voortgezet onderwijs, die het vormsel nog niet hebben mogen of kunnen ontvangen, zichzelf voorbereiden op het sacrament van het Vormsel. Dit geldt voor alle kinderen van de Zalige Titus Brandsma Parochie!

Anders dan vorig jaar zullen de locaties Ede, Rhenen en Veenendaal (dit jaar) geen vormselvoorbereidingsbijeenkomsten organiseren. Kinderen uit Ede, Veenendaal en Rhenen die het vormsel toch graag willen ontvangen, zijn van harte welkom om aan de voorbereidingsbijeenkomsten in Wageningen mee te doen!

Deze bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagavonden, begeleid door de mensen van de vormselwerkgroep en pastoor Ten Have namens het pastoraal team. Er zullen ook een aantal bijeenkomsten zijn alleen voor de ouders.

Op deze manier gaan wij samen op weg naar zondag 9 juni, 1e Pinksterdag 2019. Op deze zondag zal Mgr Woorts in een plechtige Vormselviering de kinderen het sacrament van het Vormsel toedienen. Deze viering begint om 10 uur en vindt plaats in de Johannes de Doperkerk in Wageningen.

De eerste ouderavond - uw zoon/dochter hoort er deze avond ook bij – is op vrijdag 9 november. We beginnen om 19.30uur in de Verrijzeniszaal van de Johannes de Doperkerk in Wageningen (Bergstraat 17).

Ben je geïnteresseerd in dit bijzondere sacrament maar wil je graag meer informatie, kom dan samen met je ouders naar deze ouderavond. Pastoor ten Have en de vormselwerkgroep zullen dan uitleg geven over het sacrament van het vormsel en de voorbereidingsbijeenkomsten. En tijdens deze informatieavond kun je natuurlijk ook vragen stellen! Je kunt jezelf (je ouders moeten dit natuurlijk wel goedkeuren) al opgeven, bij voorkeur voor 2 november door een email te sturen naar het volgende emailadres: vormsel2019@gmail.com .


Kathokids 'Welkom, kom binnen!'

11 september 2018, KathoKids

Op vrijdag 21 september is het weer zover. Dan komen de Kathokids weer bij elkaar. Ingrid en Krista zien jullie weer graag van 18:30 tot 20:00 uur. Geef je snel op in verband met de te bestellen materialen.

De Kathokids is voor kinderen die hun eerste communie hebben gedaan. Heb je deze nog niet gedaan, maar zit je al in groep 5 of hoger? Dan ben je ook van harte welkom! Je kunt je aanmelden bij Krista@xs4all.nl.


Parochiële jongerendag 23 september in Wageningen

11 september 2018, namens het Parochiebestuur

Op zondag 23 september organiseert het jongerenkoor JKA van onze parochie, samen met de jongerengroepen On the Road en Route 54, een jongerendag voor alle jongeren van 12-30 jaar uit onze parochie. Je bent hiervoor van harte uitgenodigd!
We beginnen met een mis om 12.30 uur, samen met de internationale studenten, waarin het jongerenkoor zingt en pastoor Henri ten Have voorgaat. Na afloop van de mis is er thee/koffie/fris met gebak, en een kort kennismakingsspel. Daarna hebben we een programma dat uit drie onderdelen bestaat; een lied instuderen met de dirigent van het jongerenkoor, een gesprek over geloven en bidden met pastor Anton ten Klooster (Thema: “Bidden met lijf en leden”) , en één of meerdere spellen rond een thema uit het Evangelie. Van ongeveer 17.30 uur is er een barbecue, en om 19.30 uur sluiten we de dag af met het ten gehore brengen van het ingestudeerde lied. Ouders mogen hier naar komen luisteren!
Je kunt je t/m zondag 16 september opgeven voor deze dag door een mail te sturen naar: jongtituspztb@gmail.com . Als je een vriend of vriendin mee wilt nemen kun je die hier ook aanmelden, en je kunt eventuele dieetwensen doorgeven. Namens het jongerenkoor JKA, On the Road en Route 54, graag tot 23 september!
Adres: Johannes de Doperkerk Bergstraat 17, Wageningen


Kerkproeverij zondag 16 september

9 september 2018, namens de pastoraatsgroep

Op zondag 16 september om 10.15 uur houdt de Salvatorkerk voor de tweede keer de 'Kerkproeverij'. U heeft daar in TitusBreed al over kunnen lezen. Vrijwilligers van onze kerk zijn al druk bezig met de voorbereidingen.

Kindernevendienst en crèche
Voor de kinderen is er tijdens de viering een kinderwoorddienst en voor de allerkleinsten is er crèche.

Vraag iemand mee!
U kunt ook bijdragen aan een geslaagde viering! Kijk eens in uw omgeving of u iemand persoonlijk kunt uitnodigen. Waarom zou u datgene wat voor u waardevol is voor uzelf houden?

Uitleg liturgie
Tijdens de viering wordt de liturgie uitgelegd. Mensen die minder gewend zijn om naar de kerk te gaan, maken zo op een laagdrempelige manier (opnieuw) kennis met de katholieke kerk.

Twee koren
Pater Vlaming zal in deze viering voorgaan en speciaal voor deze gelegenheid zal het kinderkoor Over the Rainbow samen zingen met koor Kleurrijk.

Na afloop
Na de viering staat de koffie/thee voor u klaar en voor de kinderen limonade.

Oproep bakken
Voor de Kerkproeverij zijn wij op zoek naar vrijwilligers die iets lekkers willen bakken voor bij de koffie en thee. Wil je iets bakken? Denk aan een cake, een krentenbrood of iets anders lekkers. Aanmelden mag bij Cisca Groothedde (ciscaroskamp@hotmail.com).


Kindercatechese door pastoor Henri ten Have

6 september 2018, namens het Pastoraal Team

De communicanten van Renkum en Oosterbeek hebben de voorbereidingsbijeenkomsten voor hun Eerste Communie erg gezellig en leerzaam gevonden en ze hebben aangegeven dat ze nog wel meer van dit soort bijeenkomsten zouden willen meemaken.

Daarom biedt pastoor Henri ten Have voor alle kinderen in de parochie die de eerste heilige communie hebben gedaan een uurtje catechese aan. Ook de kinderen uit Veenendaal zijn van harte uitgenodigd.

Dit doet hij samen met de begeleidsters van de Eerste Communiewerkgroep uit Renkum/Oosterbeek.
We gaan luisteren naar de mooie verhalen van ons geloof en er samen over praten. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in de pastorie van Renkum op de volgende woensdagmiddagen:
19 september
17 oktober
28 november
Tijd: 14.30 – 15.30 uur. Adres: Dorpsstraat 1.


