Salvatorkerk Salvatorkerk

Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54, 3904 TL Veenendaal


Voorbereidingsgroep 1e Communie

Personen

Ingrid van den BergContactpersoon
Desiree HenzenContactpersoon

Eerste Communie nieuws

Ook dit jaar gaan wij als werkgroep weer enthousiast een traject in met de communicantjes. Er zijn dit jaar 14 kinderen die de Eerste Heilige Communie gaan ontvangen. Op zondag 12 februari zijn deze kinderen voorgesteld aan onze parochie in de presentatieviering.
Ze vertelden hun naam, de school waarop ze zitten en de hobby’s die ze hebben. Dit hadden de kinderen op een hartje geschreven. De hartjes hebben wij op de poort geplakt. De poort staat links voor in de kerk. U kunt op de poort zien waar wij mee bezig zijn met de kinderen. De eerste kinderbijeenkomst hebben de kinderen zich aan elkaar voorgesteld en hebben we uitgelegd wat wij de komende bijeenkomsten gaan doen. De tweede bijeenkomst hebben wij het over dopen gehad. We hebben op de poort doopfoto’s van de communicantjes geplakt en de kinderen hebben hun voornaam geschreven in het doopboek op de poort. Ook dit jaar werken wij weer met het project “door de poort”. De poort staat centraal in alle bijeenkomsten en vieringen die met de eerste heilige communie te maken hebben. We leggen de kinderen uit als ze door de poort gaan dan komen ze in het land van God. We vertellen en vragen aan de kinderen hoe we ons horen te gedragen, hoe we met mensen omgaan, hoe we kunnen delen, hoe we naar elkaar kunnen luisteren enz. in het land van God.
Dit proberen we allemaal duidelijk te maken door verhalen uit de bijbel en de strekking van deze verhalen te vertalen naar het heden. Er staan nu nog 3 bijeenkomsten met de kinderen op het progamma voordat de Eerste Heilige Communie viering is. Deze viering wordt 15 april a.s. gehouden en de dienst begint om 10.15 uur. Na deze viering komen de kinderen nog een keer bij elkaar in de terugkomstviering. In deze viering wordt de opbrengst van het spaardoel bekend gemaakt. Het spaardoel van dit jaar is Stichting jarige Job. Deze stichting zorgt ervoor dat kinderen van 4 tot en met 12 jaar toch een verjaardag kunnen vieren met een taartje, slingers en cadeautje ook al hebben de ouders daar het geld niet voor. De ouders die ingeschreven staan bij de voedselbank kunnen een verjaardagbox meenemen als het kind bijna jarig is. Informatie over deze stichting kunt u vinden op het internet www.stichtingjarigejob.nl. Op 10 juni a.s. weten we wat het bedrag is dat de communicantjes bij elkaar hebben gespaard samen met de opbrengst van de collecte tijdens de Eerste Heilige Communie dienst. Uiteraard hopen wij als werkgroep dat we de communicantjes ook na de terugkomstviering nog eens terug zien in de kerk. Bijvoorbeeld als zanger of zangeres bij het kinderkoor, als missdienaar, bij de kathokids of als er een gezinsviering gehouden wordt.Bijlagen

Terugkomdag communicantjes 2010


Actualiteit


Ouderavond eerste communie
9 oktober 2019, namens de werkgroep 1e H.Communie

Je wordt groter. Meer en meer mag je meedoen in het leven. Je begint te begrijpen wat belangrijk is om goed samen te leven. Nu maak je kennis met Jezus en zijn vrienden. Je ervaart dat samenleven pas ... [meer...]

Keer terug