Salvatorkerk Salvatorkerk

Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54, 3904 TL Veenendaal


Voorbereidingsgroep Vormsel

  E-mail

Personen

Linda Drabbels-BeninkContactpersoon
Marieke van Kessel-AukesContactpersoon

Het Vormsel bevestigt de Doop.
Oorspronkelijk was het vormsel een onderdeel van de doop.
In het vormsel wordt uitgedrukt dat de Geest van Jezus Christus je geschonken wordt als ruggesteun voor je menswording.

In overleg met de pastor wordt elke twee drie jaar in onze parochie het vormsel toegediend aan de kinderen in de leeftijd van 12-16 jaar.
Ook hierbij worden de ouders uitgenodigd voor een ouderavond. Daarna kunnen, in overleg met de ouders, de kinderen zelf zich opgeven voor de vormselvoorbereiding.
Aan de hand van een vormingsprojekt gaan we met de kinderen op weg. Dat is een serie avonden waar jongeren bij elkaar komen om te praten, te luisteren en te denken over onderwerpen waar zij in deze leeftijdsfase mee te maken hebben. De kerkgemeenschap zegt: Wij willen met jou meelopen op jouw levensweg. Wij kunnen veel van elkaar leren.
Aan het einde van het project ontvangen de jongeren het sacrament van het Vormsel. Bij het sacrament van het Vormsel bevestigt de dopeling heel nadrukkelijk de keuze van zijn doop en wordt door handoplegging en zalving de gave van de H. Geest ontvangen.

Bijlagen

Het sacrament van het Vormsel

 

Actualiteit


Uitnodiging voorbereiding Vormsel
9 oktober 2019, namens Werkgroep H.Vormsel

In 2020 is er weer de mogelijkheid om het sacrament van het vormsel te ontvangen. Misschien denk je; vormsel, wat is dat eigenlijk? Is dat wel iets voor mij? Daar moet ik eerst wat meer over te weten... [meer...]

Keer terug