Open monumentendag Salvatorkerk open

4 september 2018, namens de Locatieraad

Op zaterdag 8 september is de Salvatorkerk geopend van 10.00 -16.00 uur voor publiek. Met aandacht voor de brieven van Gerard Reve toen hij bedankte als lid van de Salvatorkerk. Ook staan vrijwilligers deze dag voor u klaar om met u een rondgang te maken door de kerk. Diverse bezienswaardigheden komen aan bod, waaronder het orgel uit 1873 (het oudste kerkorgel van Veenendaal). Het altaar met afbeeldingen die de vier evangelisten uitbeelden. Maar ook de staties zijn te bezichtigen, de biechthokjes die nog uit de glorietijd stammen en de Mariakapel. Verder zullen de vrijwilligers u kunnen vertellen over de betekenis van het kerkgebouw en alles wat daarmee te maken heeft, aan u laten zien.
Adres: A. van Ostadelaan 54

Ook de Willibrordkerk -voormalig katholieke kerk- is te bezichtigen
Ook de Van Ginkelgroep, de huidige eigenaar van het voormalige katholieke kerkgebouw opent haar deuren op Open Monumentendag. U bent van harte welkom tussen 11.00 uur en 16.00 uur. De voormalige kerk dateert uit 1934. Dhr. Ad Veenendaal –voormalig lid van de Willibrordkerk- is ook aanwezig om u e.e.a. te vertellen over de kerk.
Adres: Nieuweweg-Noord 255


Bedevaart naar Kevelaer

29 augustus 2018, Aartsbisdom Utrecht

Bedevaart Kevelaer met de bus
De Arnhemse broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer gaat zaterdag 6 oktober 2018 weer op bedevaart naar Kevelaer. U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Dit jaar gaat de nieuwe pastoor Tuan Nguyen van de Parochie St. Eusebius Arnhem mee naar Kevelaer. Verder gaan mee als voorgangers pastoor H. ten Have van de parochie Z. Titus Brandsma te Wageningen, Diaken S. Kruszynski van de Poolse gemeenschap en de bisschop van Utrecht W. Eijk. Deze dag heeft als thema “vrede zoeken”.
U kunt zich nu opgeven via onze website www.arnhemsebroederschapkevelaer.nl of een mail sturen naar info@arnhemsebroederschapkevelaer.nl of contact opnemen met ons op telefoonnummer 026-3614556.

Gaat u liever te voet?
Wordt het tijd om even alles achter je te laten?
Tijd om je te bezinnen? Kies dan voor een pelgrimstocht;
vier dagen lopen van Renkum naar Kevelaer. De route volgt de oude weg waarlangs katholieken, die uit het westen van het land met de boot naar Wageningen
kwamen, de laatste 90 km te voet naar Kevelaer trokken. Vier dagen onderweg met een groep van maximaal 10 mensen. Overnachten in een B&B en in kleine hotels. De tocht heeft een sober ingetogen karakter.
Daarbij is er tijd om elkaar te ontmoeten en stil te staan bij wat er op je pad komt. Geen TV, geen social media. Voor vier dagen is het strikt noodzakelijke en het onderweg zijn genoeg. Alles wat je daarbij thuis laat, is mooi meegenomen. Kun je 3 t/m 7 oktober nog vrijmaken? Loop met ons mee. Opgeven bij Henk Koop (0318) 520074, hgjmkoop@ziggo.nl.
Er zijn nog enkele plekken vrij.


Opening van het seizoen zondag 2 september

29 augustus 2018, namens de Locatieraad

Op zondag 2 september staat de openingsviering in het teken van het vrijwilligerswerk. Iedereen is uitgenodigd en in het bijzonder alle vrijwilligers.

De viering start om 10.15 uur. De pastoraatsgroep en Locatieraad gaan in deze viering voor en het koor Kleurrijk zingt.

Feestelijk gebak
Na de viering is er een feestelijk samenzijn met koffie en gebak en later een hapje en een drankje. Ook dan is iedereen van harte welkom.


Start Jaarthemagroep

26 augustus 2018, namens Werkgroep Jaarthema

'Speuren naar God-Sporen van God'
Het Jaarthema van onze Titus Brandsmaparochie is een spirituele handreiking naar alle parochianen. Samen met parochianen uit alle geloofsgemeenschappen van onze parochie willen we zo bezig zijn met vragen rond Bijbel, kerk, cultuur, maatschappij en samenleving. Het thema voor de komende twee seizoenen is: ‘Speuren naar God – Sporen van God’.

Het Jaarthemaboekje
De parochie nodigt u van harte uit aan één of meer activiteiten mee te doen.

Ook is er weer een Jaarthemaboekje verschenen met gedichten en mijmeringen rondom het thema en met alle activiteiten in het kader van het nieuwe jaarthema. Dit is een boekje voor uzelf, om mee te werken in de werkgroepen, of om mee te nemen naar de mensen die thuisgebonden zijn. Achter in de kerk liggen deze boekjes voor u klaar!


Samenkomst Route 54 vrijdag 22 juni

13 juni 2018, Jongerengroep Route 54

Ben je (bijna) 12 jaar of ouder? Dan ben je van harte welkom op de tweede jongerenactiviteit van Route 54.
Deze wordt georganiseerd door Trees van 't Leven en Sandra Holtslag op vrijdag 22 juni bij Sandra thuis. Tijd: 19:30 tot 21:30 uur. Het adres is Engelenweide 7 in Rhenen (let op: dit is in de nieuwbouwwijk tussen de ambulancepost en restaurant de Drie Zussen, achter Varenmos-Veenendaal). Het thema van de avond is Teamwork! Aanmelden kan bij Sandra via Sanverbeek@hotmail.com.

Nieuwe naam
De Jongerengroep heeft inmiddels de naam Route 54 gekregen. In mei had de jongerengroep (afdeling Veenendaal) een gesprek met onze collega-jongerengroep On the Road uit Bennekom. De jongerengroep –toen nog naamloos- heeft in overleg met On the Road gekozen voor de toepasselijke naam ‘Route 54’. Het leek namelijk voor de herkenbaarheid een goed idee dat de jongerengroepen van de zalige Titus Brandsmaparochie qua naam aan elkaar gelinkt zijn. Jongeren kunnen op deze manier altijd hun weg vinden. Het nummer 54 verwijst naar het huisnummer van de Salvatorkerk, daar waar Route 54 ontstaan is.
Alle jongeren binnen de parochie zijn welkom op de activiteiten van Route 54!

Seizoensafsluiting KathoKids

12 juni 2018, KathoKids

Op 29 juni sluiten de Kathokids samen het schooljaar af. Deze avond wordt supergezellig. We gaan samen eten. Het zou leuk zijn als iedereen iets te eten mee wil nemen. We verwachten ongeveer 20 kids. Wij zorgen voor drinken. Laat je even weten wat je meeneemt? Let op!, we beginnen om 18:00 tot 20:00uur. Aanmelden bij Krista (krista@xs4all.nl). De Kathokids is voor kinderen vanaf groep 4.


Fancy fair en uitslag grote loterij 2018

2 juni 2018, namens de Locatieraad

De Fancy fair van de Salvatorkerk was wederom een groot succes. Er waren veel mooie spullen te koop. Planten, elektra, speelgoed etc en ook de catering ontbrak niet. Een groot compliment voor de vele vrijwilligers die zich weer voor 200% hebben ingezet!

Ook willen wij alle sponsoren hartelijk bedanken! Dankzij hun bijdragen maakten zij deze Fancy fair mede mogelijk. In de bijlage leest u welke sponsoren dit zijn.

De Locatieraad

Uitslag grote loterij

De uitslag van de loterij leest u hieronder. De uitslag is onder voorbehoud van typefouten. Heeft u een prijs gewonnen, dan kunt u tegen inlevering van uw lotnummer (let op! Het gaat om het groene lootje) de prijs ophalen bij het secretariaat van de kerk aan de A. van Ostadelaan 54. Het secretariaat is geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 9:30 uur - 11:30 uur.

