Salvatorkerk Salvatorkerk

Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54, 3904 TL Veenendaal


Geloven nu


Geloven Nu is een eigentijdse en inspirerende methode die mensen samenbrengt rond de Schrift en hun levens- en geloofsvragen.


 

Actualiteit


Gegroet, Koning! (Geloven Nu)
14 januari 2019, Geloven nu

Dat is het thema van de parochiŽle Geloven Nu bijeenkomst van maandag 21 januari. Het verhaal dat centraal staat is Johannes 18:28-19:16. Jezus wordt naar de hogepriester Kajafas gebracht waar Hij ... [meer...]
Geloven Nu Psalm 139 'Een meesterwerk'
19 november 2018, Geloven nu

Maandag 26 november is weer er een Geloven Nu bijeenkomst. Iedereen die hierin geÔnteresseerd is, is welkom. Je hoeft hiervoor niet per se de vorige bijeenkomsten te hebben bijgewoond. De bijeenkom... [meer...]
Geloven Nu
2 oktober 2018, Geloven nu

Thema: Zakkenvullers! Bijeenkomsten rond Bijbelverhalen. In vrije, open gesprekken bezig zijn met je eigen weg naar God. Laat je kennis groeien door samen in gesprek te gaan over de mooie verhalen in de Bijbel. De acht bijeenkomsten van Geloven Nu zijn afwisselend in Renkum, Wageningen en Veenendaal. Op maandag 15 oktober is de eerstvolgende bijeenkomst. Deze is in de parochiezaal van de Salvatorkerk in Veenendaal. Inleider is parochieel voorganger Henk Koop. Na de inleiding gaan we in kleinere groepjes uiteen. Bij deze groepjes is een begeleider met bovengemiddelde bijbelkennis. Samen gaan we in gesprek over het onderwerp. Wat wordt er bedoeld en hoe kunnen we dit verhaal plaatsen in het heden of in hoeverre heeft dit verhaal betrekking op ons eigen leven? Aan de hand van de vragen in het boek ĎGeloven Nuí staan we hier samen bij stil. We beginnen om 20.00 uur (inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur). De bespreking eindigt om 21.30 uur, waarna er nog een hapje en een drankje is. Het thema van 15 oktober is 'Zakkenvullers!' en gaat over Amos 8:1-8. Het bijbelboek Amos is een van de twaalf boeken van de 'kleine profeten'. In de tijd van Amos was het politiek een relatief rustige tijd met een welgestelde klasse die materiŽle welvaart kende. Achter deze welvaart ging zelfgenoegzaamheid, schijnheiligheid en sociale ongenoegzaamheid schuil, wat in de ogen van Amos onontkoombaar tot IsraŽls ondergang zou leiden. Hij krijgt zijn gelijk met de val van Samaria in 721 voor Christus (uit ĎGeloven Nuí 11). Voor meer Geloven Nu bijeenkomsten kun je kijken op www.ztitusbrandsmaparochie.nl . Aanmelden kan via Marijke van Silfhout via marijkealkema@planet.nl of (0317) 314987 of via Jos Oomen, jos.oomen@freeler.nl (0317) 318148.... [meer...]
Geloven Nu bijeenkomsten
22 september 2018, Geloven nu

Graag nodigen we u uit voor "Geloven Nu". "Geloven Nu" is een inspirerende manier om mensen samen te brengen rond de Schrift met hun levens- en geloofsvragen. Inmiddels zijn er in Nederland en Vlaande... [meer...]

Keer terug