Salvatorkerk Salvatorkerk

Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54, 3904 TL Veenendaal


Doopvoorbereidingsgroep

Personen

  Henk KoopLid
  Louise BurgersdijkLid

Bij de geboorte van een kind wordt het bijzonder op prijs gesteld wanneer ook de parochie daar bericht van ontvangt op het parochiesecretariaat.
Regelmatig biedt de parochie de mogelijkheid om uw kind te laten dopen op zondagmorgen tijdens of na afloop van de zondagliturgie.
In een gemeenschappelijke doopviering worden maximaal 5 kinderen gedoopt.
Gaat het om één kind, dan wordt de doop in de zondagsviering ingepast.

De doopgroep begeleidt de ouders naar de doop van hun kind toe.
Er zijn twee voorbereidingsavonden.
De eerste met de pastor.
De tweede zonder de pastor.
Op de tweede avond wordt de liturgie gemaakt.
Mensen van deze groep hebben tijdens de doop de regie in handen.
Daarnaast hebben ze ook nog een gastvrouw-functie.
3 à 4 maal per jaar kent onze parochie een Doopdienst.Bijlagen

het sacrament van het doopsel
Uitnodiging doopvoorbereidingsavonden

 

Actualiteit


Opgeven doopviering
26 maart 2019, Namens Doopgroep

Wilt u uw kind(eren) laten dopen? Op zaterdag 1 juni om 13.00 uur is er weer een doopviering in de Salvatorkerk. Voorafgaand zijn er twee voorbereidingsavonden. De eerste avond is een avond voor a... [meer...]

Keer terug