1. Boodschappenpakket Albert Heijn t.w.v. €75,- 228

2. Saunapakket voor 2 personen bij sauna de Heuvelrug 78

3. Steengrill arrangement bij Molecate park Ginkelduin in Leersum 52

4. Saunapakket Zwaluwhoeve 114

5. Combipakket Roest Klusbedrijf en Bevela 2 uur gratis schilderwerk + verf 188

6. Servies van de Kaasproeverij en kaas van Kaas van Kees 464

7. Fruitmand van groenteboer De Goudreinet Scheepjeshof 253

8. Picknickmand 343

9. Hapjesplank met inhoud gemaakt door Zideris 122

10. Fruitmand van de Koopman aan het Bruiïneplein 425

11. Luxe pakket van het Kaashuis Corridor 379

12. Wijnkoeler met wijn van Onze winkel 32

13. Boni boodschappenpakket 315

14. Waardebon van €25,- van Petit restaurant De Buffel 272

15. Waardebon van Bochane autogarage om olie te verversen 60

16. Gratis APK Bochane autogarage 411

17. Bioscoopbezoek 2 personen Cinemec Pathé 442

18. Waardebon Daisy's ijssalon t.w.v. € 25,- 460

19. Gratis fotoshoot en afdruk bij Dewi van Dreven Fotostudio 150

20. Keurslager Henry Hazevoort Vleesschotel t.w.v. €20,- 61

21. Twee kaartjes gratis entree zwembad de Vallei + badlaken 189

22. Boekenpakket van Bruna de Ellekoot 416

23. Fairtrade boodschappenpakket met duurzame tas van Veenendaal4fair 96

24. Shell tankstation 5x gratis autowassen incl. pakket met diverse versnaperingen 306

25. Keurslager Henry Hazevoort Vleesschotel t.w.v. €20,- 234

26. Boodschappenpakket Jumbo Hoek 172

27. Regisseursstoel 289

28. Ritualspakket 281


Bijlagen

Sponsoren Fancy fair 2018Zaterdag 2 juni Fancy fair

18 mei 2018, namens de Locatieraad

Op zaterdag 2 juni van 10:00 – 15:00 uur houden we weer een gezellige Fancyfair in de kerktuin.

Er staan veel kramen met o.a. tweedehands (kinder)kleding, speelgoed, boeken, muziek, elektrische apparatuur, tassen…. En dat niet alleen! Het Rad van Fortuin draait de hele dag: winkeliers en bedrijven in Veenendaal en omstreken hebben hiervoor mooie prijzen ter beschikking gesteld. Wie wil er nou niet een keer gratis naar de kapper, een boodschappenpakket winnen of genieten van een lekker geurtje? Aan het eind van de Fancyfair is er ook nog een grote loterij. Op de dag zelf zijn lootjes te koop. En ook de catering ontbreekt niet. Verse Fairtrade koffie en thee met huisgemaakt gebak. En dit jaar verkopen we de heerlijke Vietnamese loempia’s van de familie Ngyuyen (bekend van de loempiakraam aan de Tuinstraat!) en ook weer ijs van Tamminga.

Kortom, een jaarlijks evenement dat u niet wil missen!
De opbrengst gaat naar de kerk en deels steunen we ook het leger des Heils.

Wilt u zich opgeven om mee te helpen op deze dag of wilt u iets bakken voor bij de koffie? Neem dan contact op met de Locatieraad via lrv@pztb.nl .


Ontmoetingsavond met de pastoor donderdag 31 mei

18 mei 2018, namens de Locatieraad

Naar aanleiding van het gesprek met onze pastoor in het najaar van 2017, kwam hierop in maart een vervolg. Het was zo’n boeiende avond dat een nieuw vervolg niet kon uitblijven.

De tijd bleek dan ook te kort om alle vragen te beantwoorden. Aan pastoor Henri werd onder meer gevraagd hoe wij aan de naam ‘katholieken’ komen. Andere vragen gingen over hoe Jezus zo bekend werd en wat wordt verstaan onder de lezing ‘de gelovigen worden gered’.

Wilt u ook meer weten over het (Katholieke) geloof of iets wat daarmee te maken heeft? Lijkt het u ook interessant om de pastoor te horen vertellen? Deze avond is zowel interessant voor mensen die meer willen weten over het geloof, als voor mensen die minder bekend zijn met de kerk. De afgelopen bijeenkomsten zijn ook bezocht door niet-katholieken (partners/familie van parochianen). Dus als u niet katholiek bent, bent u ook van harte welkom.

Deze derde avond zal plaatsvinden op donderdag 31 mei om 19:45 uur in de parochiezaal. Aanmelden kan bij Cisca Groothedde via ciscaroskamp@hotmail.com of 0318-526127. Mocht u op het laatste moment bedenken te willen komen: kom dan gerust binnenlopen.


Nieuw in de pastoraatsgroep: Jos van der Lee

27 maart 2018, namens de pastoraatsgroep

De afgelopen tijd zijn er enkele wijzigingen geweest in de Pastoraatsgroep. Siem Napjus is samen met zijn vrouw verhuisd naar Doorn en heeft daardoor zijn taken neer moeten leggen. Agelopen zondag -25 maart 2018- introduceerde pastor Guido Dieteren nieuw lid mw. Jos van der Lee. Vervolgens vertelde Jos iets over haarzelf en de pastoraatsgroep. Was u er niet bij of wilt u het nog eens nalezen? Hieronder leest u het terug.

Mijn naam is Jos van der Lee en ik zal wat over mezelf vertellen en vervolgens wat over de pastoraatsgroep.
In 1974 zijn we vanuit Eindhoven in Veenendaal komen wonen en zijn we lid van de Salvatorkerk, inmiddels al bijna 44 jaar. Onze zoon en dochter zijn in deze kerk gedoopt en deden hier hun Eerste H. Communie. Dat deden als vanzelfsprekend alle kinderen die op een katholieke school zaten. Sinds die tijd is er veel veranderd. Het geloof is niet meer zo vanzelfsprekend, het is een bewuste keuze, een voortdurende zoektocht.

We hebben ons in deze kerk altijd erg thuis gevoeld, maar zijn pas sinds kort actief betrokken. Het begon in feite met de deelname aan de Bijbelcursus voor Dummies die Guido geeft in Wageningen. Sinds maart 2016 hebben we geen les gemist en we komen er steeds meer achter hoe interessant die bijbel is.

Toen vorig jaar zomer de vraag van Ciska kwam, dat de pastoraatsgroep op zoek was naar versterking , was het vrijwilligerswerk bij de Wereldwinkel afgelopen. En ik
voelde me wel geroepen om een bijdrage te leveren voor onze parochie. Na een proefperiode heb ik me beschikbaar gesteld als lid van de pastoraatsgroep en per 1 februari ben ik definitief aangesteld door het bestuur van de Z.Titus
Brandsmaparochie.

Wat doen de leden van de pastoraatsgroep?
- De leden van de pastoraatsgroep zijn “de ogen en oren” van onze Geloofsgemeenschap en hebben als zondanig een functie waar de pastorale lijnen moeten samenkomen en uitgaan. Zij overbruggen de afstand tussen het pastoraal team en de parochianen van onze geloofsgemeenschap.

- Zij verzamelen pastorale en andere vragen Zij koppelen hetgeen in de
geloofsgemeenschap leeft terug naar het pastoraal team.

- De leden van de pastoraatsgroep stemmen in overleg met andere betrokkenen in de parochie de activiteiten in de plaatselijke geloofsgemeenschap op elkaar af.

- Zij zien toe op een goede voortgang van het pastoraat.

- Zij bemiddelen voor begeleiding en ondersteuning van werkgroepen vanuit het pastoraal team.

- De eindverantwoordelijkheid voor de pastorale zorg en het pastorale beleid in de parochie en de lokale geloofsgemeenschappen berust bij de pastoor, met medewerking van de andere leden van het pastoraal team.

