Salvatorkerk Salvatorkerk

Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54, 3904 TL Veenendaal


Kerkbalans

Kerkbijdragen

Per 1 januari 2010 zijn de parochies uit ons Veluwe-Rijn gebied samengevoegd tot de nieuwe parochie Z. Titus Brandsma. Het Bisschoppelijk decreet van 21 december jl. was na jaren van voorbereiding de laatste stap in de formele samenvoeging tot een nieuwe parochie. Een andere naam, een ander bestuur en de benoeming van locatieraden voor de oude parochies, dus ook voor Veenendaal. Dat zijn voorlopig de meest opvallende veranderingen. Locaal verandert er niet veel en dat is maar goed ook. Dingen die goed zijn geregeld moet je immers niet veranderen. En dank zij de vele vrijwilligers die in Veenendaal actief zijn, loopt heel veel heel goed. Daar mogen we trots op zijn en dat koesteren we ook.
De Salvatorkerk is voor ons parochianen een centraal ontmoetingspunt geworden. De kerk die al ruim een halve eeuw de deuren open heeft voor mensen die willen vieren, gedenken, bidden, ontmoeten en bezinnen. De kerk die de katholieke geloofsgemeenschap in Veenendaal markeert. De kerk met een van de oudste orgels uit de wijde omgeving; een klein maar monumentaal orgel dat overigens dringend moet worden opgeknapt.
Wij werken er ieder jaar opnieuw hard aan om onze kerk en geloofsgemeenschap in stand te houden. Dat is niet makkelijk. Wij krijgen namelijk geen enkele subsidie en de vaste bezoekers alleen kunnen dat niet. Dat zijn er een paar honderd per weekend, terwijl er bijna drieduizend mensen staan ingeschreven in ons register. Ons blad 'De Schakel' verschijnt in een oplage van ongeveer duizend stuks. Dat betekent dat er heel veel mensen zijn die wel in contact staan met ons, maar niet regelmatig de kerk bezoeken. Het gaat dan wel om leden van onze geloofsgemeenschap voor wie wij jaarlijks kosten maken, zoals het blad de Schakel, de afdracht aan het bisdom, de bijdrage in de gemeenschappelijke parochiekosten e.d. Naast de regelmatige kerkbezoekers doen wij ook op de minder actieve leden een beroep en in ieder geval op iedereen die de Schakel ontvangt. De parochie is namelijk geen goed doel, al mag U de bijdrage natuurlijk wel als gift fiscaal aftrekken. Onze kerk is een soort vereniging
waar u lid van bent en contributie voor betaalt. Die gemeenschap maakt kosten voor u en dan is een bijdrage van uw kant toch heel redelijk. U staat ingeschreven en als het nodig is staat de geloofsgemeenschap voor u klaar; daar kunt u op rekenen.
Aan de andere kant rekenen wij ook op u en daarom roepen wij u op onze geloofsgemeenschap te steunen met een bijdrage aan de actie Kerkbalans 2010. Uw bijdrage komt ten goede aan onze locatie Veenendaal, als onderdeel van de parochie Z. Titus Brandsma en uw gift wordt onder andere gebruikt voor het pastorale werk binnen Veenendaal, het onderhoud en het gebruik van de kerk en de wekelijkse vieringen. Met een bijdrage van Ä10,- per maand helpt u mee ons goede werk voort te zetten. Uiteraard is een hoger bedrag ook welkom. Nog steeds ontvangen wij omgerekende guldensbedragen via periodieke overschrijvingen. Die bijdragen zijn dus al jaar niet verhoogd en die mensen roepen wij op om hun jaarlijkse bijdrage aan te passen. Denk daar nog eens over na want ook uw bijdrage hebben wij hard nodig. Gelukkig zijn er ook parochianen die via een notariŽle akte periodiek hogere bedragen schenken. Die mogelijkheid staat ook voor u open. Voor informatie daarover kunt u altijd contact met ons opnemen.
Wij moedigen u aan om de Actie Kerkbalans te steunen. Zorg dat het belangrijke werk van de parochie door kan gaan en uw kerk van blijvende waarde kan blijven. Al vast bedankt voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,
Locatieraad Veenendaal