Jos van der Lee, 25 maart 2018


Donderdag 22 Maart Ontmoetingsavond pastoor

13 maart 2018, namens het Pastoraal Team

Afgelopen september was er in de pastorie een ontmoetingsavond met pastoor Henri ten Have. Het werd een interessante én interactieve avond. Deelnemers waren vrij om zelf onderwerpen aan te dragen. Daarnaast vertelde pastoor Henri boeiend over het katholicisme, Jezus , de Drie-eenheid en over de verschillen met het protestantse geloof. Ook vertelde hij over hoe mensen soms het geloof kwijtraken, maar later toch herontdekken. Daarnaast kwamen onderwerpen als het hiernamaals en bijna-doodervaringen aan bod. Kortom, een inspire-rende, leerzame en veelzijdige gespreksavond. Donderdag 22 maart om 19:45 uur komt pastoor Henri weer naar onze kerk om u te ontmoeten. Wilt u ook meepraten of gewoon komen luisteren? U bent van harte welkom!

Vanwege de koffie/thee is het fijn vooraf te weten of u komt. Aanmelden kan bij Cisca Groothedde via ciscaroskamp@hotmail.com of 0318-526127. Mocht u pas op het laatste moment besluiten te komen: kom dan gerust.


Kerkbalans

8 februari 2018, namens de Locatieraad

Deze week en volgende week wordt de brief Kerkbalans bij u bezorgd.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook de personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Wij zijn u dankbaar voor uw financiële bijdrage van vorig jaar. Wij vinden het belangrijk dat u weet waarvoor u geeft en op de hoogte bent wat uw kerk doet. Daarom ontvangt u bij de brief ook het Sociaal Jaarverslag 2017. Het Jaarverslag kunt u ook digitaal nalezen (zie hieronder bij Bijlage). Ook dit jaar hopen wij weer op uw bijdrage te mogen rekenen.


De Locatieraad


Bijlagen

Sociaal Jaarverslag 2017Carnavalsgezinsviering in onze kerk

5 februari 2018, namens Werkgroep gezinsviering

Zondag 11 februari is er weer gezinsviering in de kerk én het is Carnaval!

Sommige kinderen vieren het op school of bij familie (meestal in het zuiden van het land). Bij Carnaval horen mooie kostuums en maskers, daarom mogen de kinderen op die dag verkleed naar de kerk komen! Laten we er samen een mooie en kleurrijke viering van maken! En vergeet niet dat Carnaval niet alleen een leuk feest is, maar dat het ook een diepere betekenis heeft. Dit feest sluit een paar feestdagen af en staat aan de vooravond van een heel bijzondere periode: de Veertigdagentijd waar we ons op Pasen voorbereiden.

Tijd: 10:15 uur
Voorganger: Pastor Guido Dieteren
Koor: Salvator kinderkoor

De Werkgroep Gezinsviering


Afscheid kerk Doorwerth

11 januari 2018, namens het Pastoraal Team

Alle parochianen hebben de gelegenheid om de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk te bezoeken, voordat deze dicht gaat. Zondagmiddag 14 januari is er een gospelconcert, zondagmiddag 21 januari een rondleiding door kerkhistoricus Nico van Schaik, zondagochtend 11 februari de slotviering. Alle activiteiten zijn gratis en staan open voor iedereen.

Het gospelconcert 'Come Together!' op 14 januari begint om 13.00 uur en wordt gegeven door de broers en zus Pieplenbosch, die in Doorwerth zijn opgegroeid. Hiermee bewijzen zij gepaste eer aan de kerk, die hen van jongsaf aan heeft gevormd. Naast gospels brengt de familie ook spirituals en popliederen ten gehore.

Op 21 januari is de kerk geopend van 13.00 tot 16.00 uur. Nico van Schaik leidt belangstellenden dan graag rond. Hij kent ieder kunstwerk en elk hoekje van de kerk en vertelt boeiende verhalen over de oorsprong en betekenis. Een rondleiding door deze kerkhistoricus is een unieke gelegenheid.

De laatste woord- en communieviering op 4 februari om 10.00 uur wordt verzorgd door de gezamenlijke parochiële voorgangers Aart-Arie Jansen, Nico van Schaik en Tiny Stein en lector Remosha Croos.

Op 11 februari is de slotviering om 10.00 uur. Onze pastoor Henri ten Have gaat voor, samen met Wim van der Salm en Toos Jurrius die de Doorwerthse kerk als resp. pater en pastor lange tijd hebben gediend. Het Doorwerthse gelegenheidskoor treedt op. De laatste vijf misdienaars, acoliet en drie kosters die in de kerk actief waren of zijn, assisteren in de dienst.Verklaring foto:
De aankondiging door de Engel aan Maria: glas-in-loodraam in de Mariakapel van de hand van de Doorwerthse glazenier jhr. Octave van Nispen tot Pannerden.

Foto: Gerhard Bos

Kathokids 'Welkom, kom binnen!'

11 januari 2018, KathoKids

Op vrijdag 21 september is het weer zover. Dan komen de Kathokids weer bij elkaar. Ingrid en Krista zien jullie graag weer van 18:30 tot 20:00 uur. Geef je snel op in verband met de te bestellen materialen.

De Kathokids is voor kinderen die hun eerste communie hebben gedaan. Heb je deze nog niet gedaan, maar zit je al in groep 5 of hoger? Dan ben je ook van harte welkom!
Je kunt je aanmelden bij Krista@xs4all.nl.


Nieuwjaarstoespraak

8 januari 2018, namens de Locatieraad

Beste mede parochianen,

We zijn nu een week op weg in 2018. Achter ons liggen 52 weken. Weken van vieren, van samen zijn en samenwerking. Weken van opbouw, maar ook weken in teken van verlies en zelfs rouw. Zoals in ieder klein mensenleven deze elementen plaatsvinden, worden ze weliswaar op een ander niveau ook beleefd in de Salvatorkerk. Onze kerk, een kerk van eenheid, en alleen door deze eenheid kunnen we ook deze elementen van de kerk zien en voelen. Voelen wij ons, door ons geloof, zo verbonden met onze medemens en met elkaar. Waarin velen al jaren komen, sommigen al wel 60 jaar, maar ook nieuwe mensen heeft onze kerk mogen verwelkomen. Een kerk voor iedereen.

Wat hebben we het afgelopen jaar met elkaar meegemaakt?
Waar kijken we op terug?
We begonnen het jaar met de enquête die door velen van u is ingevuld. Daaruit zijn nieuwe ideeën ontstaan en hebben vrijwilligers zich gemeld. We zijn dankbaar dat mensen hun mening hebben gegeven en ook dankbaar dat nieuwe vrijwilligers zich naar aanleiding hiervan hebben aangesloten.

Begin het voorjaar bereikte ons minder goed nieuws. Namelijk pater Aristoteles moest het pastoraalteam verlaten. En ook de sluiting van de kerken van Doorwerth en Heelsum kwam dichterbij. Kerksluitingen binnen onze parochie die helaas niet voorkomen konden worden. Juist in Veenendaal ervaren wij hoe waardevol het is om samen een kerk te hebben. Des te verdrietiger wij het vinden dat idealen van mensen niet meer voldoende gedragen worden door anderen. Laten wij daar bij stilstaan begin dit jaar en vasthouden aan wat we hebben en anderen de ruimte geven om veranderingen tot stand te brengen, zodat onze kerk niet alleen bestaansrecht heeft op wat zij altijd deed, maar ook gericht is op de toekomst.

Een voorbeeld hiervan is: jongeren. Zowel uit de enquête als op de presentatieavond in september is gebleken dat onze kerk jongeren mist. Maar ook de lezing van Leo Fijen over kansen voor lokale kerken liet mensen niet onberoerd. Enerzijds moeten we er ontspannen mee omgaan dat de kerk jongeren mist, maar anderzijds moet er wel wat te vinden zijn voor jongeren. Laten we ook in 2018 ons verantwoordelijk voelen hiervoor.

Waar wij graag ook met u op terugkijken zijn de successen. Allereerst concreet het behalen van het fairtraideschildje aan de muur van de kerk. Het schildje is zozeer niet het succes, maar dat wij ook als kerk naar aanleiding hiervan inspiratie vonden om met elkaar stil te staan bij de diaconale kant van het kerk zijn.

De Rommelmarkt, na twee jaar weer een rommelmarkt in Veenendaal! Met het geld hebben we o.a. klussen in de kerk aangepakt. Ook de banken waar u nu op zit hebben we kunnen opknappen. Niet alleen met het geld, maar ook zonder vrijwilligers was dit niet gelukt. De Kerstmarkt! Het brengt niet alleen geld op, nee het brengt ook samenzijn. Het samenzijn was er in 2017 op vele momenten.

De voorspoed hangt echter niet alleen samen met grotere evenementen, maar zit hem ook in de dagelijkse, wekelijkse en regelmatige activiteiten. Steeds maar weer staan mensen klaar om in behoeften te voorzien, anderen wat te leren of om mensen te verbinden. Laten we dankbaar zijn en dat koesteren.

2018
Wat kunnen we verwachten van 2018! 2,5 jaar is een van onze Caritas vrijwilligers betrokken geweest bij het opstarten van het Diaconaal Platform aan de Markt. Een steunpunt voor hulpvragers die geen helper hebben. Begin dit jaar zal dit steunpunt haar deuren openen. U zult daar ongetwijfeld meer over horen.

Vanuit de enquête is er een nieuwe activiteit bijgekomen: elke maand zal er een maaltijd plaatsvinden op de dinsdagavond. Een avond die in het teken staat van eten en ontmoeting voor iedereen.

En tot slot, velen hebben zich de afgelopen jaren afgevraagd wat er met de leegstaande pastorie zou gebeuren. Eind vorig jaar heeft pastor Thong zijn intrek hierin genomen. Het is nu niet alleen bewoond, maar er is ook een priester ingekomen. Weliswaar niet behorende tot het pastoraalteam, maar toch zijn wij verheugd weer een bewoner te hebben en daarmee ook een doordeweekse Eucharistie.

En ongetwijfeld zal 2018 meer in petto hebben. Blijft u ook dit jaar alstublieft verbonden voelen met het geloof, de medemens en met elkaar! De elementen van het kerkzijn daarin speelt ook u een rol!

Namens de Pastoraatsgroep en Locatieraad wens ik u een goed 2018!

Daniëlle van Veldhuizen (Locatieraad)
Salvatorkerk zoekt vrijwilligers

3 januari 2018, namens de Locatieraad

Vraag naar Vrijwilligers

Helpt u mee?
In de Salvatorkerk zijn zo’n 170 vrijwilligers actief. Wij zijn een gemeenschap met veel betrokken parochianen en daar zijn wij als kerk erg trots op. Ondanks dat er zoveel mensen actief zijn voor de kerk, hebben wij nog altijd vrijwilligers nodig.

Waarom is vrijwilligerswerk zo belangrijk?
De kerk kan niet zonder financiële steun. Maar even belangrijk is de praktische steun die de kerk nodig heeft van vrijwilligers. Denkt u maar eens aan al het schoonmaakwerk en tuinonderhoud, het samenstellen van de liturgie, vouwen van de boekjes, schikken van de bloemen en omkijken naar eenzamen en ouderen. Met z’n allen bouwen wij aan de toekomst. Een toekomst die er misschien niet altijd even rooskleurig uitziet in deze tijd van kerksluitingen. Maar dankzij de betrokkenheid van velen, wordt de Salvatorkerk iedere zondag goed bezocht.

De actuele vacatures kunt u vinden onder de link 'Vacatures' in de linker kolom.

(Foto: vrijwilligersavond sept 2017)


Kerst in de Salvatorkerk 2017

20 december 2017, namens de Locatieraad

Kindje wiegen en Kerstavondvieringen
Op 24 december –Kerstavond- zijn er twee vieringen voor kinderen. Om 15 uur is er het Kindje Wiegen waarbij het Kerstverhaal wordt verteld aan de allerkleinsten (geschikt voor peuters en kleuters). Tijdens deze bijeenkomst zal ook het Kinderkoor zingen. En om 19 uur is er de Gezinsviering met het kinderkoor. Hierbij zal een Kerstverhaal uitgebeeld worden door kinderen.

Daarna, om 21 uur, vindt er een Woord en Communieviering plaats. Het koor Kleurrijk zingt. Pastor Guido Dieteren gaat voor in de vieringen van 19 uur en 21 uur.

Kaartverkoop
Kaarten voor de vieringen op 24 december van 19 uur en
21 uur kunt u voor 1 euro kopen op het secretariaat en op de avond zelf aan de deur, als er dan nog kaarten zijn. Voor Kindje Wiegen is geen kaartje nodig.

Eerste Kerstdag
Op Eerste Kerstdag zal pastoor Henri ten Have voorgaan en het Willibrordkoor zal de zang verzorgen.
Toegang is gratis.


Verenigd in gebed over de vrede

19 december 2017, Aartsbisdom Utrecht

De Nederlandse bisschoppen willen in het jaar 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld.

Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden. De bisschoppen roepen de gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen. Het Aartsbisdom Utrecht is in juni en september de plaats waar de rozenkrans wordt gebeden.

Het bericht hierover kunt u hier lezen onder dit bericht (zie bijlage). In het bericht leest u ook informatie over de speciale sms-service bij dit initiatief. Gelovigen die zich hiervoor aanmelden, ontvangen op de dagen waarop de rozenkrans voor de vrede wordt gebeden, per sms een herinnering op het opgegeven 06-nummer. Mensen kunnen zich inschrijven voor deze service via: https://www.rkkerk.nl/contact/sms-service/. Meer weten over het bidden van de rozenkrans? Hieronder in de bijlage staat een document waarin u uitleg vindt.

Op de foto ziet u de rozenkrans van kardinaal J. de Jong. Hij was aartsbisschop van Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met zijn medebisschoppen en vele gelovigen heeft hij intens gebeden voor de vrede.


Bijlagen

Handleiding bidden rozenkrans
PersberichtWekelijkse Eucharistie op donderdag

9 november 2017, namens de pastoraatsgroep

Indien u afgelopen zondag in de kerk was, heeft u al kennis kunnen maken met pastor Thong Nguyen. In deze Eucharistieviering was pastor Thong concelebrant.

Sinds 1 november woont pastor Thong op de bovenverdieping van de pastorie.

Vanaf 16 november zal hij elke donderdagavond om 19:00 uur een Eucharistie houden in (de parochiezaal van) de Salvatorkerk. U bent van harte welkom om hierbij te zijn.


Geloven in duurzaamheid

30 oktober 2017, Interkerkelijke werkgroep Kerk en Schepping Wageningen

Op donderdag 16 november a.s. organiseert de interkerkelijke werkgroep Kerk en Schepping in de bibliotheek van Wageningen aan de Stationsstraat van 20.00 tot 22.00 uur een dialoog tussen vertegenwoordigers uit de wetenschap, uit de kerken en uit de lokale politiek. Het thema van de avond is ‘Geloven in Duurzaamheid’. Wat bezielt en inspireert mensen om van duurzaamheid een belangrijk issue te maken?

Klaas van Egmond, professor Duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht, ex directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, antroposoof en alumnus van de Wageningse Universiteit, zal een inleiding houden over de relevantie van Laudato Si, de encycliek van Paus Franciscus over Duurzaamheid, voor het maatschappelijke en politieke debat en handelen betreffende duurzaamheid. O.a. mw. Lara de Brito, wethouder Groen Links met de portefeuille zorg, onderwijs, cultuur en klimaat in Wageningen en RK pastoor Henri ten Have zullen op de inleiding reageren.

U bent van harte uitgenodigd voor deze bijzondere avond.

Interkerkelijke werkgroep Kerk en Schepping


Terugblik pelgrimstocht naar Kevelaer

30 oktober 2017, namens Werkgroep Jaarthema

Acht mensen hadden zich aangemeld. Van 4 tot 8 oktober gingen uiteindelijk 6 parochianen te voet op bedevaart van Renkum naar het Duitse Mariabedevaartsoord Kevelaer.

De eerste dag naar de B&B Buitenwaarden in Oosterhout is het nog droog. Een uitzonderlijke hartelijke ontvangst met een heerlijke maaltijd. Onze gastheer komt met de trekzak en Jan Peek bespeelt de tuba die daar aan de muur hing. Het wordt heel gezellig.

De volgende dag stormen we in de striemende regen naar Nijmegen, maar na een opwarmertje op de markt gaat de tocht relatief droog verder naar een hotelletje in Bisselt. Het blijft ook de komende dagen, als we onder langs het Reichswald en verder langs de Niers naar Goch lopen, wisselvallig. Af en toe vluchten we naar een schuilplek, maar steeds vallen we ’s avonds weer in een warm nestje.

Zaterdag komen we op tijd in Kevelaer aan voor het afsluitend lof in de Basiliek samen met medeparochianen, die een dag pelgrimeerden met de Arnhemse bedevaart. Op zaterdag en zondag komen drie parochianen om ons weer op te halen. Na de hoogmis keren we terug naar huis met nieuwe plannen voor onze volgende bedevaart.

Zonder tegenbericht gaan we 3 t/m 7 oktober 2018 weer.


Vormseltraject 2017-2018

30 oktober 2017, namens het Pastoraal Team

Op maandagavond 6 november zal een informatieavond worden gehouden voor ouders en kinderen die zich hebben aangemeld voor deelname aan het vormsel voorbereidingstraject. Tijdens deze avond zal er algemene informatie worden gegeven over het Sacrament van het Vormsel, het programma dat door de kinderen zal worden doorlopen als voorbereiding op het Vormsel.

De Vormselviering zal dit jaar plaatsvinden op zondag 20 mei 2018 (1e Pinksterdag) in de RK kerk Johannes de Doper in Wageningen.

De informatieavond begint om 19.30uur en zal plaats vinden in de Verrijzeniszaal van de RK- kerk Johannes de Doper in Wageningen. (adres: Bergstraat 17) Na afloop van deze avond is er ook nog gelegenheid om uw zoon/dochter aan te melden voor het vormselvoorbereidingstraject.

Mocht u voor uw zoon/dochter geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, maar u bent wel geïnteresseerd in het vormsel, kom dan met uw zoon/dochter naar de informatieavond op 6 november. Ook na afloop van deze avond kunt u uw zoon/dochter nog aanmelden!!

Ouders en kinderen zijn dan ook van harte welkom!
Bijbelcursus voor Dummies

30 oktober 2017, namens het Pastoraal Team

In het najaar zal pastor Guido Dieteren weer een "Bijbelcursus voor Dummies" presenteren. Eerdere edities waren een succes. Daarom komt er nu een vervolg.

Deze Bijbelcursus is bedoeld voor iedereen die méér wil weten over dit bijzondere boek. We kennen ongetwijfeld allemaal wel een paar Bijbelverhalen. Maar kent u ook de grotere lijn achter deze verhalen? Hoe zijn ze opgebouwd, wie heeft ze geschreven en waarom staan deze verhalen in de Bijbel? Wat is de Bijbel eigenlijk voor een boek? En vooral: wat raakt ons in deze bijzonder verhalen?

Op luchtige en humoristische wijze zal pastor Guido Dieteren op deze vragen ingaan en nog veel meer vertellen. De Bijbelcursus voor beginners en gevorderden wordt gehouden op de dinsdagochtenden 31 oktober, 7 en 14 november van 9.30 uur tot 11.30 uur in de parochiezaal van Wageningen, Bergstraat 17. Deelname is gratis.

U bent van harte welkom. Als u niet alle data kan, dan kunt u ook een of twee keer komen.


Samen bouwen aan de toekomst

20 september 2017, namens de Locatieraad

Op donderdag 14 september vond de presentatie plaats over de vitaliteit en toekomst van de Salvatorkerk. Ook een afvaardiging van het parochiebestuur was hierbij aanwezig. In de bijlage hieronder kunt u het verslag teruglezen van hetgeen is verteld.

In het kort
De betrokkenheid is groot met gemiddeld 170 zondagse kerkgangers en een pool van ruim 170 vrijwilligers;
Echter, we blijven vraag houden naar vrijwilligers. Met name een kluswerkgroep en vrijwilligers die zich ontfermen over een jongerenafdeling.
Doe mee en sta op: houd uw ideeën niet voor uzelf, maar neem het voortouw om ideeën van de grond te brengen;
De kerkbalans laat over de afgelopen jaren een daling zien. Voor het resterende (nu tot en met 31 december 2017) jaar moeten we € 16.000 hebben om op het zelfde niveau van 2016 te blijven. Laten we deze daling samen stoppen?

Wilt u helpen?

Wilt u vrijwilliger worden?
Neem dan contact op met het secretariaat . Vacatures kunt u vinden op deze website.

Heeft u een idee?
En wilt u dit met de locatieraad of pastoraatsgroep bespreken? Spreek hen aan na de zondagsdienst of neem contact met hen op via het secretariaat.

Heeft u een opmerking?
Ook dan kunt u terecht bij de leden van de locatieraad of pastoraatsgroep. Liever anoniem? In de hal van de kerk (bij binnenkomst links) hangt een brievenbus waarin u uw opmerking kwijt kunt.

Wilt u financieel bijdragen?
Dat kan op NL40 RABO 0113 9881 09 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma. Als u een brief heeft ontvangen, wilt u dan bij het overmaken uw relatiecode, die boven aan deze brief staat, vermelden? Of anders: vermeld erbij ‘Salvatorkerk Veenendaal’.Bijlagen

Verslag parochie-avond donderdag 14 september 2017Ontmoetingsavond met pastoor Henri ten Have

17 september 2017, namens het Pastoraal Team

Wilt u over geloofszaken praten met de pastoor? Heeft u bepaalde vragen over het geloof of over de katholieke kerk? Of bent u geen katholiek, maar wilt u meer weten over de mogelijkheden om katholiek te worden? Of misschien wilt u de pastoor gewoon ontmoeten?

Dan bent u van harte welkom op dinsdag 26 september om in een ongedwongen sfeer met pastoor Henri ten Have van gedachten te wisselen, hem vragen te stellen of gewoon naar hem te komen luisteren.

Aanvang 20:15 uur, in de parochiezaal. U kunt zich hiervoor aanmelden via veenendaal@pztb.nl of 0318-512218.


Goede huisvesting voor 11 zeer hulpbehoevende gezinnen in NR Pura, Karnataka

14 september 2017, namens Missie, Ontwikkeling en Vrede

Op zondag 17 september gaat Pater Bernard weer voor in onze zondagsviering, en zoals gebruikelijk halen wij dan geld op voor één van zijn projecten in India. Dit keer zal dat zijn voor het opknappen van huisjes voor zeer arme gezinnen. NR Pura ligt op het platteland in de zuidelijke deelstaat Karnataka. Bijna 90% van de bevolking zijn boer of dagloners bij landbouwbedrijven. Een aantal bewoners heeft een klein stukje grond en een aantal heeft helemaal niets. Ze werken als dagloners op boerderijen van de landheren. Hun inkomsten zijn laag en ook sterk afhankelijk van het weer. Met als resultaat dat ze al moeite hebben om aan voldoende voedsel te komen en hun kinderen naar school te sturen. Laat staan dat ze kunnen investeren in huisvesting. Sneha Welfare Society, een sociaal centrum opgericht door de Norbertijnen van Mananthavady probeert deze mensen te helpen. Dit gebeurt door programma’s om inkomen te generen, gezondheidsprogramma’s, onderwijs en ondersteuning van vrouwengroepen. Uit een groot aantal gezinnen zijn 11 gezinnen geselecteerd, die het meest schrijnend zijn. Ze dragen zelf bij door middel van arbeid. Van een aantal huisjes dienen de muren, het dak en elektriciteit gerepareerd te worden. Andere huisjes moeten helemaal opnieuw gebouwd worden. De kosten variëren van € 950,- tot € 2.500,-. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

Kamala
Kamala heft twee kinderen en haar echtgenoot is autochauffeur. De kinderen kunnen goed leren. Ze hebben geen eigen land. Het geld wat verdiend wordt gaat op aan eten en schoolgeld voor de kinderen. Het huisje staat op instorten en dient vervangen te worden.

Yallama
Yallama is weduwe. Onlangs is haar man overleden. Ze heeft 5 kinderen, waarvan 1 werkt. De rest gaat naar school. Yallama is zelf ook ziek. Soms kan een van de kinderen niet naar school omdat ze voor hun zieke moeder moeten zorgen. Het gezin heeft moeite om zelfs in de dagelijkse behoefte te voorzien. Ze wonen op dit moment in een tijdelijk huisje.
Het gezin zou erg geholpen zijn met goede huisvesting.

Het moet toch mogelijk zijn dat wij als Salvatorkerk Pater Bernard voldoende geld mee kunnen geven om enkele van deze huisjes op te knappen. Sinds wij geen acceptgirokaarten meer meesturen (dit is veel te kostbaar!) zijn de opbrengsten voor de projecten van pater Bernard erg teruggelopen, maar het is nog altijd mogelijk om een bedrag giraal te doneren, op nummer NL 35 INGB 0000 5316 29 t.n.v. Werkgroep MOV te Veenendaal o.v.v. India! Ook de 2e collecte op deze zondag zal voor het project zijn.
Mogen wij weer op u rekenen?


Samen bouwen aan de toekomst

13 september 2017, namens de Locatieraad

Dit jaar staat voor de locatieraad en de pastoraatsgroep in het teken van de toekomst. De enquête begin dit jaar waarin we uw betrokkenheid peilden was daar een voorbeeld van, evenals de lezing op 19 juni van Leo Fijen over kansen voor lokale kerken. En misschien vraagt u zich weleens af hoe 'de vlag' van onze kerk 'erbij hangt'. Op donderdag 14 september willen wij u presenteren hoe vitaal de Salvatorkerk is en hoe wij vitaal kunnen blijven. Het is bekend hoe betrokken onze parochianen zijn bij de Salvatorkerk. Wij hopen dan ook op uw aanwezigheid donderdagavond 14 september, zodat wij samen met u verder kunnen bouwen aan de toekomst! Ook een afvaardiging van het parochiebestuur zal aanwezig zijn. De deur is open om 19:45 uur. Start: 20:00 uur.


Kerkproeverij zondag 10 september

10 juli 2017, namens de pastoraatsgroep

Wat is Kerkproeverij?

Kerkproeverij is gebaseerd op het Engelse Back to Church Sunday, een initiatief van Michael Harvey dat inmiddels wereldwijd succes heeft. Kerkproeverij vormt dé gelegenheid om iemand die je kent persoonlijk uit te nodigen naar een toegankelijke kerkdienst die speciaal voor hen is georganiseerd. Om zo geheel vrijblijvend te proeven aan het geloof als het ware. Dit kunnen mensen zijn in je omgeving die al een poos niet meer in de kerk zijn geweest, of die weinig met het geloof (denken te) hebben.

Ook als je als gelovige zelf misschien even niet zoveel meer hebt met 'de kerk', kan Kerkproeverij juist een aanleiding zijn om je te laten verrassen. Door mede-gelovigen, door te bezinnen op wat geloof betekent voor jou, door jezelf uit te dagen om (toch) iemand uit te nodigen, door biddend het gesprek aan te gaan. Met de ander, met jezelf, met God.

Kerkproeverij is een samenwerking van de Raad van Kerken, IZB en MissieNederland. Mediapartners zijn de EO en KRO-NCRV.
(bron: eo.nl)

Kerkproeverij zondag 10 september 2017
Salvatorkerk VeenendaalMisschien is het alweer even geleden dat u in de kerk kwam. Misschien bent u jaren niet in de kerk geweest. Graag nodigen wij u uit om op zondag 10 september met ons de Kerkproeverij te beleven. Wij willen u graag op een laagdrempelige manier (opnieuw) kennis laten maken met uw Rooms Katholieke Salvatorkerk. Kom gerust weer eens een kijkje nemen. U bent niet de enige die deze dag weer eens een viering meemaakt. In heel Nederland zijn er kerken die op 9 en 10 september meedoen aan de Kerkproeverij en mensen uitnodigen om weer naar de kerk te gaan. Het is mooi om samen te vieren! Beleef de kerk eens van binnen en PROEF de mystiek en de sfeer.

De voorganger is pater Ferdinand Vergeer van de Mill Hill-orde in Oosterbeek. Hij zal deze zondag voorgaan in de Eucharistie. Hij is meer dan 55 jaar priestermissionaris geweest in Sarawak, het westelijk deel van Borneo, Maleisië. Hij is nu met emeritaat (pensioen) maar gaat nog geregeld voor in vieringen in onze parochie.

In de viering wordt gebruik gemaakt van symbolen. Deze zullen u tijdens de viering uitgelegd worden.

Na de viering staat in de parochiezaal koffie en thee klaar. Heeft u vragen of wilt u gewoon iemand van de kerk spreken? Er zijn vrijwilligers waarmee u vrijblijvend in gesprek kunt gaan.

Als u kinderen heeft, neem hen dan ook mee. Tijdens de viering is er voor de kinderen een Kinderwoorddienst. Nadat de viering is gestart, zal pater Vergeer de kinderen vragen om mee te gaan met de vrijwilliger van de Kinderwoorddienst.

Wanneer: zondag 10 september
Waar: Salvatorkerk, A. van Ostadelaan 54
Tijd: 10:15 uur (om 9:45 u is de kerk open)


Gaat u geregeld naar de kerk? Kijk dan eens in uw omgeving of u iemand persoonlijk kunt uitnodigen. Waarom zou u datgene wat voor u waardevol is alleen voor uzelf houden?


Bedevaart naar Kevelaer

9 juli 2017, namens Werkgroep Jaarthema

In 2012 en 2013 ging onze parochiële bedevaart te voet naar Kevelaer. De daarop volgende jaren gingen we naar Handel, Wittem en Scherpenheuvel. In 2017 gaan we van 4 tot 8 oktober ’s middags, opnieuw naar Kevelaer. We vertrekken te voet en met de auto, om uiteindelijk gezamenlijk in Kevelaer aan te komen.

We vertrekken op 4 oktober ’s ochtends om 9.00 uur van uit onze eigen Maria-bedevaartskerk; Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming in Renkum.

Onze tocht volgt zoveel mogelijk deze historische route. In 4 etappes van ruim 20 km, lopen we door de Betuwe via Hemmen, de Waaldijk, door Nijmegen, over de St. Jansberg, onderlangs het Reichswald en langs de Niers. Overnachtingen zijn in Oosterhout, Bisselt, Goch en Kevelaer. Onze weg gaat het overgrote deel over onverharde paden ver van de bewoonde wereld. De groep wandelaars is maximaal 10 personen i.v.m. de capaciteit van de overnachtingadressen, die niet ver van de route mogen liggen. Voor de overnachting hebben we een Bed & Breakfast en kleine hotels in prijsklasse variërend van € 20,- tot 50,- per overnachting (totaal ca. € 160,-. Daar komen de warme maaltijden bij).

We komen zaterdag 7 oktober aan in Kevelaer, waar we om 17.00 uur het plechtig sluitingslof met ziekenzegening van de Arnhemse bedevaart kunnen bijwonen in de Basiliek. (De Arnhemse bedevaart gaat die zaterdag met de bus naar Kevelaer.)

Met de auto: Mensen die met de auto willen gaan, komen zondag 8 oktober aan in Kevelaer. Na de hoogmis gaan we weer huiswaarts. Autorijders kunnen eventueel wandelaars mee terugnemen.

Voor de organisatie van overnachtingadressen is het nodig dat u zich vóór 20 juli opgeeft bij Charlotte Kamp (charlottekamp@ziggo.nl, 0318-511574) of bij Henk Koop (hgjmkoop@ziggo.nl, 0318-520074).


Terugblik op Leo Fijen

21 juni 2017, namens de Locatieraad

Op maandagavond 19 juni kwam Leo Fijen vertellen over kansen voor lokale kerken. Een geslaagde avond met een mooi verhaal en veel belangstellenden uit Veenendaal en de parochie. Heeft u het gemist? Een uitgebreide terugblik kunt u lezen in de volgende TitusBreed (15/16 juli). En wilt u weten wat deze kansen voor Veenendaal betekenen? Op donderdagavond 14 september vertellen wij u meer hierover (zet u het alvast in uw agenda)?


Leo Fijen komt naar Veenendaal

16 juni 2017, namens de Locatieraad

Op maandagavond 19 juni om 20.00 uur komt tv-journalist en schrijver van spirituele boeken Leo Fijen naar de Salvatorkerk, A. van Ostadelaan 54 in Veenendaal. Leo Fijen komt praten over kansen voor lokale kerken in deze tijd. Hij zal geen ingewikkeld verhaal vertellen met theologische beschouwingen.
Nee, hij wil inspireren met tien concrete voorbeelden van deze kansen, voorbeelden die voor iedereen zijn na te volgen. Maar hij zal ook vertellen dat deze tien voorbeelden slechts werken wanneer een christen in zijn of haar hart wordt geraakt en daarmee de geestdrift krijgt om deze kansen te benutten.
Leo Fijen zal dus een verhaal vertellen over organisatorische kansen aan de buitenkant van de lokale kerk maar ook over innerlijke groei van iedere christen.
Leo Fijen is vooral bekend geworden als de presentator van godsdienstige programma’s
bij de KRO en RKK, zoals Kruispunt. Daarnaast is hij auteur van veelgelezen boeken over het kloosterleven en alledaagse spiritualiteit.


Uitslag loterij

11 juni 2017, namens de Locatieraad

Heeft u iets gewonnen en uw prijs nog niet opgehaald?
Dan kunt u op dinsdag of donderdagochtend met uw lootje langskomen op het secretariaat (openingstijden 9:30-11:30 u).


10. Fairtradepakket Groen 886

9. Boekenpakket Groen 984

8. Diverse Kadobonnen Groen 986

7. Bloemen Wit 270

6. Fruitmand Groen 731

5. Pakket Jumbo Groen 901

4. Saunabonnen Groen 733

3. Keyboard Wit 206

2. Overnachting Mosaic hotel Wit 293

1. Overnachting Savoy hotel Wit 036


FancyFAIR en Fairtradeuitreiking

11 juni 2017, namens de Locatieraad

Op 10 juni heeft pastoor Henri ten Have namens de Salvatorkerk van wethouder Nermina Kundic de fairtradetitel in ontvangst genomen. Wij zijn hiermee de eerste Fairtradekerk in Veenendaal en de tweede binnen de parochie Zalige Titus Brandsma (Maria Virgo Reginakerk in Bennekom was de eerste).
De uitreiking vond plaats tijdens de gezellige FancyFAIR.
Niet alleen met de fairtradetitel zijn wij blij. Ook de FancyFAIR was goed geslaagd. We hebben maar liefst 3.100 EURO verdiend! Een compliment aan alle vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt. Met het geld kunnen we de binnenkant van de kerk (zoals de sacristie, de banken en het secretariaat) gaan opknappen . Een deel van het geld is bestemd voor het India-projet van Pater Bernard Kersten.

Op de FancyFAIR was van alles te beleven en te koop. Onder andere stonden er Fairtrade-kramen van de Wereldwinkel, Eerlijk Waar (Bombardon), de lokale werkgroep Fairtradegemeenten en de Eet Vallei. Naast kopen was er ook veel te eten en te drinken, het rad van fortuin draaide overuren. Ook de wethouder en pastoor deden gezellig een paar rondes mee. En aan het eind werden de grote prijzen verloot, zoals twee hotelbonnen.

Om half 4 stonden vrijwilligers van de Katholieke St Antonius van Paduakerk uit Ede met twee aanhangers klaar om alles op te halen. Zij hebben 1 juli ook een Fancy Fair en kunnen de spullen goed gebruiken, omdat hun spullen door brand deels verloren was gegaan. Zo helpen we elkaar.

Voor deze dag willen wij ook alle sponsoren bedanken!

Ambachtelijke Slagerij Van der Geer
dr. Bruïneplein

Slijterij & Wijnhandel Het Plein
dr. Bruïneplein

Ekoplaza
Centrum Veenendaal

Daisy’s IJssalon
aan het Stadstrand (Centrum)

Bollo Panino
Zwaaiplein

Lake Side
Hoofdstraat

Hairstyle SAZZ
dr. Bruïnestraat

Tijdloos Mooi
Zandstraat

AWHM Horeca Makelaars

The Valley Events (DJ)

Familie Van Kessel

Lokale Werkgroep Fairtrade gemeente Veenendaal

Eetvallei

Wereldwinkel
Achterkerkstraat


Bombardon/Eerlijk Waar
Achterkerkstraat

Beauty & Wellness Sauna de Heuvelrug
Dijkstraat

De Koopman Groenten en Fruit
dr. Bruïneplein

Jumbo Huibers
dr. Bruïneplein/PWA park

Haarstudio Dubbel M
Zandstraat

Vivant Beurskens
Ronde Erf

Team Kappers Veenendaal
Ronde Erf

Bosch Bloemen
Ronde Erf

Super Snack
Ronde Erf

DA Drogisterij & Parfumerie Snijders
Dr. Bruïneplein

Jumbo Hoek
Ronde Erf

Van Kooten Boekhandel
Zandstraat 143

Jac. van Hardeveld Kwaliteit voor Kantoor
Arkeneel 15

Puur Tamminga
Kerkewijk 76 

Deleukstetaartenshop
Zandstraat 151 

Residence Rhenen  
Veenendaalsestraatweg 50Keer terug